Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

PUŁAWY: Spotkanie Ryszarda Murata i jego współpracowników z Wiceprezydent Miasta Puławy Ewą Wójcik


 

PUŁAWY:
Spotkanie Ryszarda Murata

i jego współpracowników

z Wiceprezydent Miasta Puławy Ewą Wójcik

 

Puławy 

   We wtorek 21 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Miasta Puławy odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

  • Ewa Wójcik - Wiceprezydent Miasta Puławy,
  • Ryszard Murat - prezes Federacji i przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942,
  • mjr Jan Rybak - sekretarz wspomnianego Komitetu,
  • Piotr Przygodzki - wiceprzewodniczący wspomnianego Komitetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pamiątkowa fotografia

z omawianego spotkania. Wiceprezydent Ewa Wójcik

z podarowaną jej przez autora książką - tomem wierszy

 Piotra Przygodzkiego "Korzenie". 

 Puławy

 

   W trakcie spotkania omówiono przygotowania do kolejnej partyzanckiej uroczystości patriotyczno-żałobnej, która zaplanowana została na niedzielę 25 listopada 2012 roku na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice.

 

   Od czterech lat Prezydent Miasta Puławy obejmuje patronat honorowy nad tą uroczystością, obok:

  • Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierz Dolny,
  • Wojewody Lubelskiego,
  • Marszałka Województwa Lubelskiego.

   Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel i Wiceprezydent Ewa Wójcik aktywnie wspierają coroczne organizowanie tej patriotycznej uroczystości, doceniając jej znaczenie dla społeczności Regionu Puławskiego i Miasta Puławy.

 

   Z tego względu na poprzedniej uroczystości w Kolonii Zbędowice 21 listopada 2010 roku wręczyli specjalny dyplom uznania ze strony władz Miasta Puławy dla głównego organizatora Ryszarda Murata. Uroczystość ta i wystąpienie na niej Prezydenta Janusza Grobla i Wiceprezydent Ewy Wójcik była tematem specjalnego programu telewizyjnego, emitowanego później wielokrotnie przez TV Puławy.

   

Prezydent Puław

Przemówienie na wspomnianej uroczystości partyzanckiej Prezydenta Puław Janusza Grobla. Obok niego Wiceprezydent Puław

Ewa Wójcik. Z prawej strony widoczny ksiądz gen. bryg. CSLI Grzegorz Badziąg OFMCap. 6 dan – kapelan Karate Tsunami,

który odprawił na tej uroczystości mszę św. polową. Od lewej widoczni są również: st. wachmistrz Edmund Krawczyk -

przedstawiciel Związku Piłsudczyków Oddział w Lublinie, Franciszek Czarnecki - sołtys Zbędowic i radny Miasta i Gminy

Kazimierz Dolny oraz mjr Jan Rybak (Żyrzyn) - reprezentant środowiska oficerów WP i sekretarz Społecznego Komitetu

Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942. Kadr z programu telewizyjnego.

 

   W następnym roku, w dniu 15 maja 2011 roku Prezydent Janusz Grobel i Wiceprezydent Ewa Wójcik - odpwiadając na inicjatywę Ryszarda Murata - doprowadzili do polepszenia estetyki cmentarza wojennego w Kolonii Zbędowice poprzez nasadzenie kolejnej partii ozdobnych krzewów zimozielonych.    

 

    

   W trakcie opisywanego spotkania Wiceprezydent Ewa Wójcik otrzymała w prezencie dwie publikacje. Z prezentów tych była bardzo zadowolona, ze względu na jej zainteresowania literaturą faktu oraz poezją.


   Ryszard Murat przekazał jej swoją kolejną publikację pt. "Po 69 latach ... 2011: Bitwa partyzancka i zagłada Kolonii Zbędowice 1942". Jest to bogato ilustrowana relacja z partyzanckiej uroczystości patriotyczno-żałobnej w Kolonii Zbędowice w 2011 roku z aneksami przedstawiajacymi mało znane wydarzenia historyczne.

 

   Piotr Przygodzki podarował jej swoją kolejną publikację pt. "Korzenie". Jest to drugi tom jego patriotycznych wierszy, nawiązujących do historycznych wydarzeń w Regionie Puławskim. W tomiku tym zawarł dwa wiersze na temat wojennych wydarzeń w Kolonii Zbędowice, w tym bohaterstwa i rozstrzelania przez Niemców przodków Ryszarda Murata.

 Piotr Przygodzki

    Kilka słów o uczestnikach spotkania:

 

   Mjr Jan Rybak (Żyrzyn) ma 72 lata i jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego. Ukończył kilka fakultetów na różnych uczelniach, także Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie (zwaną "kuźnią generałów"). W trakcie długoletniej służby w Wojsku Polskim pełnił odpowiedzialne funkcje, w tym dowódcy specjalistycznych jednostek wojskowych, a także specjalne misje za granicą.

  

   Pochodzi z rodziny o partyzanckich tradycjach i z zamiłownia jest historykiem regionalistą, specjalizując się w zagadnieniach partyzanckich oraz zmagań wywiadów i kontrwywiadów. Jest przyjacielem i współpracownikiem Ryszarda Murata w zakresie ustalania wydarzeń partyzanckich z lat ostatniej wojny. Pełni funkcję sekretarza wspomnianego Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942. Mieszka w historycznej miejscowości Żyrzyn w Powiecie Puławskim, znanej z aktywności partyzanckiej oraz wielkiej bitwy stoczonej tu w 1863 roku.

 

   Wyjaśnienie: W dniu 8 sierpnia 1863 roku na leśnej drodze pod Żyrzynem polscy powstańcy stoczyli największą bitwę w czasie Powstania Styczniowego, która była też największym ich zwycięstwem nad wojskami carskimi. Z twierdzy Iwangorod (obecna nazwa: Dęblin) do Lublina maszerował silny konwój rosyjskich wojsk, eskortujący między innymi ogromną kwotę pieniędzy - ponad 200 tys. rubli w złotych monetach na wypłatę żołdu dla carskiej armii.


   Pod Żyrzynem na konwój ten zasadzkę zorganizowało lubelskie zgrupowanie powstańców polskich, którym dowodził gen. Michał Heidenreich ps. "Kruk" (syn carskiego generała), liczące 2800 partyzantów, które przybyło tu z Kazimierza Dolnego. W trakcie wielogodzinnej bitwy Polacy odnieśli świetne zwycięstwo, choć Rosjanie dysponowali dwoma armatami, z których oddali kilkaset wystrzałów. Zadecydowała o tym nowoczesna broń powstańców (sztucery, wyróżniające się celnością). Ogniem z tych sztucerów dosłownie wybijali przeciwników, zwłaszcza kolejne obsady armat.  


   Z pogromu uratowało się tylko 88 carskich żołnierzy, a po stronie polskiej padło zaledwie 10 zabitych i około 50 rannych. Powstańcy zdobyli ponad 400 karabinów i 140 tys. rubli (reszta przepadła - jak zwyle w takich okolicznościach). Była to jednak i tak ogromna kwota, dzięki której powstanie mogło trwać jeszcze szereg miesięcy.


   Wiadomość o tym wielkim zwycięstwie Polaków rozeszła się szeroko po Europie i świecie i doprowadziła do znaczących reperkusji w Rosji. Na wiadomość o klęsce car Rosji odwołał namiestnika Królestwa Polskiego Wielkiego Księcia Konstantego, a także podjął decyzję o likwidacji Królestwa Polskiego.

 

   Piotr Przygodzki (Pożóg) ma 56 lat i jest znanym działaczem Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Końskowola). Za zasługi na tym polu otrzymał najwyższe odznaczenia pożarnicze. Jest utalentowanym poetą, a jego wiersze pisane prostym językiem przesycone są patriotyzmem i uznaniem dla bohaterstwa i patriotycznych poświęceń. Wydał dwa tomy wierszy: "W blasku i cieniu" (2010) i "Korzenie" (2012). Jest także przyjacielem i współpracownikiem Ryszarda Murata w zakresie ustalania wydarzeń partyzanckich z lat ostatniej wojny. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego wspomnianego Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942.

  

   Mieszka w historycznej miejscowości Pożóg w Powiecie Puławskim, znanej z wielkiej aktywności partyzanckiej. W tej samej miejscowości mieszkał legendarny partyzancki komendant por. Jan Płatek ps. "Kmicic" (pierwowzór filmowego Hansa Klossa z serialu "Stawka większa niż życie") i kilku jego najdzielniejszych żołnierzy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
2793118
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com