Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kurs Karate Tsunami dla Szkoły Raion 27 sierpnia 2022 roku


Kurs Karate Tsunami dla Szkoły Raion

26-27 sierpnia 2022 roku

Tsunami 

W dniach 26-27 sierpnia 2022 roku w miejscowości Małe Rudy

koło Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) odbył się cykl

szkoleń z zakresu Karate Tsunami dla wybranych przedstawicieli

Szkoły Walki Raion. 

Inicjatorem i organizatorem szkoleń był

mistrz Rafał Słomkowski 9 danstojący na czele

Szkoły Walki Raion, a szkolenia prowadził na jego zaproszenie

soke Ryszard Murat 10 dan, założyciel Karate Tsunami. 

 Raion
Murat

   Soke Ryszard Murat 10 dan w 1979 roku założył system Karate Tsunami, który uprawiany jest nie tylko w różnych ośrodkach w Polsce, ale także w wielu krajach na wszystkich kontynentach: Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii.

 

   System ten charakteryzuje się prostotą, nowoczesną metodyką treningową oraz naciskiem kładzionym na skuteczność w walce, na ćwiczenia zarówno bez przyrządów, jak z wszelkimi przyrządami, które mogą być użyte w walce, a także na ćwiczenia medytacyjne.

 

Federacja  
   Od 1989 roku pełni też funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.
   Jest to wielka organizacja, zrzeszająca ponad 40 różnych organizacji licznych stylów sztuki walki pochodzenia japońskiego, chińskiego, koreańskiego, wietnamskiego, filipińskiego i innych.   

   Jedną z tych organizacji, wchodzących w skład Federacji, jest Karate Tsunami Renmei (Federacja Karate Tsunami), zrzeszająca ośrodki, w których uprawiany jest ten system.

mapa 

       

   Również Szkoła Walki Raion z siedzibą w miejscowości Małe Rudy koło Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) jest jedną z tych organizacji, wchodzących w skład Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Zrzesza ona kilkanaście sekcji, funkcjonujących w różnych miejscowościach w woj. kujawsko-pomorskim. 

Słomkowski

   Na czele tej Szkoły jako Główny Mistrz stoi Rafał Słomkowski 9 dan, pełniący też (od czasu Walnego Zjazdu Federacji w Warszawie 14 maja 2022 roku) zaszczytną funkcję jednego z wiceprezesów Zarządu Głownego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

   Szkoła Walki Raion w zakresie technik, taktyki, kata oraz metodyki bazuje na Karate Tsunami.

   Przedstawiciele tej Szkoły systematycznie uczestniczą w szkoleniach Karate Tsunami pod okiem soke Ryszarda Murata 10 dan w Warszawie, zaś wielu z nich ukończyło kursy instruktorów (głównie o specjalnościach: Samoobrona, Taktyka i Techniki Interwencji oraz Karate), co uprawnia ich do prowadzenia zajęć w Polsce i wszystkich krajach UE.

Warszawa 

   Takie szkolenia w Warszawie (w Honbu Dojo - Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247) odbywają się regularnie średnio co dwa miesiące, a uczestniczy w nich każdorazowo po około 30 przedstawicieli Szkoły Walki Raion. 

   Relacjonowane szkolenie w Małych Rudach było pierwszym z takich szkoleń, które odbyło się poza Warszawą.

    Następne podobne szkolenie dla przedstawicieli Szkoły Raion odbędzie się już w Warszawie w dniu 29 października 2022 roku 

   Szkolenia w dniach 26-27 sierpnia 2022 roku składały się z trzech części: 

 1. kurs instruktorski o specjalności Taktyka i Techniki Interwencji w dniu 26 sierpnia 2022 roku, w którym uczestniczyło dwóch instruktorów: Marek  Słupecki (Lubostroń) i Tomasz Głowski (Niestronno, Mogilno);
 2. kurs instruktorski o specjalności Karate, w którym uczestniczył mistrz Rafał Słomkowski 9 dan;
 3. kurs Karate Tsunami w dniu 27 sierpnia 20022 roku, w którym udział wzięło 34 wyróżniających się instruktorów i zawodników z różnych sekcji Szkoły Walki Raion z woj. kujawsko-pomorskiego.

Raion                                               Większość uczestników kursu po wręczeniu certyfikatów.

 

    Kurs Karate Tsunami (I stopnia) obejmował teorię, techniki i taktykę oraz metodykę tego systemu w zakresie podstawowym.

   Podczas tego kursu soke Ryszard Murat 10 dan przedstawił techniki Karate Tsunami (zaczepne i obronne), podstawy taktyki Karate Tsunami (bazując na dwóch rozwiązaniach taktycznych: soto-nagashi-uke i uchi-nagashi-uke), a także metodykę (zasady uczenia się i nauczania wymienionych elementów).

 

Raion 

 

   Uczestnicy kursu przećwiczyli też te elementy w trakcie kilku treningów. Odbywały się one w naturalny sposób - w terenie, na polanie wśród lasu, a w dniu kursu panował niespotykany w warunkach polskich upał: plus 32 stopnie Celsjusza. Z tego powodu co godzinę organizowano kilkunastominutowe przerwy w celu niezbędnego w takich warunkach uzupełnienia płynów. 

  

Raion 

 

   Certyfikaty ukończenia kursu, potwierdzające prawo do prowadzenia nauki w tym zakresie (w ramach posiadanych uprawnień instruktorskich, czyli w przypadku osób, które już posiadają dokumenty instruktora) otrzymały 34 osoby (w kolejności alfabetycznej): 

 1. Wojciech Betke
 2. Dominika Biel
 3. Małgorzata Chabel
 4. Nikola Dzierżewska
 5. Michał Gawron
 6. Urszula Głowska
 7. Tomasz Głowski
 8. Anna Idzikowska
 9. Bartosz Idzikowski
 10. Natalia Jakubowska
 11. Lena Karmowska
 12. Aleksander Kłosowski
 13. Matylda Kopeć
 14. Miłosz Kopeć
 15. Hubert Kozłowski
 16. Jędrzej Kruszyński
 17. Dominika Kujawska
 18. Natalia Majewska
 19. Marta Małecka
 20. Weronika Mazur
 21. Szymon Młynarek
 22. Filip Moraczewski
 23. Radosław Piechowicz
 24. Radosław Polaszewski
 25. Kaja Rydzyńska
 26. Emil Rydzyński
 27. Rafał Słomkowski
 28. Marek Słupecki
 29. Szymon Słupecki
 30. Michał Sobczak
 31. Tymoteusz Szymanowski
 32. Oliwia Wiśniewska
 33. Małgorzata Ziółkowska-Kopeć
 34. Adam Żylski.

Słupecki

Mistrz Marek Słupecki 2 dan otrzymuje dokumenty instruktora o specjalności Taktyka i Techniki Interwencji.

 

GłowskiTomasz Głowski otrzymuje dokumenty instruktora o specjalności Taktyka i Techniki Interwencji. 

Krzyż Zasługi 

  
Ponadto dwie osoby z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan
jako prezesa Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 
otrzymały prestiżowe odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I: 
 1. Marek Słupecki (Lubostroń)
 2. Sebastian Mazur (Mrocza). 

Słupecki

        Mistrz Marek Słupecki 2 dan otrzymuje prestiżowe odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I.

 

Mazur                Sebastian Mazur otrzymuje prestiżowe odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi dla Sztuk Walki Klasy I.

 

Murat

Z kolei mistrz Rafał Słomkowski 9 dan wręczył prezesowi Federacji jego portret, jaki z okazji tego szkolenia narysowała Agata Urbańska-Krasowska.

  

Murat Ponadto soke Ryszard Murat 10 dan otrzymał od jednej z uczestniczek szkolenia Anny Idzikowskiej (instruktorki

sekcji w Sypniewie) specjalny prezent w postaci upieczonego przez nią okolicznościowego tortu. 

 

MuratMuratNiespotykaną cechą tego tortu było dokładne odwzorowanie na nim fotografii ukazującej soke Ryszarda Murata

10 dan podczas prezentacji kopnięcia yoko-geri-kekomi z okładki jego słynnej książki "Karate dla początkujących

i zaawansowanych". Tort ten został uroczyście i sprawiedliwie pokrojony oraz spożyty przez uczestników szkolenia. 

 

Murat

Obok okładki książki soke Ryszarda Murata 10 dan,

z której fotografię wykorzystała z niezwykłym talentem 

i umiejętnością wykonawczyni przedstawionego tortu.

Od lewej: ta książka w języku polskim pt. "Karate dla początkujących i zaawansowanych", która miała dwa wydania (wydawnictwo "Książka i Wiedza"): w 2003 i 2006 roku,

ale ich nakłady są dawno wyczerpane i dlatego

przygotowywane jest jej trzecie wydanie.

Od prawej: ta sama książka, opublikowana w języku angielskim

pt. "Karate for Beginners and Advanced", wydana przez

wydawnictwo Atlantic, którą można jeszcze zakupić

w ogólnoświatowej sieci księgarskiej Amazon (za pośrednictwem Internetu, wpisując jej tytuł oraz imię i nazwisko autora).    

Murat

  

koń

W miejscu zajęć obok ćwiczących spokojnie pasł się ten oto szczęśliwy koń, z uwagą przyglądając się trenującym. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015160
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com