Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Mistrzostwa Polski Karate Tsunami informacje archiwalne


KOMUNIKAT - ZAPROSZENIE 

 

I Edycja Mistrzostw Polski - rozegranie 8 konkurencji 

sobota 1 sierpnia 2020 roku w Warszawie 

 

  Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z nią przez władze kraju obostrzeń, XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, planowane na 4 kwietnia 2020 roku, zostały przełożone na termin późniejszy.


    Niedawno rząd ogłosił, że od 30 maja br. dopuszcza organizowanie zgromadzeń, zwłaszcza plenerowych, z udziałem do 150 osób, ale z zachowaniem dystansu społecznego i zaleceniem noszenia maseczek ochronnych, jeśli w przestrzeni otwartej osoby są blisko siebie.


   W związku z powyższym w sobotę 1 sierpnia 2020 roku odbędzie się I Edycja Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami.


   W jej trakcie rozegranych zostanie 8 konkurencji:

 1. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał   
 2. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał  
 3. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu  
 4. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych   
 5. Tameshi-wari = rozbijanie - łamanie dachówek  
 6. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy (uwaga: w celu ograniczenia liczby startujących - w tej konkurencji startować mogą zawodnicy, którzy wystartują w co najmniej 2 innych konkurencjach)
 7. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą = nowa konkurencja: rzucanie gumową gwiazdą (shuriken) do celu – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny
 8. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd = nowa konkurencja: pojedynek w rzucaniu shuriken (gumowymi atrapami gwiazd) – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy.

 

 

KATEGORIE:

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone są w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej  
 4. juniorzy - uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej    
 5. juniorzy starsi – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły    
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan) 

           Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.  

 

 

 

   Szczegółowy opis tych konkurencji i kategorii podany jest na tej stronie w artykule  

   Deklaracje zgłoszeń zawodników (pełnoletnich i niepełnoletnich) na te Mistrzostwa Polski pobrać można na tej stronie w dwóch zakładkach:

 

Wyciąg – informacje organizacyjne
z „Regulaminu XV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami”

 1. Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i podpisaną) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy w dniu 1 sierpnia 2020 roku (do godz. 10:00).  
 2. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do startu po uprzednim uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % startowego w każdej startowanej konkurencji. 
 3. Zgłoszony zawodnik może startować w kilku wybranych konkurencjach. 
 4. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (ale 100 zł za konkurencję TAMESHI-WARI) – o ile w terminie do 28 lipca 2020 roku zawodnik zostanie zgłoszony organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247
    konto bankowe:  Alior Bank SA, 30 2490 0005 0000 4500 4645 3623    
 5. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po 28 lipca 2020 roku – opłata wzrasta o 50 %. 
 6. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 2 niniejszego Wyciągu mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.

 

   Termin I Edycji Mistrzostw Polski: sobota 1 sierpnia 2020 roku od godz. 10:00.


   Miejsce: siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, ul. Patriotów 247, Warszawa Radość. Niemal wszystkie konkurencje rozgrane zostaną w plenerze.


   Na miejsce uczestnicy przybywać mogą od godz. 9:00.


   Czas zakończenia: do godz. 18:00.


   Drużyny startujące powinny mieć ze sobą chorągwie swych ośrodków.


   Wszystkie wymienione wcześniej konkurencje rozgrywane będą według takich samych zasad, jak w hali widowiskowo-sportowej, i zasad ogłoszonych w Regulaminie Mistrzostw (podanych na stronach internetowych:
www.federacjasztukwalki.pl i www.karatetsunami.eu). Zasady te odnoszą się również do deklaracji zgłoszeń i opłat startowych.


   Z uwagi na pandemię koronawirusa i obostrzenia rządowe:

 • wszystkich uczestników prosimy o przywiezienie ze sobą maseczki ochronnej (według obecnie obowiązujących przepisów należy ją zakładać w przypadku zbliżenia się do innych osób na odległość mniejszą niż 2 m),
 • choć nie jest wykluczone, że do czasu Mistrzostw również to ograniczenie zostanie przez władze zniesione.

   Liczba uczestników I Edycji Mistrzostw Polski: do 150 osób. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (dat wnoszonych opłat startowych).


   Opłaty startowe: wysokość – bez zmian (50 zł – w przypadku jednej konkurencji, ale z wyjątkiem Tameshi-wari, w przypadku której opłata startowa wynosi 100 zł).


   Startować można w dowolnej liczbie konkurencji (jednej, dwóch, trzech lub nawet we wszystkich 8).


   Uwaga: jednak aby startować w konkurencji Makiwara-kumite, należy wystartować w co najmniej 2 innych konkurencjach. Celem tego rozwiązania jest ograniczenie liczby uczestników I Edycji Mistrzostw (do 150 osób). Z dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, że niemało zawodników przyjeżdżało na Mistrzostwa, aby wystartować tylko w jednej konkurencji: Makiwara-kumite.


   Jeśli I Edycja Mistrzostw wypadnie pozytywnie, wówczas jesienią br. przeprowadzimy kolejną edycję lub edycje tych zawodów. Gdy nadal utrzymane zostaną ograniczenia zgromadzeń do 150 osób, wówczas zorganizujemy kolejne dwie edycje Mistrzostw (np. we wrześniu i październiku): odrębnie dla dwóch grup konkurencji w siedzibie Federacji. Gdy zaś zniesione będą te ograniczenia, wtedy zorganizujemy tylko jedną edycję Mistrzostw (pod koniec października lub w listopadzie) w hali widowiskowo-sportowej. 

 

   Do 1 sierpnia br. są dwa miesiące czasu, co w pełni powinno wystarczyć na przygotowanie zawodników do startu.


   Uprzejmie prosimy, aby na zawody te nie zabierać rodziców ani żadnych kibiców, a to ze względu na odgórne obostrzenia w postaci ograniczania zgromadzeń do jak najmniejszej liczby osób.


   W związku z tym w I Edycji Mistrzostw Polski 1 sierpnia br. uczestniczyć powinni tylko startujący zawodnicy, ich instruktorzy i wyjątkowo kierownicy drużyn.

 

   Instruktorów prosimy o zapoznanie z tymi informacjami zawodników i koordynowanie przygotowywań się do udziału.


   Nikt tego nie wie (także przedstawiciele władz), jak rozwinie się sytuacja. Nie jest więc wykluczone, że obecne ograniczenia zgromadzeń będą utrzymane długi czas, może nawet kilka lat, i w związku z tym przyjęte przez nas rozwiązanie odbycia Mistrzostw Polski z podziałem na edycje jest jedynym sensownym wyjściem.

 

   Serdecznie zapraszamy na I Edycję Mistrzostw Polski 1 sierpnia 2020 roku.

 

   Dalej podane informacje dotyczące Mistrzostw Polski są aktualne, z wyjątkiem tych (jak podanych wyżej), które wynikają z przystosowania się do niecodziennej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa.

 

    Aktualne są więc podane dalej:

 • postanowienia Regulaminu Mistrzostw Polski
 • deklaracje zgłoszeń zawodników
 • zasady zgłoszeń zawodników 
 • wysokość, zasady i terminy opłat startowych  

   Uprzejmie prosimy zatem korzystać z nich w odniesieniu do I Edycji Mistrzostw Polski 1 sierpnia 2020 roku. 

  

____________________________________________________________________ 

 

Najbliższe kolejne 

  XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami

Warszawa 4 kwietnia 2020 roku:

Informacje ogólne 

 

UWAGA:

IMPREZA PRZEŁOŻONA

na 1 sierpnia 2020 roku  

 

Impreza przełożona z uwagi na pandemię koronawirusa.

W ramach przystosowania się do sytuacji wywołanej przez pandemię

w sobotę 1 sierpnia 2020 roku w Warszawie odbędzie się

I Edycja Mistrzostw Polski - rozegranie 8 KONKURENCJI.

Informacje na ten temat podane są wyżej. 

 

 

Federacja

 Renmei  

Najbliższe kolejne   

XV Otwarte Mistrzostwa Polski

Karate Tsunami

odbędą się w sobotę 4 kwietnia 2020 roku

w godz. 10-18 w hali sportowej

w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5.

 Warszawa
hala 

       

 

 

 

          

Widok na wejście

do hali sportowej

w Warszawie Falenicy,

w której rozegrane są Mistrzostwa Polski.

 Warszawa

     

   Falenica (etymologicznie: 'miejsce podmywane przez fale Wisły') to osiedle w Warszawie, na prawym brzegu Wisły, w dzielnicy Warszawa Wawer, leżące pomiędzy osiedlem Warszawa Radość (w którym mieści się Honbu Dojo – Centralna Szkoła Karate Tsunami i zarazem siedziba Federacji), a Józefowem i Otwockiem.  

   

   Łatwy dojazd z Centrum stolicy: każdym pociągiem w kierunku na Otwock i Dęblin, SKM (Szybką Koleją Miejską) w kierunku Otwocka i autobusem nr 521 (końcowy przystanek niemal pod halą sportową) oraz autobusami linii Minibus.             

 

 Warszawa

 

 

 

Widok na centrum Warszawy

z Mostu Siekierkowskiego -

od strony osiedli: Falenica

(gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski)

i Radość (gdzie

znajduje się Honbu Dojo

i siedziba Federacji). 

Organizatorzy:

           

          Organizatorami Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami są:

 1. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie, 
 2. Federacja Karate Tsunami Renmei z siedzibą w Warszawie, 
 3. Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie.    

   Za poszczególne sprawy odpowiedzialne są konkretne osoby funkcyjne, wymienione dalej.
 
   Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski jest prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Do jego zadań należy kierowanie imprezą, ogólny nadzór nad jej przebiegiem i wskazywanie rozgrywek  w poszczególnych konkurencjach i kategoriach na różnych planszach.

 

   Sekretarzem Mistrzostw Polski jest renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa). Do jego zadań należy przede wszystkim wykonanie dyplomów dla wszystkich zawodników oraz zapewnienie nagłośnienia.

 

   Służbą Porządkową Mistrzostw Polski, która odpowiada za bezpieczeństwo i porządek na imprezie, kieruje shihan Artur Denisiuk 6 dan (Warszawa). 


   Funkcję Sędziego Głównego Mistrzostw Polski pełni hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan (Kutno), który kieruje ponad 20-osobowym zespołem sędziów. Zastępcą Sędziego Głównego jest hanshi Arkadiusz Wiewiórowski 9 dan (Warszawa).

 

   Funkcję Lekarza Mistrzostw Polski pełni shihan dr Maciej Misztal 7 dan (Kutno).

  

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami przeznaczone są – co jest oczywiste i wynika z nazwy – dla najlepszych przedstawicieli różnych ośrodków stylu Karate Tsunami z całej Polski.
   
   Określenie 'Otwarte' w nazwie Mistrzostw Polski oznacza jednak, że uczestniczą w nich nie tylko tsunamiści (osoby ćwiczące Karate Tsunami), ale również przedstawiciele innych stylów, o korzeniach japońskich, chińskich i wietnamskich.
 Ponadto tradycyjnie w tych Mistrzostwach Polski startują zawodnicy spoza Polski (zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii - głównie przedstawiciele tamtejszych Polonii), a także obywatele Polski innych narodowości, zwłaszcza Wietnamczycy. 

 

Relacja Telewizyjna

 

   Podobnie jak roku ubiegłym, pełna relacja z Mistrzostw Polski prezentowana będzie na bieżąco (w dniu odbywania się imprezy - 4 kwietnia 2020 roku od godz. 10 do godz. 18) w Telewizji Internetowej, obecnie najwygodniejszej i najbardziej popularnej telewizji na świecie.

 

   W związku z tym Mistrzostwa Polski mogą oglądać na żywo wszyscy zainteresowani na całym świecie, na każdym komputerze i w telefonie, w domu, pociągu, aucie i na ulicy. 

 

   Relację tę będzie można obejrzeć także później, po 4 kwietnia 2020 roku, podobnie jak na przykład relację z poprzednich XIV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami. W tym celu należy skopiować i wstawić do komputera podany dalej link, aby obejrzeć tę relację na dwóch kanałach telewizyjnych:

   1. w Telewizji Internetowej - link   https://youtu.be/0VnoCfcui-0 

   2. w Telewizji "Studio Polaków" - link   https://www.youtube.com/watch?v=0_2CxJSRmD8 

 

Harmonogram Mistrzostw

   

   Mistrzostwa Polski odbędą się w sobotę 4 kwietnia 2020 roku. 

     

   O godz. 10:00 odbędzie się krótkie uroczyste otwarcie XV Mistrzostw Polski, którego dokona prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan.

   

   Po hymnach Polski i innych krajów, między innymi Wietnamu (z uwagi na udział drużyn wietnamskich, skupiających Wietnamczyków zamieszkujących w Polsce i będących polskimi obywatelami) oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji (ze względu na udział zawodników z drużyn polonijnych z Anglii i Szwecji), następuje powitanie przybyłych na Mistrzostwa zawodników z kraju i Polonii, ich krewnych, przyjaciół i znajomych, sędziów, instruktorów, kibiców, a także gości honorowych. 

 

   Następnie przedstawieni zostają organizatorzy imprezy oraz sędziowie, oceniający zawodników na Mistrzostwach.

 

   Potem przedstawione zostają drużyny ośrodków, których przedstawiciele startują w Mistrzostwach. W ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski startowały drużyny z 33-ch ośrodków.

   

   Każda drużyna posiada swoją chorągiew i eksponuje ją w trakcie Mistrzostw Polski: w trakcie uroczystego otwarcia oraz Gali Mistrzostw, a także w trakcie występów reprezentantów tej drużyny (obok planszy, na której występuje ten reprezentant). Według tradycyjnych zasad utrwalonych w kulturze zarówno Zachodu, jak Wschodu, eksponowanie chorągwi uznawane jest za najwyższą i ekskluzywną formę prezentacji ośrodka, drużyny, zawodników, ich jedności i utożsamiania się z macierzystą organizacją.

 

   Chorągwie ośrodków wykonane są według znormalizowanych wzorców (wymiarów, proporcji i materiału), odnoszących się do chorągwi państwowych. Sztuki walki wywołują skojarzenia militarne, wiążące się z posiadaniem przez oddziały chorągwi bojowych, które służyły i służą do identyfikacji oddziału i rozpoznawania się członków oddziału w walkach. Z tego powodu każdy szanujący się ośrodek sztuk walki posiada własną chorągiew, używaną do tych samych celów, a także do oznaczania miejsca, w którym znajduje się szef tego ośrodka. W związku z tym chorągiew dzierży upoważniony do tego chorąży, stojący w trakcie uroczystości po prawej stronie osoby kierującej ośrodkiem sztuk walki.

   

   Następnie podane są informacje o harmonogramie - planowanym przebiegu Mistrzostw i kolejności występów zawodników na 5-ciu planszach.

 

   W XV Mistrzostwach Polski startować będzie około 280 zawodników (w ubiegłorocznych startowało 270 zawodników). Zawodnicy ci zmagać się będą w 21 konkurencjach, podzieleni na 10 kategorii wiekowych.

 

 

KATEGORIE:

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone są w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej 
 4. juniorzy – uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 
 5. juniorzy starsi - uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan)

          Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.  

 

KONKURENCJE:

 Zmagania na Mistrzostwach toczone są w 23 konkurencjach: 

 1. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla kadetów, juniorów, juniorów starszych oraz licealistów młodszych i starszych)
 2. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych i mistrzów)
 3. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 4. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych) 
 5. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych) 
 6. Nunchaku-kumite = walka z użyciem atrap nunchaku (krótkich cepów)
 7. Yakusoku-kumite = pokaz przez parę zawodników 6 wyreżyserowanych starć: trzech bez  broni i trzech z dowolnymi przyrządami
 8. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 9. Renraku-waza = pokaz 6 kombinacji: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 10. Tokui-kata = spontaniczny pokaz wyobrażanej walki z kilkoma przeciwnikami z użyciem dowolnych przyrządów
 11. Kata Karate Tsunami indywidualnie = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami bez użycia przedmiotów, które mogą być bronią. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika trzech wybranych form (jap. kata).  
 12. Kata Karate Tsunami zespołowo = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół (trzy lub cztery osoby - w zależności od formy) 
 13. Kata Karate Tsunami indywidualnie z Bronią = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami, ale z użyciem wybranego przez zawodnika przedmiotu, używanego przez niego w charakterze broni. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika jednej wybranej formy z użyciem dowolnego przyrządu. 
 14. Kata Karate Tsunami zespołowo z Bronią = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnego przyrządu 
 15. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał 
 16. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał 
 17. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu
 18. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych
 19. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą = rzucanie gumową gwiazdą (shuriken) do celu – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny 
 20. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd = pojedynek w rzucaniu shuriken (gumowymi atrapami gwiazd) – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy
 21. Tameshi-wari = rozbijanie - łamanie dachówek 
 22. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – spoza Karate Tsunami)  
 23. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji poprzedniej.   

   Szczegółowy opis tych konkurencji i kategorii podany jest na tej stronie w artykule  

 • REGULAMIN - PRZEPISY: XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, Warszawa 2020

   Deklaracje zgłoszeń zawodników (pełnoletnich i niepełnoletnich) na te Mistrzostwa Polski pobrać można na tej stronie w dwóch zakładkach:

   Rozgrywki na Mistrzostwach Polski toczone są równocześnie na 6-ciu planszach:

 1. mata A
 2. mata B
 3. plansza centralna (do kata i innych konkurencji)
 4. plansza do konkurencji łuczniczych
 5. plansza do Makiwara-kumite
 6. plansza do Tameshi-wari.

 

   Zmagania zawodników na Mistrzostwach Polski oceniać będą niżej wymienieni sędziowie. Wykaz sędziów podany jest ponadto na tej stronie w zakładce: SĘDZIOWIE - Aktualna Lista Sędziów Karate Tsunami : 

 1. O. Badziąg Grzegorz 6 dan - Wałcz
 2. Denisiuk Artur 6 dan - Warszawa
 3. Filipek Krystian 2 dan - Ryki 
 4. Gadzinowski Robert 1 dan - Turek  
 5. Gasek Krzysztof 6 dan - Ząbki  
 6. Górecki Piotr 2 dan - Olsztyn 
 7. Gradowski Grzegorz 3 dan - Żychlin  
 8. Jurczakowski Adam 6 dan - Piastów (Ju-jitsu i Karate Shotokan) 
 9. Kaczmar Andrzej 8 dan - Bytom
 10. Kanderski Dominik 4 dan - Biała Podlaska  
 11. Kowalski Mariusz 6 dan - Colchester, Wielka Brytania
 12. Łukawczyk Jacek 8 dan - Kutno  
 13. Marcinkowski Artur 3 dan - Staroźreby  
 14. Mikołajczyk Stanisław - Rzgów  
 15. Misztal Maciej 7 dan - Kutno 
 16. Murat Renata 4 dan - Warszawa  
 17. Murat Ryszard 10 dan - Warszawa  
 18. Nowak Waldemar 2 dan - Krośniewice 
 19. Popiołek Janusz 4 dan - Warszawa      
 20. Ryniec Tadeusz 9 dan - Kutno     
 21. Słomkowski Rafał 7 dan - Małe Rudy (RAION)  
 22. Swoboda Jacek 2 dan - Hartlepool, Wielka Brytania (Aikido)  
 23. Urbanek Antoni Konrad 4 dan - Warszawa  
 24. Wadelski Jarosław 8 dan - Stare Miasto/Konin  
 25. Wiewiórowski Arkadiusz 9 dan - Warszawa  
 26. Wółkiewicz Robert 3 dan - Legionowo.   

   Nagrody: medale i dyplomy wręczane są zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach, kategoriach i podkategoriach na bieżąco - zaraz po zakończeniu zmagań w danej podkategorii, ustaleniu wyników i wydrukowaniu dyplomów. Wyróżnienia te wręczają upoważnieni goście honorowi.

 

GALA MISTRZOSTW POLSKI     

  

    O godz. 12:00 odbędzie się Gala - uroczysta część oficjalna Mistrzostw:

 • hymny narodowe 
 • uroczyste otwarcie, 
 • przedstawienie drużyn, skupiających startujących zawodników
 • przedstawienie organizatorów, sędziego głównego i sędziów oraz osób funkcyjnych
 • przedstawienie gości honorowych 
 • wręczenie certyfikatów na stopnie mistrzowskie i innych wyróżnień 
 • pokazowe zmagania finałowe – w wybranych konkurencjach. 

    GALA - oficjalna część Mistrzostw Polski rozpoczyna się hymnami narodowymi Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Wietnamu.

 

    Następnie prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan w imieniu organizatorów otwiera Mistrzostwa i wita uczestników: zawodników, instruktorów, sędziów, osoby funkcyjne, gości honorowych oraz krewnych, przyjaciół, znajomych zawodników i innych kibiców.

 

   Później przedstawione zostają drużyny ośrodków, których przedstawiciele uczestniczą w Mistrzostwach. Reprezentanci poszczególnych drużyn (zwykle instruktor - szef drużyny, chorąży dzierżący chorągiew ośrodka i ewentualnie osoba z kwiatami) zgodnie z tradycją witają się wówczas z dr Antoniną Danutą Komorowską, pełniącą  na Mistrzostwach rolę ceremonialnego gospodarza, reprezentującego zarówno organizatorów, jak wszystkich uczestników.

 

    Oto wykaz drużyn ośrodków, które startowały w ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski w 2019 roku i zdobyta przez nie punktacja drużynowa: 

 1. Drużyna ośrodka Rynarzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 150
 2. Drużyna z miejscowości Rogotwórsk w woj. mazowieckim, reprezentująca SKS „Jutrzenka” Rogotwórsk - punktów 119
 3. Drużyna ze Starego Miasta w woj. wielkopolskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Starym Mieście - punktów 117 
 4. Drużyna z miasta Bytom w woj. śląskim, reprezentująca Śląskie Centrum Karate Tsunami  - punktów 95
 5. Drużyna ośrodka Mrocza w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 85 
 6. Drużyna ośrodka Dziewierzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 56 
 7. Drużyna ośrodka Lubostroń w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 53 
 8. Drużyna z miasta Kazimierz Biskupi w woj. wielkopolskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Kazimierzu Biskupim - punktów 52 
 9. Drużyna ośrodka Nowa Wieś Wielka w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 51 
 10. Drużyna gospodarzy z Warszawy, reprezentująca Honbu Dojo Centralną Szkołę Karate Tsunami  - punktów 45 
 11. Drużyna ośrodka Dąbrowa w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 40 
 12. Drużyna ośrodka Kowalewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 40 
 13. Drużyna z miejscowości Staroźreby w woj. mazowieckim, reprezentująca Klub Karate Tsunami „Shuriken” Staroźreby - punktów 40 
 14. Drużyna Vinh Xuan z Warszawy, reprezentująca Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki Vinh Xuan Wing Chun Kung-fu, na czele drużyny stał wielki Mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan - punktów 34 
 15. Drużyna z miejscowości Wilkowice w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Akademię Mieszanych Sztuk Walki Wilkowice - punktów 30 
 16. Drużyna Pak Hok Kung-fu z Warszawy, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Pak Hok Kung-fu - punktów 27 
 17. Drużyna Aikido z miasta Hartlepool w północnej Anglii z hrabstwa Durham w Wielkiej Brytanii, reprezentująca Akademię Aikido Hartlepool - punktów 27  
 18. Drużyna z miasta Krośniewice w woj. łódzkim, reprezentująca Krośniewicki Klub Karate Tsunami - punktów 25 
 19. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca UKS „Gepard” w Ustce - punktów 24 
 20. Drużyna z miasta Ryki w woj. lubelskim, reprezentująca Rycki Klub Karate Tsunami - punktów 19 
 21. Drużyna ośrodka Występ w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION  - punktów 17 
 22. Drużyna z miasta Wałcz w woj. zachodniopomorskim, reprezentująca Ośrodek Karate Tsunami w Wałczu, na której czele stał ks. Grzegorz Badziąg 6 dan - punktów 13 
 23. Drużyna z miasta Włocławek w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Academy Martial Arts Włocławek - punktów 12 
 24. Drużyna z miasta Kutno w woj. łódzkim, reprezentująca Kutnowski Klub Karate Tsunami - (ex aequo - punktów 11)
 25. Drużyna z miasta Wrocław w woj. dolnośląskim, reprezentująca Polski Zrzeszenie Taekwon-do - (ex aequo - punktów 11) 
 26. Drużyna Karate Tsunami z miasta Colchester w południowej Anglii z hrabstwa Essex w Wielkiej Brytanii – reprezentująca Polonię angielską - punktów 9 
 27. Drużyna z miasta Sztokholm w Szwecji, reprezentująca Klub Valhalla Fighting Club Stockhom, na której czele stał instruktor Patryk Kruszewski - punktów 8 
 28. Drużyna z miasta Piastów w woj. mazowieckim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan - punktów 8 
 29. Drużyna z miasta Olsztyn w woj. warmińsko-mazurskim, reprezentująca Olsztyński Klub Karate Tsunami - punktów 5 
 30. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan, którą kieruje mistrzyni Agnieszka Ciesielska 1 dan - punktów 5    
 31. Drużyna z miasta Kraków w woj. małopolskim, reprezentująca Kindai Ryu Bu-Jitsu Kraków - punktów 0  
 32. Drużyna Jiu-jitsu, reprezentująca Szkołę Walki Bogdan Puczyński z siedzibą w Warszawie - punktów 0  
 33. Drużyna Van Truong z Warszawy, reprezentująca Wietnamską Szkołę Walki Van Truong Vo Quan, na czele drużyny stał mistrz Nguyen Viet Ha - punktów 0 

   

    Następnie w kolejności alfabetycznej przedstawieni zostają sędziowie oraz osoby funkcyjne Mistrzostw Polski, a także niektórzy z gości honorowych.    

 

   Potem słowo do zgromadzonych (kazanie) wygłasza Kapelan Mistrzostw ksiądz Grzegorz Badziąg 6 dan, który jest posiadaczem wysokiego mistrzowskiego stopnia 6 dan i kierownikiem Ośrodka Karate Tsunami w Wałczu. 

 

   W dalszej kolejności nastąpi wręczenie certyfikatów na stopnie oraz odznaczeń i innych wyróżnień.

 

   W Gali na tegorocznych Mistrzostwach Polski certyfikaty potwierdzające zdobycie wysokich mistrzowskich stopni otrzyma kilku instruktorów (Karate Tsunami i innych stylów), którzy stopnie te uzyskają wskutek egzaminów złożonych w ostatnim okresie. 

 

     Prestiżowe odznaczenie otrzymają osoby, które zasłużyły się w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza w kwestiach związanych z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw Polski.

 

   Po zakończeniu uroczystej Gali kontynuowane jest rozgrywanie przewidzianych konkurencji  na 6-ciu planszach.

 

   Zakończenie Mistrzostw Polski przewidziane jest do godz. 18:00.

 

   Serdecznie zapraszamy na XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami zawodników (wraz z ich krewnymi i znajomymi - w charakterze kibiców), instruktorów, sędziów, gości honorowych, a także wszystkie inne zainteresowane osoby.


   Uwaga: zgodnie z zasadami porządku i bezpieczeństwa w hali widowiskowo-sportowej przebywać będą mogły tylko osoby upoważnione do tego: sędziowie, zawodnicy, kierownicy drużyn, osoby funkcyjne, akredytowani fotografowie i goście honorowi.

 

   Pozostałe osoby: kibice, rodzice, krewni i znajomi zawodników mogą przebywać wyłącznie na przeznaczonych właśnie do tego trybunach. Wstęp dla kibiców na Mistrzostwa Polski jest wolny (bezpłatny).

 

   Serdecznie zapraszamy. 

 

   




Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3295814
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com