Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Pszczyńska Akademia Sztuk Walk im. Józefa Brudnego


Nowa organizacja stylowa w Federacji:

Pszczyńska Akademia Sztuk Walk 

im. Józefa Brudnego

 

 Akademia

        

   20 września 2021 roku w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Warszawie zarejestrowana została nowa organizacja stylowa pod nazwą: Pszczyńska Akademia Sztuk Walk im. Józefa Brudnego

 

  Wniosek do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan o rejestrację nowej organizacji złożyli 2 września 2021 roku jej założyciele: założyciel wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan i współzałożyciel mistrz Grzegorz Pawłowski 3 dan, po wcześniejszym zgłoszeniu w dniu 7 czerwca 2021 roku.

 

   Jest to organizacja niezależna od istniejącej od kilkudziesięciu lat organizacji o nazwie: Pszczyńska Akademia Sztuk Walki, na której czele stoi obecnie wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan. 

       

 

Logo nowej organizacji 

 Pszczyna

      

   Siedziba nowej organizacji mieści się w Pszczynie na Górnym Śląsku.

 

   Założycielem organizacji jest: wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan.

   Współzałożycielem organizacji jest: mistrz Grzegorz Pawłowski 3 dan.

 

   Patronat Honorowy: wielki mistrz Aleksander Brudny 10 dan (syn założyciela Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki śp. wielkiego mistrza Jóżefa Brudnego 10 dan). 

 Syc

 

             

   Pszczyńska Akademia Sztuk Walk im. Józefa Brudnego jest kontynuacją działalności prywatnego klubu mistrza Zbigniewa Syca pod tą samą nazwą, na którą otrzymał zgodę 25 lat temu od śp. wielkiego mistrza Jóżefa Brudnego.

   

 

  Jak napisali we wnisoku o rejestrację założyciele, Pszczyńska Akademia Sztuk Walk im. Józefa Brudnego skupia mistrzów i adeptów kontynuujących myśl techniczną i filozoficzną śp. Mistrza - Patriarchy Federacji Józefa Brudnego 10 dan. 

 Organizacja skupia ponad 70 osób ze stopniami mistrzowskimi wraz z Radą Programową. 

   Celem organizacji jest propagowanie i upowszechnianie sztuk walk w oparciu o etykę chrześcijańską i kodeks budo. 

   Mistrzowie specjalizują się w stylach i systemach: systema, kickboxing, karate, kung-fu, jiu-jitsu, escrima, systemy wojskowe i samoobrona. 

   Trenujemy pod hasłem:"Każdy jest zaproszony. Nikt nie jest wykluczony". 

   Jak mawiał śp. Mistrz Józef: "Bądź mistrzem swego ciała, umysłu i ducha". 

 

 

Wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan 

Syc 

   Rada Programowa Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walk im. Józefa Brudnego (kolejność alfabetyczna):

 

 1. Łukasz Ciecierski 2 dan
 2. Piotr Dźwigała 9 dan
 3. Dawid Gruszka 3 dan
 4. Libor Kaplan 9 dan
 5. Sławomir Krysta 3 dan
 6. Paweł Piotrowski 3 dan
 7. Jakub Pycior 2 dan
 8. Dominik Sokół 6 dan
 9. Wojciech Sokół 2 dan
 10. Marek Starzyński 2 dan
 11. Marcin Szeląg 1 dan
 12. Marcin Wróbel 1 dan
 13. Andrzej Żuberek 3 dan 
 
Obok: Zbigniew Syc i Józef Brudny

 

Akademia 

   Jak już wspomniano, nowa organizacja Akademia Sztuk Walk im. Józefa Brudnego jest organizacją niezależną od organizacji o podobnej nazwie: Pszczyńska Akademia Sztuk Walki.

   Akademię tę założył kilkadziesiąt lat temu śp. wielki mistrz Józef Brudny i od początku działalności Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Warszawie wchodzi ona w jej skład jako jedna z jej głównych organizacji stylowych.

   Na czele tej Akademii od wielu lat stoi z upoważnienia śp. Józefa Brudnego wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan.

   Obie organizacje: istniejąca od wielu lat Pszczyńska Akademia Sztuk Walki i nowo utworzona Pszczyńska Akademia Sztuk Walk im. Józefa Brudnego są zatem odrębnymi od siebie organizacjami, które różnią się też nazwą: pierwsza ma w nazwie słowo Walki, a druga Walk.

   Podkreślić należy, że stojący na czele Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan oświadczył przed rejestracją prezesowi Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszardowi Muratowi 10 dan, że nie ma nic przeciwko utworzeniu nowej organizacji: Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walk im. Józefa Brudnego. 

         Logo Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki

 

Brudny


 

 Wypada także dodać że 23 października 2021 roku w Pszczynie odbędzie się uroczyste odsłonięcie kamienia z płytą upamiętniającą osobę wielkigo mistrza Józefa Brudnego, który zmarł 22 stycznia 2017 roku.

 

   Organizatorem tej uroczystości jest Pszczyńska Akademia Sztuk Walki. Jej prezes wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan oświadczył prezesowi Federacji Ryszardowi Muratowi 10 dan (który w trakcie uroczystości wręczał będzie Złote Krzyże Zasługi dla Sztuk Walki), że na imprezę tę zaproszeni zostaną wszyscy mistrzowie - uczniowie śp. Józefa Brudnego, a zatem i wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan. 

  

Na fotografii wyżej: Wielki mistrz Józef Brudny 10 dan otrzymuje od prezesa Federacji soke Ryszarda Murat 10 dan

specjalne podziękowanie za długoletnią działalność dla sztuk walki. Zjazd Gala Federacji we Wrocławiu w 2011 roku. 

 

AkademiaWielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (w centrum) z uczestnikami jednego ze szkoleń. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015248
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com