Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

O Karate Tsunami krótko


 

 O TSUNAMI KRÓTKO

 

 Karate Tsunami (jap. "wielka fala") to system - styl sztuki walki wręcz,

który założył w Polsce w 1979 roku prawnik Ryszard Murat.

 

W stylu Karate Tsunami harmonijnie połączone zostały

nowoczesność z tradycją:
 między innymi nowoczesne metody treningowe
z tradycyjnymi technikami walki.

 
Renmei
 mapa

   Tsunami jest jedynym stylem sztuki walki wręcz,

który nie tylko powstał w Polsce, ale również odniósł

spektakularne sukcesy międzynarodowe.

 

Najlepszym dowodem na to jest fakt,

że obecnie uprawiany jest nie tylko w Polsce,

która jest jego matecznikiem, ale także w różnych

krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki i w Australii.

   Dzięki Karate Tsunami rozsławiane jest na świecie imię Polski, a on sam należy już do polskiego dziedzictwa kulturowego. To właśnie dzięki założeniu Karate Tsunami do Polski od kilkudziesięciu lat przyjeżdżają studiować tajniki sztuki walki instruktorzy z różnych krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki.

Agisilaou

 

Ovsiannikov
 Afrykańczycy

Na szkolenia pod okiem soke Ryszarda Murata przyjeżdżają osoby z różnych kontynentów, podnosząc swój poziom wyszkolenia

 i składając egzaminy. Na fotografiach od lewej: A.Agisilaou 4 dan (Cypr, Europa) i V.Ovsiannikov 7 dan (Komsomolsk nad Amurem, Rosja, Azja) podczas egzaminów na stopnie mistrzowskie oraz Afrykańczycy:  C.Adelino, A.Congolo i R.C.Ferreira po treningu prowadzonym przez soke Ryszarda Murata w Warszawie.

 

 

   Ryszard Murat jako założyciel Karate Tsunami nosi w tym stylu tytuł soke (jap. „założyciel, głowa”) i zamiennie taishi (jap. „patriarcha”) oraz posiada najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. 

 

 certyfikat

 Od lewej: certyfikat soke Ryszarda Murata potwierdzający stopień 10 dan, podpisany w 1999 roku przez przywódców ogranizacji różnych stylów, w tym aż przez czterech posiadaczy stopnia 10 dan. Od prawej: uznaniowy puchar, który w związku z uzyskaniem stopnia 10 dan przez soke Ryszarda Murata wręczyli mu w dniu 30 maja 1999 roku na specjalnym IX Festiwalu Dalekowschodnich Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przedstawiciele najwyższych organów władz samorządowych i państwowych - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 puchar

 Jako prezes Federacji Tsunami Renmei,

założonej przez niego 12 października 1980 roku,

soke Ryszard Murat od początku koordynuje

rozwój stylu Karate Tsunami w Polsce i na świecie.

   

Od 1989 roku pełni on też funkcję prezesa

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,

która jest największą organizacją, zrzeszającą 33 ogólnopolskie

związki różnych stylów, wśród nich Tsunami.

 
Federacja

   Dla celów porządkowych dodajemy, że – zgodnie z decyzją soke Ryszarda Murata, podjętą na podstawie reguł obowiązujących w wielu językach – Tsunami jako nazwę własną stylu piszemy z dużej litery i wtedy odnosi się ona właśnie do tego konkretnego systemu, w przeciwieństwie do terminu tsunami pisanego z małej litery, które oznacza znane już powszechnie zjawisko przyrodnicze (jap. „wielkiej fali”), od którego system Tsunami wziął swoją nazwę.

 

 Warsaw

 

   Nazwę Tsunami dla określenia tego systemu

Ryszard Murat przyjął jeszcze na kilka miesięcy

przed formalnym ogłoszeniem

jego założenia, co nastąpiło na pierwszym treningu,

który poprowadził w Kutnie na początku marca 1979 roku.

 System Karate Tsunami

założony został w 1979 roku

w mieście Kutnie

w środkowej Polsce.

 

Na fotografii: założyciel Karate Tsunami

soke Ryszard Murat 10 dan (pierwszy od lewej)

ze swoimi najstarszymi uczniami (uczestnikami pierwszego treningu w 1979 roku) i równocześnie pierwszymi instruktorami Karate Tsunami -

w trakcie ceremonii pasowania ich na mistrzowski

stopień 1 dan w Honbu Dojo (Centralnej

Szkole Tsunami) w Warszawie.

Gratulacje przyjmuje sensei Jan Najberg 1 dan.

W za-zen siedzą: sensei Włodzimierz Stępniak 1 dan
i sensei Andrzej Misztal 1 dan. Obok soke Ryszarda Murata stoi inny weteran Tsunami - shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (kierownik Ośrodka Tsunami w Kutnie).

 Najberg

   Założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat opracował wszelkie techniki i rozwiązania taktyczne tego systemu, jego założenia ideologiczne, organizacyjne oraz zasady metodyki treningowej, nadał im precyzyjne nazwy w języku japońskim, a także opracował wymagania na stopnie w Karate Tsunami oraz program szkolenia instruktorów tego stylu. Kwestie te (koncepcje i zasady), składające się w całości na system Karate Tsunami, soke Ryszard Murat przedstawił w wielu książkach, broszurach i innych publikacjach.

 plakat

   

 

 

 

   

    

 Najstarszy kolorowy plakat Tsunami,

wydrukowany w kilku tysiącach egzemplarzy

i będący wielkim hitem w początkach rozwoju tego stylu.

Przedstawia soke Ryszarda Murata

i jednego z instruktorów warszawskich

Tsunami w trakcie walki treningowej.

Widniejący na nim artystyczny rysunek wykonany

został z fotografii z sali treningowej.

Ten historyczny plakat posiada wielu weteranów

Tsunami, a jeden egzemplarz wisi w honorowym

miejscu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole

Tsunami) w Warszawie.

 

   Dla ścisłości warto dodać, że od samego początku istnienia stylu Karate Tsunami zarówno soke Ryszard Murat, jak i inni jego przedstawiciele nazwę tę dość często stosują w połączeniu z terminami: Karate i Karate-do, co nie jest konieczne, ale stanowi manifestację rdzenia technicznego tego stylu. Z tego powodu można spotkać się z trzema nazwami tego systemu: Karate Tsunami, Karate-do Tsunami lub po prostu krótko: Tsunami.

 

   Z kolei dla określania zwolenników Karate Tsunami (ćwiczących, członków i sympatyków) soke Ryszard Murat zastosował prostą nazwę: tsunamiści, która już powszechnie przyjęła się na świecie.


   Styl Karate Tsunami ukierunkowany jest na osiągnięcie maksymalnej skuteczności w walce realnej i to z kilkoma napastnikami. Zawiera wszelkie możliwe techniki, skuteczne w walce, jednak z naciskiem na naukę i stosowanie technik najbardziej niebezpiecznych dla napastników.
  

Tsunami
  Założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan (z prawej) podczas treningu kopnięcia yoko-geri-kekomi

w walce treningowej (kumite) z hanshi Włodzimierzem Parfieniukiem 8 dan. Jest on z zawodu logistykiem

pracującym w międzynarodowych korporacjach, pełni funkcję wiceprezydenta Federacji Tsunami Renmei

i koordynuje rozwój Tsunami w wielu krajach na różnych kontynentach.

    

Tsunami

Przykład charakterystycznej dla Karate Tsunami nauki walki (kumite). Przed atakiem hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan

potężnym kopnięciem yoko-geri-kekomi sensei Grzegorz Niemiec 1 dan (Warszawa) skutecznie broni się zejściem

z linii ataku yoko-uke z asekuracyjnym blokiem uchi-ude-uke. Obaj słyną z bardzo silnych i precyzyjnych technik

oraz wielkiej skuteczności w walce. Sensei Grzegorz Niemiec jest prawnikiem (ukończył ten sam Wydział Prawa

  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak soke Ryszard Murat) i pracuje jako oficer

w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie. 
    

   W stylu Karate Tsunami wielką rolę odgrywają także ćwiczenia z użyciem różnych przyrządów, na przykład bo (długiego kija), hanbo (krótkich kijów – pałek), nunchaku (krótkiego cepa), tonfa (pałki wielofunkcyjnej), kama (sierpa), tanto (noża), a nawet przedmiotów przypadkowych, jak klucze, teczka, łopata czy krzesło.


Tsunami   

 Przykład treningu Karate Tsunami z użyciem sierpów. Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

i soke Ryszard Murat 10 dan w trakcie treningu walki z zastosowaniem zabytkowych rodzinnych

sierpów, od dziesiątków lat używanych w ich rodzinach - przez przodków do prac ogrodniczych.

 

Tsunami

W Karate Tsunami naucza się, że przedmioty przypadkowe, do których można mieć dostęp w różnych sytuacjach, a przykład łopata,

 mogą zostać użyte z wielką skutecznością w walce z brutalnym napastnikiem, uzbrojonym w niebezpieczne narzędzie służące do walki,

 na przykład w nóż. Demonstrują: soke Ryszard Murat 10 dan i shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno). Jest on z zawodu informatykiem

 i jednym z najstarszych weteranów Karate Tsunami, znanym z wielkiej skuteczności w walce.
  

   Specyficzną cechą Karate Tsunami jest traktowanie tego systemu, zwłaszcza jego technik, przez ćwiczących nie jako cel, lecz jako środek, służący do wszechstronnego doskonalenia się. W związku z tym wielki nacisk - niespotykany w innych stylach - kładzie się w Karate Tsunami na stosowanie podczas zajęć różnych ćwiczeń psychicznych, szczególnie intelektualnych oraz medytacyjnych. Ćwiczenia te harmonijnie łączą w sobie zasady medytacji, wypracowane zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.


Taikai 
W Karate Tsunami wielkie znaczenie przywiązuje się do doskonalenia się w aspekcie psychicznym.

W związku z tym na treningach stosowane są - w stopniu niespotykanym w innych stylach - ćwiczenia medytacyjne.

Na fotografii soke Ryszard Murat 10 dan prowadzi ćwiczenia medytacyjne z instruktorami w trakcie XII Taikai Zjazdu

Karate Tsunami w 1994 roku w najbardziej znanym miejscu w Polsce: Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

                                         Fotografia ta unaocznia także sprawność i potęgę organizacyjną Karate Tsunami.

 Krzyż

  

 

Osiągnięcia Karate Tsunami, jego założyciela i głównych instruktorów zostały

już docenione nie tylko w środowisku sztuk walki i przez różne organa

władzy państwowej i samorządowej (w postaci nagród i dyplomów uznania),

ale również przez głowę państwa – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Namacalnym odbiciem tego są odznaczenia państwowe – Krzyże Zasługi,

 przyznane przez Prezydenta RP licznym instruktorom Karate Tsunami.

 
Parfieniuk
 
Legitymacja
 
Ryniec

Powyżej legitymacje tych odznaczeń wręczonych instruktorom Tsunami, którzy widoczni są

na przedstawionych tu fotografiach. Od lewej legitymacje: hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan,

soke Ryszarda Murata 10 dan i shihan Tadeusza Ryńca 7 dan.

   

 Shugyo  Zen  Historia  Taktyka  Taikai  Russian  Hebrew

Ryszard Murat opublikował ogromną liczbę publikacji: artykułów, broszur, filmów i książek.

 To właśnie on w 1980 roku wydał pierwszą w języku polskim książkę z zakresu karate -

 „Karate Tsunami 10 kyu”, która uzyskała wielki rozgłos. Na fotografiach przykłady

jego publikacji w języku polskim i innych: angielskim, rosyjskim i hebrajskim.

 

 Karate  Karate

Najgłośniejszą w historii polskiego karate

była książka soke Ryszarda Murata -

"Karate dla początkujacych i zaawansowanych",

opublikowana w 2003 roku (wydanie II - w 2008 roku) 

przez renomowane wydawnictwo 'Książka i Wiedza'.

Liczy  blisko 400 stron i zawiera tysiąc unikalnych ilustracji.

Przedstawiają one niezwykle brutalne zastosowanie skutecznych technik

w walce, szokujące la delikatnych przedstawicieli niektórych stylów.

Książka ta uzyskała wielkie uznanie i wysoką ocenę

wśród mistrzów, posiadających najwyższe stopnie mistrzowskie

(świadczą o tym recenzje czterech posiadaczy stopnia 10 dan,

zamieszczone na jej okładce).

 

 Ta książka soke Ryszarda Murata,

pt. "Karate for Beginners and Advanced",

opublikowana została w 2006 roku w języku angielskim

przez renomowane wydawnictwo

'Atlantic Publishers and Distributors'.


Książka ta stała się już

 głośnym bestsellerem w świecie, zwłaszcza

na rynku krajów angielskojęzycznych.


Jest to pierwsza w historii całego polskiego sportu książka polskiego autora, wydana w innym języku.

 Advanced

Advanced
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4038030
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com