Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Dziewięciu kolejnych mistrzów Karate Tsunami w Teheranie (Iran)

   

Dziewięciu kolejnych

mistrzów Karate Tsunami

w Teheranie (Iran)

 

Honbu Dojo 

  W niedzielę 10 marca 2013 roku założyciel Karate Tsunami

soke Ryszard Murat 10 dan,

przy współudziale wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan, przeprowadził egzaminy na stopnie mistrzowskie 1-2 dan dziewięciu osobom

z Teheranu (Iran).

mapa
 shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan

 

 

 

   

Uroczyste wręczenie przez soke Ryszarda Murat 10 dan nauczycielowi wymienionych niżej misztrów irańskich shihan Jahanbaksh Moradi 7 dan dokumentu potwierdzającego mianowanie go oficjalnym

 przedstawicielem Karate Tsunami

w Iranie i kierownikiem jednego

 z ośrodków Karate Tsunami.

  

Od lewej inni mistrzowie:

shihan Amin Amini 7 dan,

hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, shihan Mohammad Mansouri

Fard 6 dan.

   Oto wykaz dziewięciu kolejnych mistrzów Karate Tsunami w Teheranie:

 1. 2 dan - Soheil Moradi, lat 18
 2. 1 dan - Ali Ahmadi, lat 23
 3. 1 dan - Ali Asadvand Moghadam, lat 23
 4. 1 dan - Hamed Boroumand, lat 28
 5. 1 dan - Saeed Ganji, lat 34
 6. 1 dan - Ebrahim Hamidi Koulaei, lat 32
 7. 1 dan - Leila Moghadasian, lat 36
 8. 1 dan – Javad Nozari Rad, lat 34
 9. 1 dan – Battol Yayedeh, lat 46

   Osoby te w przeszłości uprawiały inne style, głównie Kyokushin.

 

 

 

 

   Wymienieni mistrzowie ćwiczą w Ośrodku Karate Tsunami w Teheranie, który prowadzi shihan Jahanbaksh Moradi 7 dan.

   

   Jest to jeden z czterech prężnych ośrodków Karate Tsunami, działających w stolicy Iranu, 10-milionowym Teheranie.

  

   W przeszłości w ośrodkach tych przez wiele lat uprawiano inne style, gównie Kyokushin i Taekwon-do.

 shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan

  Ośrodkami tymi kierują następujący mistrzowie, którzy są oficjalnymi przedstawicielami Karate Tsunami w 70-milionowym Iranie:

 1. shihan Jahanbaksh Moradi 7 dan
 2. shihan Amin Amini 7 dan
 3. shihan Hamid Mohtashami 7 dan
 4. shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan
 Karate Tsunami

 

   

 

 

 

Pamiątkowa fotografia

z certyfikatami na mistrzowskie stopnie i pełnomocnictwami do reprezentowania Karate Tsunami

w Iranie.

 

 

W Honbu Dojo

goście z Iranu podarowali soke Ryszardowi Murat 10 dan specjalny prezent, który ufundował shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan. Jest to wykute ręcznie w srebrnej blasze logo Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (siedziba tej Federacji

 znajduje się bowiem w Honbu

Dojo w Warszawie). Na fotografii przekazanie drogocennego prezentu. Został on zawieszony w centralnym miejscu w Honbu Dojo.

 Federacja

   Jako uzupełnienie przedstawiamy garść informacji na temat Iranu, Honbu Dojo, Karate Tsunami, Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz soke Ryszarda Murat 10 dan i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan.

 

Iran - wielki kraj dumnych mieszkańców i ogromnych możliwości

 

 Iran  
 Iran
   
Iran to wielki kraj dumnych mieszkańców i ogromnych możliwości, leżący w strategicznym
miejscu na Bliskim Wschodzie. Ma ogromne
 tradycje historyczne, cywilizacyjne i kulturalne. Światowym mocarstwem stał się już ponad
 2500 lat temu, za panowania króla
Cyrusa I Wielkiego (559-530 p.n.e.). 
Iran zamieszkuje 70 milionów mieszkańców,
a jego stolica Teheran jest wielką metropolią
z 10 milionami mieszkańców.
Z kolei języka i pisma perskiego używa
jeszcze kilkadziesiąt milionów osób
zamieszkałych w sąsiednich krajach,
zwłaszcza w Pakistanie i Afganistanie. 

 

 

 Tehran  Tehran

 

                                                                            Widoki stolicy tego Iranu  Teheranu.

 

   Na podkreślenie zasługuje fakt, że Iran jest krajem ogromnych możliwości nie tylko z powodu wielkiego terytorium i wielkiej liczby mieszkańców, ale także bardzo bogatej, starożytnej kultury i wielkiego znaczenia tego kraju nie tylko w swoim regionie, ale w całym świecie. Z uwagi na swoje uwarunkowania kulturowo-religijne i polityczne jest też krajem bardzo zamkniętym na jakiekolwiek naciski i wpływy zewnętrzne, a jego mieszkańcy słyną z dumy i poczucia godności. 

   

Honbu Dojo - siedziba władz Karate Tsunami i siedziba Federacji    

    

   Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) działa w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 

   Jest to miejsce regularnych i okresowych szkoleń oraz egzaminów Karate Tsunami - dla osób z Warszawy,  z całej Polski i z innych krajów na różnych kontynentach. Tu mieści się główna siedziba władz Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation i jej polskiej gałęzi Polskiej Federacji Karate Tsunami).

 

Honbu Dojo

Widok na salę treningową Honbu Dojo w Warszawie, miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.    

 Renmei

     

   Styl Karate Tsunami odnotował ogromne sukcesy w skali polskiej i międzynarodowej.

 

   W Polsce uprawiany jest w wielu miejscowościach: od Szczecina, Kołobrzegu, Gdańska i Korsze na północy - po Bolesławiec, Górny Śląsk, Zakopane i Krosno na południu oraz od Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Łomnicy i Bolesławca na zachodzie - po Ełk, Hajnówkę, Białą Podlaską na wschodzie. Główne centrum Karate Tsunami od lat mieści się jednak w Warszawie (właśnie w Honbu Dojo).

   Styl Karate Tsunami uprawiany jest również w wielu krajach na wszystkich kontynentach – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii. Uprawiany jest nawet w tak egzotycznych krajach, jak Iran, Algieria, Indie czy Pakistan.

 

   W różnych artykułach na naszej stronie znaleźć można informacje o szkoleniach i egzaminach przedstawicieli Karate Tsunami z rozmaitych krajów, zwłaszcza w Honbu Dojo w Warszawie.  

 Warsaw
Taikai

 

   

Na czele Karate Tsunami stoi

soke Ryszard Murat 10 dan,

który założył ten styl w 1979 roku,

a równocześnie od 1989 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki.

 Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

  

  W Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) przy ul. Patriotów 247 w Warszawie znajduje się również siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

 

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych 30 zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi: Federacja Karate Tsunami Renmei.

 

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów właśnie w Honbu Dojo w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

 

   W Honbu Dojo odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

 

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.

 yoko-geri-kekomi

   Założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan jest jedynym polskim mistrzem, do którego szkoły w Warszawie (Honbu Dojo) przyjeżdżają delegacje z całego świata szkolić się, podnosić swój poziom oraz składać egzaminy na stopnie. W tym celu do Honbu Dojo w Warszawie przybywają nawet mistrzowie z Azji i innych kontynentów.  

 

     Soke Ryszard Murat 10 dan jest założycielem stylu Karate Tsunami i pełni funkcję prezesa Federacji Karate Tsunami Renmei (zrzeszającej ośrodki Karate Tsunami ze wszystkich kontynentów) oraz równocześnie funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (największej w Polsce organizacji sztuk walki, zrzeszającej ponad 30 ogólnokrajowych zrzeszeń różnych stylów).  

 

Soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje jedną z charakterystycznych

technik Karate Tsunami yoko-geri-kekomi (kopnięcie wbijające

bokiem) z partnerem, którym jest hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

    

   Wielką rolę w Karate Tsunami odgrywa hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan. Jest z wykształcenia logistykiem (niezależnie od ukończenia innych fakultetów – językowych) i pracuje w jednej z międzynarodowych korporacji.

 

   Z tego względu ciągle przemieszcza się między rodzinną Hajnówką na wschodzie Polski, Warszawą, Zurichem w Szwajcarii, Modeną i Bolonią we Włoszech oraz wieloma innymi miastami w różnych krajach.

 

 

 

Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan prezentuje yoko-geri-kekomi

w kurorcie na wyspie Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku).

 Parfieniuk

   Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan pełni funkcję wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation) i z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan koordynuje rozwój tego stylu w wielu krajach świata, w tym także w Iranie

  

   Równocześnie pełni odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.   

 

 

 Pafos  Italia  Wojewoda

 

 

  Od lewej: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan prezentuje charakterystyczną dla Karate Tsunami technikę mae-geri-kekomi (kopnięcie wbijające przodem) przed uczestnikami międzynarodowego zgrupowania (z Cypru, Niemiec i Grecji) w Pafos na Cyprze. Według greckiej mitologii dokładnie w tym miejscu na tej plaży miała narodzić się z piany morskiej bogini piękności i miłości Afrodyta (łac. Wenus).

W środku: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan ze swymi głównymi uczniami we Włoszech: renshi Andrea Rossi 4 dan (Carpi,

Reggio Emilia – od prawej) i sensei Davide Martinelli 1 dan (Modena – od lewej) z typowymi przyrządami używanymi w Karate

Tsunami w walce: tonfa, nunchaku i bo. Od prawej: Wojewoda Podlaski Jerzy Półjanowicz w Urzędzie Wojewódzkim

w Białymstoku wręcza Włodzimierzowi Parfieniukowi Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez Głowę Państwa

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwoju Karate Tsunami.

   

    Dzięki szerokim kontaktom międzynarodowym oraz unikalnym metodom hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan znacząco przyczynia się do rozwoju Tsunami. Namacalnymi rezultatami tego rozwoju są kolejne ośrodki Karate Tsunami w różnych krajach, między innymi we Włoszech, na Cyprze, w Algierii, Pakistanie, Indiach, a  także w Iranie.

 Glob

     

   Następne ośrodki Karate Tsunami organizowane są między innymi w Serbii, Anglii, Finlandii, Bangladeszu, Egipcie, Maroku, Turcji i innych krajach. Niebawem podamy informacje o tych ośrodkach.
    
   W ten sposób Karate Tsunami uprawiany jest w wielu krajach na wszystkich kontynentach, w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Australii.

 
 Karate Tsunami

   Karate Tsunami uprawia wiele osób z muzułmańskiego kręgu kulturowego, zwłaszcza z różnych krajów Azji i Afryki. Sylwetki głównych mistrzów z tych krajów będą stopniowo przedstawiane w naszym dziale: International Karate Tsunami Masters and Instructors.

 

  Świadczy to o tym, że system Tsunami założony przez soke Ryszarda Murata 10 dan jest skuteczny, zrozumiały i przystępny oraz zdobywa coraz więcej chętnych na całym świecie bez względu na różnice narodowe, kulturowe i religijne. Systematycznie podkreśla to hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.  
Used here photographs and texts belong to the owner of this site.
Copying or using any photographs or fragments of the text without the written permission
of the owner of the site is forbidden. Infringing these rights in case of disclosure
is punishable civil liability and criminal responsibility.
Counter:
948260