Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

I Wałeckie Zgrupowanie Karate Tsunami 2012


 

I Wałeckie Zgrupowanie Karate Tsunami 2012

 

 Wałcz

   

 

   

W dniach 28-31 grudnia

2012 roku w pięknym mieście Wałcz, malowniczo położonym nad dwoma jeziorami (fotografia od lewej - widok Wałcza z lotu ptaka) odbyło się I Wałeckie Zgrupowanie Karate Tsunami.

 
Wałcz
 shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan  

   I Wałeckie Zgrupowanie Karate Tsunami zorganizował i poprowadził shihan O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 6 dan.

 

   Jest on znanym instruktorem i mistrzem Karate Tsunami oraz członkiem władz (Honbu) i kapelanem Federacji Karate Tsunami. Posiada wysoki mistrzowski stopień 6 dan i zaszczytny tytuł shihan (jap. 'wielki mistrz').


   Cieszy się wielkim autorytetem i uznaniem w środowisku Karate Tsunami i innych stylów zrzeszonych w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie.


   W Federacji tej, będącej największą organizacją sztuk walki w Polsce (zrzesza ponad 30 ogólnopolskich organizacji różnych stylów) pełni funkcję konsultanta ds. religijnych Zarządu Głównego.
 
  O. Grzegorz Badziąg OFMCap. jest również zakonnikiem (prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - OFMCap.) i księdzem rzymskokatolickim. Od 1 lipca 2012 roku rezyduje w klasztorze wymienionego Zakonu w mieście Wałcz, gdzie zajmuje się działalnością duszpasterską i pedagogiczną.

 

   Po przeniesieniu się do Wałcza zorganizował tu ośrodek Karate Tsunami pod nazwą Wałecki Klub Karate Tsunami, który oficjalnie powołany został pismem z dnia 31 sierpnia 2012 roku prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie soke Ryszarda Murata 10 dan.

 shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan  shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan

Shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan otrzymuje od soke Ryszarda Murata 10 dan pismo z 31 sierpnia 2012 roku powołujące Wałecki

Klub Karate Tsunami. Uroczystość wręczenia odznaczeń kombatanckich w Honbu Dojo w Warszawie 23 września 2012 roku.

Na fotografii widoczny także kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski (prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego

VIRTUTI MILITARI), który wręczał najbardziej prestiżowe odznaczenia kombtanackie Za Zasługi dla SKOW VITRTUTI MILITARI.

     

   W Wałeckim Klubie Karate Tsunami shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan pełni funkcje kierownika i głównego instruktora.W ośrodku tym ćwiczy już wielu uczniów. Część z nich po raz pierwszy zetknęła się ze sztuką walki właśnie w tym ośrodku, a część uprawiała już różne style, zwłaszcza karate shotokan.

 

   Intensywne szkolenie owocuje zdobywaniem przez uczniów coraz wyższych umiejętności oraz przystępowaniem przez nich do egzaminów na kolejne stopnie Karate Tsunami. Reprezentacja Wałeckiego Klubu Karate Tsunami intensywnie przygotowuje się również do startu w najważniejszej imprezie sportowej w najbliższym roku: VIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 16 marca 2013 roku w Warszawie.

 

   Pod koniec 2012 roku, w dniach 28-31 grudnia 2012 roku shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan zorganizował i poprowadził dla swoich uczniów I Wałeckie Zgrupowanie Karate Tsunami.

 

   W trakcie tego szkolenia dwóch kolejnych uczniów zdobyło wyższe stopnie:

 • 28 grudnia Adam Bielas zdobył stopień 18 kyu,
 • 31 grudnia Adam Kozakowski zdobył stopień 19 kyu.

   Podsumowaniem zgrupowania były prezentacje egzaminacyjne z zakresu kursów:

 • samoobrony w wykonaniu Rafała Korczaka i Pawła Krawniaka,
 • taktyki i technik interwencji w wykonaniu Adama Bielasa, Jakuba Rosalskiego, Adama Kozakowskiego, Kacpra Rosalskiego, Michała Komorowskiego i Jakuba Olędzkiego.

   Omówione szkolenie było pierwszym i inauguracyjnym w Wałczu zgrupowaniem Karate Tsunami, a równocześnie zakończyło rok szkoleniowy 2012 we wszystkich ośrodkach Karate Tsunami w Polsce.

 

   W dniu 3 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół nr 4 Wałczu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ukończenia: kursu samoobrony, kursu taktyki i technik interwencji, uczestnictwa w I Wałeckim Zgrupowaniu Karate Tsunami oraz wręczenia certyfikatów na stopień 18 i 19 kyu.

 

   W uroczystości wziął udział mgr Arkadiusz Kubowicz, wice-dyrektor Zespołu Szkół nr 4 - Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Broniewskiego w Wałczu, który dokonał wręczenia powyższych dokumentów jako urzędnik państwowy.

 

   Seito (uczeń) Adam Bielas otrzymał ponadto okolicznościową koszulkę firmową Karate Tsunami jako prezent dla ucznia, który jako pierwszy z członków Wałeckiego Klubu Karate Tsunami zdobył stopień 18 kyu. Ponadto Dyrektor Arkadiusz Kubowicz otrzymał okolicznościowy certyfikat honorowego członka Wałeckiego Klubu Karate Tsunami.
 
   Zajęcia w Wałeckim Klubie Karate Tsunami mają wyjątkowy charakter - są formą zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkół nr 4 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Broniewskiego w Wałczu pod nazwą: "Szkolne Koło Japońskiej Tradycji i Sztuki Walki". Zajęcia w klubie odbywają się pod patronatem Dyrektora Zespołu Szkoł nr 4 - mgr Doroty Matuszak-Klupczyńskiej i Wicedyrektora mgr Arkadiusza Kubowicza, który - jak już stwierdzono - jest Honorowym członkiem Klubu.
 
   W klubie prowadzone są zajęcia w pięciu kierunkach:

 1. Karate Tsunami - pod kątem przygotowania do walki i egzaminów na stopnie,
 2. kursy samoobrony - tematyczne szkolenia potwierdzane certyfikatami,
 3. kursy taktyki i technik interwencji - tematyczne szkolenia przygotowujące adeptów do wykonywania w przyszłości ewentualnej ochrony osób i mienia,
 4. kursy Full-contact K 1 - tematyczne szkolenie przygotowujące do udziału w w formule Full-contact K 1 w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w Warszawie,
 5. wykłady z zakresu języka japońskiego oraz japońskiej tradycji i kultury. 

   Od 1 września do końca 2012 roku w Wałeckim Klubie Karate Tsunami przeprowadzono:

 • dwa kursy samoobrony,
 • kurs tematyczny z taktyki i technik interwencji,
 • 10 egzaminów na stopnie uczniowskie kyu Karate Tsunami,
 • oraz zorganizowano I Wałeckie Zgrupowanie Karate Tsunami.

   Wszyscy członkowie klubu posiadają licencje zawodników Karate Tsunami, co oznacza, że ich pasja, której się oddają, jest pod ochroną prawną Polskiej Federacji Karate Tsunami.

 

   Warto podkreślić, że właśnie w Wałeckim Klubie Karate Tsunami:

 • odbył się ostatni w 2012 roku egzamin na stopnie Karate Tsunami wśród wszystkich ośrodków w Polsce, a złożył go 31 grudnia 2012 roku Adam Kozakowski (na stopień 19 kyu), co było swoistym podsumowaniem cyklu egzaminacyjnego w Polsce,
 • odbył się pierwszy w 2013 roku egzamin na stopnie Karate Tsunami wśród wszystkich ośrodków w Polsce, a złożył go 3 stycznia 2013 roku Jakub Rosalski (na stopień 19 kyu), co było z kolei inauguracją cyklu egzaminacyjnego w Polsce w Nowym Roku 2013.

   W związku z powyższym na ręce shihan O. Grzegorza Badziąga 6 dan i jego uczniów składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdobycia jak największych sukcesów w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 16 marca 2013 roku w Warszawie.

 

   Na zakończenie przedstawiamy jeszcze dwie fotografie, ukazujące shihan O. Grzegorza Badziąga 6 dan w trakcie partyzanckiej uroczystości patriotyczno-żałobnej 25 listopada 2012 roku na wojennym cmentarzu w Kolonii Zbędowice, Gmina Kazimierz Dolny, na Lubelszczyźnie.

   

   Uroczystość ta odbyła się z okazji 70-tej rocznicy wydarzeń z lat okupacji: bitwy partyzanckiej i zagłady Kolonii Zbędowice 1942. 21 listopada 1942 roku polski oddział partyzancki pod dowództwem por. Jana Płatka ps. "Kmicic" stoczył pod Kolonią Zbędowice zwycięską bitwę z przeważającymi siłami niemieckimi, a następnego dnia za działalność partyzancką Niemcy otoczyli tę miejscowość i rozstrzelali niemal wszystkich - 84 jej mieszkańców.

 

   Uroczystość tę zorganizował założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan, bezpośredni potomek jednej z rozstrzelanych tu polskich rodzin. W uroczystości uczestniczyli krewni rodzin wymordowanych tu przez hitlerowców, sędziwi kombatanci z różnych ugrupowań, kilku (trzech) generałów i wielu innych oficerów, historycy i poeci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe i delegacje różnych organizacji oraz osoby zainteresowane historią.

 

   W uroczystości wzięło również udział ponad 20-tu przedstawicieli Karate Tsunami z całego kraju, w większości posiadających stopnie mistrzowskie, a także kierownik najbliższego ośrodka Karate Tsunami - Puławskiego Klubu Karate Tsunami sensei Jacek Błasiński 2 dan z kilkunastoma swoimi uczniami.

 shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan

   

Ksiądz gen. bryg. CSLI Grzegorz Badziąg przybył

na tę uroczystość z odległego Wałcza z dwoma ministrantami i odprawił mszę świętą polową. Na fotografii widać przedstawicieli różnych ugrupwań kombatanckich (NSZ, WiN, AK, BCh, AL, Związku Piłsudczyków, Stowarzyszenia Zaporczyków i innych), a na pierwszym planie po prawej

1 Pułku Strzelców Konnych

z Garwolina (partyzancki komendant Jan Płatek uznany został w 1926 roku za najlepszego zołnierza

tego Pułku).

 Ksiądz gen. bryg. CSLI Grzegorz Badziąg odczytuje list Głowy Państwa - Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego do organizatorów i uczestników uroczystości 25 listopada 2012 roku w Kolonii Zbędowice. Obok soke Ryszard Murat 10 dan, kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski (Warszawa, prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI), por. Ryszard Kuśmierz (Konopnica, Narodowe Siły Zbrojne), ppłk Henryk Dziudek (z b. Komendy IV Okręgu WiN Lublin),

ppłk Marian Wojtas (Lublin, BCh, autor 6-tomowego "Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich IV Okręg Lublin"), ppłk Leon Ginalski (wieloletni Burmistrz Nałęczowa), hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, shihan Arkadiusz Wiewiórowski

6 dan, sensei Jacek Błasińki 2 dan (kierownik Puławskiego Klubu Karate Tsunami) i jego uczniowie.

 List Prezydenta Rzeczypospolitej

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
2793650
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com