Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I


Prestiżowe odznaczenie:
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

DLA SZTUK WALKI KLASY I 

 

Niebawem wręczonych zostanie   
pierwszych 100 egzemplarzy prestiżowego odznaczenia

   

   We wrześniu br. w Warszawie wręczone zostaną pierwsze egzemplarze (100 egz.) prestiżowego odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I.


   Jest to jedyne odznaczenie, przyznawane za zasługi w dziedzinie sztuk walki.

 

   Tym prestiżowym odznaczeniem odznaczonych zostanie łącznie 100 osób. 

 

   Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I to odznaczenie, zgodnie z posiadanymi prerogatywami ustanowione i przyznawane przez  Prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Federacja ta jest największym w Polsce związkiem,  zrzeszającym  40 różnych organizacji (federacji, związków, unii, zrzeszeń, akademii, towarzystw, stowarzyszeń, systemów, szkół, centrów, ośrodków) licznych stylów pochodzenia japońskiego, chińskiego, koreańskiego, wietnamskiego, filipińskiego i innych, które z kolei skupiają ogółem ogromną liczbę klubów i sekcji z różnych miejscowości z całej Polski, a także z innych krajów, nawet z Dalekiego Wschodu.

   Ich wykaz podany jest na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale: WYKAZ ZRZESZONYCH ORGANIZACJI. 

 

   Odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I ma kształt pozłacanego krzyża z dwoma mieczami, symbolizującymi gotowość do walki, z umieszczonym w nim kołem, symbolizującym doskonalenie się (ponieważ koło jest najdoskonalszym kształtem).
   Wokół koła widnieje czarny napis: POLSKA FEDERACJA DALEKOWSCHODNICH SZTUK I SPORTÓW WALKI na tle żółtym, a wewnątrz koła znajduje się kontur Polski w narodowych barwach biało-czerwonych, obwiedziony błękitnym tłem symbolizującym nadzieję i sukcesy.
   W konturze Polski widnieje rysunek czarnego pasa, symbolizującego umiejętności mistrzowskie oraz czerwony napis ZA ZASŁUGI DLA SZTUK WALKI w części białej i chińskie ideogramy oznaczające „Federacja” w części czerwonej.
   Krzyż zawieszony jest na wstążce z dominującymi barwami biało-czerwonymi i służy do noszenia na lewej piersi.


   Odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I według przepisów otrzymać mogą:

 • instruktorzy różnych stylów, zasłużeni w szkoleniu i rozwoju sztuk walki;
 • kierownicy drużyn startujących w Mistrzostwach Polski, a także występujących w dotychczasowych Festiwalach Dalekowschodnich Sztuk Walki;
 • sędziowie i osoby funkcyjne Mistrzostw Polski;
 • wyjątkowo - inne zasłużone dla sztuk walki osoby;
 • a także zawodnicy (bez względu na wiek, nawet najmłodsi), którzy w zawodach o najwyższej randze, jakimi są Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami (jest o tym mowa niżej) zdobyli:                                        a) co najmniej trzy dowolne medale - łącznie (biorąc pod uwagę łącznie wszystkie dotychczasowe Mistrzostwa Polski - czternaście),                                                                                                                      b) albo co najmniej jeden medal złoty

         ale wszyscy wymienieni pod warunkiem,

         że są członkami Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunamizawodami o najwyższej randze w kraju, ze względu na ich rozmach i poziom organizacji, a także relację telewizyjną, którą mogą oglądać wszyscy na całym świecie zarówno w dniu imprezy, jak i później, jak również ze względu na atrakcyjność i dostępność konkurencji (w liczbie 20) i kategorii (w liczbie 10) dla wszystkich zawodników, niezależnie od uprawianego stylu.

   W Mistrzostwach tych, oprócz tsunamistów (ćwiczących karate tsunami), startują zawodnicy wielu sztuk walki, między innymi karate shotokan, karate kyokushin, jiu-jitsu, taekwon-do, pak hok kung-fu, aikido, kick-boxing, mma, wing chun (vinh xuan) kung-fu, van truong vo-quan i innych.

   Na przykład w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, które odbyły się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku w hali widowiskowo-sportowej w Warszawie przy ul. Poezji 5 startowało 270 najlepszych zawodników z 33 ośrodków z Polski i Polonii: z Anglii i Szwecji (zrzeszających głównie Polaków zamieszkałych w tych krajach) oraz kilku drużyn zrzeszających Wietnamczyków zamieszkałych w Polsce.

   Współorganizatorem tej wielkiej imprezy była Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a uczestniczyło w niej (w charakterze gości honorowych, sędziów i nawet zawodników) wielu - reprezentujących różne style - działaczy Federacji, a nawet członków najwyższych władz Federacji. W tej imprezie udział wzięło między innymi pięciu mistrzów różnych stylów, posiadających najwyższy mistrzowski stopień 10 dan. 

 

   Lista członków Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki znajduje się na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale: WYKAZ CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH.  

 

   Oczywiście w przypadku zawodników (w odniesieniu do Mistrzostw Polski) odznaczenie to otrzymać można tylko raz, bez względu na liczbę zdobytych medali.

 

   Ta sama zasada odnosi się do wszystkich innych osób - to prestiżowe odznaczenie otrzymać można tylko jeden raz.

 

   Wręczenie odznaczenia (wraz z certyfikatem, potwierdzającym jego autentyczność) dokonywane jest uroczyście w siedzibie Federacji w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247 na zjazdach instruktorów oraz zawodników  

 

   Termin zjazdu instruktorów i zawodników w Warszawie we wrześniu 2019 roku, połączony z wręczeniem odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I:

 • niedziela 29 września 2019 roku - Krajowy Zjazd Zasłużonych dla Sztuk Walki (uczestniczyć w nim mogą zakwalifikowani - zaakceptowani instruktorzy i zawodnicy różnych stylów).

   Zjazd odbędzie się w podanym terminie w godz. 10:00-15:00 w siedzibie Federacji: Warszawa Radość, ul. Patriotów 247.

 

   Nie należy spóźnić się, ponieważ świadczy to o braku szacunku nie tylko dla innych uczestników imprezy, ale przede wszystkim dla siebie samego, a ponadto utrudni przygotowanie się do Zjazdu (między innymi przebranie się w stosowny strój). W związku z tym - zgodnie z panującymi u nas zasadami - osoby, które z jakichkolwiek powodów spóźnią się, w Zjeździe nie wezmą udziału, ponieważ brama zamykana jest 15 minut przed rozpoczęciem imprezy.    

 

   Zjazd ma charakter uroczysty, ale także szkoleniowy. W trakcie Zjazdu odbywa się między innymi:

 • uroczyste wręczenie odznaczeń;  
 • omówienie Mistrzostw Polski;
 • catering. 

   Strój uczestników: treningowy (właściwy dla uprawianego stylu).

  

   W trakcie wręczania odznaczenia z prawej strony osoby otrzymującej odznaczenie eksponowana jest (przez inną osobę - chorążego) chorągiew macierzystego ośrodka, w którym ćwiczy dana osoba.

 

   W Zjeździe - pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia obecności oraz jej akceptacji przez Prezesa Federacji - może wziąć udział osoba towarzysząca lub jeden z rodziców niepełnoletniego zawodnika (ale tylko jeden) - w charakterze świadka tej uroczystości. Będzie uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych jako obserwator (siedząc na krześle), a przy wręczaniu odznaczenia będzie obok swego syna lub córki (w przypadku rodzica) odbierać certyfikat odznaczenia i widnieć na wykonywanych fotografiach, jak również będzie uczestniczyć w cateringu. 

   

   Strój osoby towarzyszącej lub rodzica: uroczysty - w przypadku mężczyzn garnitur z krawatem (osoba w niedbałym ubiorze, świadczącym o lekceważącym stosunku do siebie i innych uczestników imprezy - nie będzie mogła wejść na teren Zjazdu). 

   W przypadku udziału w Zjeździe, instruktor (a wyjątkowo kierownik drużyny) będzie w trakcie wręczania odznaczenia znajdował się obok zawodnika ze swego ośrodka jako świadek uroczystości i współtwórca jego sukcesów.

 

   W Zjeździe nie może wziąć udziału i nie będzie uczestniczyć żadna osoba, która wcześniej nie zostanie zgłoszona i zaakceptowana przez Prezesa Federacji. W związku z tym uprzejmie prosimy uczestników zjazdów o nie zabieranie ze sobą żadnych osób, które uprzednio nie zostaną zaakceptowane.  

 

   Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I wręcza prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki jako osoba - według przepisów - przyznająca to odznaczenie.

 

   Certyfikat odznaczenia (dokument potwierdzający otrzymanie odznaczenia) wręcza zaproszona osobistość posiadająca co najmniej stopień generała brygady (ponieważ sztuki walki wiążą się z kwestiami militarnymi, a ich uprawianie jest niewątpliwie podnoszeniem poziomu obronności narodu).    

 

   Z pisemnymi wnioskami o przyznanie odznaczenia występować mogą:

 • działacze i instruktorzy w imieniu własnym i zawodników ze swych ośrodków;
 • sami zawodnicy (jeśli są pełnoletni);
 • rodzice zawodników (w przypadku zawodników niepełnoletnich). 

   Zainteresowani otrzymali od Prezesa Federacji list zawierający szczegółowe informacje na temat opisanego odznaczenia oraz termin zjazdu, na którym odznaczenia będą wręczane, a także stosowne dokumenty (wśród nich pisemny wniosek o przyznanie tego odznaczenia) do ewentualnego wykorzystania (wypełnienia i przesłania pod adres Federacji: 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247). 

  

   Lista osób odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I w kolejności alfabetycznej nazwisk  wraz z uzasadnieniem rodzaju zasług jest podana  do wiadomości publicznej na dwóch stronach: www.federacjasztukwalki.pl i www.karatetsunami.eu w dziale: WYKAZ ODZNACZONYCH PRESTIŻOWYM MEDALEM Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I. 

  

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków o przyznanie tego prestiżowego odznaczenia.  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
2979545
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com