Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

ŚWIDNICA: Łukasz Kułynycz ukończył kursy instruktora Samoobrony oraz Taktyki i technik interwencji


 

ŚWIDNICA:
Łukasz Kułynycz ukończył kursy instruktora

Samoobrony oraz Taktyki i technik interwencji

 Łukasz Kułynycz

 

   

W środę 22 sierpnia 2012 roku w Honbu Dojo (Centralnej

 Szkole Karate Tsunami) w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, Łukasz Kułynycz 1 kyu (Świdnica) ukończył dwa kursy instruktora: Samoobrony oraz Taktyki i technik interwencji.

  

 

 

   
Na fotografii Łukasz Kułynycz otrzymuje

dokument poświadczający ukończenie

kursu instruktora Taktyki i technik interwencji.

 Świdnica

   Łukasz Kułynycz ma 24 lata i mieszka w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Uprawiał szereg stylów: kick-boxing, combat kalaki, krav maga i przede wszystkim modern ju-jitsu, w którym zdobył najwyższy stopień uczniowski 1 kyu. Jest członkiem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Wiosną 2012 roku zgłosił się do odbycia dwóch kursów instruktorskich, jakie oferuje i prowadzi Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, o specjalnościach: Samoobrona oraz Taktyka i techniki interwencji 

 

Kilka podstawowych informacji o kursach instruktorskich

 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki organizuje (w Warszawie i we wszystkich regionach kraju) kursy instruktorskie w blisko 20 specjalnościach. Wykaz tych specjalności jest podany na stronie internetowej Federacji www.federacjasztukwalki.pl

 

   Nie bez powodu Federacja nosi nazwę Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a organizowanie kursów instruktorów ma wpisane do swego Statutu.
 
   Organizowane przez Federację KURSY mają za zadanie fachowo przygotowywać kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki, a poprzez to zapewniać rozwój i upowszechnianie tych sztuk w społeczeństwie.

 

   Federacja w zakresie szkolenia instruktorów ma już bardzo bogate doświadczenia i osiągnięcia. W ciągu 24 lat działalności Federacji organizowane przez nią i jej przedstawicieli (głównie przez jej prezesa soke Ryszarda Murata 10 dan) kursy instruktorskie ukończyło kilka tysięcy osób, które uzyskały dzięki temu uprawnienia do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki lub specjalnościach.   

 

   Na podstawie tych uprawnień wyszkoleni instruktorzy prowadzą obecnie zajęcia w Polsce, różnych krajach Unii Europejskiej, a także w USA, Kandzie, Rosji, na Ukrainie, a nawet w krajach Azji i Afryki.   

 

   Obecne kursy organizowane są przez Federację na podstawie stosownych przepisów, dostosowujących obowiązujące w Polsce uregulowania prawne do wymogów Unii Europejskiej.

 

  Celem organizowanego przez Federację KURSU INSTRUKTORA DANEJ SZTUKI WALKI lub SPECJALNOŚCI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie danej sztuki walki lub specjalności zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzymuje od Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki stosowne Zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora danej sztuki walki lub specjalności. 

 

   Terminy i miejsca zajęć kursowych są uzgadniane indywidualnie z uczestnikami - dogodnie dostosowywane do możliwości uczestników i prowadzących. 

 

   Koszt kursu: cena promocyjna dla członków Federacji (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.
 
   Kurs instruktora o specjalności SAMOOBRONA odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.


   Ukończenie tego kursu uprawnia do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z zakresu Samoobrony w zakładach pracy (w tym w szkołach) i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.


   Kurs instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Kurs obejmuje zajęcia z zakresu taktyki i starannie dobranych technik interwencji, stosowanych przez pracowników firm ochrony osób i mienia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. 

 

   Kurs ten umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń innych osób w zakresie specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

 

   Ty także możesz ukończyć takie kursy. W tym celu zgłoś się do któregoś z działaczy Federacji lub bezpośrednio do jej prezesa - napisz zgłoszenie na adres e-mail: ryszard.murat@gmail.com

    

   W środę 22 sierpnia 2012 roku w siedzibie Federacji w Warszawie odbyło się ostatnie wielogodzinne szkolenie w ramach opisywanych kursów oraz egzaminy końcowe Łukasza Kułynycza ze Świdnicy. Szkolenie to i egzaminy przeprowadził soke Ryszard Murat 10 dan - prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.   

   

  W trakcie tego szkolenia podsumowane zostały treści, które uczestnik powinien opanować w ramach obu kursów, poprzez usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

 

  


Na fotografii scena ze szkolenia.

 Łukasz Kułynycz

   Przeprowadzone zostały również egzaminy końcowe z obu kursów:

  • ocena prac pisemnych, wymaganych od kursanta,
  • ocena wiedzy na temat przedmiotów kursowych oraz metodyki ich nauczania,
  • ocena umiejętności praktycznych z zakresu obu kursów.
 Mariusz Satoła

   Partnerem, a w zasadzie sparringpartnerem Łukasza Kułynycza 1 kyu w trakcie prezentacji umiejętności praktycznych z zakresu obu kursów był jego przyjaciel Mariusz Satoła

   

  Mariusz Satoła ma również 24 lata, mieszka w Świdnicy i jest funkcjonariuszem Policji (w stopniu sierżanta). On także uprawiał szereg stylów sztuki walki i zdobył najwyższy uczniowski stopień 1 kyu w modern ju-jitsu.

 

   Ze względu na to doświadczenie w zakresie sztuki walki oraz charakter pracy w Policji, obecność Mariusza Satoły była bardzo pomocna w trakcie egzaminów Łukasza Kułynycza, szczególnie z zakresu Taktyki i technik interwencji.

 

 

 

   

 

Na fotografii scena ze szkolenia.
Od lewej Mariusz Satoła 1 kyu.

     Egzaminy te zakończyły się pomyślnie i Łukasz Kułynycz otrzymał dokumenty poświadczające ukończenie obu kursów i tym samym zdobytych umiejętności.

 

   Dokumenty te wydawane są na podstawie stosownych przepisów, obowiązujących w Polsce. Uprawniają do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora zarówno w Polsce (w zakładach pracy, stowarzyszeniach i w ramach własnej działalności gospodarczej), jak również we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

   Ta druga okoliczność ma także duże znaczenie, ponieważ wielu obywateli polskich emigruje do innych krajów Unii Europejskiej.

 

   Przy tej okazji warto jeszcze raz podkreślić, że w ciągu 24 lat prowadzone przez soke Ryszarda Murata 10 dan w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki kursy instruktorskie o różnych specjalnościach ukończyło kilka tysięcy osób, zdobywając uprawnienia do prowadzenia zajęć w charakterze instruktorów. Wsród tej rzeszy instruktorów zdecydowana większość to Polacy (co jest sprawą oczywistą), ale kursy te ukończyło również kilkuset obywateli innych krajów, i to nie tylko z Europy, lecz także z Azji, Afryki i Ameryki.

 

   Dalej przedstawiamy fotograficzny reportaż z opisywanego szkolenia i egzaminów. Przedstawione tu fotografie wykonała Małgorzata Kołosowska (Świdnica).

 

 Łukasz Kułynycz  Łukasz Kułynycz  Łukasz Kułynycz

Łukasz Kułynycz prezentuje różne formy ataku, z jakimi można spotkać się w trakcie odpierania napaści lub interwencji.

Od lewej: z użyciem noża, w środku - z użyciem pałki, od prawej - z użyciem własnego ciała. Instruktor Samoobrony oraz Taktyki

 i technik interwencji musi potrafić uczyć kursantów skutecznego zachowania się w sytuacjach między innymi takich zagrożeń.

     

 Łukasz Kułynycz  soke Ryszard Murat 10 dan

 Sceny ze szkolenia i egzaminów. Prezentacja i omawianie różnych dźwigni (kansetsu-waza).

 

 Łukasz Kułynycz  Łukasz Kułynycz

 Łukasz Kułynycz prezentuje niektóre z umiejętności, nauczanych na kursach Taktyki i technik interwencji,

w sytuacji, gdy interweniującym jest jedna osoba - od lewej: jeden ze sposobów kajdankowania,

od prawej: jeden ze sposobów bezpiecznego przeszukiwania.

 

 soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan

 Łukasz Kułynycz

 Na fotografiach u góry:

soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje

niektóre ze sposobów obezwładniania niebezpiecznego napastnika z zachowaniem

 bezpieczeństwa dla interweniującego, opartych na wykorzystaniu zasad Karate Tsunami.

Od lewej: jeden ze sposobów sprowadzenia napastnika do pozycji leżącej, w środku:

jedna z dźwigni przydatnych do obezwładniania

i kajdankowania, od prawej: jedna z dźwigni

na nogi napstnika, aby mieć wolne ręce do ewentualnego kajdankowania i przeszukania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ukazuje fotografia obok,

z prezentacji tych obaj uczestnicy

szkolenia byli bardzo zadowoleni.

 Łukasz Kułynycz

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Łukasz Kułynycz 1 kyu otrzymuje

 od soke Ryszarda Murata 10 dan dokument poświadczający ukończenie kursu instruktora

o specjalności Samoobrona.

 

Jako świadek wydarzenia

występuje Mariusz Satoła 1 kyu. 

   Łukasz Kułynycz zapowiedział, że w przyszłości będzie starał się ukończyć również kolejne kursy instruktorskie, o innych specjalnościach. Wykaz tych specjalności podany jest na stronie internetowej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki www.federacjasztukwalki.pl

 

   Także uczestniczący w szkoleniu i egzaminach Mariusz Satoła 1 kyu zapowiedział swój udział w takich kursach instruktorskich.

 

   W związku z powyższym na ręce Łukasza Kułynycza składamy serdeczne gratulacje z okazji ukończenia obu kursów oraz życzymy kolejnych sukcesów, w tym szczególnie zdobycia pierwszego mistrzowskiego stopnia 1 dan i następnych.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015168
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com