Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Shihan W.Parfieniuk na spotkaniu noworocznym z Prawosławnym Metropolitą Sawą 14 stycznia 2010 roku


 

Shihan Włodzimierz Parfieniuk

na spotkaniu noworocznym z

Prawosławnym Metropolitą Sawą

14 stycznia 2010 roku

  

 Warszawa           Prawosławny Metropolita Sawa,

rezydujący w Warszawie,
zaprosił
mistrza Karate Tsunami
shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan,
pochodzącego z Hajnówki,

na prawosławne spotkanie

świąteczno-noworoczne.

 Hajnówka

 Metropolita Sawa  zaproszenie

Głowa Prawosławia w Polsce – Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa –

na fotografii od lewej, oraz jego zaproszenie dla Włodzimierza Parfieniuka – na fotografii od prawej.

 

   Wyjaśnić należy, że mistrz Karate Tsunami i wiceprezydent Federacji Tsunami Renmei shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (koordynujacy rozwój Tsunami w różnych krajach świata) jest przedstawicielem mniejszości białoruskiej w Polsce oraz wyznawcą Kościoła Prawosławnego.

 

   Ciekawostką jest, że przy każdej okazji, zwłaszcza podczas wielkich imprez sportowych: festiwali sztuk walki (brał udział w wielu z nich), turniejów sportowych oraz zgrupowań instruktorów z Polski i z innych krajów zaznacza wyraźnie, że jest wyznawcą prawosławia i podkreśla swoją wyjątkową dumę z tego powodu.

 

   W związku z tym ogromne zdumienie, a zarazem szacunek wzbudza szczególnie w krajach rzymskokatolickich, takich jak Włochy i Hiszpania, gdzie prowadzi  szereg szkoleń Tsunami oraz spotkań z przedstawicielami miejscowych władz.

   Opisywane doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne odbyło się w pięknym dworku w miejscowości Piliki na południe od Bielska Podlaskiego.


   W tym spotkaniu ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w Polsce - Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i całej Polski Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą wzięło udział 160 osób reprezentujących środowisko prawosławne: hierarchowie Kościoła Prawosławnego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz działacze różnych organizacji.

 Piliki

   Shihan Włodzimierz Parfieniuk podkreśla, że impreza ta zrobiła na nim duże wrażenie z powodu doskonałej organizacji, oprawy artystycznej i gościnnosci gospodarzy.

 Metropolita Sawa

  

  

    

Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce Metropolita Sawa

i najwybitniejszy prawosławny mistrz karate na świecie shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan

w czasie spotkania świąteczno-noworocznego 14 stycznia

2010 roku w Pilikach.

    

   W trakcie spotkania, które miało charakter świąteczny, Jego Eminencja Sawa wygłosił półgodzinne sprawozdanie z działalności Kościoła Prawosławnego w Polsce w 2009 roku. W związku z tym shihan W.Parfieniuk jako logistyk z zawodu zwraca uwagę, jak wiele zostało zrobione dla rozwoju Cerkwi Prawosławnej w Polsce w trakcie pełnienia funkcji jej zwierzchnika przez Metropolitę Sawę.

 

Metropolita Sawa
      

Wystąpienie Jego Eminencji Metropolity Sawy do zgromadzonych przedstawicieli Prawosławia

w czasie spotkania świąteczno-noworocznego 14 stycznia 2010 roku w Pilikach. 

   

chór

     

W czasie spotkania świąteczno-noworocznego 14 stycznia 2010 roku w Pilikach

wystąpił między innymi słynny prawosławny chór "Wasiloczki" w regionalnych strojach.

   

   Dzięki prężnej działalności Jego Eminencji Cerkiew rozwija się, a osoby reprezentujące Prawosławie mają możliwość nieograniczonego rozwoju i osiągania sukcesów w różnych dziedzianch, mogą być dumni ze swej religii i rozsławiać Polskę w Europie i na świecie.


   Jednym z takich przedstawicieli Prawosławia, a zarazem narodowości białoruskiej jest sam shihan Włodzimierz Parfieniuk. Osiągnął on wielki sukces międzynarodowy w biznesie oraz w sztukach walki, zdobywając bardzo wysoki stopień mistrzowski 7 dan i tytuł shihan (jap. 'wielki mistrz') w Karate Tsunami oraz funkcję wiceprezydenta Federacji Tsunami Renmei.


   Podnosi on, że te sukcesy są skutkiem połączenia w jego osobie możliwosci, które zapewnia Prawosławie, oraz zasad stylu Karate Tsunami. Dzięki tym założeniom, przyjętym przez założyciela tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan, w Tsunami mogą doskonalić się oraz współpracować osoby z różnych krajów i narodowości, reprezentujące różne religie i światopoglądy.

 

   W założeniu shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan niniejsza relacja ma przybliżać pozostałym tsunamistom kwestie innych religii, narodowości i innego spojrzenia na świat, a w ten sposób doskonalić ich w zakresie tolerancji i otwartości na inne poglądy.

 Metropolita Sawa

  

  

  

  

  

    

Shihan Włodzimierz Parfieniuk

7 dan i Jego Eminencja Metropolita Sawa.

   W dalszej części przedstawiamy relację z opisywanego spotkania, zamieszczoną na oficjalnej internetowej stronie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Artykuł ten pt. "Świątecznie i noworocznie" napisał dobry znajomy shihan Włodzimierza Parfieniuka Jarosław Charkiewicz, redaktor naczelny "Wiadomości Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego’’.

  

 Prawosławie

 

   

Artykuł zamieszczony został

w internetowym serwisie "Prawosławie" www.orthodox.pl,

w dziale „Aktualności”.

   
Zapoznać się z nim można pod linkiem: http://www.orthodox.pl/glowna.HTM

     

   Znalazł się w nim opis spotkania oraz 4 pamiątkowe fotografie.

 

   Artykuł ten reprodukujemy wraz z wymienionymi fotografiami, a także przedstawiamy kilka innych fotografii z opisanego spotkania.

 

Artykuł:

 

Świątecznie i noworocznie


                         Internetowy Serwis "Prawosławie" www.orthodox.pl, w dziale „Aktualności”.

http://www.orthodox.pl/glowna.HTM


   14 stycznia br., w dniu w których Cerkiew czci pamięć Obrzezania Pańskiego i św. Bazylego Wielkiego, w Pilikach koło Bielska Podlaskiego odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy z władzami i przedsiębiorcami z terenu województwa podlaskiego. Poza zwierzchnikiem w uroczystości wzięli również udział inni hierarchowie naszej Cerkwi: Arcybiskup Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Miron – Biskup Hajnowski, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz Biskup Siemiatycki Jerzy. Łącznie na spotkanie przybyło około 160 osób.


   Po powitaniu Eminencji przez gospodarzy spotkania: dziekana bielskiego ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka oraz kierownictwo powiatu bielskiego, wszyscy zebrani wysłuchali sprawozdania zwierzchnika PAKP z działalności Cerkwi prawosławnej w Polsce w minionym roku. W trwającym ponad pół godziny wystąpieniu metropolita Sawa zarysował różne aspekty pracy Cerkwi: stricte duszpasterski, działalność edukacyjną, charytatywno-opiekuńcza, wydawniczą itd. Krótkiej analizie poddał również kwestie majątkowe Cerkwi, podkreślając znaczenie podpisanej 10 dni wcześniej przez Prezydenta RP ustawy normujące stan prawny 23 świątyń z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego, co do których istniał do tej pory spór własnościowy z Kościołem rzymskokatolickim obrządku ukraińsko-bizantyjskiego. Jednocześnie zauważył, że do tej pory nie udało się ostatecznie uzgodnić z władzami państwowymi kwestii wolnych dni dla wiernych prawosławnych w okresach świąt czy też sprawy dofinansowania z budżetu państwa działalności Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Metropolita poruszył również temat kontaktów zagranicznych naszej Cerkwi w 2009 r. (wizyty zagraniczne i spotkania związane z przygotowaniem do Soboru Ogólnoprawosławnego) oraz planów w tym zakresie w bieżącym roku. Zebrani dowiedzieli się m.in. o tym, iż pod koniec czerwca br. z oficjalną wizytą do Polski ma przybyć Patriarcha Jerozolimski Teofil, a uroczystościom z okazji święta Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce będzie zapewne przewodniczył Patriarcha Konstantynopolitański Bartłomiej. Podsumowując miniony rok czy zwierzchnik PAKP nazwał go „czasem stabilnym, chociaż nie pozbawionym trudności”.


   W dalszej części spotkania życzenia metropolicie Sawie z okazji niedawnych imienin oraz noworoczne oficjalnie złożył ks. Leoncjusz Tofiluk, Piotr Bożko – wicestarosta bielski oraz Sergiusz Martyniuk – prezes firmy Pronar. Firma ta, co stało się już tradycją, przekazała na własność Cerkwi maszynę rolnicza własnej produkcji – wysokiej klasy wykaszarkę do trawy, która od razu została przekazana Monasterowi św. Onufrego w Jabłecznej. Prezes Martyniuk zaapelował też do zebranych, aby aktywnie włączyli się do akcji „Moja złotówka na Grabarkę”. Z kolei przewodniczący Bractwa świętych Cyryla i Metodego prof. Andrzej Łapko oraz sekretarz tej organizacji, a zarazem zastępca prezydenta miasta Białegostoku Aleksander Sosna przekazali Eminencji w prezencie laptop wraz z drukarką. Osób pozdrawiających metropolitę było wiele, a poza zaproszonymi duchownymi oraz przedstawicielami biznesu i władz różnych szczebli z terenu województwa podlaskiego, byli wśród nich posłowie Eugeniusz Czykwin i Jarosław Matwiejuk, konsul generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Michaił Alaksiejczyk, jak też licznie przybyli wysocy przedstawiciel służb mundurowych.   


   Uroczystość umilały występy artystyczne, m.in. chóru „Wasiloczki”, chóru dziecięco-młodzieżowego parafii Narodzenie NMP w Bielsku Podlaskim oraz kwartetu artystów z Serbii.  
                                                                                     Jarosław Charkiewicz, fot. autora

  

 Metropolita Sawa  Metropolita Sawa  Metropolita Sawa Metropolita Sawa 

    

Fotografie z opisywanego spotkania, zamieszczone przez Jarosława Charkiewicza

w artykule "Świątecznie i noworocznie" w internetowym serwisie "Prawosławie" www.orthodox.pl

       

 Charkiewicz

  

  

    

Shihan Włodzimierz Parfieniuk

7 dan i Jarosław Charkiewicz - redaktor naczelny "Wiadomości Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego". Jest on tłumaczem Jego Eminencji Metropolity Sawy

(między innymi na języki angielski

i rosyjski), a także autorem kilku książek na temat Prawosławia.

    

   Na temat shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan ukazało się na naszej stronie wiele artykułów, między innymi:

   Sylwetka shihan Włodzimierza Parfieniuka przedstawiona jest również w dziale: International TSUNAMISTS' GALLERY.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037886
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com