Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Spotkanie z Metropolitą Lubelskim, Arcybiskupem Seniorem Prof. dr hab. Bolesławem Pylakiem


 

Spotkanie z Metropolitą Lubelskim,

Arcybiskupem Seniorem Prof. dr hab. Bolesławem Pylakiem

 Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak

   W środę 23 października 2013 roku w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej odbyło się spotkanie Ryszarda Murata z 93-letnim Metropolitą Lubelskim, Arcybiskupem Seniorem Prof. dr hab. Bolesławem Pylakiem.

 

   W spotkaniu uczestniczyli również: gen. bryg. BSS Edward Szwed (Opole Lubelskie) - na fotografii od lewej, oraz inż. Mariusz Łyjak (Konopnica), który wykonywał przedstawione fotografie.

 

 

Spotkanie i rozmowy przebiegały

w bardzo serdecznej atmosferze.

 Lublin

 Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak  Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak  Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak

Od lewej: Bolesław Pylak w młodym wieku; w środku: z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w 1993 roku;

od prawej: w szatach arcybiskupa i metropolity.

 

   Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak ma 93 lata. Urodził się 20 sierpnia 1921 roku w miejscowości Łopiennik Górny na Lubelszczyźnie.


   W latach okupacji był partyzantem BCh (Batalionów Chłopskich) ps. "Kalina", w placówce BCh w Łopienniku. W listopadzie 1943 roku wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego. 


   Przez wiele lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Doktor habilitowany w zakresie teologii dogmatycznej. Wielki Kanclerz KUL (w latach 1974-1997). Wymieniany w gronie 13-tu wybitnych absolwentów KUL.

 Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak

   Wieloletni biskup lubelski. Od 1992 roku (po podniesieniu diecezji lubelskiej do archidiecezji) pierwszy arcybiskup lubelski. Metropolita Lubelski od 1992 roku. Obecnie na emeryturze.


   Cieszy się wielkim szacunkiem i autorytetem na Lubelszczyźnie oraz w środowisku polskich kombatantów (jako autentyczny polski partyzant). 

 

Herb Arcybiskupa Bolesława Pylaka i jego dewiza:
In Te Domine speravi - Tobie, Panie, zaufałem.

    

 

   W trakcie rozmowy sędziwy Arcybiskup Bolesław Pylak oświadczył, że dobrze kojarzy rodzinę Ryszarda Murata, a szczególnie dobrze znał jednego z przedstawicieli tej rodziny.


   Opowiedział również szczegółowo swoją historię partyzanta.

 

   Sędziwy Arcybiskup podał także obecnym szereg cennych rad dotyczących zasad odżywiania się i zachowania zdrowia oraz długiego życia.

 Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak
 Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak

 

 

 

 

   

   Arcybiskup Bolesław Pylak komentuje jedną z publikacji Ryszarda Murata pt. "Bitwa partyzancka i zagłada Kolonii Zbędowice 1942: 70 rocznica ... w roku 2012".

 

   Stwierdził, że wywarła na nim bardzo wielkie i  pozytywne wrażenie, ponieważ wcześniej uważnie zapoznał się z jej treścią.

 Publikacje Arcybiskupa Bolesława Pylaka  Publikacje Arcybiskupa Bolesława Pylaka  Publikacje Arcybiskupa Bolesława Pylaka  Publikacje Arcybiskupa Bolesława Pylaka  Publikacje Arcybiskupa Bolesława Pylaka

Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak opublikował wiele cennych publikacji.

Powyżej okładki niektórych z nich, wydanych w ostatnim okresie.

 Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak

 

 

   

   Od lewej: jedna z ostatnich publikacji Arcybiskupa Bolesława Pylaka pt. "Najświętsze oblicze Jezusa. Tajemnica Całunu Turyńskiego".

 

   W publikacji tej przy pomocy naukowych argumentów udowadnia, że Całun Turyński jest prawdziwym płótnem - relikwią, którą owinięto ciało Jezusa Chrystusa po śmierci. 

 


   Od prawej: załączona do tej publikacji fotografia oblicza Chrystusa odbitego na Całunie Turyńskim, wykonana w laboratorium NASA.

 Całun Turyński
 Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior Prof. dr hab. Bolesław Pylak

 

 

 

 

 

   

Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior

Prof. dr hab. Bolesław Pylak ofiarował tę publikację

gościom w swoim gabinecie, przed pamiątkowym

portretem Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego,

który również przez pewien czas pełnił obowiązki

biskupa lubelskiego (w latach 1946-1948).

   Spotkanie odbyło się w serdecznej i miłej, ale również roboczej atmosferze. W jego trakcie dokonano stosownych uzgodnień i ustalono kolejne spotkanie za kilka tygodni.  

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus

 

 

 

 

   

Potem odbyło się spotkanie

z Arcybiskupem Prof. dr hab. Stanisławem Wielgusem, b. 10-letnim Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i emerytowanym Metropolitą Warszawskim.

 

Jest ono przedstawione

w odbrębnym artykule.

 Arcybiskup Prof. dr hab. Stanisław Wielgus i Metropolita Lubelski, Arcybiskup Prof. dr hab. Bolesław Pylak  

 

  

   

Jak oświadczył na opisanym spotkaniu

Metropolita Lubelski, Arcybiskup Senior

Prof. dr hab. Bolesław Pylak, Arcybiskup

 Prof. dr hab. Stanisław Wielgus cieszy się  jego wielkim uznaniem.

 

 

Na fotografii obaj

w trakcie wmurowania aktu erekcyjnego budowy gmachu dydaktycznego Kolegium

 Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 30 czerwca 1993 roku.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015180
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com