Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Krótki opis kategorii i konkurencji XII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami - Warszawa '2017


Krótki opis kategorii i konkurencji

XII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami

8 kwietnia 2017 roku, Warszawa

 

 

Federacja

 Renmei  

   

XII Otwarte Mistrzostwa Polski

Karate Tsunami

odbędą się w sobotę 8 kwietnia 2017 roku

w godz. 10-19 w hali sportowej

w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5.

 Warszawa
hala 

  

    

 

 

 

          

Widok na wejście

do hali sportowej

w Warszawie Falenicy,

w której rozegrane zostały Mistrzostwa Polski.

   Miejsce imprezy: nowoczesna hala sportowa w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5

  

   Falenica (etymologicznie: 'miejsce podmywane przez fale Wisły') to znane osiedle w Warszawie, na prawym brzegu Wisły, w dzielnicy Warszawa Wawer, leżące pomiędzy osiedlem Warszawa Radość (w którym mieści się Honbu Dojo) a Otwockiem.

  

   Łatwy dojazd z Centrum stolicy: każdym pociągiem w kierunku na Otwock, SKM (Szybką Koleją Miejską) oraz autobusem nr 521 (końcowy przystanek niemal pod halą sportową).

 

   Słowo "Otwarte" w nazwie Mistrzostw oznacza, że udział w nich biorą nie tylko tsunamiści, ale również przedstawiciele innych stylów.     

        

Harmonogram:

 

   Na miejscu – w hali sportowej stawiać się można od godz. 10:00.

 

   O godz. 11:00 planowane jest rozpoczęcie w postaci krótkiej ceremonii - z przywitaniem zawodników, przedstawieniem organizatorów, kapelana, lekarza, sędziego głównego i sędziów oraz krótką informacją o kolejności występów na kilku planszach.

 

   Następnie rozgrywane będą wszystkie konkurencje na kilku planszach.

 

   Opłaty startowe pozostają bez zmian: 50 zł za udział w jednej konkurencji, z wyjątkiem Full-contact – za tę konkurencję opłata startowa wynosi 100 zł.

 

   W międzyczasie uczestnicy (zawodnicy i sędziowie, a także osoby towarzyszące) zjedzą obiad w stołówce na miejscu, podzieleni na dwie grupy. Sędziowie mają zagwarantowany obiad bezpłatnie.

 

   O godz. 17:00 odbędzie się GALA - uroczysta część oficjalna Mistrzostw:

 • uroczyste otwarcie, 
 • przedstawienie mistrzów, sędziów, drużyn i gości honorowych,      
 • słowo od kapelana Mistrzostw,
 • wręczenie wyróżnień wybranym mistrzom oraz wyróżniającym się sędziom,
 • węczenie certyikatów na stopnie mistrzowskie, wśród nich na najwyższy mistrzowski stopień 10 dan,   
 • uroczysty egzamin na najwyższy mistrzowski stopień 10 dan w Taekwon-do - złoży Sahyum Wojciech Dolny 9 dan (Wrocław),
 • kilka pokazowych występów finalistów – z wybranych konkurencji i kategorii,  
 • wręczenie medali medalistom,
 • pożegnanie uczestników.

   W trakcie Gali odbywają się pokazowe występy - w wybranych konkurencjach. Rozgrywane są także walki finałowe w kilku wybranych konkrencjach i kategoriach.

 

   Zakończenie Mistrzostw i opuszczenie hali planowane jest do godz. 19:00.

  

   Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski jest soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), a jego zastępcą renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa).


   Sędzią głównym Mistrzostw Polski (kierującym pracą sędziów) jest hanshi Tadeusz Ryniec 8 dan (Kutno), lekarzem - shihan dr n. med. Maciej Misztal 6 dan (Kutno), a kapelanem shihan ksiądz Grzegorz Badziąg OFMCap. 6 dan (Wałcz).

 

Sędziowie

 

   Zmagania na Mistrzostwach Polski oceniają tylko licencjonowani sędziowie, wpisani na Aktualną Listę Sędziów Karate Tsunami, podaną do publicznej wiadomości na internetowej stronie Karate Tsunami www.karatetsunami.eu

  

   Pracą sędziów na Mistrzostwach Polski kieruje sędzia główny hanshi Tadeusz Ryniec 8 dan (Kutno). Przydziela sędziów do zespołów sędziowskich, obsługujących poszczególne plansze. Rozpatruje wszelkie odwołania i uwagi ze strony zawodników i ich instruktorów, a także rozstrzyga ewentualne spory lub wątpliwości w zakresie ocen.

   

   Występ zawodnika ocenia trzech sędziów, co umożliwia najbardziej obiektywną ocenę. Ponadto na każdej planszy występami zawodników kieruje sędzia planszowy,  co zapewnia sprawny przebieg Mistrzostw. 


   Zmagania na Mistrzostwach Polski na każdej planszy ocenia 4-osobowy zespół sędziów:

 1. sędzia planszowy, który kieruje występem na planszy (wydając komendy: Start! i Stop!), mierzy czas, dba o bezpieczeństwo zawodników oraz sprawność występów, a także formalnie wskazuje zwycięzcę;
 2. 3-osobowa Komisja Sędziowska, która siedzi na krzesełkach poza planszą i na komendę przewodniczącego: Werdykt! - wskazuje zwycięzcę w przypadku nierozstrzygnięcia walki przed czasem (w konkurencjach walk, np. LIGHT-CONTACT, SEMI-CONTACT, SZERMIERKA NA MIECZE) i ocenia występ zawodnika (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).

   Sędziowie stosują trzy komendy w jęz. angielskim (zrozumiałe dla zawodników z różnych krajów i narodów): Start!, Stop!, Werdykt!   

  

    Przy ocenie występów zawodników sędziowie stosują powszechnie zrozumiałą, szkolną skalę 0-6. Ocena 6 jest wyrazem najwyższego uznania, zaś ocena 0 najniższego.

   

KATEGORIE:

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone będą w siedmiu kategoriach:

 1. kadet – uczeń klas i-III szkoły podstawowej i osoba młodsza
 2. junior – uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. gimnazjalista – uczeń gimnazjum
 4. licealista – uczeń liceum lub odpowiednika tej szkoły
 5. dorosły – osoba pełnoletnia
 6. senior – osoba powyżej 49 roku życia
 7. mistrz – posiadacz stopnia mistrzowskiego (dan)

KONKURENCJE:

 

Zmagania na Mistrzostwach  toczone będą w szesnastu konkurencjach: 

 1. Semi-contact = walka przerywana – kontrolowana (tylko dla kadetów i juniorów) 
 2. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla gimnazjalistów i licealistów)
 3. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych)
 4. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla kadetów i juniorów)
 5. Szermierka na miecze = walka z użyciem piankowych atrap mieczy
 6. Walka na noże = walka z użyciem piankowych atrap noży
 7. Yakusoku-kumite = pokaz przez parę zawodników 6 wyreżyserowanych starć: trzech bez  broni i trzech z dowolnymi przyrządami
 8. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 9. Renraku-waza = pokaz 6 kombinacji: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami (tylko dla kadetów i juniorów)
 10. Tokui-kata = spontaniczny pokaz walki z kilkoma przeciwnikami z użyciem dowolnych przyrządów
 11. Kata Tsunami indywidualnie = pokaz trzech wybranych form Karate Tsunami przez jednego zawodnika
 12. Kata Tsunami zespołowo = pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół
 13. Kata Tsunami indywidualnie z bronią = pokaz jednej formy Karate Tsunami przez jednego zawodnika z użyciem dowolnego przyrządu
 14. Kata Tsunami zespołowo z bronią = pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnego przyrządu
 15. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – poza Karate Tsunami)
 16. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji 15.

 

   Zawsze o kategorii zawodnika decyduje jego faktyczny wiek. I tak 13-letni uczeń Szkoły Podstawowej zaliczany jest do kategorii GIMNAZJALIŚCI, zaś 19-letni uczeń Liceum startuje w kategorii DOROŚLI, a nie LICEALIŚCI.

   

   Zmagania w większości konkurencji odbywają się odrębnie dla: mężczyzn i kobiet. Wyjątkowo w niektórych konkurencjach, np. KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO, kobiety i mężczyźni startują razem.

 

  W siedmiu konkurencjach: FULL-CONTACT, LIGHT-CONTACT, SEMI-CONTACT, SUMO-GRAPPLING, SZERMIERKA NA MIECZE, WALKA NA NOŻE i MAKIWARA-KUMITE zawodnicy są dzieleni na podkategorie wagowe lub wzrostowe – na dwie: lekką i ciężką lub na trzy: lekką, średnią i ciężką albo na więcej podkategorii (w zależności od liczby zgłoszonych zawodników).


   Podział zawodników przeprowadza Komisja Sędziowska danej planszy tuż przed rozpoczęciem zmagań w określonej konkurencji.

   

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami przeznaczone są – co jest oczywiste i wynika z nazwy – dla najlepszych przedstawicieli różnych ośrodków stylu Karate Tsunami z całej Polski.
   
   Określenie 'Otwarte' w nazwie Mistrzostw Polski oznacza jednak, że uczestniczyć w nich mogą nie tylko tsunamiści (osoby ćwiczące Karate Tsunami), ale również przedstawiciele innych stylów, jak to odbywa się już od lat.   
 

          

Nagrody:

 

   Na Mistrzostwach Polski wręczane są medale za zdobycie pierwszych trzech miejsc w danej konkurencji i kategorii:

 1. medal złoty – za zdobycie I miejsca,
 2. medal srebrny – za zdobycie II miejsca,
 3. medal brązowy – za zdobycie III miejsca.

   Ponadto za zdobycie I miejsca w wybranych konkurencjach i kategoriach wręczane są pamiątkowe puchary lub statuetki.

 

  Wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplomy z podaniem zajętego miejsca w danej konkurencji.

 

  Uczestnicy Mistrzostw (zawodnicy i sędziowie) otrzymują także pamiątki w postaci okolicznościowego plakatu (na którym zwykle zbierają podpisy innych uczestników). 

   
  Uwaga: Zdobywcy I miejsca w danej konkurencji i kategorii przysługuje zaszczytny tytuł Mistrza Polski, zaś zdobywcom miejsca II i III – tytuł Wicemistrza Polski.

 

   Zdarza się, że dane miejsce zajmie dwóch lub więcej zawodników, którzy uzyskają taką samą notę. Zgodnie z obowiązującymi regułami sportowymi tak zajęte miejsca określa się nazwą ex-aequo (wym. eks-ekfo; łac. 'wspólnie, na równi').   

   

   Wyniki Mistrzostw Polski podane są do wiadomości publicznej na dwóch stronach internetowych:

 • www.karatetsunami.eu – internetowej stronie Karate Tsunami,
 • www.federacjasztukwalki.pl – internetowej stronie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
 • a ponadto na stronach internetowych ośrodków, których zawodnicy startowali w imprezie.

    Na dwóch pierwszych stronach podane są wyniki we wszystkich konkurencjach i kategoriach oraz wyniki klasyfikacji drużynowej.

      

   Serdecznie zapraszamy na te Mistrzostwa Polski zainteresowane osoby.  

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015212
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com