Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Spotkanie z Arcybiskupem Prof. dr hab. Stanisławem Wielgusem


 

Spotkanie

z Arcybiskupem Prof. dr hab. Stanisławem Wielgusem

 

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus

    

   W środę 23 października 2013 roku w Lublinie przy al. Jana Pawła II odbyło się spotkanie  Ryszarda Murata z Arcybiskupem Prof. dr hab. Stanisławem Wielgusem, b. 10-letnim Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i emerytowanym Metropolitą Warszawskim.

 

   W spotkaniu uczestniczyli również: gen. bryg. BSS Edward Szwed (Opole Lubelskie) - na fotografii od prawej, oraz inż. Mariusz Łyjak (Konopnica), który wykonywał przedstawione fotografie. 

 

 Lublin

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus i Ojciec Święty Jan Paweł II  Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus i Ojciec Święty Jan Paweł II.  Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus i Ojciec Święty Jan Paweł II.

Ojciec Święty Jan Paweł II i Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus.

 

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus  Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus  Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus

Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus. Od lewej: na tle swego księgozbioru;

w środku: jako Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od prawej: Arcypasterz.

 

   Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus urodził się w 23 kwietnia 1939 roku miejscowości Wierzchowiska na Lubelszczyźnie.    

   

   W 1952 roku podjął naukę w Ogólnokształcącym Liceum Biskupim w Lublinie. W 1956 roku rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. W 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

 

   Przez wiele lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Pełnił odpowiedzialne stanowiska w KUL, a przez trzy kadencje (w latach 1989-1998) był Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wymieniany w gronie 13-tu wybitnych absolwentów KUL.

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus

   Posiada wielki dorobek naukowy. Wydał ponad 700 prac naukowych, w tym 30 książek. Wypromował 29 doktorów nauk.


   Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych.W latach 1990-1993 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.


   W latach 1999-2006 biskup płocki. 6 grudnia 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podnióśł go do godności arcybiskupa i powierzył kierowanie Metropolią Warszawską.


   Obecnie na emeryturze. Jako Arcybiskup rezydent mieszka w Lublinie.

 

   Cieszy się wielkim szacunkiem i autorytetem na Lubelszczyźnie oraz szczególnie w Warszawie. 

 

Herb Arcybiskupa Stanisława Wielgusa

i jego pisemne błogosławieństwo,

które przekazał Ryszardowi Murat.

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus i Metropolita Lubelski, Arcybiskup Prof. dr hab. Bolesław Pylak

  

 

  

Jak oświadczył na spotkaniu

 z Ryszardem Murat tego samego dnia

 (zobacz odrębny artykuł na naszej stronie) Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior

Prof. dr hab. Bolesław Pylak, Arcybiskup

 Prof. dr hab. Stanisław Wielgus cieszy się  jego wielkim uznaniem.

 

 

Na fotografii obaj

w trakcie wmurowania aktu erekcyjnego budowy gmachu dydaktycznego Kolegium

 Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 30 czerwca 1993 roku.

    

 

 

 

 

 

 

 

   W trakcie rozmowy  Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus oświadczył, że dobrze znał jednego z przedstawicieli rodziny Ryszarda Murata.


     Arcybiskup Stanisław Wielgus otrzymał jedną z publikacji Ryszarda Murata pt. "Bitwa partyzancka i zagłada Kolonii Zbędowice 1942: 70 rocznica ... w roku 2012".

 

 

   Od prawej: po wręczeniu tej publikacji.

Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus 
 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus

   Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus opublikował wiele cennych książek. Od 50-ciu lat służy Narodowi Polskiemu swą kapłańską posługą, "pokazując blask światła Chrystusowej nauki"  w swych kazaniach, przemówieniach i publikacjach.    

 

   Od lewej: jedna z ostatnich publikacji Arcybiskupa Stanisława Wielgusa pt. "Stanąć po stronie DOBRA", Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013.

   Jest zbiorem wypisów z tekstów Arcybiskupa Stanisława Wielgusa, opublikowanych w latach 2001-2011.

 

   W książce zamieszczony jest list Ojca Świętego Benedykta XVI do Złotego Jubilata (z okazji 50-lecia jego posługi kapłańskiej), będący zarazem jego błogosławieństwem i opinią (od prawej).

Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus - błogosławieństwo i opinia Ojca Świętego Benedykta XVI 
 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus i Ojciec Święty Benedykt XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI 

i Arcybiskup

Prof. dr hab. Stanisław Wielgus

podczas wizyty ad limina apostolorum, grudzień 2005 roku.

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus

 

   

Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus ofiarował tę publikację gościom w swoim gabinecie z osobistą dedykacją.

 

 

 

Od lewej: Arcybiskup

Prof. dr hab. Stanisław Wielgus wpisuje dedykację dla Ryszarda Murata; od prawej: treść dedykacji.

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus
 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbyło się

w serdecznej i miłej,

ale również roboczej atmosferze,

a w jego trakcie dokonano

stosownych uzgodnień.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015227
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com