Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Tadeusz Ryniec zdobył stopień 8 dan i tytuł hanshi, a Maciej Misztal stopień 6 dan i tytuł shihan


  

Tadeusz Ryniec zdobył stopień 8 dan i tytuł hanshi,

a Maciej Misztal stopień 6 dan i tytuł shihan

 

 Warszawa  Warszawa

 

   

W sobotę 1 marca 2014 roku na egzaminach

w Honbu Dojo w Warszawie instruktorzy z Kutna

zdobyli wyższe stopnie mistrzowskie:

Tadeusz Ryniec zdobył stopień 8 dan i tytuł hanshi,

a Maciej Misztal stopień 6 dan i tytuł shihan.

Kutno 
Honbu Dojo

 

 

    

 

Widok na salę treningową Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) - siedziby Federacji

w Warszawie przy

ul. Patriotów 247,

w której odbyły się wspomniane egzaminy

 

 

 

 

 

 

Po egzaminach w Honbu Dojo

w Warszawie - od lewej: shihan

 dr n. med. Maciej Misztal 6 dan, soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), hanshi Tadeusz Ryniec 8 dan i shihan Sławomir Graff 6 dan (Bolesławiec).

 Karate Tsunami
 Ryniec Tadeusz

 

 

 

Hanshi Tadeusz Ryniec (Kutno) ma lat 48.
Z wykształcenia informatyk. Wykonuje zawód informatyka. Karate Tsunami uprawia 33 lata

(od 1981 roku). Prezes Kutnowskiego Klubu Karate - "Tsunami" i członek Honbu Zarządu

Polskiej Federacji Karate Tsunami. Od szeregu lat sędzia główny na Otwartych Mistrzostwach

Polski Karate Tsunami. Zdobył bardzo wysoki stopień mistrzowski 8 dan

i zaszczytny tytuł hanshi (jap. "mistrz mistrzów").

 Misztal Maciej

 

 

 

Shihan dr n. med. Maciej Misztal (Kutno) ma lat 55.

Z wykształcenia lekarz kardiolog. Właściciel i dyrektor NZOZ "Medicus" w Kutnie.

Karate Tsunami uprawia od 15 lat (od 2000 roku). Wcześniej uprawiał style: shotokan,

kyokushin i taekwondo. Wiceprezes Kutnowskiego Klubu Karate - "Tsunami". Od szeregu lat

lekarz na Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Zdobył wysoki stopień

mistrzowski 6 dan i zaszczytny tytuł shihan (jap. "wielki mistrz").

   W trakcie egzaminu obaj wymienieni mistrzowie mieli zadanie zademonstrować umiejętność skutecznej walki z jednym napastnikiem bez użycia przyrządów i z różnymi rodzajami broni, a także umiejętność walki z kilkoma napastnikami, również nieuzbrojonymi i uzbrojonymi w różne przyrządy.

   

   Egzaminy oceniał założyciel Karate Tsunami i prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan.


   Egzaminy w charakterze świadków obserwowały również trzy inne osoby posiadające stopnie mistrzowskie:

  1. shihan Sławomir Graff 6 dan (Bolesławiec),
  2. sensei Krzysztof Jarząb 2 dan (Koszalin),
  3. sensei Renata Murat 2 dan (Warszawa), która wykonała zamieszczone tu fotografie.
 Karate Tsunami

 

 

Od lewej: rozpoczęcie egzaminów ceremonialnym ukłonem za-rei. Od prawej: scena z Makiwara-kumite, formy treningowej, w której należy zaprezentować umiejętność walki z jednym przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy. 

 Karate Tsunami
 Karate Tsunami

 

 

 

 

   

Sceny z Tokui-kata,

w trakcie których wymienieni mistrzowie prezentowali umiejętność walki z kilkoma napastnikami, bez przyrządów i z różnymi rodzajami broni.

 Karate Tsunami
 Karate Tsunami

 

 

 

 

 

   

Sceny z Jiyu-kumite (walki swobodnej), w trakcie których wymienieni mistrzowie zaprezentowali umiejętność

walki z jednym przeciwnikiem,

 bez przyrządów i z różnymi rodzajami broni.

Karate Tsunami 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

   

 

Ceremonie po zdobyciu przez Tadeusza Ryńca
mistrzowskiego stopnia

 8 dan. Do ceremonii 'pasowania' hanshi Tadeusza Ryńca soke Ryszard Murat 10 dan użył historycznego pasa potwierdzającego stopień 10 dan, którego używał jego przyjaciel, nieżyjący już największy polski mistrz jiu-jitsu

prof. dr Krzysztof Kondratowicz.

 

  Na fotografiach u góry i u dołu - tradycyjne w Karate Tsunami ceremonie po pozytywnym zaliczeniu egzaminu:

  • ceremonialne 'pasowanie',
  • zawiązanie pasa, symbolizującego zdobyty stopień,
  • uroczyste ogłoszenie zdobycia wyższego stopnia,
  • ceremonialny ukłon,
  • gratulacje.

 Maciej Misztal  Maciej Misztal  Maciej Misztal

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

  

  

 

 

 

 

 

Ceremonie po zdobyciu
przez Macieja Misztala
mistrzowskiego stopnia

6 dan.

   Oprócz przedstawionego egzaminu technicznego obaj wymienieni mistrzowie zaliczyli egzaminy teoretyczne, w trakcie których odpowiadali na pytania z zakresu całego materiału wchodzącego w skład programu Karate Tsunami. Pytania te zadawał - z upoważnienia i w obecności soke Ryszarda Murata 10 dan - shihan Sławomir Graff 6 dan, przybyły z Bolesławca. 

 

   Certyfikaty potwierdzające zdobyte wysokie stopnie mistrzowskie obaj mistrzowie otrzymają uroczyście (wraz z innymi mistrzami Karate Tsunami i kilkunastoma mistrzami Szkoły Van Truong Vo Quan) w trakcie Gali - uroczystej części Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami 15 marca 2014 roku o godz. 17:00 w Warszawie.


   Warto nadmienić, gdyż jest to ewenementem w środowisku sztuk walki na świecie, że na certyfikatach tych widnieją stemple i podpisy wielu liderów różnych stylów, w tym kilkunastu wielkich mistrzów, posiadających najwyższy mistrzowski stopień 10 dan.

  

   Wymienionym mistrzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, w tym zdobycia kolejnych stopni mistrzowskich oraz udanych występów w charakterze sędziego głównego i lekarza w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w Warszawie 15 marca 2014 roku.

 

   Podobnych sukcesów, w tym zdobywania coraz wyższych stopni, włącznie z wymienionymi wysokimi mistrzowskimi stopniami 6 i 8 dan oraz zaszczytnymi tytułami shihan i hanshi, życzymy także wszystkim innym tsunamistom.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4038026
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com