Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami II Edycja, Warszawa 20 września 2020 roku


KOMUNIKAT - ZAPROSZENIE 

 

II Edycja

Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami

niedziela 20 września 2020 roku w Warszawie 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

   Z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) i wprowadzonych w związku z nią przez władze kraju obostrzeń, XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, planowane początkowo na 4 kwietnia 2020 roku, zostały przełożone na termin późniejszy.


   Później rząd ogłosił, że od 30 maja br. dopuszcza organizowanie zgromadzeń z udziałem do 150 osób.


   W związku z powyższym Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami podzielone zostały na trzy edycje, aby w naturalny sposób ograniczyć liczbę uczestników. 

 

   W sobotę 1 sierpnia 2020 roku odbyła się (w siedzibie organizatora: Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Warszawie) I Edycja Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Informacje na ten temat podajemy w odrębnym artykule - sprawozdaniu z tej imprezy. Kliknij tu.

 

   W jej trakcie z dużym powodzeniem rozgrano 8 wybranych konkurencji (cztery Łucznictwa Tatarskiego, dwie Shuriken, Makiwara-kumite i Tameshi-wari). Zebrane doświadczenia pozwalają rozegrać w tym samym miejscu (w siedzibie Federacji w Warszawie) kolejne dwie edycje Mistrzostw Polski:

 • II Edycja Mistrzostw Polski - w niedzielę 20 września 2020 roku
 • III Edycja Mistrzostw Polski - w niedzielę 18 października 2020 roku.  


    Nikt tego nie wie (także przedstawiciele władz), jak rozwinie się sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Nie jest więc wykluczone, że obecne ograniczenia zgromadzeń będą utrzymane długi czas, może nawet kilka lat, i w związku z tym przyjęte przez nas rozwiązanie odbycia Mistrzostw Polski z podziałem na edycje jest jedynym sensownym wyjściem.   

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Najbliższa kolejna II Edycja 

XV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami

  niedziela 20 września 2020 roku w Warszawie   

 

 

Federacja

 Renmei  

  Najbliższa kolejna II Edycja  

       XV Otwartych Mistrzostw Polski       

       Karate Tsunami       

odbędzie się

w niedzielę 20 września 2020 roku

   w godz. 10-18 w siedzibie Federacji  

w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 Warszawa
 Warszawa

 

 

 

 

Widok na centrum Warszawy

z Mostu Siekierkowskiego,

od strony osiedla Radość,

gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski

i gdzie znajduje się

Honbu Dojo Centralna

 Szkoła Karate Tsunami 

i siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki. 

Organizatorzy:

           

          Organizatorami Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami są:

 1. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie, 
 2. Federacja Karate Tsunami Renmei z siedzibą w Warszawie, 
 3. Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie.    

   Za poszczególne sprawy odpowiedzialne są niżej wymienione osoby funkcyjne.
 
   Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski jest prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Do jego zadań należy kierowanie imprezą, ogólny nadzór nad jej przebiegiem i wskazywanie rozgrywek  w poszczególnych konkurencjach i kategoriach na różnych planszach.

 

   Sekretarzem Mistrzostw Polski jest renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa). Do jego zadań należy przede wszystkim wykonanie dyplomów dla wszystkich zawodników oraz zapewnienie nagłośnienia.

 

   Służbą Porządkową Mistrzostw Polski, która odpowiada za bezpieczeństwo i porządek na imprezie, kieruje shihan Artur Denisiuk 6 dan (Warszawa). 


   Funkcję Sędziego Głównego Mistrzostw Polski pełni hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan (Kutno), który kieruje ponad 20-osobowym zespołem sędziów. Zastępcą Sędziego Głównego jest hanshi Arkadiusz Wiewiórowski 9 dan (Warszawa).

 

   Funkcję Lekarza Mistrzostw Polski pełni shihan dr Maciej Misztal 7 dan (Kutno).

  

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami przeznaczone są – co jest oczywiste i wynika z nazwy – dla najlepszych przedstawicieli różnych ośrodków stylu Karate Tsunami z całej Polski.
   
   Określenie 'Otwarte' w nazwie Mistrzostw Polski oznacza jednak, że uczestniczyć w nich mogą nie tylko tsunamiści (osoby ćwiczące Karate Tsunami), ale również przedstawiciele innych stylów, o korzeniach japońskich, koreańskich, chińskich i wietnamskich.
 Ponadto tradycyjnie w Mistrzostwach Polski startują zawodnicy spoza Polski (zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji - głównie przedstawiciele tamtejszych Polonii), a także obywatele Polski innych narodowości, zwłaszcza Wietnamczycy, choć obecnie z uwagi na pademię i związane z nią obostrzenia będzie to ograniczone. 
   

 

   Termin II Edycji Mistrzostw Polski: niedziela 20 września 2020 roku od godz. 10:00.


   Miejsce: siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, ul. Patriotów 247, Warszawa Radość.


   Na miejsce uczestnicy przybywać mogą od godz. 9:00.

  

   O godz. 10:00 odbędzie się krótkie uroczyste otwarcie II Edycji XV Mistrzostw Polski, którego dokona prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan

 
   Czas zakończenia imprezy: do godz. 18:00.
  


   Drużyny startujące powinny mieć ze sobą chorągwie swych ośrodków. Zawodnicy z drużyny nie posiadającej swej chorągwi nie będą mogli brać udziału w rozgrywkach.
 


   Konkurencje rozgrywane będą według zasad ogłoszonych w Regulaminie Mistrzostw (podanych na stronach internetowych:
www.federacjasztukwalki.pl i www.karatetsunami.eu). Zasady te odnoszą się również do deklaracji zgłoszeń i opłat startowych.   


   Opłaty startowe: wysokość – bez zmian (50 zł – w przypadku jednej konkurencji, ale z wyjątkiem Tameshi-wari, w przypadku tej konkurencji opłata startowa wynosi 100 zł).


   Zawodnik startować może w dowolnej liczbie konkurencji (nawet we wszystkich), ale w co najmniej trzech.
  


Ograniczenie liczby uczestników

 
   Z uwagi na pandemię koronawirusa i obostrzenia rządowe:

 • wszystkich uczestników prosimy o przywiezienie ze sobą maseczki ochronnej,
 • choć nie jest wykluczone, że do czasu imprezy również to ograniczenie zostanie przez władze zniesione.

    Liczba uczestników II Edycji Mistrzostw Polski jest ograniczona: do 150 osób.

 

   W celu ograniczenia liczby uczestników imprezy wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • do udziału w imprezie nie zostaną dopuszczeni zawodnicy ośrodków, które nie będą mieć swej chorągwi;
 • jeden ośrodek może wystawić nie więcej, niż 10 zawodników;
 • uczestniczący w imprezie zawodnik musi startować w co najmniej trzech konkurencjach;
 • zawodnik, który w terminie do 13 września nie zostanie zgłoszony do organizatora, a opłata za jego starty nie wpłynie na konto Federacji - nie zostanie dopuszczony do imprezy;
 • na imprezę nie mają wstępu rodzice i kibice, a wyłącznie startujący zawodnicy, instruktorzy (jeden instruktor na ośrodek), sędziowie, osoby funkcyjne i osoby specjalnie zaproszone.

   Instruktorów prosimy o zapoznanie z tymi informacjami zawodników i koordynowanie ich przygotowań do udziału.  

 

KATEGORIE:

 

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone będą w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej 
 4. juniorzy – uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 
 5. juniorzy starsi - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan)

          Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.  

 

KONKURENCJE:

 

 Zmagania na II Edycji Mistrzostw Polski toczone będą w następujących konkurencjach: 

 

 1. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych)  
 2. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych) 
 3. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych) 
 4. Nunchaku-kumite = walka z użyciem atrap nunchaku (krótkich cepów)
 5. Yakusoku-kumite = pokaz przez parę zawodników 6 wyreżyserowanych starć: trzech bez  broni i trzech z dowolnymi przyrządami
 6. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 7. Renraku-waza = pokaz 6 kombinacji: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 8. Tokui-kata = spontaniczny pokaz wyobrażanej walki z kilkoma przeciwnikami z użyciem dowolnych przyrządów
 9. Kata Karate Tsunami indywidualnie = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami bez użycia przedmiotów, które mogą być bronią. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika trzech wybranych form (jap. kata).  
 10. Kata Karate Tsunami zespołowo = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół (trzy lub cztery osoby - w zależności od formy) 
 11. Kata Karate Tsunami indywidualnie z Bronią = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami, ale z użyciem wybranego przez zawodnika przedmiotu, używanego przez niego w charakterze broni. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika jednej wybranej formy z użyciem dowolnego przyrządu. 
 12. Kata Karate Tsunami zespołowo z Bronią = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnego przyrządu 
 13. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał 
 14. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał 
 15. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu
 16. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych
 17. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą = rzucanie gumową gwiazdą (shuriken) do celu – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny 
 18. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd = pojedynek w rzucaniu shuriken (gumowymi atrapami gwiazd) – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy
 19. Tameshi-wari = rozbijanie - łamanie dachówek.             

   Jak łatwo zauważyć, na II Edycji Mistrzostw Polski nie będą rozgrywane cztery konkurencje (Full-contact, Light-contact, Pokaz specjalny indywidualny, Pokaz specjalny zespołowy), które zostają przesunięte na III Edycję w dniu 18 października 2020 roku. 

 

   Z kolei po raz drugi rozegrane będą te konkurencje, które rozgrywane były podczas I Edycji MP (cztery konkurencje Łucznictwa Tatarskiego, dwie konkurencje Shuriken, Makiwara-kumite i Tameshi-wari).

 

   W konkurencjach tych startować również mogą zawodnicy, którzy już startowali w nich w trakcie I Edycji. Nie stanie się nic złego, jeśli zawodnik dwa razy zdobędzie tytuł Mistrza Polski w danej konkurencji. Będzie to tylko niepodważalne potwierdzenie jego poziomu. Takie rozwiązanie wynika z niecodziennej sytuacji, narzuconej przez pandemię koronawirusa, do której usiłujemy się przystosować. 

 

   W konkurencjach, w których używane będą hełmy i rękawice, zgodnie z zaleceniami władz państwowych będą one dezynfekowane po każdym użyciu. 

 

   Szczegółowy opis wymienionych wyżej konkurencji i kategorii podany jest na tej stronie w artykule  

   Deklaracje zgłoszeń zawodników (pełnoletnich i niepełnoletnich) na te Mistrzostwa Polski pobrać można na tej stronie w dwóch zakładkach:


 

Wyciąg – informacje organizacyjne
z „Regulaminu XV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami”

 1. Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i z oryginalnym podpisem) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy w dniu 20 września 2020 roku (do godz. 10:00).  
 2. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do startu po uprzednim uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % startowego w każdej startowanej konkurencji. 
 3. Zgłoszony zawodnik może startować w wybranych konkurencjach, ale w minimum trzech konkurencjach. 
 4. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (ale 100 zł za konkurencję TAMESHI-WARI) – o ile w terminie do 13 września 2020 roku zawodnik zostanie zgłoszony organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247
    konto bankowe:  Alior Bank SA, 30 2490 0005 0000 4500 4645 3623    
 5. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po 13 września 2020 roku – zawodnik nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie.       
 6. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 2 niniejszego Wyciągu mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.

   Podane w Regulaminie Mistrzostw Polski informacje dotyczące Mistrzostw Polski są aktualne w odniesieniu do II Edycji Mistrzostw Polski, z wyjątkiem tych (jak podanych wyżej), które wynikają z przystosowania się do niecodziennej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa.

 

    Aktualne są więc podane dalej:

 • postanowienia Regulaminu Mistrzostw Polski
 • deklaracje zgłoszeń zawodników
 • zasady zgłoszeń zawodników 
 • wysokość, zasady i terminy opłat startowych.  

   Uprzejmie prosimy zatem korzystać z nich w odniesieniu do II Edycji Mistrzostw Polski 20 września 2020 roku. 

 

   Zmagania zawodników na Mistrzostwach Polski oceniać będą wybrani sędziowie z wykazu sędziów podanego na tej stronie w zakładce: SĘDZIOWIE - Aktualna Lista Sędziów Karate Tsunami

  

   Serdecznie zapraszamy na II Edycję Mistrzostw Polski 20 września 2020 roku.       

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3251345
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com