Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

KURS SĘDZIÓW - konkurencje: Łucznictwo Bojowe Tsunami


 

ŁUCZNICTWO BOJOWE TSUNAMI

Trzy nowe konkurencje na Mistrzostwach Polski

 

   Wprowadzone zostają trzy nowe konkurencje na Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami pod ogólną nazwą: Łucznictwo Bojowe Tsunami.

 

    Nazwy konkurencji:

 1. Łucznictwo Bojowe Tsunami: Strzelanie do celu - styl tatarski 
 2. Łucznictwo Bojowe Tsunami: Strzelanie do celu - styl dwolny
 3. Łucznictwo Bojowe Tsunami: Pojedynek tatarski

   Dwie pierwsze konkurencje rozgrywane będą we wszystkich kategoriach.

 

   Polegają na strzelaniu z łuku 7-ma strzałami do celu imitującego człowieka.


   Używany łuk: typu tatarskiego wygięty.


   Strzały: zakończone metalowymi grotami i pacynami (pacyna jest miękkim zakończeniem strzały, zapewniającym bezpieczeństwo w razie trafienia; używana powinna być przy ćwiczeniach dzieci i osób początkujących).

  

   Zasady rozgrywania tych konkurencji na Mistrzostwach Polski:

 • kategorie KADECI, JUNIORZY, GIMNAZJALIŚCI: strzały z pacynami:
     1. konkurencja pierwsza: Łucznictwo Bojowe Tsunami - Strzelanie do celu styl tatarski: odległość do celu – 10 metrów; ustawienie do celu – tyłem w kiba-dachi lub shiko-dachi (jak w jeździe konnej);
     2. konkurencja druga: Łucznictwo Bojowe Tsunami - Strzelanie do celu styl dowolny: odległość do celu – 15 metrów, ustawienie do celu – dowolne (może być przodem, bokiem lub tyłem – w dowolnej pozycji);
 • pozostałe kategorie (LICEALIŚCI, DOROŚLI, SENIORZY, MISTRZOWIE): strzały z metalowymi grotami:
     1. konkurencja pierwsza: Łucznictwo Bojowe Tsunami - Strzelanie do celu styl tatarski: odległość do celu – 10 metrów; ustawienie do celu – tyłem w kiba-dachi lub shiko-dachi (jak w jeździe konnej);
     2. konkurencja druga: Łucznictwo Bojowe Tsunami - Strzelanie do celu styl dowolny: odległość do celu – 15 metrów, ustawienie do celu – dowolne (może być przodem, bokiem lub tyłem – w dowolnej pozycji).

   Zawodnik może startować w jednej lub dwóch z tych konkurencji.

  

   Łuk i strzały - znormalizowane i jednakowe dla wszystkich zawodników - na Mistrzostwa Polski zapewnia organizator. KADECI, JUNIORZY i GIMNAZJALIŚCI używać będą łuku lżejszego, a pozostałe kategorie – łuku cięższego.

 
   W przypadku kategorii, w których używane będą strzały z grotami, zaliczane są tylko trafienia, w których strzała wbije się w cel (nie brane są pod uwagę trafienia, w których strzała w jakikolwiek sposób odbije się od celu).

   

   Zawodnik zobowiązany jest zakładać na cięciwę strzałę skierowaną grotem do góry (według zasad tatarskich), co jest warunkiem niezbędnego bezpieczeństwa (zabezpiecza przed przypadkowym trafieniem kogoś innego, zwłaszcza towarzysza walki).


   Ograniczenia czasowe: między jednym a drugim strzałem nie może upłynąć więcej, niż 10 sekund, a zawodnik nie może celować w cel dłużej niż 5 sekund. Dba o to Sędzia Planszowy, który udziela napomnienia zawodnikowi, który ten zwleka ze strzałami.

   

   Liczba sędziów obsługujących konkurencję: dwóch plus pomocnik do spraw bezpieczeństwa.

 
   Jeden z nich, Sędzia Planszowy stoi przy zawodniku za linią wskazującą odległość od celu, podaje zawodnikowi łuk i strzały i dba o właściwe ustawienie się i zachowanie zawodnika.

 
    Drugi, Sędzia Sekretarz siedzi na krześle z boku pomiędzy zawodnikiem i celem, zapisuje liczbę trafień w cel, a następnie przekazuje wyniki rozegrania konkurencji Sekretarzowi Mistrzostw w celu wystawienia dyplomów.

 
   Pomocnik do spraw bezpieczeństwa to osoba dorosła i przeszkolona, której zadaniem będzie stać w odległości 10 metrów od celu z boku i nie dopuszczać nikogo niepowołanego, aby zbliżył się do celu (zwłaszcza w trakcie strzelania strzałami z metalowymi grotami).

   

   Ceremonie: zawodnik wykonuje ukłon do Sędziego Sekretarza i Sędziego Planszowego przed i po występie (podobnie jak w konkurencji Makiwara-kumite).

  
   Dyskwalifikacja (skutkująca a
utomatycznie zajęciem ostatniego miejsca):

 1. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa: jeśli zawodnik skieruje założoną na cięciwę strzałę grotem lub pacyną w stronę jednego z sędziów, innego zawodnika lub widowni (zawodnik może skierować strzałę założoną na cięciwę wyłącznie w górę – według zasad tatarskich);
 2. lekceważące podejście do strzelania z łuku i przygotowania się do tego: jeśli zawodnik choć jednym strzałem nie trafi nawet w siatkę okalającą cel (cel umieszczony jest na środku siatki powieszonej na sportowej bramce, używanej do halowej piłki nożnej).   

Łucznictwo Bojowe Tsunami: Pojedynek tatarski

   

    Trzecia konkurencja - Łucznictwo Bojowe Tsunami: Pojedynek tatarski to typowa konkurencja walki. Polega na równoczesnym strzelaniu do siebie przez dwóch zawodników, ale strzałami zakończonymi pacynami.

 

   Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodnicy ubrani są w Zbroję Tsunami, tak samo, jak do konkurencji FULL-CONTACT, jednak z hełmem posiadającym zasłonę na twarz w postaci szyby ze specjalnego tworzywa sztucznego. 

 

   Zawodnicy wyposażeni będą w 7 strzał i będą nimi strzelać do przeciwnika zza linii z odległości 10 metrów. Zwycięża zawodnik, który trafi przeciwnika większą liczbą strzał.

 

Kurs Sędziów 14 stycznia 2018 roku

 

   W niedzielę 14 stycznia 2018 roku w godz. 11:30 – 16:00 w Honbu Dojo (siedzibie Federacji) w Warszawie przy ul. Patriotów 247 odbędzie się KURS SĘDZIÓW (druga edycja) ukierunkowany na konkurencje ŁUCZNICTWO BOJOWE TSUNAMI, na który zapraszamy sędziów i kandydatów na sędziów. Udział w tym Kursie zapewnia licencję sędziego na kolejny rok 2018.

   

   Istotną częścią tego KURSU SĘDZIÓW będzie specjalistyczne szkolenie związane z nową konkurencją - Łucznictwa Bojowego. Omówione zostaną zasady rozgrywania tej konkurencji, zasady oceniania zawodników, a także przeprowadzone praktyczne strzelanie z łuku do celu strzałami z grotami metalowymi i z pacynami.

   

   W Kursie tym, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą wziąć udział także wybrani przez instruktorów ich uczniowie w dowolnym wieku.

 

   Udział w tym Kursie pozwoli instruktorom przygotować zainteresowanych zawodników do występu w tej konkurencji na Mistrzostwach Polski 14 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Będą mieć na to prawie pięć miesięcy.

   

   W trakcie Kursu instruktorzy mogą zakupić łuki i strzały. Akcesoria te może też zakupić dowolny zawodnik.


   Serdecznie zapraszamy.

 

   Licencję sędziowską na 2018 rok, z rozszerzeniem na Łucznictwo Bojowe Tsunami, uzyskali już następujący instruktorzy:

 1. Ciesielska Agnieszka 1 dan - Ustka (Ju-jitsu i Karate Shotokan)
 2. Denisiuk Artur 4 dan - Warszawa
 3. Jurczakowski Adam 5 dan - Piastów (Ju-jitsu i Karate Shotokan)
 4. Kowalski Mariusz 5 dan - Colchester, Anglia
 5. Łukawczyk Jacek 8 dan - Kutno
 6. Murat Renata 3 dan - Warszawa
 7. Murat Ryszard 10 dan - Warszawa
 8. Przybyszewski Paweł 6 dan - Płock
 9. Wółkiewicz Robert 3 dan - Legionowo

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
2509498
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com