Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

IPSWICH GREAT BRITAIN: Weteran Karate Tsunami mgr Mariusz Kowalski zdobył kolejny mistrzowski stopień 4 dan


 

IPSWICH GREAT BRITAIN

Weteran Karate Tsunami mgr Mariusz Kowalski

zdobył kolejny mistrzowski stopień 4 dan

Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich 

   

Na zgrupowaniu w niedzielę 21 października

2012 roku w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie weteran Karate Tsunami

mgr Mariusz Kowalski zdobył kolejny mistrzowski stopień 4 dan i zaszczytny tytuł renshi ('wielokrotny mistrz') oraz przedstawicielstwo Karate Tsunami

w Wielkiej Brytanii.

 
Ipswich
 rebshi Mariusz kowalski 4 dan

    Wymagane egzaminy techniczne renshi Mariuszowi Kowalskiemu przeprowadził prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan (założyciel Karate Tsunami).  

 

 

 

 

 

Na fotografii: charakterystyczna dla Karate Tsunami ceremonia uroczystego pasowania na kolejny stopień.

 

 

 

 

 

   Z kolei egzamin teoretyczny na stopień 4 dan renshi Mariuszowi Kowalskiemu z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan przeprowadziła kilkuosobowa komisja, której przewodniczył shihan mgr Arkadiusz Wiewiórowski 6 dan (Warszawa).

 Renshi Mariusz Kowalski Ipswich

 

 

 

 

 

   

Po egzaminach soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście wręczył Mariuszowi Kowalskiemu certyfikat potwierdzający zdobycie kolejnych mistrzowskich stopni:

3 dan i 4 dan.

   Świadkami tego wydarzenia było kilku instruktorów Karate Tsunami, między innymi:

 • shihan Arkadiusz Wiewiórowski 6 dan (Warszawa), znany weteran Karate Tsunami,
 • sensei prof. dr hab. n. med.  Andrzej Krupienicz 2 dan (Warszawa) kardiolog i weteran Karate Tsunami,
 • sensei Krzysztof Gasek 2 dan (Ząbki) inny weteran Karate Tsunami,
 • sensei Jacek Błasiński 2 dan (Puławy) kierownik ośrodka Karate Tsunami w Puławach,
 • sensei Renata Murat 1 dan (Warszawa) prowadząca zajęcia w Honbu Dojo i wykonawca zamieszczonych tu fotografii
 • oraz szereg innych uczestników odbywającego się wówczas zgrupowania w Honbu Dojo, posiadających stopnie uczniowskie (kyu).

   Dalej przedstawiamy omawiane egzaminy w Honbu Dojo, sylwetkę promowanego mistrza i na koniec garść informacji na temat Honbu Dojo, Karate Tsunami i Federacji.  

 

Egzaminy renshi Mariusza Kowalskiego (Ipswich, Great Britain) 

 

   W trakcie egzaminów technicznych renshi Mariusz Kowalski najpierw zaprezentował makiwara-kumite (umiejętność walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy). 

 

   Makiwara-kumite jest jedną z podstawowych metod treningowych w Karate Tsunami. Uzupełnia inne metody nauki technik i nauki walki, polegające na ćwiczeniu technik mówiąc umownie 'w powietrzu' (między innymi: kihon – 'ćwiczenia technik' i renraku-waza – 'ćwiczenia kombinacji technik'). Makiwara-kumite jest również jedną z najbardziej popularnych konkurencji sportowych na turniejach Karate Tsunami.
   
   Później renshi Mariusz Kowalski zaprezentował cztery Tokui-kata z różnymi przyrządami. Tokui-kata jest także jedną z podstawowych metod treningowych w Karate Tsunami i równocześnie jedną z konkurencji sportowych na turniejach tego systemu. 

    

   Tokui-kata ('forma własna, spontaniczna') jest to forma nauki walki z kilkoma napastnikami, jednak nie zaplanowana i ułożona  z góry (jak w przypadku kata Tsunami), lecz zupełnie spontaniczna. W systemie szkoleniowym Karate Tsunami uzupełnia ona kata Tsunami (przedstawiające wzorce zachowań w walce z kilkoma napastnikami) i umożliwia naukę przystosowania się przez ćwiczącego do różnych nieprzewidzianych sytuacji, jakie mogą przydarzyć się w razie napaści. 

 

 Mariusz Kowalski Ipswich  Mariusz Kowalski Ipswich

 Mariusz Kowalski Ipswich

 

 

 

 

 

   

Mariusz Kowalski prezentuje Tokui-kata

z różnymi przyrządami, które mogą być użyte w walce:

tonfa, hanbo (krótkim kijem - pałką), ken (mieczem).

 Mariusz Kowalski Ipswich  Mariusz Kowalski Ipswich

Mariusz Kowalski prezentuje Tokui-kata bez broni i z różnymi przyrządami, które mogą być użyte w walce:

bo (kijem), tanto (nożem).

 Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich  Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich  Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich

   Następnie mistrz Mariusz Kowalski zaprezentował umiejętność radzenia sobie z przeciwnikiem w metodzie Jiyu-kumite (jap. 'walce swobodnej'). Jest to również jedna z najważniejszych metod treningowych Karate Tsunami.
 
   Na egzaminach na stopnie mistrzowskie (dan) w Karate Tsunami tradycyjnie prezentuje się 20 starć z napastnikiem, przy czym egzaminowany ma zadanie zaatakować w nich 10 razy i 10 razy obronić się przed atakiem przeciwnika. Połowa z tych starć odbywa się bez broni, a połowa z różnymi wybranymi przyrządami. W ten sposób egzaminowany udowadnia, że (zgodnie z wymogami Karate Tsunami) potrafi bronić się i atakować, oraz że potrafi czynić to we wszelkich możliwych warunkach, to jest zarówno wtedy, gdy nie posiada broni, jak w sytuacji, gdy ma możliwość skorzystać z różnych przyrządów i przedmiotów, które można użyć w walce. 

 

    Pierwszym partnerem - przeciwnikiem Mariusza Kowalskiego w walce treningowej (jiyu-kumite) na egzaminie technicznym był sensei Jacek Błasiński 2 dan (Puławy), który również przybył do Warszawy, aby uczestniczyć w zgrupowaniu i składać egzaminy.
 
   Sensei Jacek Błasiński jest kierownikiem ośrodka Karate Tsunami w Puławach, egzaminatorem (kancho) Karate Tsunami i instruktorem w czterech specjalnościach.  Na zgrupowaniu 21 października 2012 roku zdobył mistrzowski stopień 2 dan i uprawnienia kancho (egzaminatora Karate Tsunami), dzięki którym może przeprowadzać egzaminy na stopnie uczniowskie kyu w prowadzonym ośrodku Karate Tsunami w Puławach i jego filialnych sekcjach w innych miejscowościach.

 

 Mariusz Kowalski Ipswich  Mariusz Kowalski Ipswich

Wyżej i niżej sceny z jiyu-kumite między renshi Mariuszem Kowalskim 4 dan (Ipswich) i sensei Jackiem Błasińskim 2 dan (Puławy)

 na egzaminie bez broni i z użyciem różnych przyrządów.

Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy  Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

 

   Drugim partnerem - przeciwnikiem Mariusza Kowalskiego w walce treningowej (jiyu-kumite) na egzaminie technicznym był shihan mgr Arkadiusz Wiewiórowski 6 dan (Warszawa), znany weteran Karate Tsunami.

 

 Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich  Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich

 Sceny z jiyu-kumite między renshi Mariuszem Kowalskim 4 dan (Ipswich) i shihan Arkadiuszem Wiewiórowskim 6 dan (Warszawa)
 z użyciem różnych przyrządów.

 

   Po pozytywnie ocenionym egzaminie technicznym odbyły się tradycyjne dla Karate Tsunami ceremonie. Składają się na nie:

 • ceremonialne 'pasowanie' (uderzenie pasem, oznaczającym zdobyty stopień, w plecy),
 • ceremonialne zawiązanie pasa,
 • uroczyste ogłoszenie zdobycia wyższego stopnia,
 • ceremonialny ukłon tachi-rei,
 • gratulacje. 

   Na poniżej opublikowanych fotografiach przedstawione są wymienione elementy – sceny z tych ceremonii.

 

 rebshi Mariusz kowalski 4 dan  Mariusz Kowalski Ipswich  Mariusz Kowalski Ipswich

 Mariusz Kowalski Ipswich  Mariusz Kowalski Ipswich

Ceremonie po zakończeniu egzaminu Mariusza Kowalskiego: ceremonialne 'pasowanie',
zawiązanie pasa, ogłoszenie zdobycia danego stopnia, ukłon tachi-rei i gratulacje.

 

   Po zdaniu wspomnianych egzaminów Mariusz Kowalski uzyskał w Karate Tsunami czwarty mistrzowski stopień 4 dan, oznaczany pasem koloru biało-czarnego, oraz zaszczytny tytuł renshi (jap. 'wielokrotny mistrz').

 

Zdobycie przez renshi Mariusza Kowalskiego 4 dan

przedstawicielstwa Karate Tsunami w Wielkiej Brytanii

 Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich

    

 

   Jak już wspomnieliśmy na wstępie, ponadto tego samego dnia renshi Mariusz Kowalski 4 dan uzyskał przedstawicielstwo Karate Tsunami do oficjalnego reprezentowania tego stylu w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 


  Na fotografii wręczenie renshi Mariuszowi Kowalskiemu 4 dan dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo Karate Tsunami do oficjalnego reprezentowania tego stylu w Wielkiej Brytanii.

   Renshi mgr Mariusz Kowalski 4 dan jest doskonale przygotowany do prowadzenia zajęć, ponieważ:

 • ukończył studia wychowania fizycznego i zdobył uprawnienia nauczyciela wf-u,
 • ukończył kurs instruktorów o specjalności Samoobrona pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan i otrzymał legitymację instruktora z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • zdobył duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć, prowadząc przez kilka lat ośrodek Karate Tsunami w Łęczycy,
 • posiada wysoki mistrzowski stopień 4 dan i zaszczytny tytuł renshi (jap. 'wielokrotny mistrz'),
 • uzyskał oficjalne upoważnienie do reprezentowania Karate Tsunami w Wielkiej Brytanii. 

   W związku z powyższym renshi Mariusz Kowalski 4 dan jest dobrze umocowanym pod względem uprawnień do organizowania kolejnego ośrodka Karate Tsunami w Ipswich i rozwoju tego stylu w Wielkiej Brytanii. 

  

   Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz wsparcie ze strony Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami nie ulega watpliwości, że renshi Mariusz kowalski 4 dan zrealizuje swe plany i odniesie wielkie sukcesy, czego mu serdecznie życzymy.

 

Sylwetka renshi Mariusza Kowalskiego 4 dan (Ipswich, Wielka Brytania)

  

    Renshi Mariusz Kowalski urodził się 5 lipca 1982 roku w Łęczycy.   

 

   Zdobył wykształcenie wyższe: nauczyciel wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie).

 

  W 2003 roku zaczął uprawiać Karate Tsunami w Ośrodku w Łęczycy pod kierunkiem sensei Sławomira Szczepaniaka 1 dan. Uczestniczył również w zgrupowaniach Karate Tsunami organizowanych w Łęczycy, Kutnie, Żychlinie i Warszawie.  

 

   W 2006 roku Mariusz Kowalski nawiązał kontakt z soke Ryszardem Muratem 10 dan i od tego czasu uczestniczył w wielu centralnych zgrupowaniach Karate Tsunami w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie, w trakcie których poznawał materiał i składał egzaminy na kolejne stopnie.  

 Kowalski

   Ukończył w Warszawie kurs instruktorski, a soke Ryszard Murat 10 dan przyznał mu w Karate Tsunami mistrzowski stopień 2 dan. Następnie jako instruktor objął kierownictwo nad Ośrodkiem Karate Tsunami w Łęczycy, który obecnie prowadzą jego wychowankowie.

  
   Zajmował też czołowe, medalowe miejsca w kolejnych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w kategorii mistrzów i instruktorów.  

 MP Łowicz

 

 

 

 

Renshi Mariusz Kowalski zajmował

 czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w kategorii mistrzów.

Na fotografii od lewej: Mariusz Kowalski wówczas 2 dan (Łęczyca), shihan Sławomir Graff 6 dan (Bolesławiec) oraz kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łęczyca), po dekoracji za zajęcie czołowych miejsc w konkurencji jiyu-kumite w kategorii mistrzów podczas V Mistrzostw Polski Karate Tsunami Łowicz '2009.

 

 

      

Biografia renshi Mariusza Kowalskiego

4 dan została zamieszczona na stronie 354 w rozdziale "Najważniejsi instruktorzy w Polsce" w głośnej książce soke Ryszarda Murata 10 dan

"Karate dla początkujących

i zaawansowanych" ('Książka

 i Wiedza', Warszawa 2003 -

wydanie I, 2008 - wydanie II).

Karate Karate   Advanced Advanced 

                              Głośna książka – bestseller Ryszarda Murata pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych”

(Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II). Została wydana jako

jedyna książka polskiego autora z zakresu sztuk walki w języku angielskim pt. "Karate for Beginners

and Advanced" (wydawnictwo 'ATLANTIC PUBLISHERS & DISTRIBUTORS', New Delhi 2006).  

 

    A oto oficjalna wypowiedź renshi Mariusza Kowalskiego 4 dan na temat Karate Tsunami:

   Jako nauczyciel wychowania fizycznego wiem, że aktywność ruchowa jest biologiczną potrzebą organizmu ludzkiego i ma największy wpływ na kształtowanie zdrowia psychofizycznego człowieka.   

   Spośród wielu sztuk walki wręcz wybrałem i uprawiam styl Karate Tsunami, gdyż najpełniej zaspokaja on moje potrzeby i oczekiwania, gwarantuje harmonijny rozwój psychofizyczny, propaguje ciągłe dążenie do doskonalenia się i zdobywania maksymalnej skuteczności zarówno w walce realnej (samoobronie), jak i w każdej dziedzinie życia oraz daje poczucie bezpieczeństwa.

 

   Po kilkuletnich intensywnych przygotowaniach (w Polsce i Wielkiej Brytanii) Mariusz Kowalski zdał egzaminy i zdobył dwa kolejne stopnie mistrzowskie, w tym 21 października 2012 roku w trakcie zgrupowania w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie czwarty mistrzowski stopień 4 dan i związany z tym stopniem zaszczytny tytuł renshi (jap. 'wielokrotny mistrz').


   Ponadto od soke Ryszarda Murata 10 dan uzyskał przedstawicielstwo Karate Tsunami do oficjalnego reprezentowania tego stylu w Wielkiej Brytanii.

 Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich

 

 

Renshi Mariusz Kowalski

4 dan w trakcie praktyk Karate Tsunami w Anglii. Istotą Karate Tsunami jest jednakowy nacisk kładziony na ćwiczenia umysłowe oraz fizyczne.

Od lewej: typowa w Karate Tsunami medytacja siedząc (za-zen), od prawej: charakterystyczne dla Karate Tsunami kopnięcie wbijające bokiem (yoko-geri-kekomi). 

 Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich
Mariusz Kowalski Ipswich 

 

 

 

   

Renshi Mariusz Kowalski

 mieszka z rodziną w mieście

 Ipswich w Wielkiej Brytanii,

gdzie organizuje kolejny

ośrodek Karate Tsunami.

Na fotografiach z dziećmi.

Mariusz Kowalski Ipswich 

   Poniżej prezentujemy kilka wykonanych przez Mariusza Kowalskiego fotografii, przedstawiających widoki Wielkiej Brytanii.

 

 Anglia  Anglia

 Anglia  Anglia  Anglia
 

  Opisany przykład renshi Mariusza Kowalskiego jest kolejnym potwierdzeniem, jak wielkie możliwości rozwoju w Karate Tsunami mogą mieć osoby z różnych regionów Polski i z innych krajów, także uprawiające inne style: zdobywania coraz wyższych stopni i uprawnień instruktorskich. W tym celu wykazać się należy inicjatywą i chęcią do systematycznych ćwiczeń. 

 

   Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, także z Wielkiej Brytanii (mieszkających tam lub planujących zamieszkać), do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami Karate Tsunami, zwłaszcza z soke Ryszardem Muratem 10 dan – email: ryszard.murat@gmail.com

 

 Honbu Dojo - siedziba władz Karate Tsunami i siedziba Federacji    

    

   Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) działa w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 

   Jest to miejsce regularnych i okresowych szkoleń oraz egzaminów Karate Tsunami - dla osób z Warszawy,  z całej Polski i z innych krajów na różnych kontynentach. Tu mieści się główna siedziba władz Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation i jej polskiej gałęzi Polskiej Federacji Karate Tsunami).

 
Warszawa  Honbu Dojo Honbu Dojo 

                                       Na fotografii w środku Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) w Warszawie,

miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami. 

 Renmei

   Styl Karate Tsunami odnotował ogromne sukcesy w skali polskiej i międzynarodowej.

 

   W Polsce uprawiany jest w wielu miejscowościach: od Szczecina, Kołobrzegu, Gdańska i Korsze na północy - po Bolesławiec, Górny Śląsk, Zakopane i Krosno na południu oraz od Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Łomnicy i Bolesławca na zachodzie - po Ełk, Hajnówkę, Białą Podlaską na wschodzie. Główne centrum Karate Tsunami od lat mieści się jednak w Warszawie (właśnie w Honbu Dojo).

   Styl Karate Tsunami uprawiany jest również w wielu krajach na wszystkich kontynentach – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii. Uprawiany jest nawet w tak egzotycznych krajach, jak Iran, Algieria, Indie czy Pakistan.

  

   W różnych artykułach na naszej stronie znaleźć można informacje o szkoleniach i egzaminach przedstawicieli Karate Tsunami z rozmaitych krajów, zwłaszcza w Honbu Dojo w Warszawie.  

 Warsaw
Ipswich

     

   Ośrodki Karate Tsunami funkcjonują również w Wielkiej Brytanii.

  

   Kolejny ośrodek Karate Tsunami organizuje w mieście Ipswich renshi Mariusz Kowalski 4 dan.

  

   W Polsce mieszka kilku mistrzów Karate Tsunami o różnych stopniach, od 1 dan do 10 dan. Wykaz tych mistrzów znaleźć można w dziale: Mistrzowskie Stopnie Karate Tsunami.  Są to między innymi:

 • renshi Mariusz Kowalski 4 dan (Ipswich)
 • renshi Krzysztof Kurkowski 4 dan (Londyn)
 • sensei Tony Nicol 1 dan (Bristol).
Taikai

 

   

 

Na czele Karate Tsunami stoi

soke Ryszard Murat 10 dan,

który założył ten styl w 1979 roku,

a równocześnie od 1989 roku pełni

funkcję prezesa Zarządu Głównego

Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki.

 

 Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

  

  W Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) przy ul. Patriotów 247 w Warszawie znajduje się również siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

 

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych 30 zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi: Federacja Karate Tsunami.

 

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów właśnie w Honbu Dojo w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

   

   W Honbu Dojo odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

 

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.

 

   Przykładami tych egzaminów w Honbu Dojo są opisane tu egzaminy mistrza Mariusza Kowalskiego, a także zdobycie przez niego przedstawicielstwa Karate Tsunami na Wielką Brytanię.

 

   W związku z powyższym serdecznie gratulujemy mistrzowi Mariuszowi Kowalskiemu tak wielkich sukcesów i w imieniu wszystkich tsunamistów życzymy mu szybkiego zdobycia kolejnego stopnia mistrzowskiego 5 dan.

 

   W Karate Tsunami - jak twierdzi soke Ryszard Murat 10 dan - każdy może bowiem zdobyć dowolny stopień, włącznie z najwyższym 10 dan, a uzależnione jest to tylko od jego uzdolnień i pracy.     
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015172
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com