Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Rozwój Tsunami w skali międzynarodowej - część I


 

Rozwój Tsunami w skali międzynarodowej

część I

  

   W 1989 roku rozpoczął się kolejny okres w rozwoju systemu Tsunami: międzynarodowy.

 

   Od tego czasu zaczęły go bowiem uprawiać osoby z innych krajów: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Mołdawii, Tatarstanu, Izraela, Angolii, Mozambiku, Etiopii, Mali, Wybrzeża Kości Słoniowej, Iraku, Danii, Anglii, USA, Kanady, Włoch, Japonii, Wietnamu, Cypru, Hiszpanii i innych.

 

   Wiele z nich - po stosownym przeszkoleniu pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan i innych instruktorów - zaczęło prowadzić kluby Tsunami w różnych regionach świata: w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.  

 Tsunami

  

 

 

 

Obecnie system Tsunami jest już uprawiany na różnych kontynentach:

 w Europie, Ameryce, Azji, Afryce i Australii.

   Przyczyną dynamicznego rozwoju systemu Tsunami na świecie jest prostota oraz trafność i atrakcyjność jego założeń.

  

Instruktor Tsunami

 z Moskwy (Rosja) -

sensei Aleksiej Wigura

 1 dan (od lewej), soke Ryszard Murat 10 dan

(w środku) i instruktor tsunami z Piaseczna (Polska) - sensei Grzegorz Zwoliński 2 dan (od prawej) po jednym ze szkoleń

w Warszawie, 1996.

 

W trakcie tego szkolenia Aleksiej Wigura uzyskał stopień mistrzowski 1 dan.  

 Moscow
 Richagov

Weteranem i wybitnym instruktorem Tsunami w Rosji

 jest kyoshi Anatolij Ryczagow 5 dan. Tsunami uczył się

on podczas licznych wizyt w Polsce - pod kierunkiem

 soke Ryszarda Murata 10 dan, a także w Sankt-Petersburgu pod kierunkiem różnych instruktorów, głównie kyoshi Marka Furmana 5 dan. Od 1991 roku jest prezydentem

Sankt-Petersburskiej Federacji Tsunami.

Na fotografii kyoshi Anatolij Ryczagow (od prawej)

 i soke Ryszard Murat podczas treningu

różnych rozwiązań taktycznych. 

Sankt-Petersburg 

Grupa głównych instruktorów Tsunami z Sankt-Petersburga (Rosja). Od lewej: sensei Władimir Łoginow

2 dan, kyoshi Anatolij Ryczagow 5 dan (od 1991 roku prezydent Sankt-Petersburskiej Federacji Tsunami), meijin pułkownik Siergiej Iljiczow 3 dan i sensei Aleksandr Makarow 2 dan.

  

Kyoshi Anatolij Ryczagow

 5 dan (w głębi) prowadzi ćwiczenia rozciągające podczas rozgrzewki na zgrupowaniu instruktorów Sankt-Petersburskiej Federacji Tsunami.

W pierwszym rzędzie od prawej: meijin pułkownik Siergiej Iljiczow 3 dan,

 sensei Władimir Łoginow

 2 dan i meijin Szamil Miechdijew 3 dan.   

 Sankt-Petersburg
 Ovsiannikov

  

 

 

Rosyjski instruktor Tsunami

z Komsomolska nad Amurem (Syberia) -

shihan Walerij Owsiannikow 7 dan

i soke Ryszard Murat 10 dan

w trakcie szkolenia w Warszawie.

Komsomolsk

Shihan Walerij Owsiannikow 7 dan (od lewej) z jedną z prowadzonych przez siebie grup Tsunami

w Komsomolsku nad Amurem (Syberia), 1996.

  

    

 

Prezydent Federacji Tsunami

Wspólnoty Niepodległych Państw (krajów byłego ZSRR) -

 kyoshi Giennadij Giekow 5 dan (reżyser teatralny) uczył

się Tsunami podczas licznych przyjazdów do Polski.

 

Na fotografii z soke Ryszardem Murat -

podczas ceremonii po egzaminie na stopień 3 dan

(w za-zen siedzi partner renshi dr Andrzej Kamiński 4 dan), Warszawa 1995.  

 Giekov

Krivoy Rogh

Prężne ośrodki Tsunami działają także na Ukrainie. Na fotografii scena ze zgrupowania instruktorów Tsunami w Krzywym Rogu, 1993. Prowadził je instruktor Tsunami kyoshi Giennadij Giekow 5 dan (pierwszy od lewej), który kieruje ośrodkiem tsunami w mieście Czerniowcy. Wielkim ośrodkiem

Tsunami w mieście Krzywy Róg kieruje  meijin Siergiej Pietrienko 3 dan

(drugi od lewej) - prezydent Ukraińskiej Federacji Tsunami.   

 

 Ukraine  Ukraine

Ukraińscy przedstawiciele Tsunami prezentują wysoki poziom umiejętności w walce. Na fotografiach

trzej instruktorzy Tsunami z miasta Czerniowcy. Jeden z nich (widoczny na obu fotografiach)

sensei Aleksandr Bragar stopień 1 dan zdobył w Warszawie w 1999 roku. Jego przeciwnikami są:

shihan Jarosław Puju 6 dan i Wołodymyr Prokopiec 6 dan. Z lewej: kopnięcie w wyskoku

tobi-mae-geri-kekomi i obrona przed nim soto-nagashi-uke z blokiem soto-ude-uke.

Z prawej: kopnięcia w wyskoku tobi-yoko-geri-kekomi. 

  

Afrykańczycy
Soke Ryszard Murat 10 dan z grupą instruktorów Tsunami z różnych krajów Afryki

po jednym z treningów; Warszawa 1991. Od lewej: Adelino Casimiro (lekarz),

Armando Congolo (dziennikarz) i Rui Carlos Ferreira (archeolog). 

 

 Ferreira  Ferreira

Instruktor Tsunami - sensei Rui Carlos Ferreira 1 dan z Maputo (Mozambik) w trakcie treningu

kopnięcia yoko-geri-kekomi (od prawej) oraz podczas ćwiczeń rozciągających (od lewej).

 Toronto

    

 

 

 

 Głównym instruktorem Tsunami

w Kanadzie jest kyoshi Victor Sokolovski 5 dan, który wyszkolił się

w trakcie licznych zgrupowań

w Polsce.


Jest on prezydentem Canadian Tsunami Federation i prowadzi prężnie działający ośrodek Tsunami w Toronto. 
Na fotografii kyoshi Victor Sokolovski

 5 dan doskonali kopnięcie

 yoko-geri-kekomi. 

Toronto 

Kyoshi Victor Sokolovski 5 dan prowadzi trening z jedną z grup Tsunami w swoim dojo w Toronto.

  

 

System Tsunami uprawiany

 jest też w środowiskach żydowskich. Najbardziej aktywnym żydowskim działaczem Tsunami jest sensei Robert Czajkowski 2 dan – w przeszłości prezydent Klubu Maccabi

w Warszawie, sekretarz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, członek Zarządu Światowej Federacji Maccabi (Maccabi World Union)

i delegat na Światowy Kongres Żydów. Obecnie mieszka i prowadzi działalność

w Nowym Jorku (USA).

 

Na fotografii: sensei Robert Czajkowski

 ze swoimi dwiema uczennicami

 z Klubu Maccabi w Warszawie, 1997.

 Maccabi

Maccabi 

Działalność żydowskich klubów Maccabi cieszy się dużym zainteresowaniem władz różnych państw.

Na fotografii wyżej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski z członkami Klubu Maccabi  w Warszawie, 2001. Za nim instruktor Tsunami sensei Robert Czajkowski.

 

Na fotografii niżej: instruktor Tsunami sensei Robert Czajkowski (pierwszy od prawej) w trakcie

spotkania z prezydentem USA Billy Clintonem. Pierwsza od lewej małżonka prezydenta Hillary

Clinton. Tyłem odwrócony naczelny rabin Polski Michael Schudrich (pochodzący z Nowego Jorku). 

 

Clinton  

 Tsunami

      

 

Dwaj główni żydowscy instruktorzy Tsunami: sensei Robert Czajkowski

2 dan (Warszawa/Nowy Jork) i sensei David Zira

1 dan (z Tel Avivu, lekarz),

podczas nauki walki kijem (bo) z soke Ryszardem Murat 10 dan (w środku), Honbu Dojo Tsunami 2003.  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4062220
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com