Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Egzaminy w Honbu Dojo na stopnie 4 i 5 dan przedstawicieli stylu vinh xuan 29 czerwca 2010 roku


   

Egzaminy w Honbu Dojo na stopnie 4 i 5 dan przedstawicieli stylu vinh xuan 29 czerwca 2010 roku

 

vinh xuan 

W Honbu Dojo 29 czerwca 2010 roku. Od lewej: Truong Anh Tuan – kierownik Klubu Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia

w Warszawie, mistrz Vu Manh Thang 4 dan – główny instruktor stylu vinh xuan, soke Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji

i założyciel karate tsunami, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan – lider stylu vinh xuan, mistrzyni Kieu Ngoc Diep 5 dan -

główny instruktor stylu vinh xuan i mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan - główny instruktor stylu vinh xuan

(syn mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan). Fot. Marek Adam Grabowski.

    

   We wtorek 29 czerwca 2010 roku w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadził egzaminy na wysokie stopnie mistrzowskie dla dwojga przedstawicieli wietnamskiego stylu vinh xuan.

 mapa

 

   Mistrzowie ci przybyli specjalnie w celu złożenia tych egzaminów z Dalekiego Wschodu - z Hanoi w Wietnamie. Przywiózł ich lider stylu vinh xuan, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan.

   W Honbu Dojo znajduje się siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. W związku z tym tu odbywają się spotkania liderów i działaczy różnych stylów, pokazy, zebrania i zjazdy Federacji, a także egzaminy na stopnie.

 

   Soke Ryszard Murat 10 dan jest natomiast założycielem stylu Karate Tsunami oraz prezesem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i cieszy się wielkim autorytetem w środowiskach sztuk walki nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

 

   Odbiciem tego jest między innymi fakt, że przeprowadza egzaminy na stopnie mistrzowskie zarówno przedstawicielom stylu Karate Tsunami, jak również wielu innych stylów, z Polski i innych krajów. Na naszej stronie zamieściliśmy już szereg artykułów o takich egzaminach, przeprowadzanych mistrzom z krajów na różnych kontynentach, między innymi z Iranu, Cypru, Kanady, USA, Norwegii, Rosji, Algierii itd.

 

   Na przykład tylko w ostatnich dniach czerwca br. soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadził egzaminy ośmiu przedstawicielom koreańskiego stylu hosin sul (na stopnie 1-7 dan; 25 czerwca 2010 roku) i dwóm przedstawicielom wietnamskiego stylu vinh xuan (na stopnie 4-5 dan; 29 czerwca 2010 roku).

 

   O pierwszym z tych wydarzeń piszemy w artykule: Egzaminy w Honbu Dojo na stopnie 1-7 dan ośmiu przedstawicieli stylu hosin sul 25 czerwca 2010 roku, zaś o drugim - w niniejszym artykule.

 

   Jak więc widać, jest ewenementem, że soke Ryszard Murat 10 dan jako jedyny lider sztuk walki w Polsce i jeden z nielicznych białych przeprowadza egzaminy na stopnie mistrzowskie osobom z innych krajów świata, w tym nawet z Dalekiego Wschodu.

 

   Jak już zaznaczyliśmy, dwoje przedstawicieli stylu vinh xuan na egzaminy do Warszawy przywiózł ich nauczyciel, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan. Jego wizytę w Honbu Dojo przedstawiliśmy w artykule: Wizyta wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan w Honbu Dojo 26 czerwca 2010 roku.

 

   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan ma 58 lat, jest inżynierem konstruktorem i mieszka w Hanoi w Wietnamie. Tu prowadzi główną szkołę wietnamskiego stylu vinh xuan, którego jest liderem. Napisał kilka książek na temat tego stylu, które będziemy przedstawiać na naszej stronie.

 

   Vinh xuan (a dokładnie Vinh Xuan Noi Gia Quyen) jest wietnamską linią stylu wing chun kung-fu. Jest to w drugim pokoleniu bezpośredni przekaz wielkiego mistrza tego stylu Yuen Chai Wan (w języku wietnamskim: Nguyen Te Cong). Mistrz ten żył w latach 1877-1959 i w 1939 roku przybył z Chin do Wietnamu, przenosząc tu styl wing chun (vinh xuan).

  

 

 

 

 

Na fotografii założyciel wietnamskiej odmiany

wing chun – vinh xuan wielki mistrz Nguyen Te Cong

(po chińsku: Yuen Chai Wan; 1877-1959).

 Nguyen Te Cong
 vinh xuan

    

   Organizacja kierowana przez mistrza Nguyen Ngoc Noi  - Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen (ang. Viet Nam Internal Style Family Wingchun School) działa w ramach Hoi Vo Thuat Ha Noi (ang. Hanoi Martial Art Association) i jest jedną z największych w Wietnamie.

 

   Od 2007 roku organizacja ta należy do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jest ona potężną, wietnamską gałęzią naszej Federacji.

 Nguyen

   Posiada ona swoją preżną filię w Polsce: Klub Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia. Klub ten ma siedzibę w Warszawie, a na jego czele stoi Truong Anh Tuan – przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce i prezes Zarządu firmy Dong Nam sp. z o.o.

   

 

 Truong Anh Tuan doskonali techniki

stylu vinh xuan bezpośrednio z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan (od prawej). Warszawa,

22 listopada 2009 roku. Fot. Ryszard Murat.

   Zajęcia tego klubu odbywają się regularnie w Warszawie, zaś wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wraz z asystentami corocznie odwiedza ten klub w celu systematycznego podnoszenia wyszkolenia jego członków.

 

   Osoby zainteresowane uprawianiem oryginalnej wersji stylu vinh xuan (wing chun) w Warszawie oraz w innych regionach Polski zapraszamy do  nawiązywania kontaktu z kierownikiem tego klubu Truong Anh Tuan. Informacje: www.wingchun.com.vn i www.wingchunfs.pl

 

   Od 2007 roku wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a Truong Anh Tuan od 2010 roku (od Walnego Zjazdu w dniu 14 marca 2010 roku) jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji.

   Mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan jest wielkim przyjacielem soke Ryszarda Murata 10 dan, założyciela Karate Tsunami i prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Od dawna regularnie spotykają się i wymieniają doświadczeniami.

  

   W uznaniu wysokiego poziomu wyszkolenia i kierowniczej roli w stylu vinh xuan to właśnie soke Ryszard Murat – po specjalnym egzaminie w Honbu Dojo - przyznał w 2007 roku najwyższy stopień mistrzowski 10 dan mistrzowi Nguyen Ngoc Noi.      

   

 

Serdeczne spotkanie przyjaciół:

wielkiego mistrza stylu vinh xuan i wiceprezesa

Zarządu Głównego Federacji - Nguyen Ngoc Noi

10 dan (Hanoi) oraz założyciela stylu Karate Tsunami

 i prezesa Zarządu Głównego Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa). Fot. Truong Anh Tuan.

 Noi

   Corocznie też wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan przywozi do Warszawy głównych instruktorów stylu vinh xuan z Wietnamu na egzaminy na kolejne stopnie mistrzowskie, które przeprowadza im w Honbu Dojo soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Również w trakcie tegorocznej wizyty wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan przywiózł dwójkę kolejnych głównych instruktorów tego stylu, którzy złożyli w Honbu Dojo przed soke Ryszardem Muratem 10 dan egzaminy na stopnie mistrzowskie: Kieu Ngoc Diep – 5 dan i Vu Manh Thang – 4 dan.

 

   Kieu Ngoc Diep 5 dan i Vu Manh Thang 4 dan są małżeństwem, mają dwójkę dzieci i mieszkają w stolicy Wietnamu Hanoi. Kieu ma lat 30, zaś Vu lat 34 i jest przedsiębiorcą.

 

   Od szeregu lat uprawiają styl vinh xuan pod kierunkiem wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan. Oboje w organizacji mistrza Nguyen pełnią funkcję głównych instruktorów.

 

   W trakcie egzaminów na stopień 4 i 5 dan mistrzowie: Kieu Ngoc Diep i Vu Manh Thang zaprezentowali formy stylu vinh xuan oraz sparringi, w których przedstawili zastosowanie technik tego stylu. Jako ich sparringpartnerzy wystąpili:

  • sam wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan,
  • oraz jego syn mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan, z zawodu informatyk.

 

 Khieu Vu 

Prezentacja form stylu vinh xuan w trakcie egzaminu. Od lewej: mistrzyni Kieu Ngoc Diep 5 dan

i  mistrz Vu Manh Thang 4 dan (od prawej).

 

 Khieu  Vu

Prezentacja zastosowania technik stylu vinh xuan ze sparringpartnerem, którym na egzaminie był

sam wielki Nguyen Ngoc Noi 10 dan – lider vinh xuan.

 

 Khieu  Vu

Prezentacja zastosowania technik stylu vinh xuan ze sparringpartnerem, którym był mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan -

główny instruktor stylu vinh xuan (syn mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan).

   

   Dokładnie każdy z egzaminowanych mistrzów przedstawił:

  • formę 108, wykonaną z wielkim mistrzem  Nguyen Ngoc Noi 10 dan
    (w ciągu 60 sekund musiał zadać przeciwnikowi  151 ciosów - 108 technik),
  • formę 10 podstawowych technik (Thap Thuc Doi Luyen)  w ruchu, wykonaną z mistrzem Nguyen Ngoc Tien 7 dan,
  • niektóre zastosowania technik 5 zwierząt w walce (ze sparringpartnerem),
  • formę żurawia - w ruchu (mistrzyni Kieu Ngoc Diep) i formę tygrysa – w ruchu (mistrz Vu Manh Thang).

   Ponadto już po egzaminie mistrzyni Kieu Ngoc Diep 5 dan pokazała również ćwiczenie Linh Giac (wietnamskie Chi sao) z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan, o czym jest mowa dalej.

   

   Zaprezentowane umiejętności zostały wysoko ocenione przez soke Ryszarda Murata 10 dan, który w związku z tym przyznał egzaminowanym mistrzom stopnie 4 (Vu Manh Thang) i 5 dan (Kieu Ngoc Diep).

 

   Z tego powodu mistrzom tym składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdobycia jeszcze wyższych stopni mistrzowskich.

 

vinh xuan

Po udanych egzaminach soke Ryszard Murat 10 dan złożył gratulacje wietnamskim mistrzom, którzy zdobyli wysokie stopnie mistrzowskie. Od lewej: mistrzyni Kieu Ngoc Diep zdobyła 5 dan, zaś jej mąż  Vu Manh Thang – stopień 4 dan (od prawej).

  

   W trakcie egzaminów soke Ryszard Murat 10 dan był zdziwiony faktem, że mistrzyni Kieu Ngoc Diep prezentuje wyższy poziom od męża Vu Manh Thang i dlatego zdobyła wyższy od niego mistrzowski stopień 5 dan.

 

   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wytłumaczył, że jest to rezultatem jej większego zaangażowania w ćwiczenia, a także dużych uzdolnień. Świadczy to też o tym, ze kobiety w sztukach walki mogą mieć nie mniejszy, ale większy potencjał od mężczyzn i stanowić dla nich wzór do naśladowania.

 Nguyen Thi

    Zresztą w 2007 roku soke Ryszard Murat przeprowadził egzamin na jeszcze wyższy stopień mistrzowski 6 dan innej kobiecie z Wietnamu, reprezentującej styl vinh xuan.

  

   Stopień ten zdobyła wówczas mistrzyni Nguyen Thi Phuong Dung, również główny instruktor w organizacji vinh xuan i dyrektor Wydziału Eksportu i Importu Filmów FAFIM Hanoi.

 

 

 

Mistrzyni Nguyen Thi Phuong Dung 6 dan,
główny instruktor stylu vinh xuan.

 Nguyen

  

 

 

 

 

 

 

 

Po egzaminie soke Ryszard Murat 10 dan pogratulował również wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi 10 dan, który wyszkolił takich instruktorów.

  

  

 

   

Już po egzaminach

specjalnie dla soke Ryszarda Murata 10 dan wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan zaprezentował poufną,

 oryginalną wersję formy Chi

sao (wietnamskie Linh Giac), ćwiczoną w Wietnamie.

Jako sparringpartner wystąpiła mistrzyni Kieu Ngoc Diep 5 dan.

 Chi sao
 
   Oprócz wymienionych osób świadkami egzaminów oraz prezentacji Chi sao byli:
  • Truong Anh Tuan – kierownik Klubu Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia w Warszawie, przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce i prezes Zarządu firmy Dong Nam sp. z o.o.
  • Marek Adam Grabowski – student Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i członek Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie.

 

   Wieczorem 29 czerwca 2010 roku w siedzibie Klubu Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia w Warszawie, na uroczystości z  okazji kolejnej rocznicy śmierci wielkiego mistrza  Nguyen Te Cong, soke Ryszard Murat 10 dan wręczył mistrzom Kieu Ngoc Diep 5 dan i Vu Manh Thang 4 dan certyfikaty na zdobyte stopnie mistrzowskie.

 

   Wydarzenie to przedstawiamy jednak w odrębnym artykule: Uroczystość kolejnej rocznicy śmierci mistrza stylu vinh xuan Nguyen Te Cong 29 czerwca 2010 roku.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037999
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com