Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Szef stylu Pak hok Kung-fu Artur Dybcio 3 doan z wizytą w Honbu Dojo w Warszawie: 7 lutego 2010 roku


 

Szef stylu Pak hok Kung-fu Artur Dybcio 3 doan

z wizytą w Honbu Dojo w Warszawie:
7 lutego 2010 roku

   

   W niedzielę 7 lutego 2010 roku w godz. 11-14 soke Ryszard Murat 10 dan spotkał się z szefem stylu Pak hok Kung-fu w Polsce Arturem Dybcio 3 doan.

 Federacja

    

 

   Spotkanie odbyło się w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie, gdzie równocześnie mieści się siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

  

 Warszawa

   Było to robocze spotkanie członków kierownictwa tej Federacji, ponieważ soke Ryszard Murat 10 dan pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego, natomiast mistrz Artur Dybcio 3 doan jest członkiem Zarządu Głównego.

 

Dybcio

 

Omawiane spotkanie odbyło się w Honbu Dojo przy kominku w mroźny dzień 7 lutego 2010 roku.

 

   Mistrz Artur Dybcio 3 doan jest jednym z liderów kung-fu w Polsce i przywódcą stylu Pak hok (Biały żuraw). Pełni funkcję prezesa związku tego stylu: Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu z siedzibą w Warszawie.

 

   Od wielu lat jest działaczem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a wymienione Stowarzyszenie jest jednym z 33 związków różnych stylów, które wchodzą w skład tej Federacji.

 

   Informacje o tym związku zamieszczone zostały na stronie 381 głośnej książki Ryszarda Murata pt. "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (wydawnictwo "Książka i Wiedza", wydanie I – Warszawa 2003, wydanie II – Warszawa 2008; w języku angielskim wydawnictwo "Atlantic Publishers & Distributors", New Delhi 2006), zaś na stronie 319 tej książki zamieszczona została fotografia mistrza Artura Dybcio w gronie członków Zarządu Głównego Federacji.

   

 Karate Karate Bestseller

Od lewej: fotografie okładek książki "Karate dla początkujących i zaawansowanych",

a od prawej: fotokopia wspomnianej strony 319 tej książki.

    

   Drużyna reprezentująca to Stowarzyszenie brała udział w wielu Festiwalach Dalekowschodnich Sztuk Walki w różnych miastach, organizowanych przez Federację, przedstawiając na nich bardzo udane pokazy promujące styl Pak hok Kung-fu.

 

   Polskie Stowarzyszenie Pak hok Kung-fu zajmuje się promocją i rozwojem w Polsce chińskiego stylu Pak hok (Białego żurawia). Prowadzi 5 ośrodków (sekcji), z centrum w Warszawie, w dzielnicy Warszawa Ursynów, gdzie zajęcia prowadzi mistrz Artur Dybcio 3 doan.

 

   Wyszkolił on szereg instruktorów tego stylu, kórzy ukończyli kursy instruktorskie prowadzone przez soke Ryszarda Murata 10 dan i otrzymali dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć.

 

   Ponadto mistrz Artur Dybcio wyszkolił wielu medalistów Mistrzostw Polski, organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Kung Fu/Wu Shu oraz przez Polski Związek Wu-shu, a także medalistów wielu innych turniejów krajowych i międzynarodowych.

 

   W trakcie spotkania w dniu 7 lutego 2010 roku omówiono przygotowania do Walnego Zjazdu Federacji, zaplanowanego na 14 marca 2010 roku w Warszawie, a także szereg innych spraw interesujących obie strony.  

 

Dybcio 

 

                                                                      Spotkanie w Honbu Dojo 7 lutego 2010 roku.
 Tsunami

   Ponadto omówiono zasady udziału drużyn reprezentujących sekcje Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu w tegorocznych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, zaplanowanych na 13-14 listopada 2010 roku w Warszawie.


   Uzgodniono, że w stosownym czasie w Honbu Dojo w Warszawie odbędzie się szkolenie dla wybranej grupy instruktorów stylu Pak hok Kung-fu na temat przebiegu tych Mistrzostw Polski, rodzajów konkurencji, zasad sędziowania oraz przygotowania startujących zawodników.

Dybcio

 

Mistrz Artur Dybcio 3 doan (Pak hok Kung-fu) jest członkiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, natomiast soke Ryszard Murat 10 dan (Karate Tsunami)

pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego tej Federacji. Spotkanie 7 lutego 2010 roku.

 

   Artykuł ten zamieszczony został także na internetowej stronie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki: www.federacjasztukwalki.pl
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037913
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com