Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Do Federacji wstąpiła kolejna organizacja - Szkoła Sztuki Walki Van Truong Vo Quan


 

Do Federacji wstąpiła kolejna organizacja -

Szkoła Sztuki Walki Van Truong Vo Quan

 Warszawa Warszawa 

   

   W ostatnim czasie do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki wstąpiła kolejna organizacja - Szkoła Sztuki Walki Van Truong Vo Quan, a jej reprezentanci przygotowują się do udziału w zbliżających się Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 15 marca 2014 roku w Warszawie. 

 Federacja
 Van Truong Vo Quan

 

     

  Szkoła Sztuki Walki Van Truong Vo Quan funkcjonuje w Polsce od 1998 roku z siedzibą w Warszawie.

   

   Zrzesza głównie osoby pochodzące z Wietnamu.

  

   Uprawiane są w niej różne style, z których wiodącym jest Hong Gia (jest to wietnamska nazwa stylu Hung gar Kung-fu).

   Główna sala treningowa Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan mieści się w Technikum Kolejowym przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie (Ochota). Obecnie ćwiczy w niej około 50 osób.

 

   Na czele Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan stoi Mistrz Chu Van Truong, były mistrz Wietnamu w stylu Pentjak Silat. Aktualnie w Szkole jest 10-ciu prowadzących osób: 6 mistrzów i 4 instruktorów.

 

   Szkoła Sztuki Walki Van Truong Vo Quan od dawna zainteresowana była przystąpieniem do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, dostrzegając wielkie możliwości i korzyści, jakie niesie przynależność do tej Federacji.

 

   W dniu 18 stycznia 2014 roku w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie przy ul. Patriotów 247, gdzie mieści się również siedziba Federacji, odbyły się rozmowy na temat wstąpienia tej Szkoły do Federacji. W spotkaniu tym uczestniczyli:

 • soke Ryszard Murat 10 dan - prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i prezes Federacji Karate Tsunami
 • mistrz Truong Anh Tuan 6 dan - członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i kierownik Oddziału w Polsce stylu Vinh Xuan (Wing Chun Kung-fu)
 • mistrz Chu Van Truong – główny instruktor Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan
 • a także dwaj inni najważniejsi przedstawiciele Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan.

 Van Truong Vo Quan  Van Truong Vo Quan

Spotkanie 18 stycznia 2014 roku w Honbu Dojo.


   Oficjalny dokument - pisemny wniosek o przyjęcie  Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki sporządzony został 28 stycznia 2014 roku.

 

   W międzyczasie do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki wstąpiło – w charakterze członków indywidualnych –     20-tu najważniejszych przedstawicieli Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan (niżej ich wykaz w kolejności alfabetycznej):

 1. Bui Phi Long
 2. Chu Van Truong – główny mistrz Szkoły
 3. Duong Xuan Manh
 4. Hoang Viet Phuong
 5. Le Ha Bao Trung
 6. Marcin Lam Son Nguyen Tien
 7. Michał Duong
 8. Nguyen Anh Tuan
 9. Nguyen Hong Khanh
 10. Nguyen Huu Cong
 11. Nguyen Manh Anh Khoa
 12. Nguyen Van Diep
 13. Nguyen Van Thang
 14. Nguyen Viet Ha
 15. To Duc Tung Alex
 16. To Nhu Hoa
 17. Tran Anh Vu Filip
 18. Tran Long Kevin
 19. Vu Duy Duc
 20. Vuong Sy Hanh

   Osoby te otrzymały certyfikaty dożywotniej przynależności do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

Udział Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan
w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 15 marca 2014 roku

 

   Przedstawiciele Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan bardzo zainteresowani są udziałem w zbliżających się Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Odbędą się one w sobotę 15 marca 2014 roku w Warszawie (w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poezji 5).

 

Karate Tsunami  Mistrzostwa Polski

Sceny z Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w poprzednim roku.

Do Gali Mistrzostw Polski uczestnicy ustawili się w rzędach, według hierarchi posiadanych stopni. U góry od lewej:

 na pierwszym planie mistrzowie Karate Tsunami. Od prawej: na pierwszym planie mistrzowie koreańskiego

stylu Taekwon-do, chińskiego stylu Pak hok Kung-fu i wietnamskiego stylu Vinh Xuan. 

 

   Udział w tych Mistrzostwach Polski mogą brać - obok reprezentacji klubów Karate Tsunami - również przedstawiciele różnych stylów. Wskazuje na to nawet nazwa tych Mistrzostw Polski: Otwarte.

 

Pham Quang Luc 5 dan  Pham Quang Luc 5 dan

 Sceny z Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w poprzednim roku.

Mistrz Pham Quang Luc 5 dan, reprezentujacy drużynę Vinh Xuan Warszawa, zademonstrował formę 108

(prezentując techniki na wielkim mistrzu Nguyen Ngoc Noi 10 dan) i zdobył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski

w konkurencji POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE w kategorii mistrzów.

 

   W związku z tym w dniu 15 lutego 2014 roku pięcioosobowa grupa instruktorów Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan odbyła w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie przy ul. Patriotów 247 specjalne szkolenie. Prowadził je prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Szkolenie to ukierunkowane było na udział reprezentantów Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan w różnych konkurencjach w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Zapowiedzieli oni występy w konkurencji: Pokazy specjalne..

 

   Po zakończeniu szkolenia prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście podarował mistrzowi Chu Van Truong (głównemu instruktorowi Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan) dwa medale z poprzednich Mistrzostw Polski. Stwierdził, że będzie to symboliczną zapowiedzią i zwiastunem sukcesów reprezentantów Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, czego im serdecznie życzy.

 

 Van Truong Vo Quan  Van Truong Vo Quan

Na fotografiach wręczenie medali z poprzednich Mistrzostw Polski. Na pierwszym planie: soke Ryszard Murat 10 dan,

mistrz Chu Van Truong i jego piękna córka Chu Ngoc Diep (4 lata). Na drugim planie inni przedstawiciele  Szkoły

Sztuki Walki Van Truong Vo Quan – od lewej: Nguyen Anh Tuan, Nguyen Viet Ha, Duong Xuan Manh, To Nhu Hoa.

 

   W związku z powyższym serdecznie gratulujemy przedstawicielom Szkoły Sztuki Walki Van Truong Vo Quan wstąpienia do Federacji i życzymy jak największych sukcesów w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 15 marca 2014 roku w Warszawie.

 

   Dalej, jako uzupełnienie, przedstawiamy kilka informacji na temat Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami, w której odbyły się wspomniane spotkania i szkolenia), Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sporów Walki i jej prezesa soke Ryszarda Murata 10 dan oraz Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

 

Honbu Dojo - siedziba władz Karate Tsunami i siedziba Federacji    

    

   Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) działa w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 

   Jest to miejsce regularnych i okresowych szkoleń oraz egzaminów Karate Tsunami - dla osób z Warszawy,  z całej Polski i z innych krajów na różnych kontynentach. Tu mieści się główna siedziba władz Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation i jej polskiej gałęzi Polskiej Federacji Karate Tsunami).

 

Honbu Dojo

Widok na salę treningową Honbu Dojo w Warszawie, miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.    

 

Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

  

  W Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) przy ul. Patriotów 247 w Warszawie znajduje się również siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

 

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych 30 zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi: Federacja Karate Tsunami Renmei.

 

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów właśnie w Honbu Dojo w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

 

   W Honbu Dojo odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

 

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.

 yoko-geri-kekomi

   Założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan jest jedynym polskim mistrzem, do którego szkoły w Warszawie (Honbu Dojo) przyjeżdżają delegacje z całego świata szkolić się, podnosić swój poziom oraz składać egzaminy na stopnie. W tym celu do Honbu Dojo w Warszawie przybywają nawet mistrzowie z Azji i innych kontynentów.  

 

   Soke Ryszard Murat 10 dan jest założycielem stylu Karate Tsunami i pełni funkcję prezesa Federacji Karate Tsunami Renmei (zrzeszającej ośrodki Karate Tsunami ze wszystkich kontynentów) oraz równocześnie funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (największej w Polsce organizacji sztuk walki, zrzeszającej ponad 30 ogólnokrajowych zrzeszeń różnych stylów).  

 

Soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje jedną z charakterystycznych

technik Karate Tsunami yoko-geri-kekomi (kopnięcie wbijające

bokiem) z partnerem, którym jest hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

Kolejne IX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami
15 marca 2014 roku w Warszawie

 

   Kolejne IX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbędą się w sobotę 15 marca 2014 roku w Warszawie, w Hali sportowo-widowiskowej przy ul. Poezji 5.

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami  Vinh Xuan


   Startować w nich mogą zawodnicy z wszelkich kategorii wiekowych, reprezentujący ośrodki Karate Tsunami oraz inne style.

 

 Vinh Xuan  Karate Tsunami  Karate Tsunami

   Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami  Karate Tsunami  Vinh Xuan

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015299
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com