Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Nazwa Tsunami


 Grunwald

Nazwa Tsunami

 

   Nazwa TSUNAMI w jęz. japońskim oznacza: 'wielka, powracająca fala'.

 

   Jest ona zapisywana dwoma chińskimi ideogramami, widocznymi od lewej strony, które mają następujące znaczenia:
znak tsu - 'port' (ideogram górny);


  W ideograficznym piśmie chińskim trzy kreski z lewej strony symbolizują spadające krople wody, a znak z prawej przedstawia statek żaglowy, stojący przy nabrzeżu.

znak nami - 'długa/wielka fala' (ideogram dolny); 


   Trzy kreski z lewej strony symbolizują wodę, a prawy znak w uproszczony sposób przedstawia fale morskie, uderzające o brzeg.

 

   Tsunami jest zjawiskiem przyrodniczym, gigantyczną falą morską, wywoływaną przez wielkie podmorskie trzęsienia ziemi, wybuchy podmorskich wulkanów lub podmorskie osuwiska (a także upadki meteorów oraz wybuchy termojądrowe).

 

Piękno i niepowstrzymana siła fal morskich urzeka wiele osób. Fot. Ryszard Murat. 

 

   Niektóre z fal tsunami osiągają niespotykane rozmiary (nawet 2 tysiące kilometrów długości) oraz dużą szybkość rozchodzenia się (aż do 950 km/h). Na otwartym oceanie mają niewielką wysokość (0,1-5 m) i są niemal niezauważalne, ale na płytkich wodach spiętrzają się i dochodzą nawet do ponad 40 metrów wysokości (dorównują trzynastopiętrowemu budynkowi).

 

   Fale tsunami zwykle same rozpływają się w oceanie, ale czasem z ogromną siłą wdzierają się na wybrzeże, z łatwością niszcząc wszelkie przeszkody.

 

   Najczęściej występują na obszarze Pacyfiku (atakując szczególnie wybrzeża Japonii, Kuryli, Indonezji, Hawajów i Ameryki Południowej). Czasem pojawiają się także na Oceanie Indyjskim i Atlantyku (na przykład w 1755 roku fala tsunami niemal całkowicie zniszczyła Lizbonę w Portugalii).
 


"Wielka fala w Kanagawa"
Słynny drzeworyt, który wykonał wybitny japoński malarz i grafik Hokusai Katsushika (1760-1849). Dzieło to w sugestywny sposób ukazuje rozkołysany żywioł wielkiej fali, która spienioną grzywą zawisła nad japońskim wybrzeżem w miejscowości Kanagawa, z majestatyczną górą Fuji w tle.

 

   Nazwa tsunami ('wielka, powracająca fala') symbolizuje trzy aspekty systemu Karate Tsunami:

  • wielką siłę jego idei;
  • niezwykłą skuteczność technik stylu Karate Tsunami, wykonywanych z wielką szybkością siłą;
  • powrót idei Karate Tsunami do zasad doskonalenia się, odkrytych już w starożytności zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. 

   W obecnych czasach, dzięki nieograniczonej możliwości wymiany informacji oraz przemieszczania się ludzi, następuje proces stapiania się różnych kultur w jedną ogólnoświatową kulturę (globalizm).

 

   W wyniku tego procesu wzajemnie uzupełniają się zdobycze różnych cywilizacji, zwłaszcza wielkich cywilizacji Zachodu (Europy i Ameryki) oraz Wschodu (Azji).

 

   Nawet religie coraz bardziej przenikają się, wymieniając doświadczenia, a ich przedstawiciele współpracują ze sobą (proces ten uzyskał specjalną nazwę: dialog religijny).


   System Karate Tsunami jest najlepszym dowodem na to, że możliwe jest wspólne doskonalenie się oraz harmonijna współpraca osób z różnych kręgów religijnych i kulturowych.


Na fotografii: niektórzy uczestnicy jednego ze zgrupowań w Honbu Dōjō Karate Tsunami, Warszawa, 23-03-2003: sōke Ryszard Murat 10 dan (trzeci od lewej) i różni instruktorzy Karate Tsunami - od lewej: kyōshi Andrzej Juśkiewicz 5 dan (agnostyk), hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (reprezentant prawosławia), shihan O.Grzegorz Badziąg 6 dan (ksiądz rzymsko-katolicki), sensei Waldemar Lademan 2 dan (zwolennik Świadków Jehowy) i sensei Robert Czajkowski 1 dan (reprezentant judaizmu - sekretarz TowarzystwaSpołeczno- Kulturalnego Żydów w Polsce i delegat na Światowy Kongres Żydów.   
 
Przykład kumite na kontakt w wykonaniu dwóch instruktorów Karate Tsunami. Sensei Waldemar Lademan 2 dan (zwolennik świadków Jehowy, Gdańsk) atakuje kopnięciem mae-geri-kekomi, starając się trafić w splot słoneczny, przed którym w miejscu (rozwiązanie toza-uke) broni się za pomocą bloku sukui-ude-uke shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan (ksiądz rzymsko-katolicki; Krosno). Świadczy to, że w Karate Tsunami zgodnie ćwiczyć mogą osoby o różnych wyznaniach i światopoglądach.

 

Kolejny przykład kumite na kontakt w wykonaniu innych instruktorów Karate Tsunami.
Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (wyznawca prawosławia) atakuje kopnięciem yoko-geri-kekomi, przed którym sensei Robert Czajkowski 1 dan (przedstawiciel judaizmu, Nowy Jork, USA) broni się zejściem z linii ataku na zewnątrz soto-nagashi-uke z blokiem soto-ude-uke.  

 

   Przejawem powyższego procesu jest również system Karate Tsunami, który harmonijnie łączy wybrane zasady różnych systemów Wschodu i Zachodu.

 

   Na przykład w zakresie sztuki walki Karate Tsunami korzysta z dorobku tak wschodnich stylów walki (na przykład judo czy shotokan), jak i stylów zachodnich: boksu angielskiego czy savate (boksu francuskiego).

 

   Podobnie w swoich ćwiczeniach medytacyjnych Karate Tsunami łączy zasady zarówno systemów wschodnich (na przykład yoga, taoizmu, buddyzmu, zen-shu), jak też doświadczenia systemów zachodnich (między innymi mało znane zasady medytacyjne prawosławnych i katolickich zakonów: bazylianów, benedyktynów, cystersów i jezuitów oraz zasady muzułmańskiego zakonu sufi).

 

   W ten sposób system Karate Tsunami proponuje i umożliwia mieszkańcom krajów o różnych kulturach unikalne i wszechstronne doskonalenie się (w zakresie fizycznym i psychiczno-duchowym), dostosowane do zwyczajów i mentalności ludzi Zachodu i Wschodu.

 

   Zatem i Ty rozpocznij doskonalenie się ! 

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015162
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com