Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Regulamin XII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami - 8 kwietnia 2017 roku, Warszawa


Regulamin:        

XII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami

8 kwietnia 2017 roku w Warszawie   

 

 1. W sobotę 8 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbędą się: XII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami.
 2. Miejsce rozgrywania Mistrzostw: hala sportowo-widowiskowa w Warszawie przy ul. Poezji 5.  
 3. Na miejscu – w hali sportowej stawiać się można od godz. 10:00.   
 4. Przyjazd drużyn: w godz. 10 - 11. Po przyjeździe kierownik drużyny powinien zgłosić się do organizatorów w celu złożenia Deklaracji Zgłoszenia Zawodników i uregulowania opłat startowych.   
 5. O godz. 11:00 planowane jest rozpoczęcie w postaci krótkiej ceremonii - z przywitaniem zawodników, przedstawieniem organizatorów, sędziego głównego i sędziów oraz informacjami o przebiegu Mistrzostw i kolejności występów na kilku planszach.   
 6. Następnie rozgrywane będą wszystkie konkurencje.   
 7. W międzyczasie uczestnicy (zawodnicy, sędziowie i inne osoby) zjedzą obiad w stołówce, podzieleni na dwie grupy:
      - o godz. 13:30 – zawodnicy z kategorii: kadeci i juniorzy oraz osoby im towarzyszące, a także połowa sędziów;
      - o godz. 14:15 – pozostałe osoby.  
 8. O godz. 17:00 odbędzie się Gala - uroczysta część oficjalna Mistrzostw:
      - hymn narodowy,
      - uroczyste otwarcie,
      - przedstawienie gości honorowych,
      - przedstawienie organizatorów, sędziego głównego i sędziów,
      - przedstawienie drużyn i mistrzów,
      - wręczenie certyfikatów na stopnie, odznaczeń, licencji sędziowskich i innych wyróżnień, 
      - pokazowe występy finalistów – w wybranych konkurencjach, 
      - wręczenie medali medalistom w tych konkurencjach,
      - pożegnanie uczestników.   
 9. Zakończenie Mistrzostw i opuszczenie hali planowane jest do godz. 19:00
 10. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski podzieleni są na następujące kategorie:
      - KADECI – uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz osoby młodsze (do lat 9),
      - JUNIORZY – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (10-12 lat),
      - GIMNAZJALIŚCI – uczniowie gimnazjów (13-15 lat),
      - LICEALIŚCI – uczniowie liceów (16-18),
      - DOROŚLI – dorośli w wieku 18-49 lat,
      - SENIORZY – dorośli w wieku od 50 lat,
      - MISTRZOWIE – kategoria wyłącznie dla osób posiadających stopnie mistrzowskie (dan). 
 11. Zmagania w większości konkurencji odbywają się odrębnie dla: mężczyzn i kobiet. Wyjątkowo w niektórych konkurencjach, np. KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO, KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO Z BRONIĄ, YAKUSOKU-KUMITE, POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY kobiety i mężczyźni startują razem.
 12. W sześciu konkurencjach: FULL-CONTACT, LIGHT-CONTACT, SEMI-CONTACT, SUMO-GRAPPLING, SZERMIERKA NA MIECZE i MAKIWARA-KUMITE zawodnicy są dzieleni na podkategorie wagowe lub wzrostowe – na dwie: lekką i ciężką lub na trzy: lekką, średnią i ciężką albo na więcej podkategorii (w zależności od liczby zgłoszonych zawodników).
 13. Podział zawodników przeprowadza Komisja Sędziowska danej planszy tuż przed rozpoczęciem zmagań w określonej konkurencji
 14. Do udziału w starcie w Mistrzostwach Polski - we wszystkich konkurencjach dopuszczone są osoby, które mogą w nich startować (np. KADECI i JUNIORZY nie mogą startować w konkurencji FULL-CONTACT, zaś DOROŚLI, SENIORZY i MISTRZOWIE nie mogą startować w konkurencji SUMO-GRAPPLING), posiadają właściwy wiek wymagany dla danej konkurencji, przedstawiły deklarację udziału oraz uiściły opłatę startową za daną konkurencję. 
 15. Zmagania na Mistrzostwach Polski toczone są w 16-u konkurencjach:
   1. FULL-CONTACT (ang. 'pełny kontakt') - walka w specjalnych zbrojach; dozwolone stosowanie wszelkich technik z pełną (ang. full) siłą; połączenie zasad wszelkich sportów walki oraz boksu, judo i zapasów; podział na podkategorie wagowe; startować mogą  zawodnicy z kategorii: DOROŚLI, SENIORZY, MISTRZOWIE;
   2. LIGHT-CONTACT (ang. 'lekki kontakt') - zasady identyczne, jak w  FULL-CONTACT, ale ciosy stosowane są z lekkim (ang. light) kontaktem; podział na podkategorie wagowe; startować mogą zawodnicy z kategorii: GIMNAZJALIŚCI, LICEALIŚCI;
   3. SEMI-CONTACT (ang. 'pół kontakt') - walka kontrolowana (przerywana – po każdej wymianie ciosów sędzia przerywa walkę); podział na podkategorie wagowe; startować mogą zawodnicy z kategorii: KADECI, JUNIORZY;
   4. SUMO-GRAPPLING (jap.-ang. 'mocowanie się') - walka w hełmach z kratą; połączenie zasad sumo, judo i zapasów; podział na podkategorie wagowe; startować mogą zawodnicy z kategorii: KADECI, JUNIORZY;
   5. SZERMIERKA NA MIECZE - walka na miecze, które dla bezpieczeństwa imitują atrapy z pianki, dostatecznie sztywne i zarazem elastyczne, aby przy trafieniu nie można było wyrządzić szkody; wygrywa zawodnik, który jako pierwszy uzyska skuteczne trafienie w newralgiczną część ciała (głowę, szyję, tułów); startować mogą zawodnicy z wszystkich kategorii;
   6. WALKA NA NOŻE - walka na noże, które dla bezpieczeństwa imitują atrapy z pianki, dostatecznie sztywne i zarazem elastyczne, aby przy trafieniu nie można było wyrządzić szkody; wygrywa zawodnik, który jako pierwszy uzyska skuteczne trafienie w newralgiczną część ciała (głowę, szyję, tułów); startować mogą zawodnicy z wszystkich kategorii;   
   7. YAKUSOKU-KUMITE (jap. 'walka zadaniowa') - pokaz przez parę zawodników 6-ciu wyreżyserowanych starć: trzech bez broni i trzech z użyciem dowolnych przyrządów;
   8. TOKUI-KATA (jap. 'forma własna') - spontaniczny pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami z użyciem wybranego przyrządu;
   9. MAKIWARA-KUMITE (jap. 'walka na worku') - pokaz walki z jednym przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy;
   10. RENRAKU-WAZA (jap. 'kombinacje') - pokaz 6-ciu kombinacji: trzech bez broni i trzech kolejnych z użyciem różnych przyrządów;  startować mogą zawodnicy z kategorii: KADECI, JUNIORZY;
   11. KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - pokaz trzech wybranych form Karate Tsunami przez jednego zawodnika;
   12. KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO - pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół;
   13. KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE Z BRONIĄ - pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez jednego zawodnika z użyciem dowolnego przyrządu;
   14. KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO Z BRONIĄ - pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez zespół z użyciem dowolnych przyrządów;
   15. POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNY - dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika; startować mogą tylko przedstawiciele innych stylów - spoza Karate Tsunami;
   16. POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady identyczne jak w konkurencji 15.
 16. FULL-CONTACT (ang. 'pełny kontakt') – to walka pełnokontaktowa w specjalnych 'zbrojach tsunami', będąca połączeniem zasad wszelkich sportów walki oraz boksu, judo i zapasów
 17. 'Zbroje tsunami' dla startujących zawodników zabezpiecza organizator Mistrzostw. Są jednakowe dla obu zawodników, ale różnią się kolorem (czerwony    i niebieski) w celu odróżnienia zawodników. 
 18. Na 'zbroję tsunami' składa się:
      - hełm z kratą na twarz,
      - pancerz na tułów,
      - suspensorium (ochraniacz na genitalia),
      - nagolenniki (ochraniacze na golenie),
      - nastopniki (ochraniacze na stopy),
      - nałokietniki (ochraniacze na łokcie),
      - rękawice bokserskie. 
   Wszystkie ochraniacze są zakładane na strój treningowy, aby były widoczne dla sędziów.
 19. Zawodnik w czasie startu nie może mieć żadnych przyrządów, naszyjników, kolczyków, itp. Każdy ze startujących zawodników może natomiast założyć własną 'szczękę' (przyrząd ochronny na zęby).
 20. W konkurencji FULL-CONTACT dozwolone są:
       - wszelkie techniki: uderzenia, kopnięcia, rzuty, duszenia, dźwignie, trzymania itd.,
       - wszelkimi częściami ciała: pięściami, stopami, łokciami, kolanami, głową, barkami i biodrami,
       - wykonywane z pełną siłą, jak w boksie,
      - z trafieniami we wszystkie miejsca (z wyjątkiem podanych dalej), zwłaszcza w twarz i krocze (jak to jest stosowane przez napastników na ulicy).
 21. Walka w FULL-CONTACT prowadzona jest na stojąco, ale - przeciwnie niż w boksie - kontynuowana jest w 'parterze' w razie upadku jednego lub obu zawodników.
 22. Nie wolno w FULL-CONTACT atakować kolan, podstawy czaszki i kręgosłupa (ponieważ dostępne ochraniacze nie chronią tych części ciała).
 23. Walka w FULL-CONTACT trwa 1,5 minuty. Każde starcie rozpoczyna się na komendę Start! - wydaną przez sędziego planszowego, a kończy na jego komendę Stop!   Sędzia planszowy mierzy czas walki i przerywa ją między innymi w sytuacjach:
      - gdy zawodnikowi spadnie hełm lub inna część 'zbroi' zmieni położenie,
      - gdy zawodnik upadnie pod wpływem ciosu i wtedy następuje odliczanie do 10-ciu, jak w boksie (sytuacja ta kończy walkę jako 'knock-out'),
      - gdy zachowanie zawodnika jest nietypowe, np. chwieje się lub zachowuje w sposób nieobliczalny.
 24. Rozstrzygniecie w FULL-CONTACT następuje poprzez:
      - 'knock-out' (jak w boksie), gdy zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki przez co najmniej 10 sekund (sędzia planszowy odlicza do 10-ciu),
      - każde wyjście poza planszę (przyjmuje się, że walka toczy się jakby na dachu wielopiętrowego budynku i każde wyjście poza jego obręb jest naturalnym końcem walki),
      - poddanie się zawodnika (jak w judo, np. pod wpływem dźwigni lub duszenia), poprzez klepanie dłonią w matę, ciało własne lub przeciwnika albo zawołanie 'poddaję się!',
      - poddanie zawodnika przez jego sekundanta (stojącego obok planszy – poprzez rzucenie ręcznika lub części ubioru na planszę),
      - poddanie zawodnika przez lekarza Mistrzostw, gdy według jego oceny stan zawodnika nie pozwala na kontynuowanie walki, stwarzając zagrożenie dla życia lub zdrowia,
      - w przypadku dotrwania zawodników do końca rundy poprzez 'przewagę' - wskazanie przez 3-osobową Komisję Sędziowską.
 25. Konkurencja w FULL-CONTACT rozgrywana w 3 kategoriach: DOROŚLI, SENIORZY, MISTRZOWIE. 
 26. Zawodnik startujący w konkurencji FULL-CONTACT podpisuje publicznie w obecności sędziego głównego pisemną deklarację o własnej woli startowania i wzięcia na siebie odpowiedzialności za skutki tej decyzji dla swego zdrowia i życia.
 27. LIGHT-CONTACT (ang. 'lekki kontakt') – to walka kontaktowa o zasadach identycznych, jak FULL-CONTACT, ale zawodnikom nie wolno w niej uderzać z pełną siłą, lecz lekko (ang. 'light'). Inne zasady rozgrywania tej konkurencji są takie same, jak FULL-CONTACT. W konkurencji tej starować mogą zawodnicy z dwóch kategorii: GIMNAZJALIŚCI, LICEALIŚCI.
 28. SEMI-CONTACT (ang. 'pół kontakt') – to walka kontrolowana (przerywana - po każdej wymianie ciosów sędzia przerywa walkę).
  Jest to walka kontaktowa o zasadach identycznych, jak FULL-CONTACT, ale zawodnikom nie wolno w niej uderzać z pełną siłą, lecz lekko, jak  w LIGHT-CONTACT (ang. 'light'). Inne zasady rozgrywania tej konkurencji są takie same, jak FULL-CONTACT. W konkurencji tej starować mogą zawodnicy z dwóch kategorii: KADECI, JUNIORZY.
 29. SUMO-GRAPPLING (jap. sumo i ang. grappling = 'mocowanie się') – to walka dla zawodników z dwóch kategorii: KADECI, JUNIORZY.
 30. Konkurencja SUMO-GRAPPLING jest połączeniem zasad trzech dyscyplin: zapasów, judo i sumo. W związku z tym można w niej stosować wszelkie techniki, używane w tych dyscyplinach (z wyjątkiem duszeń).
 31. Dozwolone w SUMO-GRAPPLING są następujące działania: popchnięcia, szarpnięcia, rzuty, podcięcia, trzymania i dźwignie.
 32. W konkurencji SUMO-GRAPPLING najmłodsi wiekiem zawodnicy mogą wykazać się  kondycją, siłą, koordynacją ruchową, zręcznością i sprytem. Dzięki temu umożliwia bezpieczną rywalizację na ich poziomie i stanowi dobre przygotowanie do późniejszego startu w innych konkurencjach.
 33. Walka w konkurencji SUMO-GRAPPLING polega na powaleniu i przytrzymaniu lub wypchnięciu przeciwnika poza planszę. Zawodnicy dla bezpieczeństwa walczą w hełmach z kratą na twarz. Nie wolno zdejmować hełmu sobie i przeciwnikowi.
 34. W konkurencji SUMO-GRAPPLING  nie wolno uderzać, kopać i stosować duszeń. Dźwignie dozwolone są tylko takie, jakie stosowane są w judo.   
     Walka trwa 1,5 minuty. Każde starcie rozpoczyna się na komendę Start! - wydaną przez sędziego planszowego, zaś kończy na jego komendę Stop!
     Sędzia planszowy mierzy czas walki i przerywa ją między innymi w przypadku zdjęcia hełmu. 
 35. Rozstrzygnięcie walki w SUMO-GRAPPLING następuje przez:
       - całkowite wypchnięcie lub wyniesienie przeciwnika poza planszę (jak w FULL-CONTACT),
      - powalenie przeciwnika i przytrzymanie go (może leżeć na plecach lub brzuchu) przez 10 sekund w sposób nie budzący wątpliwości, który z zawodników ma przewagę,
       - poddanie się zawodnika (jak w judo), poprzez klepanie dłonią w podłoże, ciało własne lub przeciwnika,
       - poddanie zawodnika przez jego sekundanta (stojącego obok planszy) – poprzez rzucenie ręcznika na planszę,
       - poddanie zawodnika przez lekarza Mistrzostw, gdy kontynuowanie walki stwarza według jego oceny zagrożenie   dla życia lub zdrowia zawodnika,
       - w przypadku dotrwania zawodników do końca rundy przez 'przewagę' - wskazanie przez 3-osobową Komisję Sędziowską.
 36. Tuż przed rozpoczęciem zmagań w konkurencji SUMO-GRAPPLING zawodnicy są dzieleni na podkategorie wagowe – w zależności od liczby startujących zawodników na dwie: lekką i ciężką lub na trzy: lekką, średnią i ciężką lub więcej podkategorii (w zależności od liczby zgłoszonych zawodników). 
 37. SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE – to dynamiczne starcia na miecze lub noże, które dla bezpieczeństwa imitują atrapy z pianki, dostatecznie sztywne, aby można było nimi wykonywać zarówno cięcia, jak wbicia, ale zarazem elastyczne, aby przy trafieniu w ciało nie można było wyrządzić szkody. W obu konkurencjach zawodnik może wybrać liczbę używanych przez siebie przyrządów: jeden lub dwa miecze lub noże.  
 38. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w konkurencjach: SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE zawodnicy walczą w hełmach z kratą na twarz.
 39. Walkę w konkurencjach: SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE wygrywa zawodnik, który jako pierwszy uzyska skuteczne trafienie w newralgiczną część ciała: głowę, szyję, brzuch.
 40. Trafienia w konkurencjach: SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE w inne części ciała: ręce i nogi nie rozstrzygają walki, ale brane są pod uwagę w przypadku rozstrzygnięcia przez Komisję Sędziowską walki przez tak zwaną „przewagę”.
 41. Po każdej wymianie ciosów w konkurencjach: SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE sędzia planszowy przerywa walkę komendą Stop!, jak w SEMI-CONTACT. Kolejne starcie rozpoczyna się na komendę Start!, którą wydaje sędzia planszowy.
 42. Jednoczesne trafienie przez obu zawodników (co zdarza się dość często) w konkurencjach: SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE nie jest brane pod uwagę dla rozstrzygnięcia walki.
 43. Udany rzut mieczem lub nożem w przeciwnika w konkurencjach: SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE skutkuje sukcesem, o ile nastąpi trafienie w newralgiczną część ciała (jak w przypadku rzutu nożem).
 44. W konkurencjach: SZERMIERKA NA MIECZE i WALKA NA NOŻE mogą startować zawodnicy z wszystkich kategorii.
 45. YAKUSOKU-KUMITE (wymowa: jakusoku-kumite; jap. 'walka zadaniowa') – to pokaz przez parę zawodników 6-ciu ułożonych starć:
      - w trzech pierwszych starciach zawodnicy nie są uzbrojeni,
      - w trzech kolejnych są uzbrojeni w dowolne przyrządy.
 46. W konkurencji YAKUSOKU-KUMITE oceniana jest para zawodników jako zespół, który przygotowuje pokaz. Starcia rozpoczynane są na komendę Start! - wydawaną przez sędziego planszowego. Po każdym starciu Komisja Sędziowska wydaje werdykt (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
 47. YAKUSOKU-KUMITE to walka kontaktowa, łączy pokaz z walką, a polega na prezentacji umiejętności obrony przed nieuzbrojonym i uzbrojonym napastnikiem.
 48. W konkurencji YAKUSOKU-KUMITE starcia polegają na zademonstrowaniu w dowolny sposób ataku oraz obrony i kontrataku. Przy ocenie starcia sędziowie biorą pod uwagę: efektywność (skuteczność) i efektowność (widowiskowość).
 49. W konkurencji YAKUSOKU-KUMITE startować mogą pary mieszane: osoby różnej płci i z różnych kategorii.
 50. TOKUI-KATA (jap. 'forma własna') – to pokaz wyobrażanej przez zawodnika walki z kilkoma napastnikami z użyciem dowolnie wybranej broni – przyrządu.
 51. W konkurencji TOKUI-KATA zawodnik spontanicznie (to znaczy bez wcześniejszego układania lub planowania swych zachowań) demonstruje wyobrażaną przez siebie walkę z kilkoma (2-4) napastnikami, w której może użyć około 30-35 technik. Zakończenie formy powinno nastąpić w miejscu jej rozpoczęcia.
 52. W konkurencji TOKUI-KATA po wykonaniu ukłonu w pozycji stojącej zawodnik głośno podaje nazwę formy z użytym przyrządem, np. Tokui-tanto-kata (jap. 'własna forma z nożem'). W razie użycia dwóch jednakowych przyrządów przed ich nazwą dodaje się słowo: morote, według schematu: Tokui-morote-tanto-kata. Gdy są to dwa różne przyrządy, podaje się po prostu ich nazwy według schematu: Tokui-tanto-nuchaku-kata.
 53. W konkurencji TOKUI-KATA po pokazie 3-osobowa Komisja Sędziowska wydaje werdykt (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
 54. W konkurencji TOKUI-KATA oceniane jest zarówno skuteczne wykonanie technik, jak również sprawne dobywanie i chowanie broni.
        Przyrządy, które można schować, np. za pas, między innymi pałkę (hanbo) lub tonfa, powinny być schowane, tak aby ręce były wolne. Przyrządy, które można ukryć przed wzrokiem, np. atrapę noża, należy tak ukryć. Przyrządy długie, np. długi kij (bo), należy w trakcie ukłonu trzymać w ręce przy lewej pięcie.
 55. Konkurencja TOKUI-KATA jest rozgrywana we wszystkich kategoriach.
 56. MAKIWARA-KUMITE (jap. 'walka na worku') – to pokaz walki z jednym przeciwnikiem, którego wyobraża przyrząd – worek treningowy.
 57. W konkurencji MAKIWARA-KUMITE walka trwa 0,5 minuty. W tym czasie zawodnik wykonuje jak największą liczbę skutecznych technik na przyrządzie, demonstrując szybkość, siłę i ducha walki.
 58. W konkurencji MAKIWARA-KUMITE worek symbolizuje - wyobraża przeciwnika, a sędziowie oceniają występ zawodnika bynajmniej nie jako ćwiczenie technik na przyrządzie, lecz walkę z realnym i groźnym napastnikiem.
       Z tego względu sędziowie pod uwagę biorą siłę, szybkość i skuteczność pojedynczych technik, ale również ich urozmaicenie, umiejętność wiązania w kombinacje oraz manewry i zejścia z linii ataku.
 59. W konkurencji MAKIWARA-KUMITE sędzia planszowy mierzy czas i wydaje komendy rozpoczęcia (Start!) i zakończenia (Stop!) pokazu walki. Po pokazie 3-osobowa Komisja Sędziowska wydaje werdykt (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
 60. W konkurencji MAKIWARA-KUMITE worek wisi na takiej wysokości, aby jego dno oddalone było od podłoża o 70 cm. Umożliwia to udział w tej konkurencji również osobom z młodszych kategorii wiekowych: KADETOM i JUNIOROM, a wszystkim demonstrowanie technik wymierzonych w stawy kolanowe oraz w genitalia.
 61. W konkurencji MAKIWARA-KUMITE mogą startować zawodnicy z wszystkich kategorii.
 62. RENRAKU-WAZA (jap. 'kombinacje') - to pokaz 6-ciu kombinacji: każdą kombinację należy zademonstrować na obie strony:
      - trzy pierwsze bez użycia broni,
      - trzy kolejne z użyciem przyrządów, wybranych spośród leżących na planszy (w każdej trzeba użyć innego przyrządu).
 63. W konkurencji RENRAKU-WAZA startować mogą zawodnicy z dwóch kategorii najmłodszych: KADECI, JUNIORZY. Różnica między tymi kategoriami wiekowymi odnosi się do ilości użytych technik i tym samym odzwierciedla naturalnie rosnący stopień trudności:
      - zawodnicy z kategorii KADECI pokazują w każdej kombinacji co najmniej 3 techniki (może być ich więcej),
      - zawodnicy z kategorii JUNIORZYco najmniej 5 technik (także może być ich więcej).
 64. W konkurencji RENRAKU-WAZA każda kombinacja (wykonywana na obie strony, to znaczy na lewą  i prawą stronę) rozpoczyna się na komendę Start! - wydawaną przez sędziego planszowego.
 65. W konkurencji RENRAKU-WAZA po każdej kombinacji 3-osobowa Komisja Sędziowska wydaje werdykt (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
 66. KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE (jap. 'formy' Tsunami) – to pokaz przez zawodnika trzech form walki z kilkoma napastnikami bez broni, obowiązujących w Karate Tsunami na różne stopnie wtajemniczenia.
 67. Konkurencja KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE rozgrywana jest we wszystkich kategoriach.
 68. Występ w konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE w kategoriach (KADECI, JUNIORZY, GIMNAZJALIŚCI, LICEALIŚCI, DOROŚLI, SENIORZY) polega na pokazie trzech wybranych form spośród ośmiu kata Karate Tsunami, a zwłaszcza spośród następujących czterech:
      1. Kumo – jap. 'chmury, pająk',
      2. Haito – jap. 'rozdarty na części',
      3. Hareta sora – jap. 'wypogodzone niebo',
      4. Matsukaze – jap. 'wiatr w sosnach'.
 69. W konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE w kategorii MISTRZOWIE zawodnik demonstruje trzy spośród następujących czterech kata Karate Tsunami:
      1. Nijusei – jap. 'złączenie dwóch',
      2. Sato – jap. 'wieś rodzinna',
      3. San sao – jap. 'trzy kije',
      4. San ishi – jap. 'trzy kamienie'.
 70. Po pokazie każdej formy w konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE 3-osobowa komisja Sędziowska wydaje werdykt (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
 71. KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO – to pokaz wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół.
 72. Występ w konkurencji KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO  polega na trzykrotnym wykonaniu jednej wybranej formy (zasady w zakresie jej wyboru są te same, co w konkurencji: KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE):
      1. synchroniczne wykonanie kata przez cały zespół,
      2. interpretacja kata (jap. bunkai) – realne przedstawienie starć z napastnikami,
      3. powtórne synchroniczne wykonanie kata przez cały zespół.
 73. Po każdym z tych trzech pokazów w konkurencji KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO  3-osobowa Komisja Sędziowska wydaje werdykt (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
 74. Konkurencja KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO  rozgrywana jest we wszystkich kategoriach.
 75. W konkurencji KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO  mogą brać udział zespoły mieszane:
      - złożone z zawodników różnej płci (mężczyzn i kobiet) i z różnych kategorii – w tym przypadku zespół zalicza się do danej kategorii, w której startuje większość zawodników zespołu lub 'środkowy' zawodnik,
       - złożone z zawodników z różnych ośrodków – w tym przypadku zdobyte przez danego zawodnika punkty dolicza się do klasyfikacji drużynowej jego ośrodka.
 76. KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE Z BRONIĄ (jap. 'formy' Tsunami) – to pokaz przez zawodnika jednej wybranej formy z kilkoma napastnikami z użyciem dowolnego przyrządu.
 77. Zasady prezentacji w konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE Z BRONIĄ są identyczne, jak w KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE, z tą różnicą, że zawodnik używa tu broni.
 78. Podczas prezentacji formy w konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE Z BRONIĄ zawodnik może użyć jednego albo dwóch dowolnie wybranych przyrządów.
 79. Zawodnik w konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE Z BRONIĄ podaje następującą nazwę kata, np. Kumo-no tanto-kata (jeśli prezentuje formę Kumo z użyciem noża) albo Haito-no bo-kata (jeżeli prezentuje formę Haito z użyciem długiego kija).
 80. KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO Z BRONIĄ – to pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnych przyrządów.
 81. Zasady prezentacji w konkurencji KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO Z BRONIĄ są identyczne, jak w KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO, z tą różnicą, że zawodnicy używają tu broni.
 82. Podczas prezentacji formy w konkurencji KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO Z BRONIĄ zawodnicy mogą używać ten sam rodzaj przyrządu, np. nóż (jap. tanto), lub każdy z nich może być wyposażony w inną broń, np. nóż, długi kij (jap. bo), trójząb (jap. sai) itd.
 83. W trakcie interpretacji kata (jap. bunkai) w konkurencji KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO Z BRONIĄ zawodnik interpretujący formę (kapitan zespołu) musi używać tego przyrządu, którego używał podczas prezentacji kata, ale już jego przeciwnicy mogą być wyposażeni w różne przyrządy.
 84. POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNY - to dowolny pokaz umiejętności jednego zawodnika, np. kombinacji technik, formy itp. Zawodnik może wystąpić bez broni, a także z dowolnymi przyrządami.
 85. W konkurencji POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNY mogą startować tylko przedstawiciele innych stylów - spoza Karate Tsunami. Konkurencja umożliwia prezentację umiejętności przez  przedstawicieli różnych stylów i ich bogactwa ruchowego.  
 86. Po pokazie w konkurencji POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNY 3-osobowa Komisja Sędziowska wydaje werdykt (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
  Sędziowie przy ocenie w konkurencji POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNY biorą pod uwagę rodzaj technik, ich złożoność i skuteczność, stopień wyćwiczenia, pewność siebie.
 87. POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY – to dowolny pokaz umiejętności jak w poprzedniej konkurencji, ale przez zespół zawodników.
 88. Zespół w konkurencji POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY składać się może np.:
      - z pary zawodników - demonstrujących np. starcia (kilka starć),
      - kilku zawodników (do 7 osób), demonstrujących np. formę lub walkę jednego z dwoma lub trzema napastnikami.
 89. W konkurencji POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY mogą startować tylko przedstawiciele innych stylów - spoza Karate Tsunami.
 90. Przyrządy, używane w konkurencjach: YAKUSOKU-KUMITE, TOKUI KATA, RENRAKU-WAZA, KATA TSUNAMI Z BRONIĄ, POKAZ SPECJALNY są dowolne i o ich wyborze decyduje sam zawodnik
     Najczęściej wybierane są typowe dla tsunami przyrządy: 

  • tonfa - pałka wielofunkcyjna z bocznym uchwytem, 

  • tanto – nóż, 

  • ken – miecz, 

  • bo – długi kij, 

  • hanbo – krótki kij, 

  • nunchaku – krótki cep,

  • sai – trójzęby,

  • kusari - łańcuch.
 91. W przypadku wyboru przyrządów posiadających ostrza na turnieju wystąpić można wyłącznie z ich atrapami drewnianymi, gumowymi lub z innych tworzyw, zapewniajacych niezbędne bezpieczeństwo.
 92. Zmagania na Mistrzostwach Polski oceniają tylko licencjonowani sędziowie, wpisani na Aktualną Listę Sędziów Karate Tsunami, podaną do publicznej wiadomości na internetowej stronie Karate Tsunami www.karatetsunami.eu 
 93. Każdy z tych sędziów przechodzi co roku specjalistyczny Kurs Sędziowski, zalicza wymagany egzamin i na tej podstawie otrzymuje Licencję Sędziego na okres roku. 
 94. Pracą sędziów na Mistrzostwach Polski kieruje sędzia główny. Przydziela sędziów do zespołów sędziowskich, obsługujących poszczególne plansze. Rozpatruje wszelkie odwołania i uwagi ze strony zawodników i ich instruktorów, a także rozstrzyga ewentualne spory lub wątpliwości w zakresie ocen. 
 95. Występ zawodnika ocenia trzech sędziów, co umożliwia najbardziej obiektywną ocenę. Ponadto na każdej planszy występami zawodników kieruje sędzia planszowy, co zapewnia sprawny przebieg Mistrzostw.
 96. Zmagania na każdej planszy ocenia 4-osobowy zespół sędziów:
      - sędzia planszowy, który kieruje występem na planszy (wydając komendy: Start! i Stop!), mierzy czas, dba o bezpieczeństwo zawodników oraz sprawność występów, a także formalnie wskazuje zwycięzcę;
      - 3-osobowa Komisja Sędziowska, która siedzi na krzesełkach poza planszą i na komendę przewodniczącego: Werdykt! - wskazuje zwycięzcę w przypadku nierozstrzygnięcia walki przed czasem (w konkurencjach walk, np. LIGHT-CONTACT, SEMI-CONTACT, SZERMIERKA NA MIECZE) i ocenia występ zawodnika (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).
 97. Sędziowie stosują trzy komendy w jęz. angielskim (zrozumiałe dla zawodników z różnych krajów i narodów): Start!, Stop!, Werdykt! 
 98. Zawodnik ma obowiązek bezwzględnie stosować się do komend sędziego planszowego, zwłaszcza komendy: Stop!, którą wydaje w konkurencjach walk. Niezastosowanie się do tej komendy grozi niebezpieczeństwem (np. uszczerbkiem zdrowotnym) i skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 
 99. Przy ocenie występów zawodników sędziowie stosują powszechnie zrozumiałą, szkolną skalę 0-6. Ocena 6 jest wyrazem najwyższego uznania, zaś ocena 0 najniższego. 
 100. W sytuacji wymagającej wskazania zwycięzcy - przez tak zwaną 'przewagę' - w przypadku nierozstrzygnięcia walki przed czasem (w konkurencjach walk, np. FULL-CONTACT, SUMO-GRAPPLING) sędzia nie może wstrzymać się lub pokazać remisu. Wymóg ten zmusza sędziego do odpowiedzialności za swą ocenę. 
 101. W niektórych konkurencjach czas występu zawodnika mierzy sędzia planszowy. W konkurencjach walk, np. FULL-CONTACT, LIGHT-CONTACT, SUMO-GRAPPLING w przypadku przerw w walce (np. na założenie hełmu lub poprawienie 'zbroi') zlicza czas walki realnej. 
 102. Na Mistrzostwach Polski wręczane są medale za zdobycie pierwszych trzech miejsc w danej konkurencji i kategorii:
      - medal złoty – za zdobycie I miejsca,
      - medal srebrny – za zdobycie II miejsca,
      - medal brązowy – za zdobycie III miejsca. 
 103. Ponadto za zdobycie I miejsca w wybranych konkurencjach i kategoriach wręczane są pamiątkowe puchary lub statuetki
 104. Wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplomy z podaniem zajętego miejsca w danej konkurencji. 
 105. Uczestnicy Mistrzostw (zawodnicy i sędziowie) otrzymują także pamiątki w postaci okolicznościowego plakatu (na którym zwykle zbierają podpisy innych uczestników). 
 106. Zdobywcy I miejsca w danej konkurencji i kategorii przysługuje zaszczytny tytuł Mistrza Polski, zaś zdobywcom miejsca   II i III – tytuł Wicemistrza Polski
 107. Zdarza się, że dane miejsce zajmie dwóch lub więcej zawodników, którzy uzyskają taką samą notę. Zgodnie z obowiązującymi regułami sportowymi tak zajęte miejsca określa się nazwą ex-aequo (wym. eks-ekfo; łac. 'wspólnie, na równi'). 
 108. W trakcie Mistrzostw Polski rozgrywki we wszystkich konkurencjach prowadzone będą w zasadzie do ustalenia trzech pierwszych miejsc, koniecznych do wręczenia medali: złotego, srebrnego i brązowego.
      Nie będą prowadzone rozgrywki mające na celu ustalenie dalszych miejsc, np. siódmego, czternastego itd. W związku z tym pozostałe osoby zajmować będą ex-aequo (równocześnie) miejsce IV.  Wyjątkiem od tej zasady będą niektóre konkurencje, np. TOKUI-KATA, MAKIWARA-KUMITE, RENRAKU-WAZA, KATA TSUNAMI, POKAZ SPECJALNY, w których uzyskane przez zawodników punkty automatycznie umożliwiają ustalenie zajętego miejsca.
 109. Rzadko, ale czasem bywa tak, że w danej konkurencji i kategorii startuje jeden zawodnik. Zgodnie z regułami sportowymi, utrwalonymi jeszcze na średniowiecznych turniejach rycerskich, automatycznie zajmuje on I miejsce i otrzymuje tytuł Mistrza Polski, ponieważ przyjmuje się, że jego potencjalni przeciwnicy – zdając sobie sprawę z jego oczywistej przewagi – zrezygnowali ze zmagań
 110. Wręczanie medali, pucharów i dyplomów na Mistrzostwach Polski odbywa się w sposób sprawny i uroczysty.
 111. Do wręczenia dyplomów, medali i pucharów w określonej konkurencji wywoływani są przez mikrofon zawodnicy danej kategorii. Zwycięzcy (zawodnicy, którzy zdobyli miejsce: I, II, III) wchodzą na podium zwycięzców, zaś pozostali zawodnicy ustawiają się obok w szeregu w kolejności zajętych miejsc.
 112. Wyróżnienia uroczyście wręcza trzyosobowy zespół osobistości. Po wręczeniu zawodnicy wraz z wręczającymi osobami prezentują się chwilę w celu wykonania przez fotografów pamiątkowych zdjęć.
 113. Wyniki Mistrzostw Polski podawane są do wiadomości publicznej na dwóch stronach internetowych:
      - www.karatetsunami.eu – internetowej stronie Karate Tsunami,
      - www.federacjasztukwalki.pl – internetowej stronie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
      a ponadto na stronach internetowych ośrodków, których zawodnicy startowali w imprezie.
 114. Na dwóch pierwszych stronach podawane są wyniki we wszystkich konkurencjach i kategoriach oraz wyniki klasyfikacji drużynowej.
 115. Klasyfikacja drużynowa ustalana jest przez zsumowanie punktów za zajęte przez reprezentantów danego ośrodka miejsca medalowe: za złoty medal – 3 punkty, za srebrny – 2 punkty, za brązowy – 1 punkt.
 116. Kierownicy trzech drużyn, które w klasyfikacji drużynowej zdobędą   I, II, III miejsce, otrzymują pamiątkowe puchary lub statuetki.
 117. W konkurencjach zespołowych: YAKUSOKU-KUMITE, KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO, POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY do klasyfikacji drużyny ośrodka zaliczane są punkty zdobyte przez wszystkich członków zespołu, jednak w przypadku konkurencji KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO z ograniczeniem do takiej liczby członków zespołu, która uzasadniona jest oficjalną interpretacją danej kata. W konkurencji POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY startujący zespół liczyć może maksymalnie 7 zawodników.
      W przypadku zespołu mieszanego - z różnych ośrodków w wymienionych konkurencjach - każdy zawodnik z zespołu otrzymuje medal, a zdobyte przez niego punkty doliczane są do punktów jego macierzystego ośrodka.  
 118. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski (zawodnicy, sędziowie i kierownicy drużyn) występują w stroju treningowym właściwym dla uprawianego przez nich stylu, z pasem o kolorze oznaczającym posiadany stopień wtajemniczenia i naszywkami używanymi w macierzystej organizacji. Zawodnik, który nie spełni wymienionego wymogu, nie zostanie dopuszczony do udziału w Mistrzostwach Polski. Każdy zawodnik, sędzia i kierownik drużyny w trakcie Mistrzostw Polski w hali sportowej musi cały czas występować tylko w wymienionym stroju.
      Niedopuszczalne jest zakładanie w trakcie Mistrzostw w hali sportowej (przez zawodników, sędziów i kierowników drużyn)dodatkowo dresów, płaszczy, futer i innych okryć. Hala sportowa, w której rozgrywane są Mistrzostwa, ma szczelne okna i panuje w niej temperatura nie wymagająca zakładania dodatkowych strojów.
      W trakcie Mistrzostw w hali sportowej dla zawodników, sędziów i kierowników drużyn dopuszczalne jest jedynie obuwie w postaci tzw. klapek, a także obuwie sportowe, charakterystyczne dla niektórych organizacji stylowych.
     Zawodnik nie może startować z jakimikolwiek dodatkowymi przedmiotami, jak kolczyki, naszyjniki, brosze, metalowe spinki, okulary itp., które stwarzać mogą niebezpieczeństwo dla zdrowia. 
 119. Wszyscy kibice, wśród nich rodzice i osoby towarzyszące zawodnikom mogą przebywać wyłącznie na trybunach, przeznaczonych dla kibiców.
       Kierownik drużyny danego ośrodka odpowiedzialny jest za to, aby żadna osoba związana z jego ośrodkiem, nie przebywała na planszy.
       Na planszy mogą przebywać wyłącznie startujący zawodnicy, sędziowie, instruktorzy i fotografowie.
      Zaproszeni przez organizatora goście honorowi mogą przebywać tylko na honorowych trybunach, ustawionych z obu stron stolików prezydium Mistrzostw. 
 120. Fotografie na planszy wykonywać mogą tylko osoby, które uzyskają akredytację organizatora.
      Aby uzyskać akredytację, fotograf ze swym instruktorem muszą udać się do osoby, która udzielać będzie akredytacji.
      Akredytacja pociąga obowiązek przesłania w ciągu najpóźniej tygodnia na płycie fotografii (bez ich kompresji i jakichkolwiek zmian) wykonanych przez danego fotografa do organizatora imprezy – Federacji. 
 121. Nad bezpieczeństwem uczestników (zawodników i sędziów) czuwa lekarz Mistrzostw Polski. 
     Lekarz Mistrzostw Polski może w każdej chwili - na podstawie swojej oceny aktualnego stanu zdrowia zawodnika - nie dopuścić go do startu lub wycofać go ze startu. Decyzja lekarza jest w tym zakresie ostateczna i nie ma od niej odwołania, ponieważ zdrowie zawodników jest najważniejsze.
 122. Organizator turnieju może przeprowadzić test antydopingowy dowolnego zawodnika startującego w turnieju. Test ten przeprowadza lekarz turnieju w obecności sędziego głównego i w miarę możliwości w obecności kierownika drużyny zawodnika. 
 123. Uczestnicy imprez (zawodnicy i sędziowie) są ubezpieczeni od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) od momentu przyjazdu do momentu wyjazdu za hali sportowej przez organizatora – Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  
 124. Zawodnik może być zdyskwalifikowany przed lub w trakcie startu w turnieju w następujących przypadkach:                                         a) gdy nie posiada właściwego stroju lub zakłada albo w jakikolwiek inny sposób posiada dodatkowe przedmioty,                                 b) gdy przeprowadzony test antydopingowy wykazał wynik pozytywny albo gdy zawodnik odmawia poddania się takiemu testowi,                                                                                                                                                                                                        c) gdy nie stosuje się do poleceń sędziów,                                                                                                                                                 d) gdy zachowuje się w sposób niesportowy, łamie zasady niniejszego Regulaminu albo gdy zachowuje się w sposób naruszający powszechnie przyjęte dobre obyczaje. 
 125. W konkurencjach walk, np. FULL-CONTACT, LIGHT-CONTACT, SUMO-GRAPPLING, jeśli zawodnik dokonał lżejszego przewinienia, na przykład zachował się w sposób niesportowy lub nie zastosował się do poleceń sędziów, przykładowo zaatakował przeciwnika przed sygnałem 'Start!' ("zaczynać") lub po sygnale "Stop!" ("koniec") sędziego planszowego, wówczas podobnie jak w innych dyscyplinach sportowych sędzia planszowy - po porozumieniu z Komisją Sędziowską - karze go najpierw upomnieniem, a po powtórzeniu się podobnego zachowania dyskwalifikuje zawodnika.
      W przypadku ciężkiego przewinienia tego typu, wskazującego na umyślność działania zawodnika lub skutkującego wypadkiem, zostaje on zdyskwalifikowany natychmiast i bez wcześniejszego upomnienia.
      Po zdyskwalifikowaniu w danej walce zdyskwalifikowany zawodnik nie ma już prawa występować w tej konkurencji na tym turnieju.
      Zasada ta została wprowadzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia startujących zawodników, a także powstrzymania ich przed złośliwym lub niekontrolowanym zachowaniem.   
 126. Od decyzji o dyskwalifikacji zawodnik ma prawo odwołać się (jednak tylko za pośrednictwem kierownika swojej drużyny) do sędziego głównego, który podejmuje w takiej sprawie ostateczną decyzję. W tej sprawie sędzia główny może zasięgnąć opinii innych sędziów, lekarza, kapelana lub prezesa Federacji. 
 127. Za swoją drużynę i zachowanie się jej członków (także ustawienie się podczas ceremonii) odpowiada kierownik drużyny.
 128. Z uwagi na rozgrywanie konkurencji równocześnie na kilku planszach przez mikrofon zapowiadane są następujące informacje:
         a) na której planszy rozgrywana będzie
         b) dana konkurencja
         c) i w jakiej kategorii.
      Po tej zapowiedzi zawodnicy z podanej kategorii i konkurencji powinni niezwłocznie zgromadzić się na lub przy wskazanej planszy.
      Zgromadzonych zawodników Komisja Sędziowska obsługująca daną planszę ma obowiązek sprawnie podzielić na podkategorie (w razie potrzeby) i ustalić kolejność występów zawodników.
      Za kolejność występów zawodników odpowiada sędzia planszowy, który dba o to, aby na danej planszy nie było żadnych przestojów czasowych.
      W przypadku, jeśli zainteresowany zawodnik (z jakichkolwiek przyczyn) nie zgłosi się do występu, uznaje się, że oddał swój występ tzw. walkowerem i w związku z tym przyznaje mu się ostatnie miejsce w tej konkurencji.
 129. Na Mistrzostwach Polski stosowane są dwie różne DEKLARACJE ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA:
      - pełnoletniego - podpisuje ją sam zawodnik,
      - niepełnoletniego - podpisuje ją opiekun prawny zawodnika.
 130. Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i podpisaną) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy w dniu 8 kwietnia 2017 roku (do godz. 11:00).
 131. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do startu po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 % startowego w każdej startowanej konkurencji.
 132. Zgłoszony zawodnik może startować w kilku wybranych konkurencjach.
 133. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (za Full-contact 100 zł) – o ile w terminie do 1 kwietnia 2017 roku zawodnik zostanie zgłoszony organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Tsunami Renmei, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247;
                                                            konto bankowe  50 1140 2004 0000 3802 3515 8402
 134. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po 1 kwietnia 2017 roku – opłata wzrasta o 50 %.
 135. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 131 mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.
 136. Organizatorami Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami są:
  1. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie,

  2. Federacja Karate Tsunami z siedzibą w Warszawie,

  3. Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie.     
 137. WSPÓŁFINANSOWANIE MISTRZOSTW: Sponsorzy - Jacek Błasiński 3 dan, Krzysztof Jarząb 2 dan, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski Warszawa, JANDAR. 
 138. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski jest prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Do jego zadań należy kierowanie imprezą, ogólny nadzór nad jej przebiegiem i wskazywanie rozgrywek  w poszczególnych konkurencjach i kategoriach na różnych planszach.  
 139. Sekretarzem Mistrzostw Polski jest renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa). Do jego zadań należy przede wszystkim wykonanie
   dyplomów dla wszystkich zawodników.  
 140. Funkcję sędziego głównego Mistrzostw Polski pełni hanshi Tadeusz Ryniec 8 dan (Kutno), który kieruje zespołem sędziów.
 141. Funkcję lekarza Mistrzostw Polski pełni kyoshi dr n. med. Maciej Misztal 5 dan (Kutno).
 142. Funkcję kapelana Mistrzostw Polski pełni shihan ks. Grzegorz Badziąg OFMCap. 6 dan (Wałcz).    

                Załączniki: 

 
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
 
  

  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3048840
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com