Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Artykuł: "Walczą nie tylko w Pilawie - KARATE" w tygodniku "Życie Siedleckie"Artykuł:

"Walczą nie tylko w Pilawie - KARATE"

w tygodniku "Życie Siedleckie"

 Pilawa

   

W tygodniku "Życie Siedleckie"

nr 4/2011 z 28 stycznia 2011 roku ukazał się artykuł

"Walczą nie tylko w Pilawie – KARATE".

 

Przedstawia sukcesy drużyny Pilawskiej Sekcji Karate Tsunami

 w VI Otwartych Mistrzostwach Karate Tsunami.

      Autorem tego artykułu jest red. Łukasz Korycki.

 

Życie Siedleckie
„Życie Siedleckie” jest tygodnikiem. Wydaje go PUBLICA – PRESS sp. z o.o. w Siedlcach. Pismo

 jest płatne (cena 2 zł) i publikowane w dużym nakładzie. Liczy 32 kolorowe strony dużego formatu

 i przedstawia bieżące informacje z dużego regionu: Siedlce, Garwolin, Sokołów Podlaski, Węgrów,

 Mińsk Mazowiecki, Łuków, Łosice. Prezentuje wysoki poziom merytoryczny i techniczny.

   

Artykuł: 
"Walczą nie tylko w Pilawie - KARATE"

 

   Czasopismo: tygodnik "Życie Siedleckie" nr 4/2011. 

   Data wydania: 28 stycznia 2011 roku. 
   Miejsce wydania: Siedlce.
   Liczba fotografii: 1.
   Charakter artykułu: informacje bieżące. 


Oto treść tego artykułu:

 

Walczą nie tylko w Pilawie - KARATE

 

   Grupa Tsunami, działająca od kilku lat, ma na koncie wiele sukcesów.

 

   Jesienią ub. Roku w Warszawie odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Tsunami. Rywalizacja odbyła się dzięki soke Ryszardowi Muratowi (10 dan), prezesowi Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, twórcy stylu Karate Tsunami.


   Drużyna z Pilawy, prowadzona przez Piotra Bartoszewskiego, przy wsparciu wiceprezesa sekcji Jacka Górskiego, odniosła spory sukces. W kategorii makiwara-kumite srebrny medal wśród kadetów zdobył Michał Bielecki. Również tytuł Wicemistrza Polski wywalczył junior młodszy Damian Jaworski. Po brąz w kadetach sięgnął Mateusz Bartoszewski. 5 miejsce zajął Jakub Sulbiński, 6 – Paweł Górski, 7 – Przemek Górski, 8 – Szymon Balas.


   Nie jest to pierwszy sukces karateków z Pilawy. W 2009 r. na V Mistrzostwach Polski w Łowiczu Mateusz Bartoszewski zdobył srebrny medal w kategorii makiwara-kumite.

   
   Zainteresowani tą sztuką walki mogą znaleźć informacje na stronie internetowej
www.karatetsunami.eu lub u instruktora (tel. 885 640 999).                                                                                              ŁK

 

Poniżej reprodukcja tego artykułu:

   

Pilawa

     

   W omówionym artykule zamieszczono kolorową fotografię, przedstawioną niżej.

 

Pilawa

Fotografia ta nosi podpis: Młodzi karatecy z pilawskiej sekcji z wielkim mistrzem

stylu vinh xuan z Wietnamu Nguyen Ngoc Noi (10 dan).

 

   Jako uzupełnienie podać warto, że wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi (Hanoi) jest przywódcą stylu vinh xuan i posiadaczem najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie 10 dan. Na Mistrzostwach Polski Karate Tsunami był gościem specjalnym (już po raz drugi) i wręczał zwycięzcom zdobyte przez nich medale.

 

   Nadmienić należy, że po otwarciu Mistrzostw Polski Karate Tsunami odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu przyznającego zaszczytny tytuł Prezydenta – Patriarchy Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi


   Tytuł Prezydenta – Patriarchy przyznawany jest wyłącznie osobom posiadającym najwyższy stopień mistrzowski 10 dan i mającym niepodważalny dorobek szkoleniowo-sportowy w postaci Szkoły, sekcji, uczniów, publikacji szkoleniowych i innych osiągnięć. 


   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi jest czwartą osobą, która będzie nosić ten zaszczytny tytuł (przed kilkoma dniami pochowaliśmy z honorami innego patriarchę – prof. płk Krzysztofa Kondratowicza, reprezentującego styl jiu-jitsu goshin-ryu).

 

   Aktualnie tytuł Prezydenta - Patriarchy nosi czterech mistrzów (w kolejności alfabetycznej):

  • Józef Brudny 10 dan (Pszczyna) - założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, wychowawca wielu mistrzów, prowadzących zajęcia w różnych sekcjach,
  • Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) - założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo (obecnie prezes honorowy), emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wychowawca wielu trenerów judo, prowadzących zajęcia w różnych sekcjach,
  • Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) - założyciel i lider stylu Karate Tsunami, wychowawca wielu mistrzów, prowadzących zajęcia w różnych ośrodkach w Polsce i na wszystkich kontynentach, autor kilkunastu książek,
  • Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) - lider stylu vinh xuan, wychowawca wielu mistrzów, autor kilku książek.

   Uroczystość tę zaszczycił obecnością Jego Ekscelencja  Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang jako oficjalny przedstawiciel Wietnamu. Świadczy to o powadze uroczystości oraz zażyłych kontaktach polsko-wietnamskich. W trakcie wręczenia tego certyfikatu zabrzmiał hymn Wietnamu, co jeszcze bardziej podniosło rangę tej uroczystości. 


   Po wręczeniu certyfikatu Jego Ekscelencja  Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang wygłosił do obecnych bardzo rzeczowe przemówienie. 

 

Wietnam

Uroczystość wręczenia certyfikatu potwierdzającego zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi 10 dan (w środku - z certyfikatem). Od lewej: mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw

i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang,

soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego

Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena, wiceprezydent Federacji Karate Tsunami Renmei

i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji).

 

   Potem wielki mistrz stylu vinh xuan z Wietnamu Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang uroczyście wręczyli założycielowi stylu Karate Tsunami soke Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały okolicznościowy sztandar jedwabny od szkoły Viet Nam Vinh Xuan Gia Quyen - w dowód uznania wysokiego poziomu technicznego i organizacyjnego, który przejawiał się w omawianych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

  

   Jest to typowy dla Dalekiego Wschodu sztandar, z pięknego czerwonego jedwabiu, na którym wietnamscy artyści ręcznie wyhaftowali złotymi nićmi napisy w dwóch językach: polskim i wietnamskim oraz logo obu szkół: Viet Nam Vinh Xuan Gia Quyen oraz Federacji Karate Tsunami Renmei.

 

MP

Uroczystość wręczenia sztandaru. Przodem od lewej stoją: mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan

 jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji), mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej

 w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum

Jiu-jitsu Goshin-ryu), mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang, soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz Maria Maciak (dyrektor Zespołu Szkół w Warszawie przy ul. Poezji 5, współorganizator

Mistrzostw Polski Karate Tsunami). Za nimi widoczni współorganizatorzy Mistrzostw Polski Karate Tsunami: Małgorzata Kościesza - właściciel firmy WANGO i Robert Kościesza - właściciel firmy

 DIGIMES. Tyłem widoczni niektórzy mistrzowie i reporterzy.

 

sztandar

   Ten wspaniały jedwabny sztandar jest namacalnym dowodem uznania i przyjaźni pomiędzy stylami sztuki walki: Vinh Xuan i Karate Tsunami z tak odległych krajów, jak Wietnam i Polska, reprezentowanymi przez najwyższych stopniami mistrzów tych stylów: Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Ryszarda Murata 10 dan. Sztandar ten został powieszony w honorowym miejscu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.  

   

Nguyen

Następnie wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wraz ze swymi uczniami przedstawił wspaniały

 pokaz stylu vinh xuan. Obecni byli pod głębokim wrażeniem tego pokazu w wykonaniu

najwybitniejszego przedstawiciela tego stylu na świecie. Wśród oglądających

na pierwszym planie znajduje się instruktor z Pilawy sensei Piotr Bartoszewski 1 dan. 

       

 Nguyen  Nguyen

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan prezentuje styl vinh xuan (chiń. wing chun).

Ten właśnie styl uprawiał słynny aktor Bruce Lee.

 

baner   

 medal medal 

 puchary  medale

Na zwycięzców w omawianych Mistrzostwach Polski czekały puchary i medale.

 

  Szczegółowe informacje o Mistrzostwach Polski znaleźć można na internetowej stronie www.karatetsunami.eu, zwłaszcza w artykułach:
http://www.karatetsunami.eu/pl/index.php?id=371 (relacja)
http://www.karatetsunami.eu/pl/index.php?id=372 (wyniki).

 

W nawiązaniu do treści poruszonych w omówionym artykule
przedstawiamy tu jeszcze kilka związanych z nimi fotografii.

  

MP  

 Na Mistrzostwach Polski w Warszawie zgromadzili się wybrani przedstawiciele różnych ośrodków

 Karate Tsunami, w tym 30 posiadaczy stopni mistrzowskich Karate Tsunami oraz 10 mistrzów

innych stylów (Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Tang Soo Do, Judo, Jiu-jitsu i innych).

Sytuacja ta jest ewenementem i stanowi pozytywne wyróżnienie w sztukach  walki

w Polsce. Na pierwszym planie szeregi mistrzów Karate Tsunami z różnych ośrodków.

    

otwarcie

 Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Imprezę tę otworzył założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke

Ryszard Murat 10 dan (z mikrofonem). Mistrzostwa Polski swą obecnością uświetnili - od lewej: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego

 mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu

Goshin-ryu), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik

Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu

w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, szef stylu vinh xuan,

posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), Truong Anh Tuan (Warszawa,

kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce).

 

otwarcie

Swą obecnością zaszczycili Mistrzostwa Polski Karate Tsunami współorganizatorzy tej imprezy -

najwyżsi rangą przedstawiciele władz Dzielnicy Warszawa Wawer (największej pod względem

terytorium dzielnicy Warszawy, w której mieści się siedziba Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate

 Tsunami i siedziba Federacji, i w której odbyły się Mistrzostwa): Burmistrz Przemysław Zaboklicki

 i Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański. W swych wystąpieniach obaj pogratulowali obecnym tak imponującej imprezy sportowej. Obok nich - w prawo stoją: mistrz Józef Drozdowski 3 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do, członek Zarządu Głównego Federacji), mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji) oraz  wymienieni już: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo) oraz mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu).

   

Full-contact

Pojedynek finałowy w konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów (osób posiadających

stopnie mistrzowskie) stoczyli: sensei Artur Chalatjan 1 dan (Erewań, Armenia, występujący

w barwach drużyny Honbu Dojo Warszawa) i sensei Marek Leszczyński 1 dan (Oslo, Norwegia, występujący w barwach drużyny Tsunami Kutno). Po niezwykle zaciętej walce zwyciężył Artur

Chalatjan (na fotografii od lewej). Funkcję sędziego planszowego pełnił shihan Tadeusz Ryniec

7 dan (Kutno), a w Komisji Sędziowskiej zasiedli: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena), shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom)

i kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin).

 

MP

W konkurencji Full-contact kumite, zwłaszcza w kategorii mistrzów uderzenia zadawano z tak wielką siłą, że zawodnikom aż spadały hełmy z głowy. Z uwagi na wyrównany poziom niejednokrotnie trafiali się wzajemnie w tym samym momencie. W takiej sytuacji, widocznej na tej fotografii, sędzia planszowy shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno) niezawodnie interweniował rozdzielając walczących.

Walczą: sensei Marek Leszczyński 1 dan (Kutno) i sensei Artur Chalatjan 1 dan

(Warszawa Honbu Dojo), który zdobył w tej kategorii I miejsce. 

     

MP 

Konkurencja Sumo-grappling w kategorii najmłodszych - kadetów kobiet. Ukłony ceremonialne

przed walką. Występują Pola Bińkowska  - Warszawa Honbu Dojo i Paulina Mizera - Bytom.

 Jako sędzia planszowy widoczny shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno).

  

 Full-contact kumite

 Zwycięzcy Turnieju specjalnego w formule Full-contact w VI Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami: Artur Chalatjan 1 dan (Honbu Dojo Warszawa), Marek Leszczyński 1 dan (Tsunami Kutno)

 i Józef Drozdowski 4 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do).

 Do sportowych walk z nimi nie stawił się Marcin Kostyra, który podaje się za mistrza stylu Tang Soo Do (a zasłynął między innymi z tego, że sam ZDEGRADOWAŁ się ze stopnia mistrzowskiego),

i który z niezwykłym jadem nienawiści zniesławia Karate Tsunami w Internecie,

 oczywiście ukrywając się pod pseudonimem „MarKos”.

   

Leszczyński
  Na Marcina Kostyrę pseudonim „MarKos” bezskutecznie czekał sensei Marek Leszczyński 1 dan,

który na sportową walkę z nim specjalnie przyjechał z Oslo w Norwegii. W związku z tym

odniósł nad nim zwycięstwo walkowerem, jak to jest przyjęte w sporcie.

   

Chalatjan

Na Marcina Kostyrę pseudonim „MarKos” bezskutecznie czekał też sensei Artur Chalatjan 1 dan

(z Erewania, Armenia), który ostatnio ćwiczy i występuje w składzie drużyny Centralnej Szkoły

Karate Tsunami (Honbu Dojo) w Warszawie. W związku z tym również odniósł nad nim

zwycięstwo walkowerem, jak to jest przyjęte w sporcie.

   

Drozdowski

Na Marcina Kostyrę pseudonim „MarKos” bezskutecznie czekał również szef tego stylu w Polsce,

mistrz Józef Drozdowski 4 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do, lat 56). W sportowej walce na oficjalnym turnieju zamierzał on udowodnić, kim faktycznie jest i jaki poziom reprezentuje wspomniany Marcin Kostyra, który podaje się nie tylko za mistrza stylu Tang Soo Do,

ale nawet za "pioniera tego stylu w Polsce" ! (a sam ZDEGRADOWAŁ się ze stopnia mistrzowskiego)

i że Marcin Kostyra ps. „MarKos” kompromituje wspomniany styl. Naturalnie

Marcin Kostyra nie stawił się na ten sportowy pojedynek, choć od dawna wiedział o nim.

Dobrze wie on bowiem, jak wysoki poziom techniczny prezentuje prawdziwy mistrz

 stylu Tang Soo Do Józef Drozdowski, pomimo 56 lat. W związku z tym także mistrz

Józef Drozdowski 4 dan odniósł nad nim zwycięstwo walkowerem, jak to jest przyjęte w sporcie.

   

plakat

Wspaniały plakat Mistrzostw Polski Karate Tsunami, wydrukowany w wielkim formacie.

Autorem projektu tego plakatu, bannera, medali oraz dyplomów, a także pamiątkowych

 kszulek był sensei Janusz Popiołek 2 dan (Warszawa), właściciel drukarni Printer. 

 

MP

Na fotografii Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielniy Warszawa Wawer Janusz Olędzki

(z pucharem współorganizatora Mistrzostw Polski Karate Tsunami) podsumowuje tę imprezę.

Od lewej: kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg 5 dan (Krosno),

wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) i lekarz Mistrzostw Polski

dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno). 

   

shiki 

Szeregi mistrzów Karate Tsunami w trakcie uroczystego zakończenia Mistrzostw Polski.

   

    Na koniec dodać warto, że wspomniana w artykule Pilawska Sekcja Karate Tsunami proponuje zainteresowanym:

  • trening ogólnorozwojowy,
  • naukę skutecznej samoobrony,
  • doskonalenie sprawności i kondycji
  • oraz kształtowanie sylwetki.

   Szkolenie w tej Sekcji odbywa się pod nadzorem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie, w której sekcja jest zarejestrowana.

 

   Zajęcia prowadzone są w Pilawie (w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), w Glinkach, a wkrótce również w Garwolinie.

 

   Szkoleniowcem jest mistrz Tsunami sensei Piotr Bartoszewski 1 dan. Informacje o nim znajdziesz na naszej stronie w dziale: Polscy mistrzowie i instruktorzy Tsunami.

 

   Zainteresowanych udziałem w zajęciach prowadzonych przez niego w Pilawie, Glinkach i Garwolinie prosimy o zgłaszanie się telefoniczne pod numer 885-495-131. Serdecznie zapraszamy.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037906
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com