Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

KURSY INSTRUKTORSKIE: Oferta dla Ciebie !


 

Kursy instruktorskie Karate Tsunami
Unikalna oferta dla Ciebie!

 

Podstawowe informacje o kursie: 

Federacja 

   

Polska Federacja Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki, z siedzibą

w Warszawie 04-852, przy ul. Patriotów 247,

na podstawie stosownych przepisów organizuje

 

KURSY INSTRUKTORA

SZTUKI WALKI KARATE TSUNAMI.

 Renmei

   Celem KURSU INSTRUKTORA SZTUKI WALKI KARATE TSUNAMI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie sztuki walki Karate Tsunami zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy (w tym w szkołach) i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej, zgodnie z programem sztuki walki Karate Tsunami, przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

 

   Koszt kursu: Cena kursu wynosi aktualnie tylko 700 zł oraz 100 zł na jednorazowe wykonanie przez drukarnię legitymacji instruktorskiej

   Ta promocyjna cena pdnosi się tylko do członków Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jeśli zatem nie jesteś jej członkiem, a chciałbyś skorzystać z tego kursu w wymienionej promocyjnej cenie, to wcześniej powinieneś zapisać się do tej Federacji (informacje na ten temat podane są na jej stronie internetowej www.federacjasztukwalki.pl).

   Zajęcia edukacyjne w ramach kursu odbywają się w Warszawie (w Centralnej Szkole Karate Tsunami, w której mieści się siedziba Federacji), a także w różnych miejscowościach na terenie całego kraju - w miarę możliwości dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników.   

   Terminy zajęć kursowych są uzgadniane indywidualnie - dogodnie dostosowywane do możliwości uczestników i prowadzących.     

   Zajęcia kursowe prowadzi autor programu kursowego szkolenia instruktorów sztuki walki Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), pełniący równocześnie funkcję prezesa Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Ponadto - na podstawie jego pisemnego upoważnienia - zajęcia na kursie prowadzić mogą również inni mistrzowie Karate Tsunami.

 Warszawa

Honbu Dojo

Miejsce szkoleń kursowych w Warszawie: Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami przy ul. Patriotów 247.

 

   W ramach kursu szeroko wykorzystywane są materiały szkoleniowe, których w Karate Tsunami jest duża obfitość: filmy instruktażowe i podręczniki, w tym zwłaszcza bestseller pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych” (autor Ryszard Murat, wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 wyd. I, 2008 wyd. II).    

 Karate  Karate for Beginners and Advanced    

   

Wymieniony podręcznik

 i sposób jego nabycia przedstawione

są szczegółowo na naszej

 stronie internetowej w dziale

„Bestseller – Podręcznik Karate Tsunami”,

 do którego odsyłamy zainteresowanych.

   Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzymuje od Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki stosowne Zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora sztuki walki Karate Tsunami, a także Legitymację instruktora Karate Tsunami.

 

Kto może uczestniczyć w kursie ?

 

   W kursie instruktora sztuki walki Karate Tsunami mogą uczestniczyć osoby z różnych grup:

 • osoby już uprawiające Karate Tsunami (w sekcjach lub samodzielnie), które zgłoszą się same lub zostaną zgłoszone przez swego instruktora,
 • osoby, które w przeszłości uprawiały różne style walki wręcz,
 • osoby, które obecnie uprawiają różne style walki wręcz,
 • osoby, które jeszcze nie miały styczności ze sztuką walki wręcz, ale chciałyby uzyskać kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć Karate Tsunami.

   Zapraszamy osoby z wszystkich wymienionych grup. 

 

   Jak można zorientować się z biografii zamieszczonych na naszej stronie internetowej w dziale "Polscy mistrzowie i instruktorzy Tsunami", większość z nich uprawiała w przeszłości rozmaite style walki wręcz. 

 

   Osoby zainteresowane udziałem w KURSIE prosimy o kontaktowanie się z instruktorami Karate Tsunami (ich wykaz podany jest na naszej stronie internetowej w dziale „Polscy mistrzowie i instruktorzy Karate Tsunami”), albo bezpośrednio z prezesem Federacji:


Ryszard Murat
e-mail:
ryszard.murat@gmail.com
tel. 795 143 378

 

Wymagania w stosunku do uczestników:

 

   Jest sprawą oczywistą, że uczestnik kursu instruktorów sztuki walki Karate Tsunami, a później instruktor tego systemu powinien być formalnym członkiem Karate Tsunami (posiadać licencję Karate Tsunami) oraz członkiem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która organizuje kursy. 

 

   Od tego uczestnik kursu powinien rozpocząć swoje starania:

 • zapisać się do Karate Tsunami (o ile dotychczas tego nie uczynił),
 • zapisać się do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   W razie potrzeby udzielamy na ten temat wyczerpujących informacji. 

 

   Zasady wstąpienia do  Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki podane są na jej stronie internetowej www.federacjasztukwalki.pl

 

Oferta dla Ciebie !


  

   Wielka liczba osób w dużych i małych miejscowościach pragnie doskonalić się zgodnie z zasadami Karate Tsunami. Zapotrzebowanie społeczne na te zajęcia jest duże. 

 

   Aby spełnić to społeczne zapotrzebowanie, potrzebni są instruktorzy, posiadający stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe do prowadzenia takich zajęć.

 

   Organizowane przez Federację KURSY mają więc za zadanie fachowo przygotowywać kolejnych przedstawicieli kadry instruktorskiej Karate Tsunami. 

 

   Ty też możesz zostać instruktorem sztuki walki Karate Tsunami, zdobyć nowy zawód i prowadzić użyteczne dla siebie i społeczeństwa zajęcia z zakresu sztuki walki Karate Tsunami.

   

   W ten sposób dołączysz do już licznego grona instruktorów Karate Tsunami. W gronie tym znajdują się osoby o różnym wykształceniu i różnych zawodach: prawnicy, kardiolodzy, księża, nauczyciele, funkcjonariusze Policji i innych służb mundurowych, ale również mechanicy, ślusarze, kierowcy i malarze. Zdecydowana większość tych osób zawód instruktora Karate Tsunami wykonuje obok swego głównego zawodu, jednak w gronie tym są też osoby, które zawodowo zajmują się tylko prowadzeniem zajęć Karate Tsunami. 

 

   Zdobyty po ukończeniu KURSU zawód instruktora sztuki walki Karate Tsunami może być więc dla Ciebie podstawowym lub kolejnym zawodem i zajęciem. 

 

   Podkreślić należy, że zdobyte uprawnienia instruktora sztuki walki Karate Tsunami są ważne nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz innych i pozwalają na prowadzenie w nich takich zajęć. Z możliwości tej skorzystało już szereg osób, które wyjechały z kraju i podjęły się prowadzenia zajęć Karate Tsunami między innymi w Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Irlandii, Norwegii, Szwajcarii. 

 

   System Karate Tsunami, założony w naszym kraju, liczy już ponad 43 lata i sprawdził się w tym okresie jako użyteczny społecznie i dynamicznie rozwijający się system walki wręcz.

 

   Potwierdzili to licznymi dokumentami: zezwoleniami i pisemnymi wyrazami uznania oraz za pośrednictwem odznaczeń państwowych przedstawiciele różnych władz samorządowych i państwowych, z najwyższymi włącznie.

 mapa

   Najlepszym jednak dowodem na to jest fakt, że obecnie uprawiany jest nie tylko w licznych sekcjach w Polsce (od północy – Gryfic, Kołobrzegu i Gdańska po południe – Bolesławiec, Górny Śląsk i Wisłę, i od zachodu – Gorzowa Wlkp. po wschód – Białą Podlaską), ale już na wszystkich kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii. Na naszej internetowej stronie znajdziesz mnóstwo informacji o przedstawicielach, mistrzach i ośrodkach Karate Tsunami z różnych krajów.

   Podstawową przyczyną tak dynamicznego na świecie rozwoju Karate Tsunami są: sprawna organizacja i oczywiste zalety tego systemu, między innymi:

 • ukierunkowanie na maksymalną skuteczność w walce,
 • ćwiczenie wszystkich możliwych technik skutecznych w walce, zaczerpniętych z wszelkich innych stylów,
 • ćwiczenia nie tylko bez broni, ale również z użyciem wszelkich możliwych przyrządów,
 • nacisk na ćwiczenia psychiczne, zwłaszcza medytacyjne,
 • egzaminy na stopnie uzależnione nie od okresu ćwiczenia (jak w innych stylach), lecz wyłącznie od umiejętności,
 • indywidualne podejście do każdego z ćwiczących oraz nacisk na bezpieczeństwo w trakcie treningu,
 • nowoczesna naukowa metodyka nauczania.

 Tsunami  Tsunami  Taikai
    

  Instruktorzy z całego świata, nie tylko z krajów Zachodu, ale nawet tak egzotycznych jak Indie, Iran  czy Algieria przyjeżdżają szkolić się w zakresie Karate Tsunami w Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan.  

  

 Agisilaou  Ovsiannikov  Afrykańczycy  Algieria  Iran Panchal 

   Karate Tsunami jest systemem walki wręcz, w którym to nie Polacy jeżdżą szkolić się za granicę (jak to jest w innych stylach), lecz mistrzowie z innych krajów (Zachodu i Wschodu) przybywają do nas w celu podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.

 

   Jest to najlepszym i - co najważniejsze - praktycznym odbiciem reprezentowanego poziomu, docenianego na całym świecie. 

 Warsaw

   Przypomnijmy, że formalnie w naszym kraju system Karate Tsunami został uznany/zaakceptowany przez władze państwowe jako pełnoprawny styl walki wręcz już w 1983 roku – zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej (ówczesnego odpowiednika Ministra Sportu).

   

   Z kolei 12 stycznia 1989 roku oficjalnie zatwierdzony został przez władze państwowe (Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu; DOK/62/89) pierwszy program kursowego szkolenia instruktorów ze specjalnością Karate Tsunami w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki, opracowany przez Ryszarda Murata, założyciela Karate Tsunami. 

 

   Obecne kursy prowadzone są na podstawie stosownych przepisów, dostosowujących obowiązujące w Polsce uregulowania prawne do wymogów Unii Europejskiej

    

   Podsumowując: działanie Karate Tsunami w naszym kraju i kursowe szkolenie instruktorów dla potrzeb Karate Tsunami ma właściwe umocowanie prawne.

 

   Uwaga: Prowadzenie zajęć sportowych przez osobę nie posiadającą uprawnień instruktora może skutkować zainteresowaniem Prokuratury, zwłaszcza w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

I Ty możesz zostać instruktorem sztuki walki Karate Tsunami !

 

 
mapa

   Przykładowo w ostatnim okresie kurs taki ukończyło szereg osób z różnych regionów kraju, między innymi (w kolejności alfabetycznej):

 • Romuald Bejnar z miasta Korsze (na północ od Olsztyna), uprawiający Wing Chun i Karate Tsunami,
 • Jacek Błasiński z Puław (Lubelszczyzna), uprawiający Tsunami (poprzednio: Taekwondo i Tangsoodo),
 • Tomasz Fajkowski z Kutna (środkowa Polska), uprawiający Tsunami,
 • Kamil Kaczmar z Bytomia (na Górnym Śląsku), uprawiający Tsunami,
 • Krzysztof Krakowski z Konina (Wielkopolska), uprawiający Tsunami,
 • Anna Nolewajka z Bytomia (na Górnym Śląsku), uprawiająca Tsunami,
 • Waldemar Nowak z Krośniewic (środkowa Polska), uprawiający Tsunami,
 • Adam Tumowski z miasta Korsze (Mazury), uprawiający różne style, zwłaszcza Wing Chun i Karate Tsunami,
 • Paweł Wójcicki z Radomia (Mazowsze), uprawiający różne style.

   I Ty możesz zostać instruktorem sztuki walki Karate Tsunami. 

 

   Nie trać czasu, życia i unikalnych możliwości swojego rozwoju. 

 

   Wykorzystując szybko podane tu niezwykłe możliwości możesz być jednym z pierwszych na swoim terenie, zapoczątkowując działalność Karate Tsunami i pomagając w ten sposób innym osobom. 

 

   Wykorzystaj zatem swoją życiową szansę. Nie przegap okazji, tak korzystnej dla siebie i innych.

   

   Dzięki udziałowi w tym KURSIE możesz uzyskać uprawnienia instruktora sztuki walki Karate Tsunami, a prowadząc zajęcia jako instruktor:

 • będziesz spełniał społeczne zapotrzebowanie na zajęcia Karate Tsunami,
 • będziesz przyczyniał się do podnoszenia wśród społeczeństwa sprawności, kondycji, zdrowia i dobrego samopoczucia,
 • będziesz przyczyniał się do podnoszenia wśród społeczeństwa poziomu umiejętności z zakresu samoobrony i tym samym do wzrostu obronności kraju.

   Użyteczność i korzyści z Twoich zajęć w charakterze instruktora sztuki walki Karate Tsunami będą więc wszechstronne i doceniane społecznie. 

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015278
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com