Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Gratulacje Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


  

Specjalny list gratulacyjny

Szefa Kancelarii Głowy Państwa

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do działaczy Federacji

 Szef Kancelarii Prezydenta RP

   

W dniu 29 maja 2011 roku

 Szef Kancelarii

Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał specjalny

 list gratulacyjny

do działaczy

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki.

   Wydarzenie to ma wielkie znaczenie historyczne dla sztuk walki w naszym kraju.

 

   Z jednej strony jest to pierwszy i jedyny w Polsce przypadek, aby Szef Kancelarii Głowy Państwa pisemnie pogratulował osiągnięć w zakresie sztuk walki.


   Z drugiej strony wydarzenie to świadczy o ogromnej zmianie w nastawieniu najwyższego organu władzy w Polsce do sztuk walki, które dotychczas traktowane były przez władze państwowe, zwłaszcza sportowe, lekceważąco i jako przejaw fanaberii garstki zainteresowanych.


   Tymczasem zainteresowanie uprawianiem sztuk walki jest większe, niż jakiegokolwiek innego sportu, nawet piłki nożnej. Wystarczy tylko wziąć pod uwagę, że nawet w najmniejszych miasteczkach działa po kilka sekcji sztuk walki, przy czym funkcjonują one niejako spontanicznie, a nie wskutek działań odgórnych.
     
 Wrocław

   List gratulacyjny Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wystosowany został do organizatorów i uczestników uroczystego Zjazdu Gali z okazji 25-lecia Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Zjazd ten odbył się w niedzielę 29 maja 2011 roku w stolicy Dolnego Śląska Wrocławiu.

Federacja 

Wrocław

Uroczysty Zjazd Gala Federacji odbył się w reprezentacyjnej sali

ekskluzywnego hotelu SCANDIC  w centrum Wrocławia.

   

   Była to najbardziej prestiżowa impreza sztuk walki w Polsce w 2011 roku, o czym świadczy między innymi omawiany List gratulacyjny Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   Na imprezie tej zgromadziła się elita polskiego środowiska sztuk walki – blisko stu mistrzów różnych stylów sztuk walki z całej Polski, a nawet z zagranicy.

 

   W Zjeździe – wspólnie z innymi mistrzami - uczestniczyło aż 8 posiadaczy najwyższego stopnia mistrzowskiego 10 dan, reprezentujących różne style i środowiska, będących największymi sławami w polskim środowisku sztuk walki. Nie było jeszcze w Polsce imprezy, na której zgromadziłoby się aż tak wielu mistrzów o najwyższych stopniach.

 

   W prezydium Zjazdu Gali zasiedli: mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa), wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna), wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan (Jastrzębie Zdrój), wielki mistrz Józef Brudny 10 dan (Pszczyna), wielki mistrz Ewald Przewoźnik 10 dan (Gilowice), mistrz Truong Anh Tuan (Warszawa), wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi), wielki mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa), mistrz Paweł Nerć 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki), wielki mistrz Mirosław Kuświk 10 dan (Kalisz), ppłk Krzysztof Jędrzejak (z-ca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu), mistrz Jacek Chęciński 8 dan (Szczebrzeszyn), mistrz Artur Dybcio 4 doan (Warszawa) i mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan (Warszawa).

 

   Zjazd Galę we Wrocławiu prowadzili: prezes Federacji wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) i bezpośredni organizator wiceprezes Federacji mistrz Piotr Gąsior 6 dan (Oborniki Śląskie).

   

Wrocław

Na uroczystym Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu zgromadzili się legendarni już mistrzowie różnych stylów o najwyższych stopniach. W centrum wielki mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan - emerytowany wykładowca AWF w Warszawie, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo, obecnie prezes honorowy tego Związku. Prezes Federacji Ryszard Murat, który jest jego uczniem i zarazem

 przyjacielem stwierdził, że wszystkie wschodnie sztuki walki w Polsce wywodzą swój rodowód

z judo, ponieważ niemal wszyscy instruktorzy różnych stylów rozpoczynali naukę właśnie

od judo, zaś protoplastą i pionierem judo był wielki mistrz Tadeusz Kochanowski.

 

   W trakcie uroczystego Zjazdu Gali we Wrocławiu:

 • podsumowano działalność Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
 • odczytano specjalny list gratulacyjny od Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wręczono certyfikaty na stopnie mistrzowskie oraz specjalne kamienne Tablice Uznania dla szeregu mistrzów,
 • przedstawiono pokazy wybranych stylów.

   Relacja z tego Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu przedstawiona jest w artykule: Uroczysty Zjazd Gala Federacji 29 maja 2011 roku we Wrocławiu, a także w siedmiu innych artykułach uzupełniających, o których mowa na końcu niniejszego tekstu.

 

hymn

Hymn narodowy w trakcie uroczystego otwarcia Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu.

   

   Po hymnie narodowym i otwarciu Zjazdu prezes Ryszard Murat 10 dan krótko przedstawił działalność i osiągnięcia Federacji.

 

   Federacja ma ogromne osiągnięcia w popularyzowaniu sztuk walki w naszym kraju. Osiągnięcia te zostały trafnie podsumowane w specjalnym liście gratulacyjnym, jaki do uczestników Zjazdu wystosował Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   Do tych osiągnięć należy między innymi przeprowadzenie w różnych miastach w całym kraju szeregu głośnych imprez – Festiwali Dalekowschodnich Sztuk Walki.

 

   I Festiwal odbył się już w 1989 roku w Warszawie (w Hali „Gwardii”), a dziesięć lat później, w 1999 roku inny IX Festiwal w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na Festiwalu tym czterech przedstawicieli Federacji (w kolejności alfabetycznej: Józef Brudny, Tadeusz Kochanowski, Krzysztof Kondratowicz i Ryszard Murat) otrzymało – potwierdzone przez samą Głowę Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy stopień mistrzowski 10 dan.

 

   Dwa z tych Festiwali, w 1993 roku i w 2006 roku odbyły się we Wrocławiu, w najbardziej prestiżowym tutejszym miejscu – w Hali Ludowej. Świadczy to, że Wrocław jako stolica Dolnego Śląska jest jednym z silniejszych ośrodków sztuk walki i Federacji. 

   

   Szereg osiągnięć Federacji to ewenementy na skalę europejską i światową.

 

   Jednym z takich ewenementów jest fakt, że w Federacji zrzeszonych jest aż ponad 30 organizacji różnych stylów, niejednokrotnie konkurencyjnych wobec siebie, które w ramach Federacji współpracują ze sobą dla dobra sztuk walki. Trudno szukać na świecie innego kraju, w którym działałaby Federacja skupiająca aż tak wiele konkurencyjnych stylów. Nawet w Chinach i Japonii ruch sztuk walki jest rozbity na wiele organizacji, a największe z nich zrzeszają najwyżej kilkanaście różnych organizacji stylowych.

 

   Kolejnym ewenementem w skali świata jest fakt, że Federacja zrzesza nawet środowiska z Dalekiego Wschodu. Przykładem jest tu prężne wietnamskie środowisko stylu vinh xuan, którego lider wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan specjalnie przybył na naszą imprezę z Hanoi.

 

Noi

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, lider stylu vinh xuan i posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, przybył na Zjazd Galę specjalnie z Hanoi. Obok niego, w tradycyjnym wietnamskim stroju narodowym, mistrz Truong Anh Tuan, kierownik polskiego oddziału vinh xuan, właściciel znanej restauracji Dong Nam w Warszawie i przewodniczący

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

 

   Innym ewenementem w skali świata jest zrzeszanie w Federacji aż 8 mistrzów posiadających najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Mistrzami tymi są (tu prezes Ryszard Murat przedstawił te osoby): Józef Brudny (Pszczyna), Tadeusz Kochanowski (Warszawa), Ryszard Murat (Warszawa), Nguyen Ngoc Noi (Hanoi), Ewald Przewoźnik (Gilowice), Zbigniew Syc (Pszczyna) i Jacek Warchał (Jastrzębie Zdrój), do których w ostatnim okresie dołączył Mirosław Kuświk (Kalisz). Mistrzów tych byłoby dziewięciu, ale niedawno, w październiku 2010 roku pochowaliśmy z honorami naszego zmarłego przyjaciela, wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan (Warszawa).

 

   Następnie głos zabrał mistrz taekwon-do Piotr Gąsior 6 dan. Jest on prezesem Polskiej Federacji Taekwon-do i równocześnie wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Mistrz Piotr Gąsior 6 dan poinformował, że Szef Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał specjalny list gratulacyjny do organizatorów i uczestników niniejszego Zjazdu Gali Federacji.

 

Gąsior

Wystąpienie mistrza Piotra Gąsiora 6 dan z informacją o liście gratulacyjnym

Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do organizatorów i uczestników niniejszego Zjazdu Gali Federacji.

 

   W tym liście gratulacyjnym Szef Kancelarii Głowy Państwa Polskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymienione są osiągnięcia i zasługi Federacji i jej działaczy.

 

   O tych zasługach Szef Kancelarii Głowy Państwa pisze:


   Działacze Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki położyli znaczne zasługi dla rozwoju tych dziedzin w naszym kraju. Nawiązanie i podtrzymanie owocnej współpracy między odmiennymi członkami Federacji pozytywnie wpłynęło na wizerunek oraz rozwój poszczególnych szkół i ośrodków nauczania. W ciągu minionych 25. lat wypracowali Państwo model wzajemnych relacji, który umożliwił wiele wspólnych przedsięwzięć. Kolegialne zatwierdzanie stopni mistrzowskich, cenione kursy instruktorskie oraz cykl popularnych imprez widowiskowo-sportowych pod nazwą „Festiwale Dalekowschodnich Sztuk Walki” to efekty znakomitej samoorganizacji w duchu społeczeństwa obywatelskiego.

 

   Zawarte w tych słowach bardzo wyważone i trafne oceny osiągnięć naszej Federacji mają tym większą wartość, że pochodzą od Szefa Kancelarii Głowy Państwa Polskiego.

 

   List gratulacyjny Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zakończył miłymi i dodającymi otuchy słowami:
   Życzę Federacji wielu nowych sukcesów, a także kolejnych, równie pięknych jubileuszy. Raz jeszcze serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.
  

    

 Szef Kancelarii Prezydenta RP

  

 

 

 

Serdecznie dziękujemy

za te słowa uznania i życzenia

Szefowi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panu Jackowi Michałowskiemu.

  

Niech Jego słowa,

kierowane do naszej Federacji,

podniosą na duchu wszystkie osoby uprawiające sztuki walki w Polsce

i będą je motywować

do jeszcze większego

zaangażowania

na drodze doskonalenia się.

   Podkreślić należy, że w tym liście gratulacyjnym Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uznaniem ocenił „zatwierdzanie uzyskanych stopni mistrzowskich” w naszej Federacji. Stanowi to wyraz jednoznacznego uznania dla uzyskanych w Federacji stopni mistrzowskich oraz kwalifikacji osób, które te stopnie zdobyły.

 

   Wartość tego uznania dla naszych stopni mistrzowskich jest jeszcze większa, jeśli zważy się, że pochodzi ono od Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A to przecież Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym organem władzy w naszym kraju i to właśnie on przyznaje odznaczenia państwowe i nadaje tytuły, między innymi profesorów.

 

   W tym miejscu warto przypomnieć, że 12 lat wcześniej, na uroczystym IX Festiwalu Dalekowschodnich Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 1999 roku czterech przedstawicieli Federacji (w kolejności alfabetycznej): Józef Brudny – pionier kung-fu w Polsce, Tadeusz Kochanowski – pionier judo w Polsce, Krzysztof Kondratowicz – pionier jiu-jitsu w Polsce i Ryszard Murat – pionier karate w Polsce otrzymało najwyższy stopień mistrzowski 10 dan, przy czym stopnie te potwierdzone zostały wówczas przez samą Głowę Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   Trzech z tych legendarnych mistrzów uczestniczyło w opisywanym Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu, z wyjątkiem czwartego, wielkiego mistrza prof. dr Krzysztofa Kondratowicza 12 dan, który zmarł kilka miesięcy temu.

 

   Następnie ten list gratulacyjny, oprawiony w specjalne ramy, mistrz Piotr Gąsior 6 dan uroczyście wręczył prezesowi Ryszardowi Murat 10 dan stwierdzając, że to on jest głównym twórcą potęgi Federacji i tym samym głównym adresatem tego pisma.

 

Wrocław

Mistrz Piotr Gąsior 6 dan uroczyście wręcza prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan

list gratulacyjny Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  

   Mistrz Piotr Gąsior 6 dan w imieniu wszystkich zgromadzonych wyraził życzenie, aby ten list Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został w honorowym miejscu w siedzibie Federacji. Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan zapewnił, że tak też się stanie.

 

   W tym miejscu przypomnieć należy, że siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki znajduje się w Honbu Dojo – Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie, prowadzonej przez wielkiego mistrza Ryszarda Murata 10 dan (przy ul. Patriotów 247 na osiedlu Warszawa Radość).

 

Warszawa  Honbu Dojo Warszawa 

Na fotografii w środku Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) w Warszawie,

siedziba Federacji oraz miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.

 

   Ponadto, jako uzupełnienie listu gratulacyjnego Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mistrz Piotr Gąsior 6 dan wręczył prezesowi Ryszardowi Murat 10 dan specjalne pismo gratulacyjne podpisane przez zgromadzonych mistrzów różnych stylów.

 

Gąsior

Mistrz Piotr Gąsior 6 dan informuje o piśmie gratulacyjnym zgromadzonych mistrzów

do prezesa  Federacji Ryszarda Murata 10 dan w związku z listem gratulacyjnym

od Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  

   W piśmie tym podkreślają oni, że według nich to właśnie wielki mistrz Ryszard Murat Murat 10 dan jest głównym adresatem listu gratulacyjnego Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Gratulacje Murat

  

 

Oto pełna treść tego

listu gratulacyjnego mistrzów

różnych stylów do prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan:


W imieniu organizatorów

 i uczestników uroczystego

Zjazdu Gali z okazji 25-lecia
Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
niniejsze pismo gratulacyjne
Jacka Michałowskiego

Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam głównemu twórcy

 potęgi naszej Federacji
prezesowi Zarządu Głównego
soke Ryszardowi Murat 10 dan
założycielowi stylu Karate Tsunami
 jako dowód uznania z gratulacjami
i życzeniami dalszych sukcesów

   Następnie prezes Ryszard Murat 10 dan odczytał wręczony mu list gratulacyjny Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Murat

Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan odczytuje list gratulacyjny Szefa Kancelarii

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do organizatorów i uczestników uroczystego

Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu.

  

Badziąg

Potem wystąpił ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno) i przekazał zgromadzonym mistrzom słowa błogosławieństwa oraz poparcia dla ich użytecznych społecznie inicjatyw ćwiczenia sztuk walki. Wystąpienie to przedstawione jest bliżej w odrębnym artykule: Wystąpienie księdza O. Grzegorza Badziąga 5 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 

Krupienicz

Później wystąpił znany kardiolog prof. dr hab. Andrzej Krupienicz 2 dan (Warszawa)

i przedstawił zdrowotne zalety uprawiania sztuk walki – z punktu widzenia medycyny.

Wystąpienie to przedstawione jest bliżej w odrębnym artykule: Wystąpienie kardiologa

prof. dr hab. Andrzeja Krupienicza 2 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 

   Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wybranym mistrzom certyfikatów, potwierdzających uzyskane stopnie mistrzowskie.

 

   Wręczenie tych certyfikatów przedstawione jest w odrębnym artykule: Certyfikaty na stopnie mistrzowskie wręczone na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 

   Tu – z oszczędności miejsca – przedstawiamy fotografie z wręczenia certyfikatów na zdobyte stopnie dwóm osobom: Grzegorzowi Gradowskiemu i Mirosławowi Kuświkowi.  
 

Gradowski

Certyfikat potwierdzający mistrzowski stopień 2 dan otrzymuje Grzegorz Gradowski (Karate Tsunami, Konin). Grzegorz Gradowski jest podinspektorem Policji (odpowiednik majora) i Naczelnikiem

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

 

Kuświk 

Certyfikat potwierdzający mistrzowski stopień 9 dan otrzymuje Mirosław Kuświk (modern combat, Kalisz). Mirosław Kuświk jest podpułkownikiem Służby Więziennej, kierownikiem Zakładu Technik Interwencyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej i wiceprezesem Zarządu Głównego Federacji.

  

   W dalszej kolejności prezes Ryszard Murat 10 dan ogłosił, że w świetle prawa następcami zmarłego wielkiego mistrza prof. dr Krzysztofa Kondratowicza 12 dan - wiceprezesa Federacji i głowy Goshin-ryu Jiu-jitsu są: mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan (Warszawa) – jako prezydent Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu i wielki mistrz Paweł Nerć 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki) – jako kontynuator w sensie techniczno-szkoleniowym. 

 

   Jest to zgodne z wolą zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan – wyrażoną na piśmie i wolą Jego Rodziny, wyrażoną w postaci przekazania dokumentów oraz regaliów – symbolicznych pamiątek zmarłego Mistrza.

 

Kondratowicz

Później wielki mistrz Paweł Nerć 8 dan uroczyście wręczył prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan jedną z najcenniejszych pamiątek po zmarłym Mistrzu Krzysztofie Kondratowiczu, przekazaną przez Jego Rodzinę – jego czerwono-czarny pas mistrzowski. Stwierdził, że według woli zmarłego Mistrza Krzysztofa Kondratowicza prezes Ryszard Murat 10 dan, zarazem Jego przyjaciel i wieloletni współpracownik, jest najbardziej godną osobą, która może ten pas otrzymać (także zgodnie z wolą Rodziny zmarłego Mistrza).

 

Kondratowicz

Zgromadzeni na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu mistrzowie różnych stylów uczcili

minutą ciszy pamięć legendy polskiego jiu-jitsu, Mistrza Krzysztofa Kondratowicza,

założyciela i prezydenta  Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu oraz jednego

z głównych filarów i wieloletniego (przez ponad 20 lat) wiceprezesa Federacji.

 

   Potem uroczyście wręczono Tablice Zasługi Federacji kilkudziesięciu mistrzom różnych stylów. Wydarzenie to przedstawione jest w odrębnym artykule: Tablice Zasługi Federacji wręczone na uroczystym Zjeździe Gali we Wrocławiu '2011.

 

   Tu – z oszczędności miejsca – przedstawiamy fotografie z wręczenia Złotych Tablic Zasługi Federacji dwóm osobom: wielkiemu mistrzowi Józefowi Brudny 10 dan i wielkiemu mistrzowi Tadeuszowi Kochanowskiemu 10 dan.

 

Brudny

Złotą Tablicę Zasługi Federacji otrzymuje legendarny wielki mistrz Józef Brudny 10 dan (Pszczyna), założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, pionier kung-fu w Polsce, wychowawca wielu instruktorów, filar Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki od początku jej działalności.

 

Kochanowski

Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan wręcza Złotą Tablicę Zasługi Federacji swemu przyjacielowi

i nauczycielowi legendarnemu wielkiemu mistrzowi Tadeuszowi Kochanowskiemu 10 dan (Warszawa). Mistrz T. Kochanowski jest emerytowanym wykładowcą AWF w Warszawie, założycielem

 i pierwszym prezesem Polskiego Związku Judo, obecnie prezesem honorowym tego Związku,

 pionierem judo i zarazem wszelkich innych sztuk walki w Polsce.

 

Służba Więzienna

Na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu zgromadził się kwiat Służby Więziennej, której reprezentacja

 z Zakładu Karnego w Nysie pod kierunkiem mistrza Cezarego Prygi 4 dan w drugiej części imprezy przedstawiła wspaniały pokaz technik interwencyjnych. W związku z tym prezes Federacji Ryszard Murat stwierdził, że taka reprezentacja służb siłowych, zwłaszcza Służby Więziennej jest na Zjeździe mile widziana, a służby te użytecznie służą społeczeństwu. Od lewej przedstawiciele Służby Więziennej

 z Tablicami Zasługi Federacji: mistrz Leszek Kołtun 5 dan – mistrz świata w kick-boxingu, ppłk Krzysztof Jędrzejak – zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, wielki mistrz

ppłk Mirosław Kuświk 10 dan - kierownik Zakładu Technik Interwencyjnych Centralnego Ośrodka

 Szkolenia Służby Więziennej i wiceprezes Zarządu Głównego Federacji, mistrz Dariusz Otocki 8 dan –

 prezes Łódzkiego Ośrodka Jujitsu/Jujutsu oraz przewodniczący Polskiego Związku Instruktorów

Służb Mundurowych i wiceprezes Federacji.

 

   W trakcie Zjazdu Gali we Wrocławiu przybyły z Hanoi lider stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan uroczyście wręczył prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały jedwabny sztandar z wyhaftowanymi logo Federacji oraz organizacji Vinh Xuan. Sztandar ten został powieszony w honorowym miejscu w siedzibie Federacji w Warszawie.

 

Noi

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, lider stylu vinh xuan i posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, przybył na Zjazd Galę specjalnie z Hanoi i uroczyście wręczył prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały jedwabny sztandar z wyhaftowanymi logo Federacji

i organizacji Vinh Xuan oraz wymownym napisem: „Serdeczne gratulacje z okazji uroczystego Zjazdu Gali Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 29.05.2011 we Wrocławiu. Od Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen”. Wystąpienie w języku wietnamskim wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan tłumaczył na język polski stojący obok mistrz Truong Anh Tuan, kierownik polskiego oddziału vinh xuan, właściciel znanej restauracji Dong Nam w Warszawie i przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce, który specjalnie na tę okazję przywdział

wspaniały tradycyjny wietnamski strój narodowy.

   

   W trakcie Zjazdu Gali we Wrocławiu przedstawionych zostało również 9 wspaniałych pokazów różnych stylów.

 

   Pokazami poszczególnych stylów kierowali mistrzowie:

 • Taekwon-do – mistrz Łukasz Grzesiński 5 dan (Wrocław),
 • Karate Tsunami – komentował wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan (Warszawa),
 • Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki – wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna), komentował wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan (Jastrzębie Zdrój),
 • Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej – w nim technik interwencji Służby Więziennej, krav maga, modern combat, karate i kick-boxingu – komentował wielki mistrz Mirosław Kuświk 10 dan (Kalisz),
 • Pak hok Kung-fu – mistrz Artur Dybcio 4 doan (Warszawa),
 • Vinh Xuan – wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam), komentował mistrz Truong Anh Tuan (Warszawa),
 • Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu – mistrz Przemysław Burzyński 5 dan (Szczecin) i mistrz Dariusz Otocki 8 dan (Zgierz),
 • Balintawak - mistrz Paweł Zaremba 6 dan (Kraków),
 • Systemu Czerwonego Feniksa – mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa).

   Relacja z tych pokazów przedstawiona jest w odrębnym artykule: Pokazy różnych stylów na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.


   Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wymienionymi tu artykułami, w których szczegółowo przedstawione są poszczególne wydarzenia ze Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu:

 • Zjazd Gala Federacji 29 maja 2011 roku we Wrocławiu
 • Wystąpienie księdza O. Grzegorza Badziąga 5 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011
 • Wystąpienie kardiologa prof. dr hab. Andrzeja Krupienicza 2 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011
 • Certyfikaty na stopnie mistrzowskie wręczone na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011
 • Następcy wielkiego mistrza jiu-jitsu goshin-ryu Krzysztofa Kondratowicza 12 dan
 • Tablice Zasługi Federacji wręczone na uroczystym Zjeździe Gali we Wrocławiu '2011
 • Pokazy różnych stylów na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015213
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com