Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami III Edycja, Warszawa 18 października 2020 roku


KOMUNIKAT - ZAPROSZENIE 

 

III Edycja

Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami

niedziela 18 października 2020 roku w Warszawie 

 

 UWAGA:

III Edycja Mistrzostw Polski, o  której mowa niżej,

została ODWOŁANA z powdu pandemii COVID-19.

 

   Od soboty 17 października 2020 roku rząd wprowadził kolejne obostrzeniazwiązane z pandemią COVID-19, a zwłaszcza zakaz organizowania zgromadzeń i spotkań z udziałem więcej niż maksymalnie 10 osób.

 

   W związku z tym, a także ze względu na powszechną atmosferę panikiwywołanej tymi obostrzeniami i alarmującymi informacjami medialnymi, III Edycję Mistrzostw Polski, zaplanowaną na 18 października 2020 roku - ODWOŁALIŚMY

 

   Informacje na ten temat podamy w tym miejscu w przyszłości. 

 

   W tej sytuacji radzimy osobom uprawiającym Karate Tsunami oraz inne sztuki walki nie ulegać panice, zachowywać zdrowy rozsądek i równowagę psycho-fizyczną oraz skupić się tymczasem na ćwiczeniach i doskonaleniu się, aby użytecznie wykorzystać ten dziwny okres. 

 

   Odpowiadając na liczne postulaty ze strony naszych działaczy, zwracającymi się z wnioskami o podawanie zdalne - czyli drogą informatyczną interesujących ich informacji, niebawem zaczniemy na naszej stronie zamieszczać je w postaci komunikatów.  

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

   Z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) i wprowadzonych w związku z nią przez władze kraju obostrzeń, XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, planowane początkowo na 4 kwietnia 2020 roku, zostały przełożone na termin późniejszy.


   Później rząd ogłosił, że od 30 maja br. dopuszcza organizowanie zgromadzeń z udziałem do 150 osób.


   W związku z powyższym Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami podzielone zostały na trzy edycje, aby w naturalny sposób ograniczyć liczbę uczestników. 

 

I Edycja MP - 1 sierpnia 2020 roku 

 

   W sobotę 1 sierpnia 2020 roku odbyła się (w siedzibie organizatora: Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Warszawie) I Edycja Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Informacje na ten temat podajemy w odrębnym artykule - sprawozdaniu z tej imprezy. Kliknij tu. 


   W jej trakcie z dużym powodzeniem rozgrano 8 wybranych konkurencji (cztery Łucznictwa Tatarskiego, dwie Shuriken, Makiwara-kumite i Tameshi-wari).

 

II Edycja MP - 20 września 2020 roku 

  

   W niedzielę 20 września 2020 roku w tym samym miejscu odbyła się II Edycja Mistrzostw Polski. Informacje na jej temat podajemy w odrębnym artykule - sprawozdaniu z tej imprezy.

  

   W jej trakcie z powodzeniem rozegrano 16 wybranych konkurencji.   

 

III Edycja MP - 18 października 2020 roku

 

   Zebrane w trakcie I i II Edycji doświadczenia pozwalają rozegrać w tym samym miejscu (w siedzibie Federacji w Warszawie) kolejną edycję Mistrzostw Polski:

 • III Edycja Mistrzostw Polski - w niedzielę 18 października 2020 roku.  


    Nikt tego nie wie (także przedstawiciele władz), jak rozwinie się sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Nie jest więc wykluczone, że obecne ograniczenia zgromadzeń będą utrzymane długi czas, może nawet kilka lat, i w związku z tym przyjęte przez nas rozwiązanie odbycia Mistrzostw Polski z podziałem na edycje jest jedynym sensownym wyjściem.   

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Najbliższa kolejna III Edycja 

XV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami

  niedziela 18 października 2020 roku w Warszawie   

 

 

Federacja

 Renmei  

  Najbliższa kolejna III Edycja  

       XV Otwartych Mistrzostw Polski       

       Karate Tsunami       

odbędzie się

w niedzielę 18 października 2020 roku

   w godz. 10-18 w siedzibie Federacji  

w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 Warszawa
 Warszawa

 

 

 

 

Widok na centrum Warszawy

z Mostu Siekierkowskiego,

od strony osiedla Radość,

gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski

i gdzie znajduje się

Honbu Dojo Centralna

 Szkoła Karate Tsunami 

i siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki. 

Organizatorzy:

           

          Organizatorami Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami są:

 1. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie, 
 2. Federacja Karate Tsunami Renmei z siedzibą w Warszawie, 
 3. Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie.    

   Za poszczególne sprawy odpowiedzialne są niżej wymienione osoby funkcyjne.
 
   Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski jest prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Do jego zadań należy kierowanie imprezą, ogólny nadzór nad jej przebiegiem i wskazywanie rozgrywek  w poszczególnych konkurencjach i kategoriach na różnych planszach.

 

   Sekretarzem Mistrzostw Polski jest renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa). Do jego zadań należy przede wszystkim wykonanie dyplomów dla wszystkich zawodników oraz zapewnienie nagłośnienia.

 

   Służbą Porządkową Mistrzostw Polski, która odpowiada za bezpieczeństwo i porządek na imprezie, kieruje shihan Artur Denisiuk 6 dan (Warszawa). 

  

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami przeznaczone są – co jest oczywiste i wynika z nazwy – dla najlepszych przedstawicieli różnych ośrodków stylu Karate Tsunami z całej Polski.
   
   Określenie 'Otwarte' w nazwie Mistrzostw Polski oznacza jednak, że uczestniczyć w nich mogą nie tylko tsunamiści (osoby ćwiczące Karate Tsunami), ale również przedstawiciele innych stylów, o korzeniach japońskich, koreańskich, chińskich i wietnamskich.
 Ponadto tradycyjnie w Mistrzostwach Polski startują zawodnicy spoza Polski (zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji - głównie przedstawiciele tamtejszych Polonii), a także obywatele Polski innych narodowości, zwłaszcza Wietnamczycy, choć obecnie z uwagi na pademię i związane z nią obostrzenia będzie to ograniczone. 
   

 

   Termin III Edycji Mistrzostw Polski: niedziela 18 października 2020 roku od godz. 10:00.


   Miejsce: siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, ul. Patriotów 247, Warszawa Radość.


   Na miejsce uczestnicy przybywać mogą od godz. 9:00.

  

   O godz. 10:00 odbędzie się krótkie uroczyste otwarcie III Edycji XV Mistrzostw Polski, którego dokona prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan

 
   Czas zakończenia imprezy: do godz. 18:00.
  


   Drużyny startujące powinny mieć ze sobą chorągwie swych ośrodków. Zawodnicy z drużyny nie posiadającej swej chorągwi nie będą mogli brać udziału w rozgrywkach.
 


   Konkurencje rozgrywane będą według zasad ogłoszonych w Regulaminie Mistrzostw (podanych na stronach internetowych:
www.federacjasztukwalki.pl i www.karatetsunami.eu). Zasady te odnoszą się również do deklaracji zgłoszeń i opłat startowych.   


   Opłaty startowe: wysokość – bez zmian (50 zł – w przypadku jednej konkurencji, ale z wyjątkiem dwóch konkurencji: FULL-CONTACT i TAMESHI-WARI, w przypadku każdej z tych konkurencji opłata startowa wynosi 100 zł).


   Zawodnik startować może w dowolnej liczbie wybranych konkurencji.
  


Ograniczenie liczby uczestników

 
   Z uwagi na pandemię koronawirusa i obostrzenia rządowe:

 • wszystkich uczestników prosimy o przywiezienie ze sobą maseczki ochronnej,
 • choć nie jest wykluczone, że do czasu imprezy również to ograniczenie zostanie przez władze zniesione.

    Liczba uczestników III Edycji Mistrzostw Polski jest ograniczona: do 150 osób.

 

   W celu ograniczenia liczby uczestników imprezy wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • do udziału w imprezie nie zostaną dopuszczeni zawodnicy ośrodków, które nie będą mieć swej chorągwi;
 • jeden ośrodek może wystawić nie więcej, niż 10 zawodników;
 • zawodnik, który w terminie do 1a października nie zostanie zgłoszony do organizatora, a opłata za jego starty nie wpłynie na konto Federacji - nie zostanie dopuszczony do imprezy;
 • na imprezę nie mają wstępu rodzice i kibice, a wyłącznie startujący zawodnicy, instruktorzy (jeden instruktor na ośrodek), sędziowie, osoby funkcyjne i osoby specjalnie zaproszone.

   Instruktorów prosimy o zapoznanie z tymi informacjami zawodników i koordynowanie ich przygotowań do udziału.  

 

KATEGORIE:

 

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone będą w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej 
 4. juniorzy – uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 
 5. juniorzy starsi - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan)

          Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.  

 

KONKURENCJE:

 

  Zmagania w III Edycji Mistrzostw Polski toczone są w 15 konkurencjach:  

 1. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla kadetów, juniorów, juniorów starszych oraz licealistów młodszych i starszych)
 2. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych i mistrzów)
 3. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 4. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych) 
 5. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych)  
 6. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 7. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał 
 8. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał 
 9. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu
 10. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych 
 11. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą = rzucanie gumową gwiazdą (shuriken) do celu – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny 
 12. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd = pojedynek w rzucaniu shuriken (gumowymi atrapami gwiazd) – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy
 13. Tameshi-wari = rozbijanie - łamanie dachówek     
 14. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – spoza Karate Tsunami) 
 15. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji poprzedniej.   

   Jak łatwo zauważyć, na III Edycji Mistrzostw Polski nie będą rozgrywane niektóre konkurencje (np. Tokui-kata oraz Kata Karate Tsunami), które zostały rozegrane podczas II Edycji w dniu 20 września 2020 roku. 

 

   Po raz kolejny rozegrane będą te konkurencje, które rozgrywane były podczas wcześniejszych Edycji (cztery konkurencje Łucznictwa Tatarskiego, dwie konkurencje Shuriken, Makiwara-kumite, Tameshi-wari oraz Sumo-grappling).

 

   W konkurencjach tych startować również mogą zawodnicy, którzy już startowali w nich w trakcie I Edycji. Nie stanie się nic złego, jeśli zawodnik dwa razy zdobędzie tytuł Mistrza Polski w danej konkurencji. Będzie to tylko niepodważalne potwierdzenie jego poziomu. Takie rozwiązanie wynika z niecodziennej sytuacji, narzuconej przez pandemię koronawirusa, do której usiłujemy się przystosować. 

 

   W konkurencjach, w których używane będą hełmy i rękawice, zgodnie z zaleceniami władz państwowych będą one dezynfekowane po każdym użyciu. 

 

   Szczegółowy opis wymienionych wyżej konkurencji i kategorii podany jest na tej stronie w artykule  

   Deklaracje zgłoszeń zawodników (pełnoletnich i niepełnoletnich) na te Mistrzostwa Polski pobrać można na tej stronie w dwóch zakładkach:


 

Wyciąg – informacje organizacyjne

z „Regulaminu XV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami”

 1. Niniejszą Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i z oryginalnym podpisem) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy w dniu 18 października 2020 roku (do godz. 10:00).  
 2. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego i nieczytelnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do imprezy po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 3. Zgłoszony zawodnik może startować w dowolnie wybranych konkurencjach. 
 4. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (ale 100 zł za konkurencję TAMESHI-WARI oraz za konkurencję FULL-CONTACT) – o ile w terminie do 11 października 2020 roku zawodnik zostanie zgłoszony organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247
    konto bankowe:  Alior Bank SA, 30 2490 0005 0000 4500 4645 3623
      
 5. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po 11 października 2020 roku – zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w imprezie po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 6. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 2 niniejszego Wyciągu mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.

   Podane w Regulaminie Mistrzostw Polski informacje dotyczące Mistrzostw Polski są aktualne w odniesieniu do III Edycji Mistrzostw Polski, z wyjątkiem tych (jak podanych wyżej), które wynikają z przystosowania się do niecodziennej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa.

 

    Aktualne są więc podane dalej:

 • postanowienia Regulaminu Mistrzostw Polski
 • deklaracje zgłoszeń zawodników
 • zasady zgłoszeń zawodników 
 • wysokość, zasady i terminy opłat startowych.  

   Uprzejmie prosimy zatem korzystać z nich w odniesieniu do III Edycji Mistrzostw Polski 18 października 2020 roku. 

 

   Zmagania zawodników na Mistrzostwach Polski oceniać będą wybrani sędziowie z wykazu sędziów podanego na tej stronie w zakładce: SĘDZIOWIE - Aktualna Lista Sędziów Karate Tsunami

  

   Serdecznie zapraszamy na III Edycję Mistrzostw Polski 18 października 2020 roku.       

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3327145
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com