Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Puławy: meijin Jacek Błasiński 3 dan zdobył tytuł Mistrza Polski w Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF


 

Puławy:

meijin Jacek Błasiński 3 dan

zdobył tytuł Mistrza Polski

w Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF

Puławy 

     

Przedstawiciel Karate Tsunami

i kierownik Puławskiego Klubu Karate Tsunami

meijin Jacek Błasiński 3 dan zdobył I miejsce

w konkurencji light-contact w najcięższej kategorii +82 kg seniorów

i tytuł Mistrza Polski w Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF

27 kwietnia 2013 roku w Halinowie koło Warszawy.

 

 Warszawa
 meijin Jacek Błasiński 3 dan

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Na podium zwycięzcy w konkurencji

light-contact w najcięższej kategorii

+82 kg seniorów w Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF 27 kwietnia 2013 roku

w Halinowie koło Warszawy.

 

Drugi od lewej

meijin Jacek Błasiński 3 dan,

który zdobył I miejsce.

   Zwycięstwo w Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF jest kolejnym dowodem wysokiego poziomu umiejętności meijin Jacka Błasińskiego 3 dan z Puław.

 

   Tymczasem o jego umiejętnościach pejoratywnie wypowiadał się "MarKos TSD" (Marcin Kostyra), kierujący jedną z organizacji koreańskiego stylu Tang Soo Do, który do niedawna prowadził treningi w Puławach (zaprzestał je prowadzić kilka miesięcy temu).

 

   Te zawistne wypowiedzi "MarKosa TSD" stały się przyczyną wyzwania go przez meijin Jacka Błasińskiego 3 dan i jego uczniów z Puław (sensei Piotra Orłowskiego 1 dan i sensei Karola Kacperskiego 1 dan) na sportowe pojedynki na Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 16 marca 2013 roku w Warszawie. Szczegóły na ten temat podane są niżej.

 

Turniej Specjalny K1 FULL-CONTACT

z wyzwanym "MarKosem TSD" (Puławy)

 

   W trakcie Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami zaplanowano Turniej Specjalny K1 FULL-CONTACT, a w nim sportowe pojedynki w formule K1 FULL-CONTACT, na które "MarKosa TSD" wyzwali mistrzowie z Puław, Włocławka i Oslo (łącznie pięciu mistrzów):
 1. meijin Jacek Błasiński 3 dan - Karate Tsunami Puławy
 2. sensei Piotr Orłowski 1 dan - Janowiec, Lubelszczyzna, startujący w drużynie Karate Tsunami Puławy
 3. sensei Karol Kacperski 1 dan - Karate Tsunami Puławy
 4. sensei Marek Leszczyński 2 dan - Oslo, Norwegia, startujący w drużynie Karate Tsunami Kutno
 5. sensei Michał Jankowski 1 dan - Włocławek, startujący w drużynie Karate Tsunami Kutno

   Wyzwali oni "MarKosa TSD" (Puławy; który utrzymuje, że posiada stopień 3 dan) na sportowe pojedynki, ponieważ od kilku lat w Internecie:

 • oczernia Karate Tsunami, rozgłaszając, że jest to styl nieskuteczny i nieużyteczny,
 • oczernia przedstawicieli Karate Tsunami, rozgłaszając, że rzekomo nie posiadają umiejętności w sztuce walki, a zniesławia zwłaszcza lidera tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan, którego określa najróżniejszymi epitetami, nawet chorym psychicznie i przestępcą,
 • kilka miesięcy temu zaczął oczerniać mistrza Jacka Błasińskiego 3 dan z Puław, rozgłaszając, że nie posiada umiejętności w sztuce walki, że czarny pas dostał, a stopnie mistrzowskie uzyskał "w obrzydliwie szybkim tempie".

    

 

Treść pisemnego wyzwania na sportowy pojedynek,

które meijin Jacek Błasiński 3 dan (Puławy)

wystosował do "MarKosa TSD". 

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

    Tymczasem "MarKos TSD", oczerniajacy mistrza Jacka Błasińskiego 3 dan (Puławy) za ciężką pracę, wyniki i szybkie zdobywanie stopni mistrzowskich, przed kilkoma laty sam zdegradował się ze stopnia mistrzowskiego 1 dan. Publicznie, w rozesłanym do wielu osób liście ogłosił, że degraduje się ze stopnia mistrzowskiego. Sprawa ta została szeroko rozgłoszona w środowisku stylu Tang Soo Do i innych stylów, przekazywana jako swoista sensacja przez mistrzów w Polsce, Holandii, Anglii, USA i w innych krajach. Wskutek tej jedynej w historii sztuk walki na świecie SAMODEGRADACJI ze stopnia mistrzowskiego Polska została bardzo negatywnie rozsławiona jako kraj, w którym mieszka taki mistrz. 

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

   W tym samym czasie, gdy "MarKos TSD" (Puławy) zamiast ćwiczyć na sali treningowej siedział przy klawiaturze i wypisywał w Internecie, wspomniany Jacek Błasiński (Puławy) - uprawiający wcześniej różne style, między innymi Taekwon-do i Tang soo do (styl "MarKosa TSD") -niezwykle ciężko ćwiczył i przygotowywał się do kolejnych egzaminów.

  

   Ponadto zorganizował prężny Puławski Klub Karate Tsunami, rozpoczynając treningi w Puławach, Wąwolnicy i Rykach, zaś założone przez "MarKosa TSD" sekcje w różnych miejscowościach na Lubelszczyźnie poupadały, a on sam przestał prowadzić treningi nawet w Puławach, gdzie - jak twierdzi w Internecie - mieści się jego siedziba i główne dojang (koreań. ośrodek szkoleniowy).

 

 

Jacek Błasiński i Piotr Orłowski w trakcie intensywnych treningów

w Puławach i przygotowań do sportowej walki z "MarKosem TSD" (także Puławy).

  

   "MarKos TSD" nie stawił się jednak na sportowe pojedynki, choć dobrze o nich wiedział i obszernie komentował je w Internecie - początkowo przyznał, że Jacek Błasiński i jego kolega z Puław (Piotr Orłowski) są faktycznie lepsi od niego, ale później zaczął wypisywać, że pojedynki te nie opłacają się mu i znów skupił się na oczernianiu Karate Tsunami.

 

   Wskutek niestawienia się "MarKosa TSD" walkowerem - jak to jest przyjęte we wszystkich dyscyplinach sportowych - zwyciężyli jego przeciwnicy i otrzymali złote medale i specjalne pamiątkowe puchary

 

 

 Na fotografii zwycięzcy w Turnieju Specjalnym K1 FULL-CONTACT z "MarKosem TSD" - mistrzowie (od lewej):

 1. sensei Marek Leszczyński 2 dan (Oslo, Norwegia),
 2. sensei Michał Jankowski 1 dan (Włocławek),
 3. meijin Jacek Błasiński 3 dan (Puławy),
 4. sensei Karol Kacperski 1 dan (Puławy),
 5. sensei Piotr Orłowski 1 dan (Janowiec, Lubelszczyzna).
 Mistrzostwa Polski

   Szczegóły tego wyzwania wraz z większą liczbą fotografii przedstawione są w artykule: Wyzwanie "MarKosa TSD" na sportowe pojedynki.

 

Sylwetka meijin Jacka Błasińskiego 3 dan (Puławy)

  

   Jacek Błasiński ma 19 lat i mieszka w Puławach. Dotychczas uprawiał style taekwon-do ITF i tang soo do. W 2011 roku zdobył w taekwon-do ITF stopień 2 cup i zaczął przygotowywać się do egzaminu na mistrzowski stopień 1 dan.

 

   Na podstawie informacji z Internetu Jacek Błasiński zgłosił się do lidera Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan z wnioskiem o przyjęcie do tego stylu. Po uzyskaniu jego zgody rozpoczął bardzo intensywne ćwiczenia w Karate Tsunami, przyjeżdżając na szkolenia do Honbu Dojo w Warszawie i poznając zasady i techniki Karate Tsunami bezpośrednio od soke Ryszarda Murata 10 dan oraz od shihan Arkadiusza Wiewiórowskiego 7 dan.

 Jacek Błasiński 1 dan

 

 

 

 

 

   

Shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan

uczy Jacka Błasińskiego wykonywania zejścia  z linii ataku uchi-nagashi-uke,

w widocznym na fotografii ujęciu z wykorzystaniem asekuracyjnego bloku gedan-ude-barai przed atakiem nogą.

   Szczególny nacisk na tych szkoleniach położono na przyswojenie przez Jacka Błasińskiego podstawowych zasad prowadzenia walki realnej – wykonywanie skutecznego ataku różnymi częściami ciała oraz skutecznej obrony i kontrataku.

 

   Wielkie wrażenie zrobiły na nim zwłaszcza:

 • dwa zejścia z linii ataku, charakterystyczne dla Karate Tsunami, a niespotykane w stylach, które dotychczas uprawiał: soto-nagashi-uke i uchi-nagashi-uke;
 • wielkie bogactwo technik Karate Tsunami, wykonywanych wszystkimi częściami ciała, a nie głównie nogami, jak w stylach, które dotychczas uprawiał;
 • ćwiczenie na treningach Karate Tsunami wszelkimi przedmiotami, które mogą być użyte w walce, co jest zaniedbane w stylach, które dotychczas uprawiał.

   W pierwszym okresie Jacek Błasiński skupił się na :

 • nauce właściwego, precyzyjnego i silnego wykonywania różnych technik,
 • nauce walki z jednym napastnikiem z wykorzystaniem metody makiwara-kumite,
 • nauce walki z kilkoma napastnikami z użyciem różnych przyrządów i wykorzystaniem metody tokui-kata,
 • nauce walki bez broni i z użyciem różnych przedmiotów z wykorzystaniem metody jiyu-kumite.

   Ćwiczenia te Jacek Błasiński kontynuował w Puławach, intensywnie doskonaląc techniki i rozwiązania poznawane na szkoleniach w Warszawie. Wiele pomogło mu również korzystanie z materiałów szkoleniowych, szczególnie z podręcznika Ryszarda Murata pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych”. 

 
Karate Karate   Advanced Advanced 

                              Głośna książka – bestseller Ryszarda Murata pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych”

(Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II). Została wydana jako

jedyna książka polskiego autora z zakresu sztuk walki w języku angielskim pt. "Karate for Beginners

and Advanced" (wydawnictwo 'ATLANTIC PUBLISHERS & DISTRIBUTORS', New Delhi 2006). 

 

   Bardzo intensywne ćwiczenia na szkoleniach w Honbu Dojo w Warszawie i indywidualne w Puławach owocowały zdobywaniem przez Jacka Błasińskiego kolejnych stopni Karate Tsunami, a wśród nich stopni mistrzowskich - kolejno 1 dan, 2 dan i 3 dan.

 

   Aktualnie posiada mistrzowski stopień 3 dan i zaszczytny tytuł meijin (jap. 'uzdolniony mistrz').

 

    Ponadto - po zaliczeniu wymaganego egzaminu - meijin Jacek Błasiński 3 dan zdobył uprawnienia kancho (egzaminatora Karate Tsunami).

 

   W związku z tym został wpisany na aktualną listę licencjonowanych Egzaminatorów Karate Tsunami.   

 

   Na tej podstawie w okresie najbliższego roku (licencja egzaminatora trwa rok) meijin Jacek Błasiński 3 dan ma prawo z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan przeprowadzać egzaminy na stopnie uczniowskie kyu w prowadzonym ośrodku Karate Tsunami w Puławach i jego filialnych sekcjach w innych miejscowościach.

  

   Przy tej okazji warto wspomnieć, że dwa miesiące wcześniej 19 sierpnia 2012 roku meijin Jacek Błasiński otrzymał dokumenty potwierdzające ukończenie kursów instruktorskich o czterech specjalnościach, wymienionych dalej.

 

   Informacje na temat tych kursów instruktorskich znaleźć można na naszej stronie w dziale: KURSY INSTRUKTORSKIE: Oferta dla Ciebie !

 

   W okresie kilku miesięcy, od maja do sierpnia 2012 roku, Jacek Błasiński wielokrotnie dojeżdżał z Puław, gdzie mieszka, do Honbu Dojo w Warszawie Radości i tu przechodził intensywne szkolenie w zakresie przygotowywania do egzaminów na kolejne stopnie Karate Tsunami, a ponadto szkolenie w ramach czterech kursów instruktorskich

 

   Uzdolnienia i predyspozycje, wcześniejsze przygotowanie oraz bardzo intensywne szkolenie pod kierunkiem prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan przyniosły oczekiwane rezultaty.

 

   Wskutek tego w dniu 19 sierpnia 2012 roku meijin Jacek Błasiński formalnie ukończył cztery kursy instruktorskie i zdał przewidziane przepisami kursowe egzaminy końcowe. Niezależnie od prac egzaminacyjnych zaliczył końcowe egzaminy ustne z każdego kursu. Pytania na tych egzaminach zadawali mu obecni mistrzowie i zarazem instruktorzy Karate Tsunami, którzy zasiedli w Komisji Egzaminacyjnej: soke Ryszard Murat 10 dan, shihan Arkadiusz Wiewiórowski 7 dan i meijin Maciej Rogosz 3 dan. 

 

   W ten sposób meijin Jacek Błasiński zdobył uprawnienia instrukora o następujących cztetrech specjalnościach:

 1. instruktora o specjalności sztuka walki Karate Tsunami,
 2. instruktora o specjalności Samoobrona,
 3. instruktora o specjalności Walka K1 FULL-CONTACT,
 4. instruktora o specjalności Taktyka i techniki interwencji.

 

 

 Jacek Błasiński 1 dan  Jacek Błasiński 1 dan
 Jacek Błasiński 1 dan  Jacek Błasiński 1 dan

 

                            Na fotografiach wręczenie meijin Jackowi Błasińskiemu dokumentów potwierdzających ukończenie

wymienionych kursów instruktorskich czterech uzupełniających się specjalności.

 

   W związku z powyższym meijin Jacek Błasiński 3 dan jest obecnie najlepiej umocowanym pod względem uprawnień instruktorem w Puławach.

 

   Po zdobyciu pierwszego mistrzowskiego stopnia 1 dan i po ukończeniu wspomnianych czterech kursów instruktorskich, we wrześniu 2012 roku Jacek Błasiński zorganizował – pod nadzorem soke Ryszarda Murata 10 dan – ośrodek Karate Tsunami w Puławach i jego filialną sekcję w Wąwolnicy.


   Warto podkreślić, że już dwóch uczniów meijin Jacka Błasińskiego zdobyło - po egzaminach złożonych przed soke Ryszardem Murat 10 dan w Honbu Dojo w Warszawie - mistrzowskie stopnie 1 dan: sensei Piotr Orłowski 1 dan (Janowiec), sensei Karol Kacperski 1 dan (Puławy).

 

   Opisany przykład Jacka Błasińskiego jest kolejnym potwierdzeniem, jak wielkie możliwości rozwoju w Karate Tsunami mogą mieć osoby z różnych regionów kraju, także uprawiające inne style: zdobywania coraz wyższych stopni i uprawnień instruktorskich. W tym celu wykazać się należy inicjatywą i chęcią do systematycznych ćwiczeń.

 

   Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, także z Puław i innych miejscowości, do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami Karate Tsunami, zwłaszcza z soke Ryszardem Muratem 10 dan – email: ryszard.murat@gmail.com
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4038032
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com