Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Relacja z poprzednich Mistrzostw Polski '2013


 

Relacja:

VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami
16 marca 2013 roku, Warszawa

   

Mistrzostwa Polski

Banner VIII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami Warszawa '2013. Widać na nim fotografię z obozu Karate Tsunami

w Ustroniu Morskim w 2012 roku, na której widać, jak trzech mistrzów ćwiczy mae-geri-kekomi ('przednie kopnięcie wbijające';

jedno z charakterystycznych kopnięć Karate Tsunami) nad brzegiem Bałtyku: renshi Krzysztof Gasek 4 dan (Ząbki), shihan

Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan (Warszawa) i shihan Jarosław Wadelski 6 dan (Konin). Wszyscy trzej byli obecni na Mistrzostwach,

 a nawet startowali w nich oraz zdobyli prestiżowe medale i tytuły. Z prawej strony bannera wykorzystano sylwetkę hanshi

Włodzimierza Parfieniuka 8 dan z fotografii, przedstawiającej go, jak demonstrował yoko-geri-kekomi ('boczne kopnięcie

          wbijające'; także jedno z charakterystycznych kopnięć Karate Tsunami) w wielkim kurorcie turystycznym na wyspie Teneryfa.   
 
Mistrzostwa Polski

   

Od prawej: plakat VIII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami Warszawa '2013, który jako cenną pamiątkę otrzymali wszyscy uczestnicy tego turnieju.

 

   Oprócz fotografii, o której jest mowa wyżej, widać na nim także sylwetki dwóch mistrzów:  shihan Arkadiusza Wiewiórowskiego 7 dan (Warszawa) i shihan Jarosława Wadelskiego 6 dan (Konin) z fotografii, wykonanej również na obozie Karate Tsunami w Ustroniu Morskim w 2012 roku, a przedstawiającej ich w walce, jak jeden z nich atakuje kopnięciem mae-geri-kekomi, zaś drugi broni się blokiem gedan-ude-barai.

 

Sylwetki te wykorzystano także na awersie

medali: złotych, sebrnych i brązowych

VIII Otwartych Mistrzostw Polski Karate

Tsunami Warszawa '2013 (fotografia od lewej).

 Mistrzostwa Polski
 hala
Warszawa

   

 

   

Mistrzostwa Polski rozegrano

w sobotę 16 marca 2013 roku

w nowoczesnej

Hali sportowo-widowiskowej

w Warszawie przy ul. Poezji 5.

   Miejsce położenia hali: Dzielnica Warszawa Wawer, osiedle Warszawa Falenica, najbliższa stacja kolejowa - Warszawa Falenica (na linii kolejowej Warszawa - Otwock, Dęblin, Puławy, Lublin).


   Na miejscu – w Hali sportowej stawiać się można było od godz. 10:00.

 

   Przyjazd drużyn: w godz. 10 - 11. Po przyjeździe kierownik drużyny zgłaszał się do organizatorów w celu załatwienia kwestii organizacyjnych: złożenia Deklaracji Zgłoszenia Zawodników, przedstawienia zaświadczeń lekarskich i uregulowania opłat startowych.


   O godz. 11:00 rozpoczęto Mistrzostwa Polski w postaci krótkiej ceremonii - z przywitaniem zawodników, przedstawieniem organizatorów, kapelana, lekarza, sędziego głównego i sędziów oraz krótką informacją o kolejności występów na czterech planszach.

  

Karate Tsunami

W pierwszych trzech rzędach ustawiło się ponad 60-ciu przybyłych mistrzów, co jest ewenementem na zawodach sportów walki.

 

Karate Tsunami

Na Mistrzostwach Polski stawiło się ponad 150-ciu najlepszych zawodników z kraju.

 

Karate Tsunami
Na Mistrzostwach Polski - oprócz mistrzów i weteranów Karate Tsunami - stawili się również liczni najmłodsi zawodnicy, którzy są przyszłością Karate Tsunami, a za kilkanaście lat najwytrwalsi i najbardziej pracowici z nich będą również mistrzami Karate Tsunami.

    

   W ten sposób - jak stwierdził to z uznaniem honorowy gość Mistrzostw kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski, prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI - na Mistrzostwach Polski obecni byli tsunamiści w całym przekroju: od najstarszych weteranów, którzy pamiętają pierwszy trening Karate Tsunami w 1979 roku, poprzez młodszych mistrzów, młodzież, aż po dzieci.

 

   Na Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, jak na to wskazywała nazwa "Otwarte", stawiło się również szereg drużyn reprezentujących inne style, między innymi chiński styl Pak hok Kung-fu (Biały żuraw), koreański styl Taekwon-do i wietnamski styl Vinh Xuan

 Vinh Xuan

 

 

 

 

Na Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami stawiła się także liczna drużyna reprezentująca wietnamski

 styl Vinh Xuan, a w jej składzie mistrzowie posiadający bardzo wysokie stopnie mistrzowskie

5-10 dan.

      Następnie rozgrywano równocześnie wszystkie konkurencje na czterech planszach.  

 

 

Konkurencje rozgrywano równocześnie

na czterech planszach. Na fotografii widać trzy konkurencje - od lewej : Makiwara-kumite,

Kata Tsunami drużynowo i Sumo-grappling.

 Karate Tsunami
 Karate Tsunami

   

Każdy występ zawodnika w każdej konkurencji oceniało trzech sędziów, co umożliwiało najbardziej obiektywną ocenę. Ponadto na każdej planszy występami zawodników kierował sędzia planszowy.

 

Łącznie na Mistrzostwach Polski wystąpiło

aż 29 sędziów, którzy wcześniej ukończyli

 specjalny Kurs sędziów Karate Tsunami.


Pracą tych sędziów sprawnie kierował

Sędzia Główny Mistrzostw Polski shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno), który osobiście występował jako sędzia planszowy w kilku konkurencjach.

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

Na Mistrzostwach zgromadzili się najlepsi z najlepszych zawodnicy w Polsce.

Pomimo tego w niektórych kategoriach konkurencja była ogromna.

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

Występy startujących oglądano w wielkim napięciu, jak widać na fotografiach u góry...

  

 

 

 

 

 

 

 

zwłaszcza, że na zwycięzców czekały

piękne medale: złote, srebrne i brązowe

oraz wyeksponowane puchary

(na fotografii obok).

 

 

 Karate Tsunami

                                                               

   Każdy startujący zawodnik otrzymał dyplom potwierdzający zajęte miejsce.
   Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii i konkurencji nagradzano medalami: złotym, srebrnym i brązowym
   Ponadto za zajęcie I miejsca w wybranych konkurencjach wręczano puchary.
        

           

                                                                           Organizatorzy i osoby funkcyjne

 

   Organizatorami VIII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami były:

 1. Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie Radości
 2. Federacja Karate Tsunami z siedzbą w Warszawie
 3. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie

   Za poszczególne sprawy odpowiedzialne były następujące osoby:

 1. prowadzący Mistrzostwa - soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, prezes Federacji; koordynacja i prowadzenie Mistrzostw oraz zapowiadanie występów zawodników)
 2. sekretarz Mistrzostw - renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa; wykazy startujących zawodników, dyplomy, plakaty, medale, puchary itp.)
 3. sędzia główny Mistrzostw - shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno; kierowanie pracą 29 licencjonowanych sędziów, oceniających starty zawodników na czterech planszach)
 4. kapelan Mistrzostw - shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz, ksiądz rzymskokatolicki; wręczanie medali i pucharów)
 5. lekarz Mistrzostw - shihan dr n. med. Maciej Misztal 5 dan (Kutno, kardiolog; bezpieczeństwo uczestników i ewentualne udzielanie pierwszej pomocy)
 6. nagłośnienie - sensei Krzysztof Krakowski 1 dan (Konin)
 7. plansza z matą - sifu Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, Pak Hok Kung-fu, sekretarz generalny Federacji) 
 8. zbroje do konkurencji K1 FULL-CONTACT i LIGHT-CONTACT - kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz, kierownik ośrodka Karate Tsunami w Łowiczu, członek Honbu Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami)
 9. filmowanie - reżyser Krystian Herncisz (Otwock, Studio Filmowe HernciszFilm)
 Karate Tsunami

 

 

 

 

Na Mistrzostwach Polski

- oprócz sędziów - dużo pracy miały osoby odpowiedzialne za sprawny przebieg turnieju:

soke Ryszard Murat 10 dan (w środku) - prowadzący Mistrzostwa i zapowiadający występy zawodników, shihan O. Grzegorz Badziąg 6 dan

(od prawej) - wręczający medale i puchary,

renshi Janusz Popiołek 4 dan (od lewej) -

sprawnie drukujący dyplomy zawodników. 

Kategorie

 
   Zmagania na Mistrzostwach prowadzono w następujących siedmiu kategoriach, z podziałem na kobiety i mężczyzn:

 1. Kadeci (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)
 2. Juniorzy młodsi (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)
 3. Juniorzy (uczniowie gimnazjów)
 4. Juniorzy starsi (uczniowie liceów i techników)
 5. Seniorzy (osoby w wieku 19-49 lat)
 6. Seniorzy starsi (osoby w wieku od 50 lat)
 7. Mistrzowie (startujący zawodnicy posiadający stopnie mistrzowskie)

Konkurencje

 
   Zmagania na Mistrzostwach toczono w następujących jedenastu konkurencjach:

 1. K1 FULL-CONTACT ('pełny kontakt') - walka w specjalnych zbrojach, dozwolone stosowanie wszelkich technik z pełną (full) siłą; połączenie zasad wszelkich sportów walki oraz boksu, judo i zapasów; podział na kategorię ciężką - powyżej 80 kg i lekką; startować mogą tylko zawodnicy dorośli
 2. LIGHT-CONTACT ('lekki kontakt') - zasady identyczne, jak w K1 FULL-CONTACT, ale uderzenia stosowane są z lekkim kontaktem (light); podział na kategorie ciężką i lekką; startować mogą tylko zawodnicy z kategorii juniorów i juniorów starszych
 3. SUMO-GRAPPLING ('mocowanie się') - walka w hełmach z kratą; połączenie zasad sumo, judo i zapasów; podział na kategorie ciężką i lekką; startować mogą tylko zawodnicy z kategorii kadetów i juniorów młodszych
 4. YAKUSOKU-KUMITE ('walka zadaniowa') - pokaz przez parę zawodników 6 wyreżyserowanych starć: trzech bez broni i trzech z użyciem dowolnych przyrządów
 5. MAKIWARA-KUMITE ('walka na worku') - pokaz walki z jednym przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 6. RENRAKU-WAZA (kombinacje) - pokaz 6 kombinacji: trzech bez użycia broni i trzech kolejnych z użyciem różnych przyrządów 
 7. TOKUI-KATA ('forma własna') - pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami z użyciem wybranego przyrządu
 8. KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - pokaz trzech wybranych form Karate Tsunami przez jednego zawodnika
 9. KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO - pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół
 10. POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNY - dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika; startować mogą tylko przedstawiciele innych stylów poza Karate Tsunami
 11. POKAZ SPECJALNY ZESPOŁÓWY - dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół; startować mogą tylko przedstawiciele innych stylów poza Karate Tsunami    

   Dalej, za pomocą kilku fotografii przedstawiamy fotoreportaż z tych konkurencji.

 

K1 FULL-CONTACT i LIGHT-CONTACT

 

   Obie te konkurencje mają identyczne zasady:

 • są to walki w specjalnych zbrojach,
 • dozwolone jest w nich stosowanie wszelkich technik,
 • stanowią połączenie zasad wszelkich sportów walki oraz boksu, judo i zapasów,
 • występuje w nich podział na dwie kategorie: lekką i ciężką.
   

   Różnice między nimi polegają zaś na tym, że:

 • w FULL-CONTACT techniki mogą być wykonywane z pełną siłą (full),
 • w LIGHT-CONTACT uderzenia są stosowane z lekkim kontaktem (light),
 • w pierwszej startować mogą tylko zawodnicy dorośli, a w drugiej juniorzy starsi i juniorzy.

   Poniżej szereg fotografii przedstawiających obie te konkurencje. 

 

 

   

Typowa scena dla konkurencji

K1 FULL-CONTACT i LIGHT-CONTACT.

Ceremonie przed rozpoczęciem walki.

Starcie zawodników ocenia trzech sędziów,

a prowadzi je sędzia planszowy.

 

Jako sędzia planszowy w konkurencjach

tych wystąpił shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno), równocześnie Sędzia Główny Mistrzostw Polski.

 Karate Tsunami
 Karate Tsunami  Karate Tsunami

W konkurencjach tych stosować można wszelkie techniki, także kopnięcia kolanami (fotografia od lewej).

Szczególnie zacięte są w tych konkurencjach pojedynki kobiet (fotografia od prawej).

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Obie te konkurencje są maksymalnie zbliżone do zasad walki realnej, prowadzonej z napastnikiem na ulicy. W związku z tym dozwolone jest w nich stosowanie wszelkich technik, także atakowanie genitaliów, które w walce chronione są specjalnym ochraniaczem (suspensorium). Atak w genitalia - podobnie jak w realnej walce - często rozstrzyga o jej wyniku. W genitalia trafiać można wszelkimi technikami, wykonywanymi między innymi stopami (fotografia od lewej), kolanami, łokciami, a także pięściami (fotografia od prawej). 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Po wymianie kopnięć i uderzeń - o ile już na tym etapie starcia nie doszło do knock-outu - zwykle następuje zwarcie zawodników

 (fotografia od lewej). Wtedy najczęściej stosowane są techniki w bliskim kontakcie: kolanami, łokciami, głową, a także próby powalenia przeciwnika. Niektórzy zawodnicy potrafią jednak nawet w zwarciu wyprowadzić silne i skuteczne uderzenia, jak widoczne na fotografii

od prawej potężne mawashi-zuki ('wbicie po okręgu'; popularnie nazywane 'ciosem sierpowym'), z trafieniem w głowę.

 

   

Gdy i w zwarciu nie doszło do knock-outu,

wtedy zwykle zawodnicy przechodzą do

walki w 'parterze', czyli kontynuują starcie

w pozycjach leżących.

 

W Karate Tsunami walka nie jest przerywana

w momencie upadku jednego lub obu zawodników, lecz toczy się dalej, aż do oczywistego

zwycięstwa jednego z nich.

 Karate Tsunami
 Karate Tsunami

 

 

   

 

 

W K1 FULL-CONTACT techniki można stosować z pełną siłą.

 W związku z tym czasem

pod wpływem potężnego kopnięcia lub uderzenia jeden

z przeciwników aż wypada

 poza planszę.

W takim przypadku jego przeciwnik wygrywa walkę poprzez knock-out.

 

 

Typowa scena z Mistrzostw Polski

w wykonaniu każdej drużyny. Startujący

w tych konkrencjach zawodnicy jeszcze

w trakcie zakładania zbroi są motywowani

 i instruowani przez innych członków swej drużyny, zwłaszcza tych, którzy sami nie chcą spróbować swych sił. Przykładem jest sytuacja na tej fotografii: reprezentanci drużyny Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa - od prawej: Mikołaj Muszyński, Jacek Borek, Sebastian Bieńkowski,

 Hubert Szcześniak i Michał Pastuszka instruują Annę Szybińską przez walką

K1 FULL-CONTACT.

 Karate Tsunami
 Karate Tsunami

 

 

   

 

Typowa scena z Mistrzostw Polski

w wykonaniu każdej drużyny.


Po zwycięskiej walce satysfakcjonujące

 rozluźnienie i gratulacje od innych uczestników.

 

Na fotografii przedstawiona uprzednio Anna Szybińska po zwycięskiej walce finałowej oraz zdobyciu złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski

w K1 FULL-CONTACT w kategorii kobiet mistrzów. Gratulacje od innych reprezentantów Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa - od lewej: Sebastian Bieńkowski, Hubert Szcześniak, Renata Murat

 i kierownik drużyny Arkadiusz Wiewiórowski.

 SUMO-GRAPPLING

 

   SUMO-GRAPPLING (czyli 'mocowanie się') to konkurencja przeznaczona dla najmłodszych zawodników, pozwalająca im na użyteczne sportowe wyżycie się, a równocześnie wykazanie się duchem walki, umiejętnościami, sprytem i siłą.
   W konkurencji tej startować mogą tylko zawodnicy z dwóch najmłodszych kategorii: kadetów i juniorów młodszych. Dodatkowo, w celu wyrównania szans, następuje podział zawodników na kategorie: ciężką i lekką.
   Walka odbywa się w hełmach z kratą (w celu zapewnienia bezpieczństwa, zwłaszcza w przypadku uderzenia głową w nosa przeciwnika).     
 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

W Sumo-grappling zawodnicy natychmiast z impetem rzucają się na przeciwnika, starając sie jak najszybciej rozstrzygnąć

walkę - przed czasem. Jako sędzia planszowy w tej konkurencji wystąpił sifu Artur Dybcio 4 dan - weteran sztuk walki,

wieloletni instruktor i sędzia w turniejach Kung-fu/Wu-shu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu

oraz sekretarz generalny Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

    Konkurencja ta stanowi połączenie zasad sumo, judo oraz zapasów,

                                              i w związku z tym można w niej stosować wszelkie techniki z tych dyscyplin.   

 

 

 

 

Startując w tej konkurencji najmłodsi

zawodnicy uczą się sportowych zachowań: odczuwać smak zwycięstwa i sukcesu

oraz godzić się z porażką.

   

 Przygotowuje to ich do życia,

które jest pełne sukcesów i porażek.

 Karate Tsunami

YAKUSOKU-KUMITE


   YAKUSOKU-KUMITE (wymowa: jakusoku-kumite - jap. 'walka zadaniowa') to walka kontaktowa, łączy pokaz z walką, a polega na pokazie umiejętności obrony przed nieuzbrojonym i uzbrojonym napastnikiem.
   Oceniana jest para zawodników jako drużyna, która przygotowuje pokaz. Para ta demonstruje sześć starć: w trzech pierwszych zawodnicy nie są uzbrojeni, a w trzech kolejnych są uzbrojeni w wybrane przez siebie przyrządy.
   Starcia te polegają na zademonstrowaniu ataku oraz obrony i kontrataku – w dowolny sposób. Oceniane są: efektywność (skuteczność) i efektowność (widowiskowość).

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

Przykłady starć. Od lewej renshi Krzysztof Gasek 4 dan atakuje tobi-gyaku-mawashi-geri ('odwrotne kopnięcie okrężne w skoku'),

przed którym shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan obronił się poprzez wykonanie z doskonałym wyczyciem czasu uchi-nagashi-uke (zejścia z linii ataku z obrotem do wewnątrz). Od prawej shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan wykonuje o-soto-gari ('duże podcięcie

od zewnątrz'), powalając w kontrataku renshi Krzysztofa Gaska 4 dan.

 Karate Tsunami Karate Tsunami 

Inne przykłady starć. Od lewej sensei Krzysztof Jarząb 1 dan kontynuuje kontratak z użyciem hanbo (krótkiego kija) po powaleniu atakującego Sebastiana Bieńkowskiego. Od prawej Sebastian Bieńkowski broni się przez uchi-nagashi-uke (zejście z linii ataku

z obrotem do wewnątrz) z równoczesnym kontratakiem hanbo (krótkim kijem) w kark napastnika sensei Krzysztofa

Jarząba 1 dan, który atakuje morote-bo-zuki (wbiciem długim kijem trzymanym oburącz).


   UWAGA: W innym artykule pt. VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami Warszawa '2013 - Przykłady zademonstrowanych walk w ujęciu stroboskopowym przedstawiamy szereg zademonstrowanych w trakcie Mistrzostw Polski walk w ujęciu stroboskopowym, czyli klatka po klatce, jak na filmie.
  

RENRAKU-WAZA

 

   Konkurencja Renraku-waza (jap. 'kombinacje') polega na pokazaniu przez zawodnika 6 kombinacji - każdą kombinację na obie strony:

 • trzech pierwszych bez użycia broni
 • i trzech kolejnych z użyciem różnych przyrządów, wybranych spośród leżących na planszy.

   W każdej z tych trzech kombinacji musi być użyty inny przyrząd.
   Konkurencja rozgrywana tylko w kategoriach najmłodszych: kadetów i juniorów młodszych.

   Różnica pomiędzy kategoriami wiekowymi dotyczy ilości pokazanych technik i tym samym odzwierciedla naturalnie rosnący stopień trudności. W związku z tym kadeci muszą pokazać w każdej kombinacji minimum 3 techniki (może być ich więcej), a juniorrzy młodsi – minimum 5 technik (także może być ich więcej).

 Gabriel Pastuszka

Przykładowe sceny z konkurencji Renraku-waza. Występuje jeden

z najmłodszych wiekiem zawodników, Gabriel Pastuszka z Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa, który w konkurencji tej zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii kadetów.

Od lewej: jedna z kombinacji

z użyciem dwóch noży (jap. morote tanto), od prawej: inna z kombinacji

z użyciem 'trójzęba' (jap. sai).

 Gabriel Pastuszka

  

MAKIWARA-KUMITE


   MAKIWARA-KUMITE to pokaz walki, w której przeciwnika imituje przyrząd – worek treningowy.
   Runda: 0,5 minuty. W tym czasie zawodnik ma wykonać jak największą liczbę skutecznych technik na przyrządzie, demonstrując szybkość, siłę i ducha walki.

   W konkurencji tej worek treningowy imituje przeciwnika, a sędziowie oceniają występ zawodnika bynajmniej nie jako ćwiczenie technik na przyrządzie, lecz walkę z przeciwnikiem. Szereg osób ma kłopoty ze zrozumieniem tej różnicy. Z tego względu w Makiwara-kumite pod uwagę bierze się nie tylko siłę i skuteczność pojedynczych technik, ale również ich urozmaicenie, umiejętność wiązania ich w kombinacje oraz manewry i zejścia z linii ataku (jak w walce realnej).  
   Konkurencja Makiwara-kumite jest zastosowaniem w rywalizacji sportowej metody treningowej, która w Karate Tsunami znakomicie uzupełnia inne tradycyjne metody doskonalenia technik: kihon i renraku-waza, polegajace na ćwiczeniu technik i kombinacji bez trafiania w cel. W związku z tym przygotowując się do tej konkurencji zawodnik w naturalny sposób przygotowuje się do walki realnej.

   W konkurencji Makiwara-kumite worek wisi na takiej wysokości, aby jego dno oddalone było od podłoża o około 70 cm. Umożliwia to udział w tej konkurencji również osobom z młodszych kategorii wiekowych: juniorom młodszym i kadetom, a wszystkim demonstrowanie technik wymierzonych w stawy kolanowe oraz w genitalia.

 Karate Tsunami  Karate Tsunami  Karate Tsunami

  Przykłady Makiwara-kumite. W konkurencji tej zawodnik stara się wykonać jak największą liczbę urozmaiconych, silnych i skutecznych technik: kopnięć, uderzeń, bloków, a także manewry i zejścia z linii ataku napastnika. Na fotografii w środku przykład zastosowania

mae-hiza-geri (kopnięcia kolanem przodem), a po bokach - uchi-nagashi-uke (zejścia z linii ataku z obrotem do wewnątrz).

 

KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE


   Konkurencja KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE (formy Karate Tsunami) ma postać złożonego pokazu, a jest to forma walki z kilkoma napastnikami bez broni.
   Występ w tej konkurencji polega na pokazie trzech wybranych form spośród czterech przewidzianych kata:

 1. Kumo - jap. „chmury, pająk”,
 2. Haito - jap. „rozdarty na części”,
 3. Hareta sora - jap. „wypogodzone niebo”,
 4. Matsukaze - jap. „wiatr w sosnach”. 

   W przypadku kategorii mistrzów w konkurencji tej demonstrowane są trzy spośród następujących czterech kata:

 1. Nijusei - jap. „złączenie dwóch”,
 2. Sato - jap. „wieś rodzinna”,
 3. San sao - jap. „krzy kije”,
 4. San ishi - jap. „trzy kamienie”.

 renshi Krzysztof Gasek 4 dan  shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan

Przykłady wykonania Kata Tsunami Indywidualnie. U góry: od lewej renshi Krzysztof Gasek 4 dan, od prawej shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan. U dołu: od lewej Sebastian Bieńkowski 7 kyu, od prawej Mateusz Wiewiórowski 3 kyu. Na podstawie widocznych technik osoby na odpowiednim poziomie wyszkolenia powinny bez trudu rozpoznać, które kata (formy) wykonują ci zawodnicy.   

 Sebastian Bieńkowski  Mateusz Wiewiórowski

    

KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO


   Konkurencja KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO ma postać bardzo widowiskowego pokazu walki z kilkoma napastnikami.
   Występ w tej konkurencji polega na trzykrotnym wykonaniu jednej formy (zasady w zakresie jej wyboru są te same, co w konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE):

 1. synchroniczne wykonanie kata przez całą drużynę,
 2. interpretacja kata – starć z napastnikami,
 3. powtórne synchroniczne wykonanie kata przez całą drużynę.

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Przykład KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO w wykonaniu drużyny Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa. Członkowie tej drużyny

zdobyli złote medale i tytuły Mistrzów Polski w konkurencji Kata tsunami drużynowo w kategorii mistrzów.

Fotografie wyżej przedstawiają sceny z kata San sao (jap. 'trzy kije').

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

Sceny z interpretacji (jap. bunkai) formy San sao w wykonaniu tej samej drużyny.

 

POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNY


   Zawodnik prezentuje dowolny pokaz, np. w postaci kombinacji technik, formy itp.
   W tej konkurencji mogą startować: przedstawiciele wszelkich innych stylów - poza Karate Tsunami.
   Jest to konkurencja umożliwiająca porównywanie występów przedstawicieli różnych stylów i ich bogactwo ruchowe.
   Występ ocenia 3-osobowa Komisja Sędziowska stosując szkolną skalę ocen 0-6 punktów.
   Komisja Sędziowska przy ocenie bierze pod uwagę takie parametry, jak złożoność ruchów, ich skuteczność, stopień wyćwiczenia, pewność siebie, duch walki.

 

 Nguyen Van Oanh 5 dan  Nguyen Van Oanh 5 dan

   Mistrz Nguyen Van Oanh 5 dan, reprezentujacy drużynę Vinh Xuan Warszawa, zademonstrował indywidualnie formę żurawia

i zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski w konkurencji POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE w kategorii mistrzów.

   

 Pham Quang Luc 5 dan  Pham Quang Luc 5 dan

  Mistrz Pham Quang Luc 5 dan, reprezentujacy drużynę Vinh Xuan Warszawa, zademonstrował formę 108

(prezentując techniki na wielkim mistrzu Nguyen Ngoc Noi 10 dan) i zdobył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski

w konkurencji POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE w kategorii mistrzów.

 

POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY


   Pokaz odbywa się według zasad jak w POKAZIE SPECJALNYM INDYWIDUALNYM, ale prezentuje go zespół - grupa zawodników, np. para - demonstrując np. starcia (kilka starć) lub zespół kilkuosobowy (do 7 osób), demonstrując np. formę lub walkę jednego z dwoma lub trzema napastnikami.
   W tej konkurencji mogą startować: przedstawiciele wszelkich innych stylów - poza Karate Tsunami.

 

 Vinh Xuan  Vinh Xuan

 POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWO w kategorii mistrzów prezentują przedstawiciele drużyny Vinh Xuan Warszawa:

mistrz Tran Manh Thang 5 dan i mistrz Tran Thanh Hoai 5 dan.

 Vinh Xuan

 

 

   

POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWO w kategorii seniorów - formę smoka prezentuje 6-osobowa drużyna Vinh Xuan Warszawa w składzie: Dinh Trong Dai, Mai Xuan Hoa, Nguyen Quyet Thang, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Tinh, Tran Nam Hung.

   

Turniej Specjalny K1 FULL-CONTACT

z wyzwanym "MarKosem TSD" (Puławy)

 

   W trakcie Mistrzostw Polski zaplanowano Turniej Specjalny K1 FULL-CONTACT, a w nim sportowe pojedynki w formule K1 FULL-CONTACT, na które "MarKosa TSD" wyzwali mistrzowie z Puław, Włocławka i Oslo (łącznie pięciu mistrzów):
 1. meijin Jacek Błasiński 3 dan - Karate Tsunami Puławy
 2. sensei Piotr Orłowski 1 dan - Janowiec, Lubelszczyzna, startujący w drużynie Karate Tsunami Puławy
 3. sensei Karol Kacperski 1 dan - Karate Tsunami Puławy
 4. sensei Marek Leszczyński 2 dan - Oslo, Norwegia, startujący w drużynie Karate Tsunami Kutno
 5. sensei Michał Jankowski 1 dan - Włocławek, startujący w drużynie Karate Tsunami Kutno

   Wyzwali oni "MarKosa TSD" (Puławy; który utrzymuje, że posiada stopień 3 dan) na sportowe pojedynki, ponieważ od kilku lat w Internecie:

 • oczernia Karate Tsunami, rozgłaszając, że jest to styl nieskuteczny i nieużyteczny,
 • oczernia przedstawicieli Karate Tsunami, rozgłaszając, że rzekomo nie posiadają umiejętności w sztuce walki, a zniesławia zwłaszcza lidera tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan, którego określa najróżniejszymi epitetami, nawet chorym psychicznie i przestępcą,
 • kilka miesięcy temu zaczął oczerniać mistrza Jacka Błasińskiego 3 dan z Puław, rozgłaszając, że nie posiada umiejętności w sztuce walki, że czarny pas dostał, a stopnie mistrzowskie uzyskał "w obrzydliwie szybkim tempie".

    

Treść pisemnego wyzwania na sportowy pojedynek,

które meijin Jacek Błasiński 3 dan (Puławy)

wystosował do "MarKosa TSD".

  

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

    Tymczasem "MarKos TSD", oczerniajacy mistrza Jacka Błasińskiego 3 dan (Puławy) za ciężką pracę, wyniki i szybkie zdobywanie stopni mistrzowskich, przed kilkoma laty sam zdegradował się ze stopnia mistrzowskiego 1 dan. Publicznie, w rozesłanym do wielu osób liście ogłosił, że degraduje się ze stopnia mistrzowskiego. Sprawa ta została szeroko rozgłoszona w środowisku stylu Tang Soo Do i innych stylów, przekazywana jako swoista sensacja przez mistrzów w Polsce, Holandii, Anglii, USA i w innych krajach. Wskutek tej jedynej w historii sztuk walki na świecie SAMODEGRADACJI ze stopnia mistrzowskiego Polska została bardzo negatywnie rozsławiona jako kraj, w którym mieszka taki mistrz. 

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

   W tym samym czasie, gdy "MarKos TSD" (Puławy) zamiast ćwiczyć na sali treningowej siedział przy klawiaturze i wypisywał w Internecie, wspomniany Jacek Błasiński (Puławy) - uprawiający wcześniej różne style, między innymi Taekwon-do i Tang soo do (styl "MarKosa TSD") -niezwykle ciężko ćwiczył i przygotowywał się do kolejnych egzaminów.

  

   Ponadto zorganizował prężny Puławski Klub Karate Tsunami, rozpoczynając treningi w Puławach, Wąwolnicy i Rykach, zaś założone przez "MarKosa TSD" sekcje w różnych miejscowościach na Lubelszczyźnie poupadały, a on sam przestał prowadzić treningi nawet w Puławach, gdzie - jak twierdzi w Internecie - mieści się jego siedziba i główne dojang (koreań. ośrodek szkoleniowy).

 

 

Jacek Błasiński i Piotr Orłowski w trakcie intensywnych treningów

w Puławach i przygotowań do sportowej walki z "MarKosem TSD" (także Puławy).

  

   "MarKos TSD" nie stawił się jednak na sportowe pojedynki, choć dobrze o nich wiedział i obszernie komentował je w Internecie - początkowo przyznał, że Jacek Błasiński i jego kolega z Puław (Piotr Orłowski) są faktycznie lepsi od niego, ale później zaczął wypisywać, że pojedynki te nie opłacają się mu i znów skupił się na oczernianiu Karate Tsunami.

 

   Wskutek niestawienia się "MarKosa TSD" walkowerem - jak to jest przyjęte we wszystkich dyscyplinach sportowych - zwyciężyli jego przeciwnicy i otrzymali złote medale i specjalne pamiątkowe puchary

 

 

 Na fotografii zwycięzcy w Turnieju Specjalnym K1 FULL-CONTACT z "MarKosem TSD" - mistrzowie (od lewej):

 1. sensei Marek Leszczyński 2 dan (Oslo, Norwegia),
 2. sensei Michał Jankowski 1 dan (Włocławek),
 3. meijin Jacek Błasiński 3 dan (Puławy),
 4. sensei Karol Kacperski 1 dan (Puławy),
 5. sensei Piotr Orłowski 1 dan (Janowiec, Lubelszczyzna).
 Mistrzostwa Polski

   Szczegóły tego wyzwania wraz z większą liczbą fotografii przedstawione są w artykule: Wyzwanie "MarKosa TSD" na sportowe pojedynki.

 
   W godz. 14:30-15:30 blisko 220 uczestników Mistrzostw Polski zjadło obiad w stołówce na miejscu. Zawodnicy i sędziowie mieli zagwarantowany obiad bezpłatnie.

 

Gala Mistrzostw - uroczysta część oficjalna

 

   Galę Mistrzostw przedstawiamy tu w wersji uproszczonej i publikując tylko niektóre fotografie.
   Ta uroczysta część oficjalna Mistrzostw wraz z wielką liczbą fotografii przedstawiona jest w szczegółach w artykule: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

     

 Karate Tsunami  Mistrzostwa Polski

Do Gali Mistrzostw Polski uczestnicy ustawili się w rzędach, według hierarchi posiadanych stopni. U góry od lewej:

 na pierwszym planie mistrzowie Karate Tsunami. Od prawej: na pierwszym planie mistrzowie koreańskiego

stylu Taekwon-do, chińskiego stylu Pak hok Kung-fu i wietnamskiego stylu Vinh Xuan. 

 Karate Tsunami

   

 

 

Przed szeregami uczestników Mistrzostw Polski ustawili się przedstawiciele organizatorów

 i dostojni goście.

 

Na fotografii wystąpienie

Jego Ekscelencji

 Ambasadora Wietnamu Nguyen Hoang.

 

 Mistrzostwa Polski  Karate Tsunami

Po hymnie narodowym prezes Federacji Karate Tsunami i Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście otworzył Mistrzostwa Polski.


   O godz. 17:00 odbyła się Gala Mistrzostw - uroczysta część oficjalna Mistrzostw:

 1. hymn narodowy,
 2. uroczyste otwarcie Mistrzostw – soke Ryszard Murat 10 dan - prezes Federacji Karate Tsunami i Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 3. przedstawienie gości i mistrzów – soke Ryszard Murat 10 dan
 4. kazanie dla zgromadzonych - ksiądz gen. bryg. CSLI Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz) – kierownik ośrodka Karate Tsunami w Wałczu, kapelan Karate Tsunami i konsultant ds. religijnych Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 5. uroczyste wręczenie prestiżowych odznaczeń wietnamskich - Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang
 6. uroczyste wręczenie najbardziej prestiżowego odznaczenia kombatanckiego Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI – kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski (Warszawa) - prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI,
 7. uroczyste wręczenie prestiżowego odznaczenia kombatanckiego Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU – kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski (Warszawa)
 8. uroczyste wręczenie certyfikatów na stopnie mistrzowskie – prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) - założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, emerytowany starszy wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) –  posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, lider stylu Vinh Xuan, wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 9. uroczyste wręczenie certyfikatów - licencji Mistrza Koordynatora Karate Tsunami w danym województwie –  prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) i wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi)
 10. uroczyste wręczenie licencji sędziowskich –  prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) i wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi)
 11. uroczyste wręczenie certyfikatów dożywotniej przynależności do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki –  hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa, System Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) i sahyum Wojciech Dolny 8 dan (Wrocław, Taekwon-do, wiceprezes Zarządu Głównego Federacji)
 12. uroczyste wręczenie specjalnych pucharów
 13. walki finałowe w wybranych konkurencjach i kategoriach, między innymi Kata Tsunami indywidualnie i zespołowo, Tokui-kata, Yakusoku-kumite, K1 FULL-CONTACT, Light-Contact, Sumo-grappling, Pokaz specjalny indywidualnie i zespołowo
 14. uroczyste wręczenie medali i pucharów zwycięzcom w poszczególnych kategoriach

 Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang  sensei dr inż. Mariusz Wójcik 2 dan Kraków

U góry od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan przedstawia gościa Mistrzostw Polski - Jego Ekscelencję Ambasadora Wietnamu

Nguyen Hoang (drugi od lewej). Od prawej: soke Ryszard Murat 10 dan przedstawia gościa Mistrzostw Polski

sensei dr inż. Mariusza Wójcika 2 dan (Kraków, pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej).

 

   Po otwarciu Mistrzostw Polski prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan przedstawił gości i mistrzów.


   Wśród dostojnych gości, którzy swą obecnością zaszczycili Mistrzostwa Polski, znaleźli się:

 1. Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang
 2. Luong Quang Chinh - I Sekretarz Ambasady Wietnamu w Warszawie
 3. kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski (Warszawa) - prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI
 4. mjr Jan Rybak (Żyrzyn, Lubelszczyzna) kombatant Wojska Polskiego
 5. kpt. Zygmunt Dzięgiel (Puławy) kombatant Batalionów Chłopskich
 6. por. Au Van Yen - prezes Zarządu Towarzystwa Weteranów Wietnamskich
 7. ppłk. Chu Van Nghia - członek Zarządu Towarzystwa Weteranów Wietnamskich
 8. kpt. Nguyen Van Hinh - członek Zarządu Towarzystwa Weteranów Wietnamskich
 9. Jacek Sadomski - przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer
 10. prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) - założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, emerytowany starszy wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 11. hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa) – lider Systemu Czerwonego Feniksa i skarbnik Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 12. hanshi Krzysztof Wasiak 8 dan (Warszawa) – weteran sztuk walki w Polsce, były sekretarz generalny Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, wiceprezydent Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu i zastępca nieżyjącego wielkiego mistrza prof. Krzysztofa Kondratowicza - prezydenta Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu i wiceprezesa Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 13. ksiądz gen. bryg. CSLI Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz) – kierownik ośrodka Karate Tsunami w Wałczu, kapelan Karate Tsunami i konsultant ds. religijnych Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 14. sensei dr inż. Mariusz Wójcik 2 dan (Kraków) – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  weteran Karate Kyokushin, Mistrz Koordynator Wojewódzki Karate Tsunami na Województwo Małopolskie

   Obecność wśród dostojnych gości kombatantów polskich i weteranów wietnamskich stanowi symboliczne i społecznie uzasadnione połączenie tradycji sportów walki z historycznymi tradycjami wojennymi narodu polskiego i wietnamskiego.

  

   Następnie prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan przedstawił zgromadzonych na Mistrzostwach Polski mistrzów, to jest osoby posiadające stopnie mistrzowskie.
   Na Mistrzostwach Polski zgromadziło się aż 62 mistrzów, co jest ewenementem na zawodach sportów walki w Polsce. Podkreślił, że właśnie mistrzowie - ich liczba i stopnie - decydują o poziomie, znaczeniu i prestiżu imprezy sztuk walki.
   Oto
wykaz obecnych na Mistrzostwach Polski mistrzów w kolejności od najwyższego stopnia, a następnie alfabetycznie według nazwisk:

 1. wielki mistrz prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa)
 2. soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) 
 3. wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi)
 4. sahyum Wojciech Dolny 9 dan (Wrocław)
 5. hanshi Waldemar Badziąg 8 dan (Piła)
 6. hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa)
 7. hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka/Zurich/Modena)
 8. hanshi Krzysztof Wasiak 8 dan (Warszawa)
 9. shihan Andrzej Kaczmar 7 dan (Bytom)
 10. shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno)
 11. shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan (Warszawa)
 12. shihan ks. Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz)
 13. shihan Jacek Łukawczyk 6 dan (Kutno)
 14. mistrz Truong Anh Tuan 6 dan (Warszawa)
 15. shihan Jarosław Wadelski 6 dan (Konin)
 16. kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz)
 17. kyoshi Mariusz Kowalski 5 dan (Ipswich, Anglia)
 18. kyoshi Andrzej Misztal 5 dan  (Kutno)
 19. kyoshi dr Maciej Misztal 5 dan (Kutno)
 20. mistrz Nguyen Van Oanh 5 dan
 21. mistrz PHAM Quang Luc 5 dan
 22. mistrz Tran Thanh Hoai 5 dan
 23. mistrz Vu Manh Thang 5 dan
 24. sifu Artur Dybcio 4 dan (Warszawa)
 25. renshi Krzysztof Gasek 4 dan (Ząbki)
 26. mistrz Marek Hisztin 4 dan (Wrocław)
 27. renshi Dominik Kanderski 4 dan (Biała Podlaska)
 28. renshi Mariusz Krupiński 4 dan  (Warszawa)
 29. renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa)
 30. renshi Konrad Urbanek 4 dan (Warszawa)
 31. meijin Jacek Błasiński 3 dan (Puławy)
 32. meijin Grzegorz Gradowski 3 dan (Konin)
 33. meijin Maciej Rogosz 3 dan (Warszawa)
 34. sensei Piotr Bartoszewski 2 dan (Pilawa)
 35. mistrz Iwo Borowski 2 dan (Biernacice, Dolny Śląsk)
 36. sifu Elżbieta Dybcio 2 dan (Warszawa)
 37. sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn)
 38. sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk)
 39. sensei Marek Leszczyński 2 dan (Oslo, Norwegia)
 40. sensei Renata Murat 2 dan (Warszawa)
 41. sensei dr Mariusz Wójcik 2 dan (Kraków)
 42. sensei Robert Wółkiewicz 2 dan (Płock)
 43. sensei Łukasz Dudko 1 dan (Olsztyn)
 44. sifu Bartłomiej Dybcio 1 dan (Warszawa)
 45. sensei Tomasz Fajkowski 1 dan (Kutno)
 46. sensei Paweł Hofman 1 dan (Włocławek)
 47. sensei Michał Jankowski 1 dan (Włocławek)
 48. sensei Krzysztof Jarząb 1 dan (Koszalin)
 49. sensei Karol Kacperski 1 dan (Puławy)
 50. sensei Kamil Kaczmar 1 dan (Bytom)
 51. sensei Krzysztof Krakowski 1 dan (Konin)
 52. sifu Paweł Machoń 1 dan (Warszawa)
 53. sensei Aleksander Matrejek 1 dan (Gorzów Wielkopolski)
 54. sensei Janusz Miczka 1 dan (Konin)
 55. mistrz Tomasz Nakonieczny 1 dan (Warszawa)
 56. sensei Anna Nolewajka 1 dan (Bytom)
 57. sensei Piotr Orłowski 1 dan (Janowiec, Lubelszczyzna)
 58. sifu Mikołaj Rogóż 1 dan (Warszawa)
 59. sensei Piotr Sumiński 1 dan (Łowicz)
 60. sifu Jakub Szulc 1 dan (Warszawa)
 61. sifu Aleksandra Szymczak 1 dan (Warszawa)
 62. sensei Mirosław Wegner 1 dan (Piła)      

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

Następnie kazanie dla zgromadzonych wygłosił ksiądz gen. bryg. CSLI Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz) – kierownik ośrodka Karate Tsunami w Wałczu, kapelan Karate Tsunami i konsultant ds. religijnych Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.


   Pełna treść tego kazania podana jest w artykule: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

 

Wręczenie prestiżowych odznaczeń wietnamskich

 

   W trakcie Gali Mistrzostw wręczone zostały trzy prestiżowe państwowe odznaczenia wietnamskie: Order Pokoju i Przyjaźni Między Narodami.   

 Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang  I Sekretarz Ambasady Luong Quang Chinh

   Przedstawiciele Rządu Wietnamu: Jego Ekscelencja Ambasador Nguyen Hoang (u góry od lewej) i I Sekretarz Ambasady Luong Quang Chinh (u góry od prawej) w swych wystąpieniach poinformowali, że odznaczenia te przywiózł Przewodniczący Zgromadzenia (Parlamentu) Wietnamu Nguyen Sinh Hung, który dwa dni temu przyjechał do Polski na zaproszenie Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz i odleciał wczoraj do Hanoi.


   Jego Ekscelencja Ambasador Nguyen Hoang stwierdził, że wizyta Przewodniczącego Zgromadzenia (Parlamentu) Wietnamu Nguyen Sinh Hung była bardzo owocna, ponieważ spotkał się z kierownictwem Sejmu i Senatu RP, z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, Premierem Donaldem Tuskiem i szeregiem innych najwyższych polskich dostojników.

 

   Certyfikat potwierdzający nadanie tego orderu podpisał minister Vu Xuan Hong, przewodniczący federacji towarzystw przyjaźni narodu wietnamskiego z narodami świata.

 

   Jego Ekscelencja Ambasador Nguyen Hoang podkreślił, że ten prestiżowy order przyznany został za zasługi w rozwoju przyjaźni polsko-wietnamskiej.

 

   Potem I Sekretarz Ambasady Luong Quang Chinh zapowiedział, że  Jego Ekscelencja Ambasador Nguyen Hoang wręczy ten order odznaczanym w kolejności posiadanych stopni. Otrzymały go trzy osoby:

 1. płk Ryszard Murat (Warszawa) prezes Federacji,
 2. mjr Jan Rybak (Żyrzyn, Lubelszczyzna) kombatant Wojska Polskiego,
 3. kpt. Zygmunt Dzięgiel (Puławy) kombatant Batalionów Chłopskich.

 soke Ryszard Murat 10 dan  mjr Jan Rybak

 kpt. Zygmunt Dzięgiel  Karate Tsunami

  Wręczenie tych odznaczeń wraz z większą liczbą fotografii przedstawione jest w szczegółach w artykule:

VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

 

 Statuetka pomnika Bitwy partyzanckiej i zagłady Kolonii Zbędowice 1942

 

   Następnie wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) –  posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, lider stylu Vinh Xuan, wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki poprosił Jego Ekscelencję Ambasadora Wietnamu Nguyen Hoang o wręczenie prowadzącemu Mistrzostwa soke Ryszardowi Murat 10 dan osobistego prezentu w postaci mosiężnej statuetki pomnika Bitwy partyzanckiej i zagłady Kolonii Zbędowice 1942. Została ona wykonana na specjalne zamówienie wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan przez artystów wietnamskich w Hanoi.  

 soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan
   Wyjaśnienie: statuetka ta jest miniaturą pomnika z wojennego cmentarza w Kolonii Zbędowice w Gminie Kazimierz Dolny na Lubelszczyźnie. Na cmentarzu tym leżą polscy partyzanci, polegli tu w 1942 roku w zwycięskiej bitwie z Niemcami oraz rozstrzelani przez Niemców za tę klęskę mieszkańcy Kolonii Zbędowice (84 osoby, w tym niemowlęta). Pomnik przedstawia rozstrzeliwaną przez Niemców za działaność partyzancką polską rodzinę (dokładnie rodzinę soke Ryszarda Murata - jego dziadka, babkę i dwoje ich dzieci).   

   Trzy sylwetki mają wyryty na tułowiu krzyż jako symbol, że zostały tu rozstrzelane i pogrzebane. Czwarta postać - mała dziewczynka została przedstawiona w postaci wklęsłej, aby podkreślić, że przeżyła własną śmierć - w nieprawdopodobny sposób ocalała z zagłady, choć była rozstrzeliwana. To najbliższa krewna soke Ryszarda Murata, Marianna Murat (obecnie 79 lat), która w wieku 8 lat przeżyła zagładę, przykryta ciałem przez rozstrzeliwaną matkę, a babkę Ryszarda Murata, 42-letnią Balbinę Murat.
   Wydarzenia upamiętniane tym wstrząsającym pomnikiem są głośnym w kraju przykładem walki (zwycięskiej bitwy partyzanckiej) i męczeństwa narodu polskiego (wybicia przez Niemców mieszkańców całej miejscowości). O znaczeniu tych wydarzeń świadczy fakt, że nawet Głowa Państwa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski skierował do organizatorów i uczestników rocznicowej uroczystości na tym cmentarzu 25 listopada 2012 roku specjalny list, przekazany na ręce soke Ryszarda Murata.
   Warto też dodać, że wydarzenia w Kolonii Zbędowice i działalność tutejszego oddziału partyzanckiego stały się kanwą słynnego serialu "Stawka większa niż życie", a  partyzancki komendant por. Jan Płatek ps. "Kmicic" pierwowzorem fikcyjnej filmowej postaci Hansa Klossa, Polaka przebierającego się w mundur oficera niemieckiego (dokładnie z placówki Abwehry w Kazimierzu Dolnym). 

   Kwestia ta przedstawiona jest bardziej szczegółowo w artykule: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

 

Wręczenie dwóch ostatnio opublikowanych podręczników

wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan

 Nguyen Ngoc Noi 10 dan

   

Potem wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan uroczyście wręczył prowadzącemu Mistrzostwa i swemu przyjacielowi soke Ryszardowi Murat 10 dan swoje dwie książki - dwa ostatnio opublikowane

w Wietnamie (w roku 2012) podręczniki do nauki stylu Vinh Xuan: "Viet Nam Vinh Xuan

Noi Gia Quyen Phap" i "Durong

 Sinh Vinh Xuan Noi Gia",

z osobistą dedykacją.

                                                    Dwa najbardziej prestiżowe odznaczenia kombatanckie

  

   Następnie wręczone zostały dwa najbardziej prestiżowe polskie odznaczenia kombatanckie: Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI i Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU.       

   Uroczyste wręczenie tych odznaczeń kombatanckich jest ewenementem na imprezie sportowej i stanowi symboliczne i społecznie uzasadnione połączenie tradycji sportów walki z historycznymi tradycjami wojennymi narodu polskiego.    

   Dodać też warto, że wymienione osoby odznaczone zostały odznaczone prestiżowymi odznaczeniami kombatanckimi: Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI i Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU nie za działalność sportową, lecz za upamiętnianie i upowszechnianie wojennych wydarzeń w Kolonii Zbędowice i tym samym za podnoszenie świadomości historycznej, patriotycznej i narodowej.

   Te najbardziej prestiżowe odznaczenia kombatanckie wręczył prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski. Odznaczeniami tymi uhonorowane zostały następujące osoby:

 

Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów

Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI:

 1. Nguyen Hoang (Hanoi – Warszawa) – Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w Polsce
 2. prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) – założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 3. Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) – prezes Federacji Karate Tsunami i Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 4. Wojciech Dolny 8 dan (Wrocław) – posiadacz najwyższego stopnia w środowisku Taekwon-do w Polsce, prezes Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do i wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 5. Artur Dybcio 4 dan (Warszawa) – prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak-hok Kung-fu (Biały Żuraw), sekretarz generalny Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 6. Krzysztof Wasiak 8 dan (Warszawa) – weteran sztuk walki w Polsce, były sekretarz generalny Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, wiceprezydent Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu i zastępca nieżyjącego wielkiego mistrza prof. Krzysztofa Kondratowicza - prezydenta Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu i wiceprezesa Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang

 

 

 

 

 

 

   

Najbardziej prestiżowe odznaczenie kombatanckie

 Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI

otrzymuje Jego Ekscelencja Ambasador

Wietnamu w Polsce Nguyen Hoang.

 prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan

 

 

 

 

 

 

Najbardziej prestiżowe odznaczenie kombatanckie

 Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI otrzymuje prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) – założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 soke Ryszard Murat 10 dan

 

 

 

 

 

   

Najbardziej prestiżowe odznaczenie kombatanckie

 Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI otrzymuje soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) – prezes Federacji Karate Tsunami i Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   Wręczenie tych odznaczeń wszystkim wymienionym osobom wraz z dużą liczbą fotografii przedstawione jest w szczegółach w artykule: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

    

Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów

Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU:

 1. Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) –  posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, lider stylu Vinh Xuan, wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 2. Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka) – wiceprezydent Federacji Karate Tsunami i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 3. Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa) – lider Systemu Czerwonego Feniksa i skarbnik Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 4. Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan (Warszawa) – weteran Karate Tsunami
 5. Truong Anh Tuan 6 dan (Warszawa) – kierownik polskiego oddziału Vinh Xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 6. ksiądz gen. bryg. CSLI Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz) – kierownik ośrodka Karate Tsunami w Wałczu, kapelan Karate Tsunami i konsultant ds. religijnych Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 7. Jarosław Wadelski 6 dan (Konin) - kierownik ośrodka Karate Tsunami w Koninie
 8. Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz) – kierownik ośrodka Karate Tsunami w Łowiczu, członek Honbu Zarządu Polskiego Oddziału Federacji Karate Tsunami
 9. Konrad Urbanek 4 dan (Warszawa) - weteran Karate Tsunami
 10. Krystian Herncisz (Otwock) – właściciel Studia Filmowego „HernciszFilm”
 wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan

 

 

 

 

 

 

   

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie

Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU

 otrzymuje wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) –  posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, lider stylu Vinh Xuan, wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

 

 

 

 

 

 

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie

Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU

 otrzymuje hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka) – wiceprezydent Federacji Karate Tsunami i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

 hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan

 

 

 

 

 

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie

Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU

 otrzymuje hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan

 (Warszawa) – lider Systemu Czerwonego Feniksa

 i skarbnik Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

   Wręczenie tych odznaczeń wszystkim wymienionym osobom wraz z dużą liczbą fotografii przedstawione jest w szczegółach w artykule: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

 Au Van Yen

     

 

Z uwagi na obecność polskich kombatantów,

a także ze względu na wręczenie prestiżowych polskich odznaczeń kombatanckich,

Jego Ekscelencja Ambasador Nguyen Hoang

 zaprosił na Galę Mistrzostw Polski kierownictwo Towarzystwa Weteranów Wietnamskich w osobach: prezesa por. Au Van Yen, ppłk. Chu Van Nghia

 i kpt. Nguyen Van Hinh. 

Jak wiadomo, weterani wietnamscy

szczycą się - podobnie jak polscy -

wielkimi sukcesami wojennymi, ponieważ

pokonali armie mocarstw: Francji, USA i Chin.

 Mistrzostwa Polski

 

 

 

Na Mistrzostwach Polski Karate Tsunami spotkali się prezesi polskich i wietnamskich organizacji kombatanckich: kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski - polski bohater wojenny i prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI oraz por. Au Van Yen -

wietnamski bohater wojenny i prezes

Towarzystwa Weteranów Wietnamskich.

 

To spotkanie na Mistrzostwach Polski

jest również ewenementem i stanowi symboliczne

i społecznie uzasadnione połączenie tradycji

 sportów walki z historycznymi tradycjami

wojennymi narodu polskiego i wietnamskiego.

 

Certyfikaty na stopnie mistrzowskie

 

   Certyfikaty na stopnie mistrzowskie otrzymały następujące osoby:

 1. prof. Tadeusz Kochanowski (Warszawa) – na 10 dan
 2. Wojciech Dolny (Wrocław) - na 9 dan Taekwon-do
 3. Waldemar Badziąg (Piła) - na 8 dan 
 4. Arkadiusz Wiewiórowski (Warszawa) – na 7 dan
 5. Andrzej Kaczmar (Bytom) – na 7 dan
 6. Jarosław Wadelski (Konin) – na 6 dan
 7. Jacek Łukawczyk (Kutno) - na 6 dan
 8. Mariusz Kowalski (Ipswich, Anglia) - na 5 dan
 9. Andrzej Misztal (Kutno) - na 5 dan 
 10. Krzysztof Gasek (Ząbki) – na 4 dan
 11. Mariusz Krupiński (Warszawa) – na 4 dan 
 12. Janusz Popiołek (Warszawa) - na 4 dan
 13. Jacek Błasiński (Puławy) – na 3 dan 
 14. Grzegorz Gradowski (Konin) - na 3 dan 
 15. Marek Leszczyński (Oslo, Norwegia) - na 2 dan
 16. Michał Jankowski (Włocławek) - na 1 dan
 17. Krzysztof Jarząb (Koszalin) – na 1 dan
 18. Kamil Kaczmar 1 dan (Bytom) – na 1 dan
 19. Karol Kacperski (Puławy) - na 1 dan 
 20. Anna Nolewajka (Bytom) – na 1 dan
 21. Piotr Orłowski (Janowiec) – na 1 dan
 22. Mirosław Wegner (Piła) - na 1 dan 
 prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan

 

 

     

Jako pierwszy certyfikat na najwyższy

stopień mistrzowski 10 dan otrzymał

prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) – założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,

protoplasta i nestor sztuk walki w Polsce,

ponieważ jak wiadomo niemal wszyscy

instruktorzy pozostałych styli

rozpoczynali od judo.

 prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan

 

 

 

 

   

W tym miejscu prezes Federacji

soke Ryszard Murat 10 dan powiedział,

że zawistni przeciwnicy rozpowszechniają plotki, jakoby nie wiadomo, u kogo uczył się sztuk walki.

   

 Oto jeden z moich nauczycieli -

stwierdził wskazując na wielkiego mistrza

Tadeusza Kochanowskiego 10 dan

 sahyum Wojciech Dolny 9 dan

 

 

   

Kolejne certyfikaty wręczali

mistrzowie o najwyższych stopniach:

wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan - posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie

i wielki mistrz prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan - nestor sportów walki w Polsce.

 

Certyfikat na stopień 9 dan otrzymuje

sahyum Wojciech Dolny 8 dan (Wrocław) – posiadacz najwyższego stopnia w środowisku Taekwon-do w Polsce, prezes Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do i wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 hanshi Waldemar Badziąg 8 dan

 

 

 

 

 

 

Certyfikat na stopień 8 dan otrzymuje

hanshi (jap. 'mistrz mistrzów') Waldemar Badziąg (Piła) - weteran Karate Tsunami, kierownik ośrodka Karate Tsunami w Pile, Mistrz Koordynator Wojewódzki Karate Tsunami

na woj. wielkopolskie.

   Wręczenie tych certyfikatów wszystkim wymienionym osobom wraz z dużą liczbą fotografii przedstawione jest w szczegółach w artykule: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

   

Licencje Mistrzów Koordynatorów Karate Tsunami

 

   Kilkunastu mistrzów otrzymało certyfikaty - licencje powołujące na zaszczytną funkcję Mistrza Koordynatora Karate Tsunami w danym województwie. Osoby te automatycznie wchodzą w skład Honbu Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami:

 1. Województwo Mazowieckie - shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan (Warszawa)
 2. Województwo Łódzkie - shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno)
 3. Województwo Wielkopolskie - hanshi Waldemar Badziąg 8 dan (Piła)
 4. Województwo Wielkopolskie - shihan Jarosław Wadelski 6 dan (Konin)
 5. Województwo Zachodniopomorskie - shihan ks. Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz)
 6. Województwo Lubuskie - sensei Aleksander Matrejek 1 dan (Gorzów Wlkp.)
 7. Województwo Śląskie - shihan Andrzej Kaczmar 7 dan (Bytom)
 8. Województwo Małopolskie - sensei dr Mariusz Wójcik 2 dan (Kraków)
 9. Województwo Lubelskie - meijin Jacek Błasiński 3 dan (Puławy)
 10. Województwo Podlaskie - hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka)
 11. Województwo Warmińsko-mazurskie - sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn)
 12. Województwo Pomorskie - sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk)
 shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan

 

 

 

 

   

Certyfikat - licencję

powołującą na zaszczytną funkcję

Mistrza Koordynatora Karate Tsunami

w Województwie Mazowieckim

otrzymuje

shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan

(Warszawa).

 sensei Aleksander Matrejek 1 dan

 

 

 

 

   

Certyfikat - licencję

powołującą na zaszczytną funkcję

Mistrza Koordynatora Karate Tsunami

w Województwie Lubuskim

otrzymuje sensei Aleksander Matrejek 1 dan

 (Gorzów Wielkopolski).

 sensei Waldemar Lademan 2 dan

 

 

 

 

 

   

Certyfikat - licencję

powołującą na zaszczytną funkcję

Mistrza Koordynatora Karate Tsunami

w Województwie Pomorskim otrzymuje

sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk).

 sensei dr inż. Mariusz Wójcik 2 dan

 

 

   

 

 

Certyfikat - licencję

powołującą na zaszczytną funkcję

Mistrza Koordynatora Karate Tsunami

w Województwie Małopolskim otrzymuje

sensei dr inż. Mariusz Wójcik 2 dan (Kraków).

   Certyfikaty te wręczali mistrzowie o najwyższych stopniach: wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan - posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie i wielki mistrz prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan - nestor sportów walki w Polsce.

 

   Wręczenie tych certyfikatów wszystkim wymienionym osobom wraz z dużą liczbą fotografii przedstawione jest w szczegółach w artykule: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Gala Mistrzostw.

 

Licencje sędziowskie

 

   Certyfikaty – licencje sędziego Karate Tsunami otrzymali:

 1. Piotr Bartoszewski 2 dan (Pilawa)
 2. Jacek Błasiński 3 dan (Puławy)
 3. Dybcio Artur 4 dan (Pak Hok Kung-fu, Warszawa)
 4. Dybcio Bartłomiej 1 dan (Pak Hok Kung-fu, Warszawa)
 5. Tomasz Fajkowski 1 dan (Kutno)
 6. Kowalski Mariusz 5 dan (Ipswich, Anglia) 

   W trakcie Mistrzostw Polski licencję sędziego otrzymują ci mistrzowie, którzy po przejściu stosownego Kursu sędziowskiego i zdaniu wymaganego egzaminu dołączają do grona Sędziów Karate Tsunami.

 

Dokumenty instruktora Karate Tsunami

 

   Dokumenty potwierdzające ukończenie stosownego Kursu instruktorskiego i uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora sztuki walki Karate Tsunami otrzymał:

 • Jacek Grzegorz Górski (Pilawa, lat 37)

Certyfikaty dożywotniej przynależności do

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

 

   Certyfikaty te otrzymali:

 1. Janusz Rogatko (Warszawa, lat 40) przedstawiciel Systemu Czerwonego Feniksa
 2. Marek Szostak (Warszawa, lat 49) przedstawiciel Systemu Czerwonego Feniksa
 3. Doan The Dong (Hanoi, Wietnam, lat 24) przedstawiciel stylu Vinh Xuan (Wing Chun)
 4. Ninh Binh Tho (Hanoi, Wietnam, lat 38) przedstawiciel stylu Vinh Xuan (Wing Chun)
 5. Thai Thi Thuc Quyen (Hanoi, Wietnam, lat 36) przedstawiciel stylu Vinh Xuan (Wing Chun)
 6. Vu Thahh Binh (Hanoi, Wietnam, lat 39) przedstawiciel stylu Vinh Xuan (Wing Chun)
 7. Mariusz Kowalski 5 dan (Ipswich, Anglia, lat 31) przedstawiciel Karate Tsunami
 Mistrzostwa Polski

 

 

 

 

 

   

Certyfikaty te wręczyli

przedstawiciele Zarządu Głównego Federacji: wiceprezes sahyum Wojciech Dolny 9 dan

 (Wrocław; Taekwon-do) i skarbnik hanshi

Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa;

System Czerwonego Feniksa).

Obecni odebrali je osobiście.

 Mistrzostwa Polski

 

 

 

 

 

 

   

W imieniu czterech członków Federacji

z Hanoi w Wietnamie certyfikaty te odebrał ich nauczyciel wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan.

   

 Wręczy im je uroczyście w Hanoi i przekaże Zarządowi Głównemu Federacji sprawozdanie

i fotografie z tej uroczystości.

Specjalne puchary


   Specjalne puchary otrzymali:

 1. kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski - prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI
 2. prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) - założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, emerytowany starszy wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 3. wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) –  posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, lider stylu Vinh Xuan, wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 4. meijin Jacek Błasiński 3 dan (Puławy) - za zwycięstwo w Turnieju Specjalnym K1 FULL-CONTACT
 5. sensei Piotr Orłowski 1 dan (Janowiec) - za zwycięstwo w Turnieju Specjalnym K1 FULL-CONTACT
 6. Karol Kacperski (Puławy) - za zwycięstwo w Turnieju Specjalnym K1 FULL-CONTACT
 7. Michał Jankowski (Włocławek) - za zwycięstwo w Turnieju Specjalnym K1 FULL-CONTACT
 8. sensei Marek Leszczyński (Oslo, Norwegia) - za zwycięstwo w Turnieju Specjalnym K1 FULL-CONTACT

 Walki finałowe w wybranych konkurencjach i kategoriach

i uroczyste wręczenie medali i pucharów

   

   W trakcie Gali Mistrzostw odbyły się walki finałowe w wybranych konkurencjach i kategoriach, między innymi Kata Tsunami indywidualnie i zespołowo, Tokui-kata, Yakusoku-kumite, K1 FULL-CONTACT, Light-Contact, Sumo-grappling, Pokaz specjalny indywidualnie i zespołowo.

   Między innymi w walce finałowej w konkurencji K1 FULL-CONTACT seniorów mężczyzn w kategorii lżejszej do 80 kg zmierzyli się: Karol Kacperski (Karate Tsunami Puławy) i Mateusz Wiewiórowski (Honbu Dojo Karate Tsunami Warszwa). W walce zwyciężył Mateusz Wiewiórowski, zdobywając złoty medal i tytuł Mistrza Polski, zaś Karol Kacperski zdobył tym samym srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski.

   W walce finałowej w konkurencji SUMO-GRAPPLING kadetów (najmłodszych) w kategorii lżejszej zmierzyli się: Karol Kłoskowski (Karate Tsunami Olsztyn) i Piotr Swyszcz (Karate Tsunami Kutno). Zwyciężył Karol Kłoskowski, zdobywając złoty medal i tytuł Mistrza Polski, a jego przeciwnik zdobył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski.

   W konkurencji KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE w kategorii mistrzów w finale zmierzyli się: shihan Jarosław Wadelski 6 dan (Karate Tsunami Konin) i shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan (Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa). Zwyciężył shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan, zdobywając złoty medal i tytuł Mistrza Polski, zaś jego konkurent srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski.

   W konkurencji POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE w kategorii mistrzów w finale zmierzyli się: mistrz Nguyen Van Oanh 5 dan (Vinh Xuan Warszawa) i mistrz Pham Quang Kuc 5 dan (Vinh Xuan Warszawa). Zwyciężył mistrz Nguyen Van Oanh 5 dan i to on zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski, a jego przeciwnik srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski.

 

   Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie medali i pucharów zwycięzcom w tych walkach finałowych.

   Dalej przedstawiamy fotografie ukazujące wręczenie medali zwycięzcom w wybranych konkurencjach i kategoriach w trakcie całych Mistrzostw Polski.

 Karate Tsunami

   

 

 

 

Na podium zwycięzcy w konkurencji KATA

 TSUNAMI DRUŻYNOWO w kategorii mistrzów.

 

I miejsce i złote medale zdobyła drużyna Honbu

 Dojo Karate Tsunami Warszawa w składzie:

shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan,

renshi Krzysztof Gasek 4 dan i sempai Mateusz Wiewiórowski 3 kyu. II miejsce i srebrne medale zdobyła drużyna Karate Tsunami Konin w składzie: shihan Jarosław Wadelski 6 dan, sensei Krzysztof Krakowski 1 dan i sensei Janusz Miczka 1 dan.

III miejsce i brązowe medale zdobyła drużyna Karate Tsunami Łowicz w składzie: kyoshi Daniel

 Bogusz 5 dan, sensei Piotr Sumiński 1 dan

i sempai Łukasz Szczepanik 3 kyu.

 Karate Tsunami

 

 

   

Na podium zwycięzcy w konkurencji

YAKUSOKU-KUMITE w kategorii mistrzów.

 

I miejsce i złote medale zdobyła drużyna

Karate Tsunami Bytom w składzie: shihan Andrzej Kaczmar 7 dan i sensei Anna Nolewajka 1 dan.

II miejsce i srebrne medale zdobyła drużyna

Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa

w składzie: shihan Arkadiusz Wiewiórowski

7 dan i renshi Krzysztof Gasek 4 dan.

III miejsce i brązowe medale zdobyła drużyna mieszana w składzie: sensei Krzysztof Jarząb

1 dan (Koszalin) i gakusei Sebastian Bieńkowski

7 kyu (Warszawa).

 Vinh Xuan

 

 

 

 

 

 

   

Na podium zwycięska drużyna

wietnamskiego stylu Vinh Xuan.

 

Sukcesy odnotowane w Otwartych

Mistrzostwach Polski Karate Tsunami

mocno promują styl

Vinh Xuan w Polsce i sprawiają,

że jest on coraz bardziej znany.

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Na podium najmłodsi uczestnicy Mistrzostw Polski - kadeci, czyli uczniowie klas I-III szkól podstawowych.

Oni także odnotowali wielkie sukcesy i są przyszłością Karate Tsunami.

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

 Dumni zwycięzcy w konkurencji SUMO-GRAPPLING w kategorii juniorzy młodsi. I miejsce i złoty medal zdobył Aleksander Wiewiórowski (Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa), II miejsce i srebrny medal zdobył jego starszy brat Korneliusz Wiewiórowski (Honbu Dojo

Karate Tsunami Warszawa), a III miejsce i brązowy medal zdobył Adrian Król (Karate Tsunami Bytom). 

 Karate Tsunami

 

 

 

 

 

Medale otrzymują zwycięzcy w konkurencji

 MAKIWARA-KUMITE w kategorii juniorzy.

 

I miejsce i złoty medal zdobył Przemysław Kawa (Karate Tsunami Bytom), II miejsce i srebrny medal zdobył Tomasz Błasiński (Karate Tsunami Puławy),

a III miejsce i brązowe medale zdobyli ex-aequo Michał Pastuszka (Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa)

i Wojciech Olejarz (Pak hok Kung-fu Warszawa). 

 Karate Tsunami

  

 

 

 

 

 

 

   

Medale otrzymują zwycięzcy

w konkurencji TOKUI-KATA w kategorii juniorzy.

   

I miejsce i złoty medal zdobył Przemysław Kawa (Karate Tsunami Bytom), II miejsce i srebrny medal zdobył Piotr Ogiński (Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa), a III miejsce i brązowy medal zdobył  Michał Pastuszka (Honbu Dojo Karate Tsunami Warszawa).

Karate Tsunami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Członkowie drużyny Karate Tsunami Bytom,

kórzy zdobyli złote medale w konkurencji KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO w kategorii juniorzy.

 

Od lewej: Piotr Wójcik,

Alicja Szczepańska i Przemysław Kawa.

 Karate Tsunami

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zwycięzcy w konkurencji

MAKIWARA-KUMITE w kategorii juniorzy młodsi.

   

I miejsce i złoty medal zdobył Piotr Wójcik (Karate Tsunami Bytom), II miejsce i srebrny medal zdobył Mateusz Łempicki (Pak hok Kung-fu Warszawa),

a III miejsce i brązowy medal zdobył Michał

Zieliński (Pak hok Kung-fu Warszawa).

 Karate Tsunami

 

 

 

 

 

 

  

Kobiety walczyły na Mistrzostwach

 tak samo zawzięcie, jak mężczyźni.

 

Zwycięzczynie w konkurencji

TOKUI-KATA w kategorii juniorzy.

   

 I miejsce i złoty medal zdobyła Martyna Urbaniak (Karate Tsunami Konin), II miejsce i srebrny medal zdobyła Weronika Walczak (Karate Tsunami Konin), a III miejsce i brązowy medal zdobyła Katarzyna Kliber (Karate Tsunami Bytom).

   Sprawność organizacyjna

 

   Mistrzostwa Polski zakończono zgodnie z planem, przed godz. 20.

  

   Było to możliwe dzięki:

 • sprawnej organizacji turnieju,
 • sprawnej pracy 29-ciu sędziów,
 • zdyscyplinowaniu ponad 150 zawodników,
 • rozgrywaniu konkurencji równocześnie na czterech planszach,
 • wręczaniu medali na sportowym podium bezpośrednio po ustaleniu wyników w danej konkurencji i kategorii.

 Karate Tsunami  Mistrzostwa Polski
 Mistrzostwa Polski  Mistrzostwa Polski  Mistrzostwa Polski

 Karate Tsunami

 

 

  Z tych względów organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak sprawnego przebiegu Mistrzostw Polski.

 

   Wszyscy obecni (zawodnicy, sędziowie, widzowie, goście) byli pod pozytywnym wrażeniem tej sprawności, a równocześnie rozmachu i prestiżu Mistrzostw, co podkreślali w swych opiniach.

 

   W związku z tym dalej przytaczamy opinie kilku wybranych osób, reprezentujących różne środowiska.

  Opinie o Mistrzostwach Polski

   

     Opinia o Mistrzostwach Polski,
którą wyraził wielki mistrz prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan (86 lat; Warszawa) - założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, emerytowany starszy wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiada doskonałą orientację i niespotykane doświadczenie w kwestii organizacji imprez sportowych, ponieważ z racji pełnionych funkcji w okresie kilkudziesięciu lat zorganizował ogromną liczbę zawodów, w tym Mistrzostw Polski, Europy i Świata.

 

   VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami 16 marca 2013 roku, na których byłem obecny, to była piękna impreza, znakomicie przygotowana. Gratuluję tak pięknej imprezy.
   Bardzo nam się ogólnie podobała. Ogólne wrażenie bardzo dobre.
   Udział w tej pięknej imprezie to dla mnie naprawdę duża niespodzianka i zarazem satysfakcja. Gratuluję.

   

     Opinia o Mistrzostwach Polski,
którą wyraził kmdr dypl. Henryk Leopold Jerzy Kalinowski (88 lat; Warszawa) - bohater wojenny i zasłużony działacz kombatancki, między innymi prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI oraz prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU.
   On także posiada wielkie umiejętności i doświadczenie w kwestiach organizacyjnych, ponieważ dowodził pododdziałem saperów już na froncie w okresie II wojny światowej, a potem pełnił odpowiedzialne funkcje w Wojsku Polskim. Między inymi wchodził w skład 4-osobowego kierownictwa wielkiej Akcji Rozminowania Kraju, w trakcie której usunięto 14 milionów min i 63 miliony pocisków.

 

   Jestem pod wrażeniem tak wspaniałej imprezy, jak VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, w której uczestniczyłem.
   Nie spodziewałem się, że może być ona tak sprawnie przygotowana i prowadzona. Jak w dobrze wyszkolonym wojsku. Każdy wiedział, co ma robić, nawet najmłodsze dzieci.
   W trakcie tych Mistrzostw czułem wielką potęgę Waszego środowiska, niczym armii. Ogromna liczba ludzi i brak typowego w takich sytuacjach bałaganu.
   Długie szeregi mistrzów, po których widać było, że są to doświadczeni weterani, dużo młodzieży, a także zupełnie małych dzieci. Pełny przekrój społeczny, od najstarszych weteranów, poprzez młodszych mistrzów, młodzież, aż po dzieci. Taki przekrój świadczy, że Wasza organizacja rozwija się właściwie i ma zapewnioną ciągłość działania. Tak właśnie powinno być.
   Składam gratulacje dla wszystkich uczestników Mistrzostw i życzenia, aby nadal tak się starali.

  

   Opinia o Mistrzostwach Polski,
którą wyraził wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) –  posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, lider stylu Vinh Xuan, wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.


   VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami tym razem miały niespotykany rozmach i przyniosły wielkie rezultaty w postaci rozsławienia Karate Tsunami oraz innych stylów sztuki walki.
   Osobiście w trakcie tych Mistrzostw odczuwałem głębokie wzruszenie, a także dumę i wdzięczność dla tych bohaterów – kombatantów, którzy zapisali się w historii Polski i Wietnamu.
 
   Opinia o Mistrzostwach Polski,
którą wyraził sensei dr inż. Mariusz Wójcik 2 dan (Kraków) – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  weteran Karate Kyokushin, Mistrz Koordynator Wojewódzki Karate Tsunami na Województwo Małopolskie.


   Jestem pod wrażeniem tak uroczystego charakteru części oficjalnej Mistrzostw Polski Karate Tsunami. To dobrze, że soke Ryszard Murat 10 dan realizuje Mistrzostwa Polski z takim rozmachem, również z udziałem kombatantów i w wymiarze międzynarodowym. Znakomicie to wpływa na propagowanie dalekowschodnich sztuk walki. Ważne też jest, że na Mistrzostwach Polski jest dużo młodzieży, która chce uprawiać ten rodzaj sportu. Tak trzymać.
   Dla mnie miłą niespodzianką było także przybycie na Mistrzostwa Ambasadora Wietnamu, z którym miałem okazję porozmawiać. Przekazałem mu informację, iż 40 lat temu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na moim Wydziale Metali Nieżelaznych i na moim roku studiowali wietnamscy studenci kierunek metalurgii i przeróbki plastycznej. Mieszkali w akademiku w pokojach obok mojego. Kilka lat temu AGH odwiedziła oficjalna delegacja wietnamska na czele z Prezydentem Wietnamu i Ministrami, a wśród nich był Minister Środowiska, którym był właśnie jeden z kolegów wietnamskich z akademika. Widziałem, że Ambasadorowi było przyjemnie usłyszeć tę historię .. i ... zaprosił mnie do odwiedzenia Wietnamu.

 

Fotografie i film

 

   Z opisywanych Mistrzostw Polski wykonano około 10 tys. fotografii. Niektóre z tych fotografii przedstawiliśmy w tym artykule.

   Fotografie te wykonali: Monika Herncisz (Otwock), Radosław Juszko (Warszawa Gocław), Andrzej Kaczmar (Bytom), Tomasz Nakonieczny (Warszawa Rembertów), Nguyen Van That (Warszawa, Hanoi), Jacek Pastuszka (Warszawa Miedzeszyn), Hubert Szcześniak (Warszawa Radość). 
 Karate Tsunami

  

 

  

   

Ponadto reżyser Krystian Herncisz

ze Studia Hernciszfilm (Otwock) nagrał archiwalny film, który - wraz z wymienionymi fotografiami - wykorzystany zostanie w przygotowywanej

książce, o której mowa dalej.  

Książka i film o Mistrzostwach

   

   Startujący zawodnicy, sędziowie, mistrzowie i goście (łącznie ponad 200 osób) na Mistrzostwach otrzymali unikalne pamiątki w postaci okolicznościowego plakatu z obecnych Mistrzostw, natomiast w późniejszym czasie otrzymają specjalną książkę (relację z obecnych Mistrzostw, uzupełnioną informacjami z wcześniejszych Mistrzostw) z filmem DVD.

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami

   

Kolejne IX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami
15 marca 2014 roku w Warszawie

 

   Informujemy, że kolejne IX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbędą się w sobotę 15 marca 2014 roku w Warszawie, w tej samej Hali sportowo-widowiskowej przy ul. Poezji 5.

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami  Vinh Xuan


   Startować w nich mogą zawodnicy z wszelkich kategorii wiekowych, reprezentujący ośrodki Karate Tsunami oraz inne style.

 

 Vinh Xuan  Karate Tsunami  Karate Tsunami

   Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 Karate Tsunami  Karate Tsunami  Karate Tsunami  Vinh Xuan

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015218
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com