Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Założyciel Karate Tsunami Ryszard Murat 10 dan


 

Założyciel Karate Tsunami
soke Ryszard Murat 10 dan

 

   Ryszard Murat - ur. 13 sierpnia 1958 roku w Kazimierzu Dolnym.

 

   Ukończył kilka fakultetów. Prawnik: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademia Spraw Wewnętrznych MSW. Ponadto w latach 1979-1981 uczył się języka japońskiego w SGH w Warszawie pod kierunkiem prof. Okazaki Tsuneo.

Początkowo przez wiele lat uprawiał judo oraz shotokan, a także kilka innych stylów.

 

   W 1979 roku założył nowy styl - Karate Tsunami (ukierunkowany na największą skuteczność w walce realnej oraz wyróżniający się naukową metodyką szkoleniową oraz dużym naciskiem na ćwiczenia medytacyjne i intelektualne). Styl ten odniósł już ogromne sukcesy - rozwijając się nie tylko w Polsce, lecz również w wielu innych krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki.

 

   Od 1980 roku jest prezesem powołanej wówczas Karate Tsunami Renmei (Federacji Karate Tsunami). Nauczyciel wszystkich mistrzów i instruktorów Karate Tsunami. Inicjator powstania wielu ośrodków Karate Tsunami w Polsce i w innych krajach. Organizator ogromnej liczby krajowych i międzynarodowych zgrupowań oraz szkoleń Karate Tsunami. Organizator ponad 20-tu zjazdów (taikai) Karate Tsunami oraz ośmiu Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

 

   Ponadto, od 1989 roku jest prezesem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (organizacji zrzeszającej kilkadziesiąt środowisk różnych stylów oraz mistrzów o wysokich i najwyższych stopniach mistrzowskich). Jako prezes tej federacji zorganizował i współorganizował dziesięć ogólnopolskich festiwali dalekowschodnich sztuk walki. Ponadto przeprowadził kilkadziesiąt kursów instruktorów różnych stylów, które ukończyło blisko tysiąc osób, prowadzących obecnie zajęcia jiu-jitsu, aikido, karate, kung-fu/wu-shu, taekwondo, vo-quyen, kali/escrima, krav maga, capoiera itd. w Polsce i za granicą.

 

   Współautor projektów aktów prawnych: zarządzenia w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki 1983 oraz ustawy o kulturze fizycznej 1990. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Sportowego (zrzeszającego kilkudziesięciu prawników - wykładowców uczelnianych i autorów projektów aktów prawnych).

 

   Autor wielu książek z zakresu sztuki walki wręcz, dalekowschodniej kultury i historii, między innymi:

 1. "Karate Tsunami 10 kyū" (pierwszej w Polsce książki na temat karate; 1980),
 2. "Karate Tsunami 10 kyū" (rozwinięcie poprzedniej; 1981),
 3. "Karate Tsunami 9 kyū" (1981),
 4. "Kyūkyū - pierwsza pomoc w karate-do tsunami" (1984),
 5. "Shugyō - praktyka karate-do" (1990),
 6. "Język japoński" - współautor prof. dr hab. M.Melanowicz (1990),
 7. "Zen - medytacja" (1991),
 8. "Bruce Lee" - współautor J.Szymankiewicz (1992),
 9. "Daleki Wschód" (1992),
 10. "Seks w malarstwie chińskim" - współautorzy: prof. dr hab. M.J.Künstler, prof. dr hab. Z.Lew-Starowicz (1993),
 11. "Historia karate-do" (1994),
 12. "Dankai - wymagania na stopnie 20-1 kyū i 1-10 dan" (kilkanaście wydań),
 13. "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (‘Książka i Wiedza’, 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II).

   Jedna z wymienionych książek pt. "Karate dla początkujących i zaawansowanych" w 2006 roku opublikowana została w języku angielskim pt. "Karate for Beginners and Advanced" przez renomowane wydawnictwo ‘Atlantic’ w New Delhi (Indie). Jest to pierwsza i jedyna książka polskiego autora w dziedzinie nie tylko sztuki walki, ale całego sportu, wydana w innym języku, niż polski. Książka ta stała się już głośnym bestsellerem na rynku krajów angielskojęzycznych.

 

   W latach 1989-1994 był redaktorem naczelnym i wydawcą głośnego czasopisma "Czarny Pas" (wydał 12 numerów).

 

   Za zasługi w rozwoju sztuk walki wręcz oraz za udział w przygotowaniu projektu ustawy o kulturze fizycznej - jako jedyny przedstawiciel sztuk walki - otrzymał w 1990 roku specjalne podziękowanie od najwyższego organu władzy w Polsce: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (kopia niżej).

 

   W 1999 roku, decyzją liderów różnych stylów popartą przez najwyższych dostojników państwowych i samorządowych: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - wraz z trzema innymi polskimi mistrzami - otrzymał najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Certyfikat na ten stopień z podpisami liderów różnych stylów chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych wręczyli mu na IX festiwalu instruktorów dalekowschodnich sztuk walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przedstawiciele tych liderów sztuki walki oraz dostojników państwowych (certyfikat i fotografia z wręczenia niżej).

 

   Na zjeździe Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w 2006 roku specjalną uchwałą liderów różnych stylów - mistrzów o najwyższych stopniach w Polsce otrzymał zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy za wybitne zasługi dla rozwoju sztuk i sportów walki (certyfikat niżej).

 

   Prowadzi zajęcia z grupami zaawansowanymi i początkującymi w Honbu Dōjō Karate Tsunami (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości, przy ul. Patriotów 247 (tel. 0-22 615-71-46).

 

   Do jego stałych uczniów należą osoby o różnym wieku, wykształceniu, zawodach i z różnych środowisk, zarówno osoby bardzo młode (7-letnie), jak i bardzo doświadczone (np. prof. dr hab. Jerzy Lechowski).

   Otrzymał wiele podziękowań, wyróżnień i odznaczeń za swą działalność od dostojników państwowych i samorządowych, w tym od:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 • Wojewody Mazowieckiego,
 • Marszałka Województwa Łodzkiego,
 • Wojewody Łódzkiego,
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Wojewody Lubelskiego,
  itd.

   W styczniu 2006 roku 'za wybitne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe i wychowawcze oraz za zasługi w upowszechnianiu sportów walki i promowaniu rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa Mazowieckiego' otrzymał specjalne podziękowanie od najwyższego dostojnika na Mazowszu - Wojewody Mazowieckiego (dyplom niżej).

   Na organizowane przez niego szkolenia w Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie przyjeżdżają mistrzowie z różnych krajów, podnosząc na nich swój poziom oraz składając egzaminy na wyższe stopnie mistrzowskie.

 

   Biografie Ryszarda Murata zamieszczone zostały między innymi w:

 • "Leksykonie Polskiego Dziennikarstwa" (Elipsa, Warszawa 2000),
 • "WHO IS WHO W POLSCE. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków" (Hbners Who is Who, Zug Szwajcaria 2011).

 

Najgłośniejsza w historii polskiego karate książka - "Karate dla początkujacych i zaawansowanych" sōke Ryszarda Murata, opublikowana dwukrotnie przez renomowane wydawnictwo 'Książka i Wiedza' (Warszawa 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II). Liczy blisko 400 stron i zawiera tysiąc unikalnych ilustracji.

 

Tylna strona okładki książki sōke Ryszarda Murata - "Karate dla początkujących i zaawansowanych". Książka ta uzyskała wielkie uznanie i wysoką ocenę wśród mistrzów, posiadających najwyższe stopnie mistrzowskie (niektóre recenzje na okładce). 

 

Książka sōke Ryszarda Murata 10 dan "Karate for Beginners and Advanced", wydana w języku angielskim przez wydawnictwo 'Atlantic Publishers and Distributors' (New Delhi 2006). Książka ta stała się już głośnym bestsellerem na rynku krajów angielskojęzycznych.

 

Tylna strona okładki książki sōke Ryszarda Murata 10 dan "Karate for Beginners and Advanced" w języku angielskim. Jest to pierwsza w historii całego polskiego sportu książka polskiego autora, wydana w innym języku. 

 

Jeden z numerów (11) głośnego czasopisma "Czarny Pas", który wydawał sōke Ryszard Murat. Ilustracja na okładce przedstawia zorganizowany przez niego zjazd instruktorów Karate Tsunami w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Jako jedyny w historii przedstawiciel sztuk walki sōke Ryszard Murat otrzymał specjalne podziękowanie od najwyższego organu władzy w Polsce - Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za udział w przygotowywaniu projektu ustawy o kulturze fizycznej (uwzględniono w niej 18 jego poprawek). 
 
Festiwal instruktorów sztuk walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przemawia sōke Ryszard Murat przed wręczeniem mu certyfikatu na najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Za stołem prezydialnym siedzą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród obecnych są między innymi: Krzysztof Kondratowicz 10 dan (prekursor jiu-jitsu w Polsce), Jan Ślawski 7 dan (wieloletni sekretarz generalny Polskiego Związku Judo), Tadeusz Kochanowski 10 dan (założyciel i pierwszy prezes PZJudo), Józef Brudny 10 dan (założyciel Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki). 

 

Certyfikat specjalnej uchwały, którą liderzy różnych stylów japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych - mistrzowie o wysokich i najwyższych stopniach przyznali sōke Ryszardowi Murat zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy. 

 

Najwybitniejszy polski mistrz judo Tadeusz Kochanowski 10 dan (założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo; obecnie prezes honorowy PZJ) wręcza sōke Ryszardowi Murat certyfikat z uchwałą przyznającą zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy.

 

Za wybitne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe i wychowawcze oraz za zasługi w upowszechnianiu sportów walki na terenie Województwa Mazowieckiego sōke Ryszard Murat 6 stycznia 2006 roku otrzymał specjalne podziękowanie od najwyższego dostojnika na Mazowszu - Wojewody Mazowieckiego.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4062224
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com