Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci wielkiego mistrza Józefa Brudnego 10 dan


Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci

wielkiego mistrza Józefa Brudnego 10 dan

23 października 2021 roku, Pszczyna

 Federacja  PASW

W sobotę 23 października 2021 roku

w Pszczynie na Górnym Śląsku odbyła się uroczystość odsłoniącia tablicy pamięci wielkiego mistrza Józefa Brudnego 10 dan.

Był on założycielem Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, która od kilkudziesięciu lat jest jedną z organizacji stylowych wchodzących

w skład Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Warszawie.

 Pszczyna

    W sobotę 23 października 2021 roku w Pszczynie odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamięci Józefa Brudnego - twórcy stylu Pszczyńska Sztuka Walki oraz mistrza i założyciela Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki.

 

   W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób z Polski oraz Czech, Niemiec i Irlandii, a gośćmi honorowymi byli: wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan – prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz wielki mistrz stylu Vo-Quyen – La Duc Trung 10 dan, wieloletni przyjaciel mistrza Józefa, który przyjechał ze swoimi asystentami, instruktorami Jarosławem Kobusińskim i Januszem Szewczykiem.

 

   Przybyły również wszystkie pokolenia instruktorów, wychowanków mistrzów Józefa i Jana Brudnych.

 

   Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w intencji zmarłego Józefa Brudnego, koncelebrowana przez sześciu kapłanów, którzy od wielu lat ćwiczą w Pszczyńskiej Akademii i posiadają stopnie mistrzowskie dan. Msza święta odbyła się w kościele pw. Wszystkich Świętych w centrum Pszczyny (plac ks. prałata Józefa Kuczery 2).

 

   Następnym punktem były warsztaty techniczne poświęcone Pszczyńskiej Sztuce Walki, w których wzięło udział blisko 100 osób. Odbyły się one w położonej obok wspomnianego kościoła hali sportowej MORiS (ul. Basztowa 4).

  

   Głównym aktem było odsłonięcie Tablicy Pamięci, umieszczonej na kamieniu w głównej alei Parku Zamkowego w Pszczynie. Biało-czerwoną wstęgę przecięli: 

  • Aleksander Brudny – syn mistrza Józefa, 
  • Jan Brudny – brat mistrza, 
  • Ryszard Murat – prezes Polskiej Federacji Daleklowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
  • burmistrz miasta Pszczyna – Dariusz Skrobol.

    Zwieńczenie uroczystości nastąpiło w Pszczyńskim Centrum Kultury, gdzie odbyła się emisja filmu dokumentalnego o życiu mistrza Józefa Brudnego.

 

   Po filmie Złotym Krzyżem Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I wyróżniono trzydziestu trzech najbardziej zasłużonych instruktorów, którzy zakładali sekcje Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki w kraju i za granicą. Odznaczenia wręczył prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki Ryszard Murat 10 dan. 

 

   Po uroczystości dla jej uczestników odbyło się tradycyjne przyjęcie (uroczysty obiad) w ulubionej restauracji mistrza Józefa Brudnego, w której za swego życia wielokrotnie gościł przyjaciół.

 

   Organizatorem uroczystości była Fundacja Pszczyńska Akademia Sztuk Walki im. Józefa Brudnego kierowana przez prezesa Jacka Warchała10 dan oraz brata mistrza Józefa, współzałożyciela Akademii – Jana Brudnego 10 dan. 

 

   W roku 2004 Jacek Warchał 10 dan został mianowany przez mistrza Józefa Brudnego dyrektorem technicznym Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki i od tamtego czasu pełni również funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Warszawie, w której wielki mistrz Jan Brudny 10 dan obecnie piastuje zaszczytny tytuł Patriarchy. 

 

PszczynaMsza św. w intencji Mistrza Józefa Brudnego. Od lewej ks.Tomasz Wojtyła - 2 dan, o. Ludwik Kordoń – 2 dan,

ks.prob. Stanisław Jaromin – 1 dan (obecny kapelan PASW), ks.Wiktor Zajusz – 5 dan, o. Jan – 1 dan. 

 

PszczynaUroczysta sesja. Gości przedstawia Jacek Warchał – 10 dan (prezes Fundacji Pszczyńska Akademia Sztuk Walki im. Józefa Brudnego. Od lewej: Andrzej Niedźwiedź, Piotr Szłąpa, Stanisław Barosz, Jan Swoboda, Piotr Grygierczyk – pierwsi uczniowie mistrza  

i najstarsi instruktorzy Pszczyńskiej Szkoły Walki - wszyscy posiadają mistrzowksi stopień 5 dan. 

 

PszczynaPrezentacja gości, od lewej: Janusz Szewczyk 8 dan (instruktor Vo-quyen), wielki mistrz Jan Brudny 10 dan (brat mistrza Józefa,

współzałożyciel Akademii), wielki mistrz La Duc Trung 10 dan (Vo-quyen), wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan (prezes Polskiej

Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki), Dariusz Skrobol (burmistrz Miasta Pszczyna).

 

PszczynaFragment uroczystej sesji treningowej, na pierwszym planie mistrz Krzysztof Krętosz - 7 dan (trener sekcji w Raciborzu).

 

PszczynaUroczysta sesja - technikę prezentuje mistrz Wojciech Karaźniewicz – 8 dan (z lewej). 

 

Pszczyna

Ceremonia odsłonięcia Tablicy pamięci - od lewej: wielki mistrz Ryszard Murat – 10 dan, wielki mistrz La Duc Trung – 7 dang,

wielki mistrz Jan Brudny – 10 dan, Bogumiła Brudny (żona zmarłego mistrza Józefa), o. Ludwik Kordoń – 2 dan,

ks.prob. Stanisław Jaromin (kapelan PASW). 

 

Pszczyna Przemawia wielki mistrz Jan Brudny 10 dan (brat mistrza Józefa).

 

PszczynaPrzemawia wielki mistrz Aleksander Brudny 10 dan (syn mistrza Józefa).

 

Pszczyna Przemawia Burmistrz Miasta Pszczyny – Dariusz Skrobol. 

 

Warchał Przemawia wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan (prezes Fundacji Pszczyńska Akademia Sztuk Walki im. Józefa Brudnego

oraz wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki).

 

MuratPrzemawia wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan (prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki).

 

PszczynaPrzecięcie wstęgi. 

 

PszczynaPrzecięcie wstęgi: wielki mistrz Aleksander Brudny 10 dan i wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan. 

 

PszczynaPoświęcenie kamienia z Tablicą Pamięci – ks.prob. Stanisław Jaromin (kapelan PASW).

 

Brudny

Tablica Pamięci wielkiego mistrza Józefa Brudnego - założyciela Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki

i twórcy stylu Pszczyńska Sztuka Walki.

 

PszczynaPamiątkowa fotografia uczestników uroczystości. 

 

Pszczyna

Zakończenie uroczystości w Pszczyńskim Centrum Kultury – na pierwszym planie wielcy mistrzowie:

Ryszard Murat 10 dan, Jan Brudny 10 dan i La Duc Trung 10 dan. 

 

PszczynaDwa lata temu jedną z ważniejszych ulic w centrum Pszczyny nazwano imieniem Józefa Brudnego. 

 

Pszczyna

Przy tabliczkach z nazwą ulicy wielkiego mistrza Jóżefa Brudnego ze wruszeniem wykonują fotografie

kolejne pokolenia ćwiczących w Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037986
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com