Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Wykaz Licencji Kwalifikowanego Sportowca


WYKAZ LICENCJI

Kwalifikowanego Sportowca

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 

   
 Warszawa  Federacja

    

W tym dziale publikowany jest    

  WYKAZ LICENCJI 

         Kwalifikowanego Sportowca            

    Polskiej Federacji Dalekowschodnich  

      Sztuk i Sportów Walki     

 Warszawa

   Licencja ta jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (z późn. zmianami; tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 roku, poz. 1463) oraz Regulaminu Przyznawania Licencji Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a także z przepisami prawa Unii Europejskiej i wydawana na ich podstawie. 

   Licencję Kwalifikowanego Sportowca otrzymać może:
 1. działacz i instruktor każdej organizacji (sekcji, klubu lub zrzeszenia stylowego) zrzeszonej w naszej Federacji,
 2. każda osoba ćwicząca (bez względu na wiek, nawet najmłodsi) w wymienionych organizacjach, 
 3. każda osoba ćwicząca sztuki i sporty walki indywidualnie (nie zrzeszona w jednej z wymienionych organizacji).
   Dokument potwierdzający Licencję ma charakter legitymacji, ale o formacie dość dużym: 21x15 cm, w okładkach sztywnych w barwie niebieskiej ze złoconymi napisami LICENCJA KWALIFIKOWANEGO SPORTOWCA, a wygląd elegancki i prestiżowy, jak na sztuki i sporty walki przystało. 

   Licencja potwierdza najważniejsze kwestie natury formalnej:
 • przynależność posiadacza do Federacji;
 • przynależność do określonej organizacji (sekcji, klubu lub zrzeszenia stylowego);
 • posiadany stopień (dan lub kyu);
 • że jest to licencja kwalifikowanego sportowca;
 • że jej posiadacz uprawia sport kwalifikowany z dziedziny: sztuki i sporty walki, to znaczy nie rekreacyjnie i amatorsko, lecz z zamiarem zdobycia najwyższych możliwych kwalifikacji sportowych w tej dziedzinie w postaci umiejętności mistrzowskich;
 • że jest uprawniony do udziału we współzawodnictwie sportowym w tej dziedzinie, a zwłaszcza w najwyższych rangą zawodach krajowych w sztukach i sportach walki pod nazwą: Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami w charakterze zawodnika, kierownika drużyny, opiekuna zawodników lub sędziego; 
 • że z chwilą otrzymania niniejszej Licencji zawodnik startujący w najwyższych rangą zawodach krajowych w sztukach i sportach walki pod nazwą: Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami staje się członkiem Kadry Narodowej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w konkurencjach rozgrywanych na tych zawodach.

   Koszt Licencji jest standardowy i wzorowany na innych organizacjach sportowych. Wynosi 100 zł na rok. 


   Licencja (jak we wszystkich organizacjach) ważna jest przez okres jednego roku (od dnia jej wydania).

 

   Po roku Licencję trzeba odnawiać na rok następny – w ten sam sposób.

 

   W celu uzyskania tej Licencji należy: 

 1. być członkiem Federacji;
 2. złożyć wniosek o przyznanie Licencji (odrębny dla osoby pełnoletniej i niepełnoletniej);
 3. dokonać opłaty licencyjnej na konto Federacji zgodnie z obowiązującym cennikiem (100 zł na rok).

 

   Lista członków Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki znajduje się na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale: WYKAZ CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH.  

 

   Kolejne osoby, którym przyznawana będzie LICENCJA KWALIFIKOWANEGO SPORTOWCA Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, dopisywane będą do niniejszego wykazu na bieżąco. 

 

 

WYKAZ LICENCJI

  Kwalifikowanego Sportowca 

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

(w kolejności alfabetycznej nazwisk z datą przyznania licencji)  

 

 1. Filipek Krystian 2 dan - Ryki, woj. lubelskie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 2. Grochowski Marcin 1 kyu - Brenna, woj. śląskie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 1 marca 2021 roku
 3. Jurczakowska Agnieszka 3 dan - Piastów, woj. mazowieckie (Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan) data przyznania Licencji: 26 lutego 2021 roku
 4. Jurczakowski Adam 7 dan - Piastów, woj. mazowieckie (Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan) data przyznania Licencji: 26 lutego 2021 roku
 5. Lubaś Bartłomiej 1 dan - Mielec, woj. podkarpackie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 6. Murat Ryszard 10 dan - Warszawa, woj. mazowieckie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 7. Puczyński Bogdan 10 dan - Skierniewice, woj. mazowieckie (Polska Unia Ju-jitsu i Szermierki) data przyznania Licencji: 20 lutego 2021 roku
 8. Słomkowski Rafał 8 dan - Małe Rudy, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 9. Słupecki Marek 3 kyu - Lubostroń, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 1 marca 2021 roku
 10. Szopiera Malwina 2 dan - Ślesin, woj. wielkopolskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku

 

Serdecznie gratulujemy w imieniu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3344459
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com