Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I


Prestiżowe odznaczenie:
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

DLA SZTUK WALKI KLASY I 

 

Niebawem wręczonych zostanie   
pierwszych 100 egzemplarzy prestiżowego odznaczenia

   

   W wakacje br. w Warszawie wręczone zostaną pierwsze egzemplarze (100 egz.) prestiżowego odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I.


   Jest to jedyne odznaczenie, przyznawane za zasługi w dziedzinie sztuk walki.

 

   Tym prestiżowym odznaczeniem odznaczonych zostanie łącznie 100 osób. 

 

   Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I to odznaczenie, zgodnie z posiadanymi prerogatywami ustanowione i przyznawane przez  Prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Federacja ta jest największym w Polsce związkiem,  zrzeszającym  40 różnych organizacji (federacji, związków, unii, zrzeszeń, akademii, towarzystw, stowarzyszeń, systemów, szkół, centrów, ośrodków) licznych stylów pochodzenia japońskiego, chińskiego, koreańskiego, wietnamskiego, filipińskiego i innych, które z kolei skupiają ogółem ogromną liczbę klubów i sekcji z różnych miejscowości z całej Polski, a także z innych krajów, nawet z Dalekiego Wschodu.

   Ich wykaz podany jest na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale: WYKAZ ZRZESZONYCH ORGANIZACJI. 

 

   Odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I ma kształt pozłacanego krzyża z dwoma mieczami, symbolizującymi gotowość do walki, z umieszczonym w nim kołem, symbolizującym doskonalenie się (ponieważ koło jest najdoskonalszym kształtem).
   Wokół koła widnieje czarny napis: POLSKA FEDERACJA DALEKOWSCHODNICH SZTUK I SPORTÓW WALKI na tle żółtym, a wewnątrz koła znajduje się kontur Polski w narodowych barwach biało-czerwonych, obwiedziony błękitnym tłem symbolizującym nadzieję i sukcesy.
   W konturze Polski widnieje rysunek czarnego pasa, symbolizującego umiejętności mistrzowskie oraz czerwony napis ZA ZASŁUGI DLA SZTUK WALKI w części białej i chińskie ideogramy oznaczające „Federacja” w części czerwonej.
   Krzyż zawieszony jest na wstążce z dominującymi barwami biało-czerwonymi i służy do noszenia na lewej piersi.


   Odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I według przepisów otrzymać mogą:

 • instruktorzy różnych stylów, zasłużeni w szkoleniu i rozwoju sztuk walki;
 • kierownicy drużyn startujących w Mistrzostwach Polski, a także występujących w dotychczasowych Festiwalach Dalekowschodnich Sztuk Walki;
 • sędziowie i osoby funkcyjne Mistrzostw Polski;
 • wyjątkowo - inne zasłużone dla sztuk walki osoby;
 • a także zawodnicy (bez względu na wiek, nawet najmłodsi), którzy w zawodach o najwyższej randze, jakimi są Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami (jest o tym mowa niżej) zdobyli:                                        a) co najmniej trzy dowolne medale - łącznie (biorąc pod uwagę łącznie wszystkie dotychczasowe Mistrzostwa Polski - czternaście),                                                                                                                      b) albo co najmniej jeden medal złoty

         ale wszyscy wymienieni pod warunkiem,

         że są członkami Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunamizawodami o najwyższej randze w kraju, ze względu na ich rozmach i poziom organizacji, a także relację telewizyjną, którą mogą oglądać wszyscy na całym świecie zarówno w dniu imprezy, jak i później, jak również ze względu na atrakcyjność i dostępność konkurencji (w liczbie 20) i kategorii (w liczbie 10) dla wszystkich zawodników, niezależnie od uprawianego stylu.

   W Mistrzostwach tych, oprócz tsunamistów (ćwiczących karate tsunami), startują zawodnicy wielu sztuk walki, między innymi karate shotokan, karate kyokushin, jiu-jitsu, taekwon-do, pak hok kung-fu, aikido, kick-boxing, mma, wing chun (vinh xuan) kung-fu, van truong vo-quan i innych.

   Na przykład w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, które odbyły się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku w hali widowiskowo-sportowej w Warszawie przy ul. Poezji 5 startowało 270 najlepszych zawodników z 33 ośrodków z Polski i Polonii: z Anglii i Szwecji (zrzeszających głównie Polaków zamieszkałych w tych krajach) oraz kilku drużyn zrzeszających Wietnamczyków zamieszkałych w Polsce.

   Współorganizatorem tej wielkiej imprezy była Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a uczestniczyło w niej (w charakterze gości honorowych, sędziów i nawet zawodników) wielu - reprezentujących różne style - działaczy Federacji, a nawet członków najwyższych władz Federacji. W tej imprezie udział wzięło między innymi pięciu mistrzów różnych stylów, posiadających najwyższy mistrzowski stopień 10 dan. 

 

   Lista członków Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki znajduje się na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale: WYKAZ CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH.  

 

   Oczywiście w przypadku zawodników (w odniesieniu do Mistrzostw Polski) odznaczenie to otrzymać można tylko raz, bez względu na liczbę zdobytych medali.

 

   Ta sama zasada odnosi się do wszystkich innych osób - to prestiżowe odznaczenie otrzymać można tylko jeden raz.

 

   Wręczenie odznaczenia (wraz z certyfikatem, potwierdzającym jego autentyczność) dokonywane jest uroczyście w siedzibie Federacji w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247 na zjazdach instruktorów oraz zawodników

 

   Terminy zjazdów instruktorów i zawodników w Warszawie w wakacje 2019 roku, połączone z wręczeniem odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I:

 • niedziela 11 sierpnia 2019 roku - Krajowy Zjazd Instruktorów Sztuk Walki (uczestniczyć w nim mogą instruktorzy różnych stylów i wybrani przez nich zawodnicy pełnoletni z ich ośrodków);
 • niedziela 28 lipca 2019 roku - Krajowy Zjazd Młodych Talentów Sztuk Walki (uczestniczyć w nim mogą zawodnicy z kategorii: juniorzy - uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej, juniorzy starsi - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, licealiści młodsi - uczniowie klas I-II liceum, licealiści starsi - uczniowie klas III-IV liceum);
 • niedziela 25 sierpnia 2019 roku - Krajowy Zjazd Najmłodszych Talentów Sztuk Walki (uczestniczyć w nim mogą zawodnicy z kategorii: najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej, młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej, kadeci - uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej).

   Każdy z tych Zjazdów odbędzie się w podanym terminie w godz. 10:00-15:00 w tym samym miejscu - w siedzibie Federacji: Warszawa Radość, ul. Patriotów 247.

 

   Nie należy spóźnić się, ponieważ świadczy to o braku szacunku nie tylko dla innych uczestników imprezy, ale przede wszystkim dla siebie samego, a ponadto utrudni przygotowanie się do Zjazdu (między innymi przebranie się w stosowny strój). W związku z tym - zgodnie z panującymi u nas zasadami - osoby, które z jakichkolwiek powodów spóźnią się, w Zjeździe nie wezmą udziału, ponieważ brama zamykana jest 15 minut przed rozpoczęciem imprezy.    

 

   Każdy Zjazd ma charakter uroczysty, ale także szkoleniowy. W trakcie Zjazdu odbywa się między innymi:

 • uroczyste wręczenie odznaczeń;  
 • omówienie Mistrzostw Polski;
 • catering. 

   Strój uczestników: treningowy (właściwy dla uprawianego stylu).

  

   W trakcie wręczania odznaczenia z prawej strony osoby otrzymującej odznaczenie eksponowana jest (przez inną osobę - chorążego) chorągiew macierzystego ośrodka, w którym ćwiczy dana osoba.

 

   W Zjeździe - pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia obecności oraz jej akceptacji przez Prezesa Federacji - może wziąć udział osoba towarzysząca lub jeden z rodziców niepełnoletniego zawodnika (ale tylko jeden) - w charakterze świadka tej uroczystości. Będzie uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych jako obserwator (siedząc na krześle), a przy wręczaniu odznaczenia będzie obok swego syna lub córki (w przypadku rodzica) odbierać certyfikat odznaczenia i widnieć na wykonywanych fotografiach, jak również będzie uczestniczyć w cateringu. 

   

   Strój osoby towarzyszącej lub rodzica: uroczysty - w przypadku mężczyzn garnitur z krawatem (osoba w niedbałym ubiorze, świadczącym o lekceważącym stosunku do siebie i innych uczestników imprezy - nie będzie mogła wejść na teren Zjazdu). 

 

   Uwaga: w wyjątkowych sytuacjach (uzasadnionych stanem zdrowia lub wyjazdami - ponieważ jest to okres wakacji) istnieje możliwość zmiany terminu Zjazdu, np. osoba, która powinna być na Zjeździe 28 lipca może wziąć udział w Zjeździe 25 sierpnia i odwrotnie. Przypadki takie rozpatrywane będą tylko indywidualnie.

 

   Z kolei instruktorzy jako opiekunowie niepełnoletnich zawodników mogą - na znanych im warunkach - wziąć udział w każdym z trzech podanych Zjazdów.

   W przypadku udziału w danym Zjeździe, instruktor (a wyjątkowo kierownik drużyny) będzie w trakcie wręczania odznaczenia znajdował się obok zawodnika ze swego ośrodka jako świadek uroczystości i współtwórca jego sukcesów.

 

   W Zjeździe nie może wziąć udziału i nie będzie uczestniczyć żadna osoba, która wcześniej nie zostanie zgłoszona i zaakceptowana przez Prezesa Federacji. W związku z tym uprzejmie prosimy uczestników zjazdów o nie zabieranie ze sobą żadnych osób, które uprzednio nie zostaną zaakceptowane.  

 

   Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I wręcza prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki jako osoba - według przepisów - przyznająca to odznaczenie.

 

   Certyfikat odznaczenia (dokument potwierdzający otrzymanie odznaczenia) wręcza zaproszona osobistość posiadająca co najmniej stopień generała brygady (ponieważ sztuki walki wiążą się z kwestiami militarnymi, a ich uprawianie jest niewątpliwie podnoszeniem poziomu obronności narodu).    

 

   Z pisemnymi wnioskami o przyznanie odznaczenia występować mogą w wyznaczonym terminie (znanym osobom zainteresowanym):

 • działacze i instruktorzy w imieniu własnym i zawodników ze swych ośrodków;
 • sami zawodnicy (jeśli są pełnoletni);
 • rodzice zawodników (w przypadku zawodników niepełnoletnich). 

   W przypadku, jeśli dana osoba nie wystąpi z wnioskiem w wyznaczonym terminie, uznajemy, że choć jest uprawniona, to nie jest zainteresowana otrzymaniem odznaczenia (do czego ma pełne prawo). Wniosek złożony po tym terminie będzie odrzucony.

  

   Zainteresowani otrzymali od Prezesa Federacji list zawierający szczegółowe informacje na temat opisanego odznaczenia oraz terminy zjazdów, na których odznaczenia będą wręczane, a także stosowne dokumenty (wśród nich pisemny wniosek o przyznanie tego odznaczenia) do ewentualnego wykorzystania (wypełnienia i przesłania pod adres Federacji: 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247). 

 

   Lista osób odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I w kolejności alfabetycznej nazwisk  wraz z uzasadnieniem rodzaju zasług jest podana  do wiadomości publicznej na dwóch stronach: www.federacjasztukwalki.pl i www.karatetsunami.eu w dziale: WYKAZ ODZNACZONYCH PRESTIŻOWYM MEDALEM Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I. 

  

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków o przyznanie tego prestiżowego odznaczenia.  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
2935109
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com