Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

ALGIERIA: egzamin w Honbu Dojo – mistrz Nait Ali Mouloud zdobył stopień 4 dan


  

ALGIERIA: egzamin w Honbu Dojo –

mistrz Nait Ali Mouloud zdobył stopień 4 dan

 

   Styl Karate Tsunami uprawiany jest przez osoby z różnych wyznań: katolików, prawosławnych, Żydów, muzułmanów, buddystów i innych - w wielu krajach na wszystkich kontynentach, także w Afryce.

 

   Jednym z krajów, w którym rozwija się Tsunami, jest Algieria, centralne i najważniejsze państwo muzułmańskiego Maghrebu (regionu w północno-zachodniej Afryce, rozciągającego się od Libii po Mauretanię).

 

Renmei

   Znaczący ośrodek Karate Tsunami w Algieri prowadzi mistrz Nait Ali Mouloud. 

   Po zdobyciu przez niego stopnia 4 dan założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan mianował go oficjalnym przywódcą tego stylu w Algierii.

 Algeria

Algieria 

Mistrz Nait Ali Mouloud z Algierii prezentuje certyfikat na stopień mistrzowski 4 dan i certyfikat

 oficjalnego reprezentanta Karate Tsunami w Algierii. Honbu Dojo w Warszawie, 7 marca 2011 roku.

Na fotografii widoczni też są (od lewej): Mateusz Murat (syn soke Ryszarda Murata, wielokrotny

 medalista Mistrzostw Polski w kategorii juniorów), sensei Maciej Rogosz 1 dan (najmłodszy wiekiem

 zdobywca czarnego pasa w historii sztuk walki w Polsce, również wielokrotny medalista Mistrzostw

 Polski), soke Ryszard Murat 10 dan (założyciel Karate Tsunami), hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

 (wiceprezydent Tsunami Renmei, koordynujący rozwój Tsunami w różnych regionach świata), O. Paweł

 Tokajuk (ksiądz prawosławny i asystent głowy Kościoła Prawosławnego w Polsce – Jego Eminencji

 Metropolity Warszawy i całej Polski Wielce Błogosławionego Sawy), Jacek Borek (psycholog,

 wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kategorii seniorów).

   

   Mistrz Nait Ali Mouloud urodził się w 1981 roku i jest weteranem sztuk walki w Algierii. W latach 1996-1999 uprawiał karate, a później taekowndo ITF. W taekwondo ITF uzyskał stopień 3 dan. Zdobył także wiele medali i tytułów mistrzowskich w różnych zawodach sportowych.

   

   Od 2005 roku prowadzi własny klub, a jego wychowankowie zdobyli ponad 100 medali (za 1, 2 i 3 miejsca) w różnych zawodach sportowych oraz 11 razy tytuły mistrzów Algierii.

 

   Mistrz Nait Ali Mouloud zdobył wykształcenie z zakresu hotelarstwa i turystyki w Hassi Masoud i zawodowo prowadzi interesy w branży hotelarskiej i turystycznej. Włada czterema językami: kabylskim (regionalnym językiem ojczystym używanym w Algierii), arabskim, francuskim i angielskim.

 Mouloud
 
Tizi Ouzou  Tizi

Panorama i centrum Tizi Ouzou. Miasto to leży 110 km na wschód od Algieru  i jest stolicą

Wielkiej Kabylii i centrum kulturowym Berberów (Kabylów). Liczy około 3 mln mieszkańców.

 

Mouloud   

Nait Ali Mouloud z dwoma grupami swoich uczniów:

u góry - w swoim klubie i u dołu - nad Morzem Śródziemnym.

 

Mouloud 

   

   Mistrz Nait Ali Mouloud dotychczas uprawiał różne style karate oraz taekwondo i wyszkolił 30 posiadaczy czarnych pasów w taekwondo ITF. W 2010 roku zdecydował się wraz z nimi przystąpić do Karate Tsunami.

 

   W tym celu nawiązał kontakt z wiceprezydentem Tsunami Renmei (Federacji Tsunami) hanshi Włodzimierzem Parfieniukiem 8 dan, który z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan zajmuje się koordynacją rozwoju Tsunami w różnych regionach świata.

 

   Na początku marca 2011 roku mistrz z Algierii Nait Ali Mouloud uczestniczył w intensywnym szkoleniu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie.

 

   Szkolenie to (wiele treningów i zajęć teoretycznych) prowadził z nim głównie hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

 

   W dniu 7 marca 2011 roku mistrz Nait Ali Mouloud zdobył w Karate Tsunami kolejny stopień mistrzowski 4 dan i zaszczytny tytuł renshi ('wielokrotny mistrz'). Egzamin przeprowadził mu soke Ryszard Murat 10 dan, a jego partnerem (grającym rolę przeciwnika) w kumite (walce treningowej) był hanshi Włodzimierz Parfieniuk 7 dan.

 

   Ponadto mistrz Nait Ali Mouloud otrzymał od soke Ryszarda Murata 10 dan oficjalne przedstawicielstwo do reprezentowania stylu Karate Tsunami w Algierii i został mianowany przywódcą tego stylu w Algierii.

 

   Omówione wydarzenia (szkolenie i egzaminy) przedstawiamy za pomocą kilkunastu fotografii. 

  

Algieria   

Szkoleniem mistrza Nait Ali Mouloud zajmował się hanshi Włodzimierz Parfieniuk 7 dan.

  Algieria

 

 Algieria  Algieria

W trakcie szkolenia przećwiczono wiele wybranych technik Karate Tsunami, w tym z wykorzystaniem worka treningowego - na fotografiach wyżej: soto-haito-uchi (od lewej) i yoko-geri-kekomi (od prawej).

 

Algieria

  

 Algieria  Algieria

Przećwiczono szereg rozwiązań taktycznych Karate Tsunami,

w tym uchi-nagashi-uke (zejście z linii ataku do wewnątrz; na fotografiach).

 

 Algieria Algieria 

Nie zabrakło także nauki posługiwania się różnymi przyrządami, w tym nożem, krótkim kijem - pałką, dwoma pałkami, a także tonfa (na fotografii od lewej) i sierpem (kama - od prawej).

 

 Algieria Algieria 

 Algieria  Algieria

 Intensywne szkolenie przyniosło pozytywny skutek na egzaminie.

 

 Algieria  Algieria

Tradycyjne w Karate Tsunami ceremonie po egzaminie technicznym.

 

Algieria

Uroczyste wręczenie mistrzowi Nait Ali Mouloud certyfikatu na stopień 4 dan Karate Tsunami.

 

Algieria

Wręczenie mistrzowi Nait Ali Mouloud pełnomocnictwa do reprezentowania Karate Tsunami w Algierii.

   

Algieria

Mistrz Nait Ali Mouloud otrzymał od soke Ryszarda Murata 10 dan wiele materiałów szkoleniowych,

a wśród nich jego książkę bestseller "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (w wersji

polskiej - na fotografii) i angielskiej pt. "Karate for Beginners and Advanced". 

 

Algieria

W trakcie szkolenia przeprowadzono szereg zajęć teoretycznych i narad.

 
Honbu Dojo

W trakcie pobytu

 w Honbu Dojo w Warszawie mistrz

 Nait Ali Mouloud po raz pierwszy

 widział prawdziwą zimę

i zamieć śnieżną

 (na fotografii

od lewej). 

  

 Honbu Dojo

Bardzo podobał mu się również rozpalony kominek w Honbu Dojo (od prawej). Stwierdził, że w Algierii także używane są kominki do ogrzewania, gdy wieje zimny wiatr od Morza Śródziemnego. Według

niego obecnie, w zimę temperatura w Algierii wynosi średnio plus 20 stopni Celsjusza.

 

Algieria

Mistrz Nait Ali Mouloud poprosił, aby wykonać mu fotografię, jak stoi boso na śniegu

(wg nas na resztkach śniegu) przed salą treningową w Honbu Dojo w Warszawie.

   

   Mistrz Nait Ali Mouloud zdecydował się uprawiać Karate Tsunami, dostrzegając ogromne możliwości, jakie daje ten styl.

 

   Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan jako bezpośrednio nadzorujący jego szkolenie podkreśla jego wielką chęć uczenia się, błyskotliwy umysł, wewnętrzną dyscyplinę oraz zdolność szybkiego przyswajania wiedzy oraz umiejętności. 

 Teneryfa

 

 

 

 

  

Hanshi

Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

dużo czasu spędza w podróżach

i dlatego potrafi doskonalić

swoje umiejętności

we wszystkich miejscach

na świecie, gdzie przebywa.

 

Na fotografii ćwiczy

charakterystyczne dla tsunami

kopnięcie yoko-geri-kekomi;

wyspa Teneryfa, Hiszpania.

   Jak wiadomo, hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan z upoważnienia założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan zajmuje się koordynacją rozwoju tego stylu w różnych regionach świata.

 

   Dzięki szerokim kontaktom międzynarodowym oraz unikalnym metodom hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan znacząco przyczynia się do rozwoju Tsunami. Namacalnymi rezultatami tego rozwoju są kolejne ośrodki Karate Tsunami w różnych krajach, w tym omawiany nowy ośrodek w Algierii.   

    

   Ośrodki Karate Tsunami funkcjonują w wielu krajach na wszystkich kontynentach, w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Australii.

  

   Kolejne organizowane są w takich krajach, jak Iran, Pakistan, Indie, Bangladesz, Turcja, Egipt, Maroko i Finlandia.

 mapa

   Świadczy to o tym, że system Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan jest skuteczny, zrozumiały i przystępny oraz zdobywa chętnych na świecie bez względu na różnice narodowe, kulturowe i religijne, co systematycznie podkreśla hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4038009
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com