Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Trzy nowe konkurencje na Mistrzostwach Polski: Łucznictwo Bojowe Tsunami


 

ŁUCZNICTWO BOJOWE TSUNAMI

Trzy nowe konkurencje na Mistrzostwach Polski

 

   Wprowadzone zostały trzy nowe konkurencje na Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami pod ogólną nazwą: Łucznictwo Bojowe Tsunami.

   

   Konkurencje te - jak wynika z rozeznania oraz opinii zainteresowanych - cieszą się już ogromną popularnością zarówno dorosłych, jak też młodzieży i dzieci z najmłodszych kategorii (Kadetów i Juniorów).

   

   W niektórych ośrodkach (klubach i sekcjach) instruktorzy (którzy sami już odbyli takie kursy w Honbu Dojo - siedzibie Federacji w Warszawie) prowadzą regularnie ćwiczenia z zakresu tych konkurencji łuczniczych ze swymi uczniami - zawodnikami, zwłaszcza pod kątem przygotowania ich do występu w Mistrzostwach Polski w Warszawie 14 kwietnia 2018 roku.

   

   Na przykład lider Szkoły Walki RAION (z okolic Bydgoszczy) renshi Rafał Słomkowski 4 dan już zgłosił 96 zawodników z tej Szkoły (z różnych sekcji) do startu w tych konkurencjach na Mistrzostwach Polski.

 

   Ćwiczenia strzelania z łuku - to jest doskonalenie się właśnie w tych trzech konkurencjach łuczniczych znakomicie uzupełnia inne ćwiczenia walki na prowadzonych treningach i podnosi atrakcyjność treningów w oczach ćwiczących.

 

   Pamiętać też należy o tym, że strzelanie z łuku od najdawniejszych czasów stanowi jedną z dziedzin sztuki walki, a w niemal każdym stylu nie bez przyczyny przecież występuje pozycja jazdy konnej, nawiązująca właśnie do strzelania z łuku.

 

Rodzaje konkurencji łuczniczych 

      

    Nazwy konkurencji łuczniczych na Mistrzostwach Polski:

 1. Łucznictwo Bojowe Tsunami: Strzelanie z łuku do nieruchomego celu - styl tatarski, 
 2. Łucznictwo Bojowe Tsunami: Strzelanie z łuku do nieruchomego celu - styl dowolny, 
 3. Łucznictwo Bojowe Tsunami: Pojedynek Tatarski.

   Wszystkie konkurencje rozgrywane są we wszystkich kategoriach.

 

    Zawodnik może startować w jednej, dwóch lub trzech z tych konkurencji.

  

   Łuk i strzały - znormalizowane i jednakowe dla wszystkich zawodników - na Mistrzostwach Polski zapewnia organizator.

     
   Używany łuk: typu tatarskiego wygięty, niedużych rozmiarów, dostosowany do jazdy konnej, łatwego przenoszenia i sprawnego użycia.


   Strzały - dwa rodzaje różniące się jedynie zakończeniem:

 1. zakończone metalowymi grotami (zapewniającymi łatwe wbicie strzały w cel i tym samym wielką skuteczność);
 2. zakończone pacynami (pacyna jest miękkim zakończeniem strzały, zapewniającym bezpieczeństwo w razie trafienia; używana powinna być przy ćwiczeniach dzieci i osób początkujących).

   Dwie pierwsze konkurencje:

     1. Strzelanie z łuku do nieuchomego celu - styl tatarski,

     2. Strzelanie z łuku do nieruchomego celu - styl dowolny

         polegają na strzelaniu z łuku 7-ma strzałami do nieruchomego celu w kształcie prostokąta, imitującego człowieka.

   

   Zasady rozgrywania tych konkurencji na Mistrzostwach Polski:

 1. konkurencja pierwsza: Strzelanie z łuku do nieruchomego celu - styl tatarski: odległość strzelającego od celu – 10 metrów; ustawienie do celu – tyłem w kiba-dachi (pozycji jazdy konnej);
 2. konkurencja druga: Strzelanie z łuku do nieruchomego celu - styl dowolny: odległość  strzelającego od celu – 15 metrów, ustawienie do celu – dowolne (może być przodem, bokiem lub tyłem – w dowolnej pozycji).

   Różnice w rozgrywaniu tych konkurencji:

 • kategorie KADECI, JUNIORZY, GIMNAZJALIŚCI: zawodnicy używają strzał z pacynami,
 • pozostałe kategorie (LICEALIŚCI, DOROŚLI, SENIORZY, MISTRZOWIE): zawodnicy używają strzał z metalowymi grotami.    

   W przypadku kategorii, w których używane będą strzały z grotami, zaliczane są tylko trafienia, w których strzała wbije się w cel (nie brane są pod uwagę trafienia, w których strzała w jakikolwiek sposób odbije się od celu).

   

   Zawodnik zobowiązany jest zakładać na cięciwę strzałę skierowaną grotem do góry (według zasad tatarskich), i w trakcie kierowania jej na cel nie ustawiać ją grotem w jakąkolwiek inną stronę (na przykład w bok lub w dół), co jest warunkiem niezbędnego bezpieczeństwa (zabezpiecza przed przypadkowym trafieniem kogoś innego, zwłaszcza towarzysza walki).


   Ograniczenia czasowe: między jednym a drugim strzałem nie może upłynąć więcej, niż 10 sekund, a zawodnik nie może celować w cel dłużej niż 5 sekund. Dba o to Sędzia Planszowy, który udziela napomnienia zawodnikowi, jeśli ten zwleka ze strzelaniem.
Maksymalny czas na występ jednego zawodnika: jedna minuta.

   

   Liczba sędziów obsługujących konkurencję: jeden - Sędzia Planszowy i dodatkowo Pomocnik do spraw bezpieczeństwa.

 
   Sędzia Planszowy stoi przy zawodniku za linią wskazującą odległość od celu, podaje zawodnikowi łuk i strzały oraz dba o właściwe ustawienie się i zachowanie zawodnika
, notuje liczbę trafień w cel, a następnie przekazuje wyniki rozegrania konkurencji Sekretarzowi Mistrzostw w celu wystawienia dyplomów.

 
   Pomocnik do spraw bezpieczeństwa to osoba dorosła i przeszkolona, której zadaniem jest stać w odległości 10 metrów od celu z boku i nie dopuszczać nikogo niepowołanego, aby zbliżył się do celu (zwłaszcza w trakcie strzelania strzałami z metalowymi grotami).

   

   Ceremonie: zawodnik wykonuje ukłon do Sędziego Planszowego przed i po występie (podobnie jak w innych konkurencjach, na przykład Makiwara-kumite).

  
   Dyskwalifikacja (skutkująca a
utomatycznie zajęciem ostatniego miejsca w danej konkurencji i kategorii):

 1. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa: jeśli zawodnik skieruje założoną na cięciwę strzałę grotem lub pacyną w stronę jednego z sędziów, innego zawodnika lub widowni (zawodnik może skierować strzałę założoną na cięciwę wyłącznie w góręi następnie w cel – według zasad tatarskich);
 2. lekceważące podejście do strzelania z łuku i przygotowania się do tego: jeśli zawodnik choć jednym strzałem nie trafi nawet w siatkę okalającą cel (cel umieszczony jest na środku siatki powieszonej na sportowej bramce, używanej do halowej piłki nożnej).   

Łucznictwo Bojowe Tsunami: Pojedynek Tatarski

   

    Trzecia konkurencja: Pojedynek Tatarski to typowa konkurencja walki. Polega na równoczesnym strzelaniu do siebie przez dwóch zawodników, ale strzałami zakończonymi pacynami.

 

   Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodnicy ubrani są w Zbroję Tsunami (pancerz na tułów, suspensorium, nagolenniki, ochraniacze na łokcie i kolana), tak samo, jak do konkurencji FULL-CONTACT, jednak z hełmem szermierczym posiadającym zasłonę na twarz w postaci metalowej siatki. Hełm ten - używany przez szermierzy walczących szpadami - spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i zapobiega jego przebiciu przez strzałę, zwłaszcza że dodatkowo zakończona jest ona pacyną, a nie metalowym grotem.

 

   Zawodnik wyposażony jest w 7 strzał i strzela nimi do przeciwnika (poruszającego się  i dodatkowo oddającego strzały do niego) zza linii z odległości 10 metrów. Zwycięża zawodnik, który trafi przeciwnika większą liczbą strzał w dowolną część ciała (także w kończyny).

 

   Zawodnik użyć może siedmiu strzał, w które jest wyposażony, a także strzały wystrzelone przez przeciwnika, które jest w stanie podnieść bez przekraczania stopami linii oznaczającej odległość 10 metrów od przeciwnika.

 

   Czas trwania pojedynku: jedna minuta.   

 

Kurs Sędziów 14 stycznia 2018 roku

 

   W niedzielę 14 stycznia 2018 roku w godz. 11:30 – 16:00 w Honbu Dojo (siedzibie Federacji) w Warszawie przy ul. Patriotów 247 odbył się KURS SĘDZIÓW (druga edycja) ukierunkowany na konkurencje ŁUCZNICTWO BOJOWE TSUNAMI. Udział w tym Kursie zapewniał licencję sędziego na kolejny rok 2018.

   

   Istotną częścią tego KURSU SĘDZIÓW było specjalistyczne szkolenie związane z nowymi konkurencjami - Łucznictwa Bojowego. Omówione zostały zasady rozgrywania tych konkurencji, zasady oceniania zawodników, a także przeprowadzone praktyczne strzelanie z łuku do celu strzałami z grotami metalowymi i z pacynami, a także Pojedynek Tatarski.

      

   Udział w tym Kursie pozwala instruktorom przygotować zainteresowanych zawodników do występu w konkurencjach łuczniczych na Mistrzostwach Polski 14 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

   

   W trakcie Kursu instruktorzy mogli zakupić łuki i strzały. Akcesoria te może też zakupić dowolny zawodnik.


   Licencję sędziowską na 2018 rok, z rozszerzeniem na Łucznictwo Bojowe Tsunami, uzyskali już następujący instruktorzy:

 1. Badziąg Grzegorz 6 dan - Wałcz
 2. Bogusz Daniel 5 dan - Łowicz
 3. Ciesielska Agnieszka 1 dan - Ustka (Ju-jitsu i Karate Shotokan)
 4. Denisiuk Artur 4 dan - Warszawa
 5. Gadzinowski Robert 1 dan - Turek
 6. Gradowski Grzegorz 3 san - Żychlin, woj. wielkopolskie
 7. Jurczakowski Adam 5 dan - Piastów (Ju-jitsu i Karate Shotokan)
 8. Kaczmar Andrzej 8 dan - Bytom
 9. Kanderski Dominik 4 dan - Biała Podlaska 
 10. Kowalski Mariusz 5 dan - Colchester, Anglia
 11. Leszczyński Łukasz 6 dan - Siewierz (Aikido)
 12. Łukawczyk Jacek 8 dan - Kutno
 13. Marcinkowski Artur 3 dan - Staroźreby
 14. Mikołajczyk Stanisław - Rzgów
 15. Misztal Maciej 7 dan - Kutno
 16. Murat Renata 4 dan - Warszawa
 17. Murat Ryszard 10 dan - Warszawa
 18. Nowak Waldemar 2 dan - Krośniewice
 19. Przybyszewski Paweł 7 dan - Płock
 20. Ryniec Tadeusz 9 dan - Kutno
 21. Sidor Paweł 3 dan - Włocławek (AMA)
 22. Słomkowski Rafał 3 dan - Małe Rudy koło Bydgoszczy (RAION) 
 23. Wadelski Jarosław 8 dan - Stare Miasto koło Konina
 24. Waleriańczyk Roman 3 dan - Grzybowo/Kołobrzeg 
 25. Wiewiórowski Arkadiusz 8 dan - Warszawa
 26. Wółkiewicz Robert 3 dan - Legionowo

Kurs Łucznictwa Bojowego

w niedzielę 4 marca 2018 roku w godz. 11-15

   

   Kolejny Kurs Łucznictwa Bojowego odbył się w siedzibie Federacji w Warszawie przy ul. Patriotów 247 w niedzielę 4 marca 2018 roku w godz. 11-15.

   

   Kurs ukierunkowany był na rozwój umiejętności strzelania z bojowego łuku typu tatarskiego – pod kątem startu w konkurencjach łuczniczych na Mistrzostwach Polski 14 kwietnia 2018 roku, a także nauczania wymienionych umiejętności innych (uczniów przez instruktorów).

 

   Kurs miał za zadanie również podniesienie poziomu wyszkolenia Sędziów (pod kątem oceniania konkurencji łuczniczych na Mistrzostwach Polski), którzy już wcześniej odbyli taki Kurs Sędziowski, a w przypadku kandydatów na Sędziów, jeśli na kursie tym złożyli egzamin, uzyskanie uprawnienia Sędziego na kolejny rok.
  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037867
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com