Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Polskie Zrzeszenie Shaolin Chang Chuan Kung Fu - System Self Defense


NOWA ORGANIZACJA

w Federacji:
Polskie Zrzeszenie Shaolin Chang Chuan

Kung Fu - System Self Defense

 Sędek

 

 

 Warszawa

   

 

 

W ostatnim czasie

 powstała i wstąpiła

do Federacji nowa

 organizacja sztuk walki:


Polskie Zrzeszenie

Shaolin Chang Chuan Kung Fu -

   System Self Defense

   

 

 Gratulujemy.

Sędek 

Od lewej: logo Zrzeszenia, od prawej: mistrz Waldemar Sędek w trakcie treningu kopnięć.

Sędek

 

 

   Pełna nazwa organizacji:

            Polskie Zrzeszenie Shaolin Chang Chuan 

            Kung Fu - System Self Defense.

   Nazwa skrócona: Zrzeszenie.

   Siedziba Szkoły: Warszawa.    

   Uprawiane sztuki i style walki:

            Kung Fu Shaolin Chang Chuan

            i System Self Defense.

  

 

 

Mistrz Waldemar Sędek w trakcie treningu. Słynie on z wyjątkowego rozciągnięcia i wysokich kopnięć. 

     

Na czele

Polskiego Zrzeszenia Shaolin Chang Chuan

Kung Fu - System Self Defense

 jako jego przewodniczący stoi

  mistrz Waldemar Sędek 2 dan.

  

       

   Waldemar Sędek ma lat 47, mieszka w Warszawie i jest funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Zdobył wykształcenie wyższe (APS Warszawa - pedagogika resocjalizacyjna).

   Uprawiał różne sztuki i style walki: Karate (1983-85), Kick-boxing (1985-87), Jun Fan (1987-89) i Shaolin Chang Chuan Kung-fu (od 1984 roku). Zdobył licencję sędziego II klasy Polskiego Związku Wushu (2003) oraz uprawnienia instruktora Wu shu (2003), instruktora Samoobrony (2014) oraz instruktora Taktyki i technik interwencji (2015).

   

 

   Shaolin Chang Chuan (shaolin chang quan = chiń. 'długa pięść Shaolin') to jeden z najpopularniejszych stylów Kung-fu/Wu shu.

 

   Styl ten propagował w Polsce mistrz Andrzej Braksal, aktywny działacz - w przeszłości wiceprezes naszej Federacji (przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Kung-fu/Wu-shu) i prezes Polskiego Związku Wushu. Jednym z uczniów mistrza Andrzeja Braksala był mistrz Waldemar Sędek. 

Sędek

   

 

 

 

 

 

Polskie Zrzeszenie

Shaolin Chang Chuan Kung Fu -

System Self Defense

działa w składzie

Polskiej Federacji Dalekowschodnich

 Sztuk i Sportów Walki

z siedzibą w Warszawie.

 

 

 

Na fotografii mistrz Waldemar Sędek

 odbiera z rąk prezesa Federacji

soke Ryszarda Murata 10 dan

dokumenty ukończenia kursu instruktorskiego o specjalności

Taktyka i techniki interwencji

(Warszawa, 7 marca 2015 roku).

Sędek

 

 

   

W dniu 20 czerwca 2015 roku

po egzaminach w siedzibie Polskiej

 Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki w Warszawie

Waldemar Sędek (od prawej) zdobył

 mistrzowski stopień 1 dan (chiń. dang)

Shaolin Chang Chuan Kung-fu

i zaszczytny tytuł sifu

  (chiń. 'mistrz nauczyciel'). 

 

 

Rolę przeciwnika na egzaminie praktycznym odegrał mistrz Adam Jurczakowski 3 dan (Piastów) - przewodniczący Polskiego

 Zrzeszenia Ju-jitsu i Karate Shotokan.

 

 

Rok później, w dniu 24 kwietnia 2016 roku Waldemar Sędek, także po złożeniu egzaminaów w siedzibie Federacji

  w Warszawie, zdobył kolejny

  mistrzowski stopień 2 dan (chiń. dang).

Sędek 

 

 

 

Mistrz Waldemar Sędek

w siedzibie Federacji w Warszawie

20 czerwca 2015 roku otrzymuje od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan

         certyfikat potwierdzający zdobycie    

             mistrzowskiego stopnia 1 dan

(chiń. dang) Shaolin Chang Chuan.

 

Na drugim planie świadkowie tego wydarzenia - mistrzowie Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki oraz Polskiego Zrzeszenia Ju-jitsu

i Karate Shotokan.

   Osoby zainteresowane uprawianiem Shaolin Chang Chuan Kung Fu - System Self Defense mają możliwość zgłoszenia się osobiście do mistrza Waldemara Sędka  -  e-mail: lwaldi@o2.pl


   Serdecznie zapraszamy.

 

 

   Jako uzupełnienie zamieszczamy kilka podstawowych informacji o Federacji.

 

                Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

 

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi przedstawione tu: Polskie Zrzeszenie Shaolin Chang Chuan Kung Fu - System Self Defense.

 

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów w siedzibie Federacji w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

Renmei

     

   Siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki mieści się przy ul. Patriotów 247 w Warszawie, w obiekcie Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami - jednej z z ponad 30-tu organizacji wchodzących w skład Federacji: Federacji Karate Tsunami Renmei).

 

   W związku z tym w siedzibie Federacji odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup Karate Tsunami - jednego ze stylów zrzeszonych w Federacji) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.  

   

Honbu Dojo

Widok na salę treningową Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie, miejsce szkoleń i egzaminów oraz siedzibę Federacji.   

 Oferta dla Ciebie: 

 

   Ty również możesz wstąpić do Federacji i wraz z innymi użytecznie działać w jej strukturach: użytecznie dla siebie i środowiska sztuk walki.


   Do Federacji wstąpić możesz indywidualnie - i ewentualnie wraz ze swą organizacją - jeśli jesteś instruktorem dowolnego stylu i sztuki walki (z sekcją, klubem i zrzeszeniem sekcji).


   W Federacji każdy ma największe możliwości i szanse na zostanie instruktorem i mistrzem, a także na zdobywanie coraz wyższych stopni mistrzowskich, nawet najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan. Jak wiadomo, nie jest to możliwe w organizacjach, w których nikt w Polsce nie posiada stopnia 10 dan. Tymczasem w naszej Federacji już dziesięciu mistrzów różnych stylów zdobyło ten najwyższy mistrzowski stopień, co jest najbardziej przekonywującym dowodem najlepszych możliwości.

 

   W naszej Federacji masz też możliwość ukończyć kursy instruktorów różnych stylów i to w najkorzystniejszej cenie (tylko 500 zł).


   Federacja zapewnia nie tylko najlepsze możliwości rozwoju indywidualnego oraz organizacji, ale także stwarza najkorzystniejsze warunki pod względem składek: składka członkowska w Federacji (zarówno dla członka indywidualnego, jak też dla organizacji) wynosi bowiem tylko 100 zł płatne raz na całe życie, co jest prawdziwym ewenementem w sztukach walki.

 

   W celu wstąpienia do Federacji skontaktuj się z osobą, która już jest członkiem Federacji lub jego władz naczelnych albo bezpośrednio z prezesem Zarządu Głównego soke Ryszardem Murat 10 dan: tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com  

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4038027
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com