Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Artykuł: "Funkcjonariusz IC Biała Podlaska wśród sędziów Karate Tsunami" - o Dominiku Kanderskim


 

Artykuł:

"Funkcjonariusz IC Biała Podlaska wśród sędziów Karate Tsunami"
w Biuletynie Informacyjnym Izby Celnej w Białej Podlaskiej

z listopada 2008 roku

 

 Biała Podlaska

   W „Biuletynie Informacyjnym” Izby Celnej w Białej Podlaskiej nr 2/2008 listopad 2008 roku ukazał się artykuł pt. "Funkcjonariusz IC Biała Podlaska wśród sędziów Karate Tsunami".

 

   Przedstawiono w nim kurs sędziów karate tsunami, który zorganizował soke Ryszard Murat 10 dan w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie.

 Warszawa

   Szczególny nacisk położono w artykule na udział w tym kursie funkcjonariusza Służby Celnej – Izby Celnej w Białej Podlaskiej, a zarazem mistrza karate tsunami Dominika Kanderskiego.

 

   Artykuł przygotowany został na podstawie naszej strony www.karatetsunami.eu, a zwłaszcza kilku tekstów:

  • Pierwszy Kurs Sędziów Tsunami - 16-17 sierpnia 2008 roku w Warszawie
  • Drugi Kurs Sędziów Tsunami - 20-21 września 2008 roku w Warszawie
  • Kadra sędziowska Karate Tsunami – sędzia główny i sędzia specjalny
  • Konkurencja FULL-CONTACT KUMITE

   W artykule zamieszczono dwie kolorowe fotografie.

 

   Na pierwszej z nich widnieją sylwetki 10 mistrzów karate tsunami - uczestników kursu sędziowskiego w Warszawie z organizatorem tego kursu soke Ryszardem Muratem 10 dan.

 

   Druga fotografia przedstawia osobę (jest to lekarz anestezjolog kyoshi Andrzej Juśkiewicz 5 dan z Olsztyna) na tle kakemono tsunami w słynnej 'zbroi tsunami' – specjalnym komplecie ochronnym do walk w formule FULL-CONTACT KUMITE. Jest to jedna ze sportowych konkurencji karate tsunami, w której dozwolone są wszelkie techniki wykonywane  z pełną siłą.

 

   Główny bohater analizowanego artykułu – mgr Dominik Kanderski jest znanym mistrzem karate tsunami, posiadaczem stopnia mistrzowskiego 3 dan i tytułu meijin (jap. „zdolny mistrz, geniusz”). Karate Tsunami uprawia on od kilkunastu lat (od 1991 roku), doskonaląc swoje umiejętności głównie na zgrupowaniach w Warszawie pod kierunkiem założyciela tego stylu soke Ryszarda Murat 10 dan.

   

   Z wykształcenia jest on nauczycielem w-f (ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie), a zawodowo jest funkcjonariuszem Służby Celnej.

 

   Jego sylwetka przedstawiona została na naszej stronie w dziale: Polscy mistrzowie i instruktorzy Tsunami, a jego działalność w szeregu artykułach, między innymi:

  • Meijin Dominik Kanderski 3 dan poprowadził nad Bugiem obóz szkoleniowo-kondycyjny dla Służby Celnej
  • 4 dan i tytuł renshi dla Dominika Kanderskiego z Białej Podlaskiej: 28 lutego 2009 roku w Warszawie
  • Artykuł: "Pierwszy taki obóz w Polsce - prawdziwa szkoła przetrwania !!!" - o Dominiku Kanderskim 3 dan

 

 Kanderski  4 dan

 

Od lewej: renshi Dominik Kanderski 4 dan doskonali w swoim dojo charakterystyczne dla karate tsunami kopnięcie yoko-geri-kekomi.

Od prawej: renshi Dominik Kanderski otrzymuje z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat na stopień mistrzowski 4 dan w trakcie Specjalnego XVIII Taikai Zjazdu Mistrzów Tsunami w Honbu Dojo w Warszawie 8 marca 2009 roku.


   „Biuletyn Informacyjny” Izby Celnej w Białej Podlaskiej jest specjalistycznym czasopismem Służby Celnej, wydawanym przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej. Przedstawiane są w nim artykuły z zakresu działalności Służby Celnej, a także działalności Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz aktywności jej funkcjonariuszy. Redaguje go Zespół w składzie: Marzena Siemieniuk, Marcin Czajka, Joanna Trochimiuk, Dariusz Duchnowski i Małgorzata Perkowska.

 

   Oprócz normalnej wersji (papierowej) „Biuletyn” ten dostępny jest również w wersji elektronicznej.

 

   Wydanie „Biuletynu Informacyjnego” Izby Celnej w Białej Podlaskiej nr 2/2008 listopad 2008 roku jest imponujące, ponieważ liczy 27 stron formatu A4 z wieloma kolorowymi ilustracjami. Na jego przedniej okładce zapowiedziano temat interesującego nas artykułu: "Funkcjonariusz IC Biała Podlaska wśród sędziów Karate Tsunami".

 

Biuletyn

 

Artykuł:
„Funkcjonariusz IC Biała Podlaska wśród sędziów Karate Tsunami"

 

   Czasopismo: magazyn „Biuletynie Informacyjnym” Izby Celnej w Białej Podlaskiej nr 2/2008 listopad 2008 roku
   Data wydania: listopad 2008 roku.  
   Miejsce wydania: Biała Podlaska.
   Liczba fotografii: 2.
   Charakter artykułu: informacje aktualne.

 

Oto treść tego artykułu:

 

W sobotę i  niedzielę 16-17 sierpnia 2008 roku w ramach trzydniowego zgrupowania tsunami w Honbu Dojo w Warszawie odbył się Pierwszy Kurs Sędziów Tsunami. Zorganizowany został on w ramach działalności Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Zajęcia na tym kursie prowadził prees Federacji soke Ryszard Murat 10 dan.

 

Jednym z uczestników kursu był Dominik Kanderski – Koordynator Izby Celnej w Białej Podlaskiej ds. szkolenia funkcjonariuszy celnych z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz środków przymusu bezpośredniego. Zajęcia składały się z wykładów i ćwiczeń.

 

Omówiono wszystkie tematy związane z organizacją turniejów tsunami oraz zasadami pracy sędziów tsunami. Przećwiczono poszczególne konkurencje, ich przebieg, zasady oceniania przez sędziów oraz różnego rodzaju niuanse, jakie mogą wystąpić przy ich rozgrywaniu. Podczas ćwiczeń tych konkurencji uczestnicy kursu odgrywali rolę zawodników oraz sędziów.

 

Kurs sędziów zakończył się w niedzielę 17 sierpnia 2008 roku egzaminem, w trakcie którego każdy z uczestników otrzymał 3 pytania – zagadnienia do wyjaśnienia. Ukończyło go – zdając egzamin – 12-tu mistrzów m.in. Dominik Kanderski 3 dan z oceną bardzo dobrą.

 

Dla uczestników kursu przygotowany został i zaprezentowany specjalny dokument: Licencja Sędziowska Karate Tsunami, która zostanie uroczyście wręczona sędziom w trakcie dwóch najbliższych turniejów tsunami.

 

Źródło: www.karatetsunami.eu
Materiał przygotowano we współpracy z Dominikiem Kanderskim.

 

Biuletyn Informacyjny / listopad 2008

 

 

Poniżej reprodukcja tego artykułu:

 

Kanderski
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037905
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com