Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kolejny instruktor Karate Tsunami: Artur Denisiuk Warszawa


 

Kolejny instruktor Karate Tsunami:

Artur Denisiuk Warszawa

 Warszawa

 

Artur Denisiuk z Warszawy został kolejnym instruktorem Karate Tsunami.

 

30 października 2014 roku ukończył w Warszawie

(pod kierunkiem prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan)

stosowny Kurs instruktorski i otrzymał dokumenty

Instruktora o specjalności Karate Tsunami

 

Na ich podstawie może zorganizować własną sekcję

i samodzielnie prowadzić zajęcia Karate Tsunami.

 
Warszawa
 Denisiuk

Otrzymane przez Artura Denisiuka dokumenty zawodowe (Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora i Legitymacja Instruktorska) są ważne

 na obszarze całej Unii Europejskiej, co oznacza,

że gdyby wyjechał do dowolnego kraju UE, to

 mógłby tam otworzyć sekcję i prowadzić zajęcia.

 


Od lewej: fotokopia Legitymacji Instruktorskiej

 Artura Deniusiuka, upoważniająca do prowadzenia

 zajęć Karate Tsunami na obszarze całej Polski

i innych krajów Unii Europejskiej.

  

UWAGA: Legitymację taką mogą otrzymać inni instruktorzy Karate Tsunami, którzy ukończyli kursy instruktorskie wcześniej, także w latach ubiegłych.

 

Zainteresowanych prosimy

o kontakt z prezesem Federacji.

 Denisiuk

 

 

 

Artur Denisiuk uprawia Karate Tsunami

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate

Tsunami) w Warszawie i tu prezes Federacji

soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście

wręczył mu dokumenty instruktorskie.

 

Na fotografii jako świadkowie tego wydarzenia widoczni są niektórych koledzy Artura Deniusiuka, ćwiczący razem w z nim w Honbu Dojo: renshi

 Maciej Rogosz 4 dan (Warszawa Międzylesie), Mikołaj Muszyński (Warszawa Radość)

i Michał Pastuszka (Warszawa Miedzeszyn).

 Deniusiuk

 

 

 

Artur Denisiuk ma lat 45, mieszka w Warszawie

i jest zawodowym kierowcą (prowadzi

autobusy MZK w Warszawie).


Karate Tsunami uprawia od 25 lat, początkowo

w Warszawskim Klubie Karate Tsunami - "Praga".

 Jego nauczycielem jest shihan Arkadiusz Wiewiórowski 8 dan.

 

 

Na fotografii soke Ryszard Murat 10 dan

gratuluje Arturowi Denisiukowi po zdobyciu przez

 niego stopnia 3 kyu (27 października 2014 roku).

W tle: renshi Maciej Rogosz 4 dan. 

 
Renmei

Kursy instruktorów Karate Tsunami

 

   Kursy instruktorów Karate Tsunami odbywają się w terminach dogodnych dla uczestników i na bardzo atrakcyjnych warunkach (np. ich cena wynosi zaledwie 500 zł).


   Po odbyciu kursu instruktorskiego kandydat uzyskuje dokumenty potwierdzające zdobycie zawodu instruktora Karate Tsunami, zgodne z prawem Unii Europejskiej.

 

   Na ich podstawie może wykonywać zawód instruktora, prowadząc odpłatnie szkolenia w Polsce         (a ponadto - w razie zainteresowania - we wszystkich krajach Unii Europejskiej).

 Konin

          Kursy instruktorów Karate Tsunami prowadzone są:

  • w Warszawie (w Honbu Dojo) - przez prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan
  • w Starym Mieście koło Konina - przez shihan Jarosława Wadelskiego 6 dan
  •  w innych miejscowościach - przez mistrzów posiadających pisemne upoważnienie soke Ryszarda Murata.
 Warszawa

Oferta dla Ciebie:  


   Ty również możesz zostać instruktorem Karate Tsunami.


   W naszej organizacji każdy ma największe możliwości i szanse na zostanie instruktorem i mistrzem, a także na zdobywanie coraz wyższych stopni mistrzowskich, nawet najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.
 
   Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

  • zarówno tych, którzy uprawiają Karate Tsunami
  • tych, którzy mieli kontakt z różnymi sztukami walki
  • jak tych, którzy nie mieli takich doświadczeń.

   Kandydatów prosimy o kontakt e-mailem lub telefoniczny.

 

    W tym celu skontaktuj się z osobą, która już jest mistrzem Karate Tsunami lub członkiem jego władz naczelnych albo bezpośrednio 

z prezesem Federacji soke Ryszardem Murat 10 dan: tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com 

 

 

 Taikai

 

 

 

Jeden z prowadzonych przez

soke Ryszarda Murata 10 dan (na pierwszym planie, odwrócony tyłem) Zjazdów instruktorów Karate Tsunami,

 Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

MP Warszawa

Szeregi mistrzów Karate Tsunami w trakcie otwarcia VII Mistrzostw Polski Karate Tsunami 3 grudnia 2011 roku w Warszawie.

Tegoroczne X Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbędą się w Warszawie 18 kwietnia 2015 roku.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
2793140
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com