Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

PUŁAWY: Sensei Jacek Błasiński zdobył kolejny mistrzowski stopień 2 dan i uprawnienia egzaminatora


 

PUŁAWY:

Sensei Jacek Błasiński

zdobył kolejny mistrzowski stopień 2 dan

i uprawnienia egzaminatora

Puławy 

   

Na zgrupowaniu w niedzielę 21 października 2012 roku

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami)

w Warszawie sensei Jacek Błasiński z Puław zdobył

kolejny mistrzowski stopień 2 dan i uprawnienia

kancho (egzaminatora Karate Tsunami). 

 

 Warszawa
 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

   Wymagany egzamin techniczny sensei Jackowi Błasińskiemu przeprowadził prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan (założyciel Karate Tsunami).  

 

 

Na fotografii: charakterystyczna dla Karate Tsunami ceremonia uroczystego ogłoszenia zdobycia kolejnego stopnia po egzaminie technicznym.

 

 

   Z kolei egzamin teoretyczny sensei Jackowi Błasińskiemu z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan przeprowadziła kilkuosobowa komisja, której przewodniczył sensei prof. dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz 2 dan (Warszawa).

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

 

 

 

 

   

 

 

Po egzaminach soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście wręczył sensei Jackowi Błasińskiemu certyfikat potwierdzający zdobycie mistrzowskiego stopnia 2 dan.

 

   Świadkami tego wydarzenia było kilku instruktorów Karate Tsunami, między innymi:

 • shihan Arkadiusz Wiewiórowski 6 dan (Warszawa), znany weteran Karate Tsunami,
 • renshi Mariusz Kowalski 4 dan (Ipswich, Wielka Brytania) inny weteran Karate Tsunami,
 • sensei prof. dr hab. n. med.  Andrzej Krupienicz 2 dan (Warszawa) kardiolog i weteran Karate Tsunami,
 • sensei Krzysztof Gasek 2 dan (Ząbki) inny weteran Karate Tsunami,
 • sensei Renata Murat 1 dan (Warszawa) prowadząca zajęcia w Honbu Dojo i wykonawca zamieszczonych tu fotografii
 • oraz szereg innych uczestników odbywającego się wówczas zgrupowania w Honbu Dojo, posiadających stopnie uczniowskie (kyu).

   Dalej przedstawiamy omawiany egzamin w Honbu Dojo, sylwetkę promowanego mistrza i na koniec garść informacji na temat Honbu Dojo, Karate Tsunami i Federacji.  

 

Egzamin na 2 dan sensei Jacka Błasińskiego (Puławy) 

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

 

 

 

 

 

   

Egzaminy na wszystkie stopnie

uczniowskie (kyu) i mistrzowskie (dan)

w Karate Tsunami formalnie rozpoczynają się

i kończą ceremonialnym ukłonem w pozycji siedzącej (za-rei), wykonywanym w kierunku kakemono (tradycyjnego 'szyldu' Karate Tsunami). 

   W trakcie egzaminu technicznego na 2 dan sensei Jacek Błasiński najpierw zaprezentował makiwara-kumite (umiejętność walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy).  

 

   Makiwara-kumite jest jedną z podstawowych metod treningowych w Karate Tsunami. Uzupełnia inne metody nauki technik i nauki walki, polegające na ćwiczeniu technik mówiąc umownie 'w powietrzu' (między innymi: kihon – 'ćwiczenia technik' i renraku-waza – 'ćwiczenia kombinacji technik'). Makiwara-kumite jest również jedną z najbardziej popularnych konkurencji sportowych na turniejach Karate Tsunami.

    
   Później sensei Jacek Błasiński zaprezentował cztery Tokui-kata z różnymi przyrządami. Tokui-kata jest także jedną z podstawowych metod treningowych w Karate Tsunami i równocześnie jedną z konkurencji sportowych na turniejach tego systemu.   


   Tokui-kata ('forma własna, spontaniczna') jest to forma nauki walki z kilkoma napastnikami, jednak nie zaplanowana i ułożona  z góry (jak w przypadku kata Tsunami), lecz zupełnie spontaniczna. W systemie szkoleniowym Karate Tsunami uzupełnia ona kata Tsunami (przedstawiające wzorce zachowań w walce z kilkoma napastnikami) i umożliwia naukę przystosowania się przez ćwiczącego do różnych nieprzewidzianych sytuacji, jakie mogą przydarzyć się w razie napaści. 

  

   Następnie mistrz Jacek Błasiński zaprezentował umiejętność radzenia sobie z przeciwnikiem w metodzie Jiyu-kumite (jap. 'walce swobodnej'). Jest to również jedna z najważniejszych metod treningowych Karate Tsunami.
 
   Na egzaminach na stopnie mistrzowskie (dan) w Karate Tsunami tradycyjnie prezentuje się 20 starć z napastnikiem, przy czym egzaminowany ma zadanie zaatakować w nich 10 razy i 10 razy obronić się przed atakiem przeciwnika. Połowa z tych starć odbywa się bez broni, a połowa z różnymi wybranymi przyrządami. W ten sposób egzaminowany udowadnia, że (zgodnie z wymogami Karate Tsunami) potrafi bronić się i atakować, oraz że potrafi czynić to we wszelkich możliwych warunkach, to jest zarówno wtedy, gdy nie posiada broni, jak w sytuacji, gdy ma możliwość skorzystać z różnych przyrządów i przedmiotów, które można użyć w walce. 

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

       

   Partnerem - przeciwnikiem sensei Jacka Błasińskiego w walce treningowej (jiyu-kumite) na egzaminie technicznym był renshi Mariusz Kowalski 4 dan (Ipswich, Wielka Brytania), który przyleciał samolotem do Warszawy, aby uczestniczyć w zgrupowaniu i również składać egzaminy.

 

   Renshi mgr Mariusz Kowalski jest nauczycielem w-f, weteranem Karate Tsunami i przez szereg lat prowadził ośrodek tego stylu w Łęczycy. Kilkakrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski Karate Tsunami.


   Na zgrupowaniu 21 października 2012 roku zdobył mistrzowski stopień 4 dan i uzyskał uprawnienia do oficjalnego reprezentowania Karate Tsunami w Wielkiej Brytanii.

 

 

   

Od lewej scena z jiyu-kumite

 bez używania przyrządów.

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy  Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

Sceny z jiyu-kumite na egzaminie z użyciem różnych przyrządów.

 

   Po pozytywnie ocenionym egzaminie technicznym odbyły się tradycyjne dla Karate Tsunami ceremonie. Składają się na nie:

 • ceremonialne 'pasowanie' (uderzenie pasem, oznaczającym zdobyty stopień, w plecy),
 • ceremonialne zawiązanie pasa,
 • uroczyste ogłoszenie zdobycia wyższego stopnia,
 • ceremonialny ukłon tachi-rei,
 • gratulacje. 

   Na poniżej opublikowanych fotografiach przedstawione są wymienione elementy – sceny z tych ceremonii.

 

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy  Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy  Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy  Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

 Ceremonie po zakończeniu egzaminu na 2 dan sensei Jacka Błasińskiego z Puław: ceremonialne 'pasowanie',

zawiązanie pasa, ogłoszenie zdobycia danego stopnia, ukłon tachi-rei i gratulacje.  

 

   Po zdaniu wspomnianych egzaminów Jacek Błasiński uzyskał w Karate Tsunami drugi mistrzowski stopień 2 dan, oznaczany pasem koloru czarnego z dwoma białymi pagonami, oraz zaszczytny tytuł sensei (jap. 'mistrz nauczyciel').

 Sensei Jacek Błasiński 2 dan Puławy

 

 

Sensei Jacek Błasiński z Puław

po zdanym egzaminie prezentuje w gronie innych obecnych mistrzów Karate Tsunami certyfikat potwierdzający zdobycie drugiego mistrzowskiego stopnia 2 dan.

Zdobycie przez sensei Jacka Błasińskiego uprawnień kancho (egzaminatora Karate Tsunami)

 

   Jak już wspomnieliśmy na wstępie, ponadto tego samego dnia - po zaliczeniu wymaganego egzaminu - sensei Jacek Błasiński 2 dan zdobył uprawnienia kancho (egzaminatora Karate Tsunami).

 

   W związku z tym został wpisany na aktualną listę licencjonowanych Egzaminatorów Karate Tsunami

 

   Informacje na temat tych kursów instruktorskich znaleźć można na naszej stronie w dziale: EGZAMINATORZY: Lista Karate Tsunami.

 

   Na tej podstawie w okresie najbliższego roku (licencja egzaminatora trwa rok) sensei Jacek Błasiński 2 dan ma prawo z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan przeprowadzać egzaminy na stopnie uczniowskie kyu w prowadzonym ośrodku Karate Tsunami w Puławach i jego filialnych sekcjach w innych miejscowościach.

  

   Przy tej okazji warto wspomnieć, że dwa miesiące wcześniej 19 sierpnia 2012 roku sensei Jacek Błasiński otrzymał dokumenty potwierdzające ukończenie kursów instruktorskich o czterech specjalnościach, wymienionych dalej.

   Informacje na temat tych kursów instruktorskich znaleźć można na naszej stronie w dziale: KURSY INSTRUKTORSKIE: Oferta dla Ciebie !

 

   W okresie kilku miesięcy, od maja do sierpnia 2012 roku, Jacek Błasiński wielokrotnie dojeżdżał z Puław, gdzie mieszka, do Honbu Dojo w Warszawie Radości i tu przechodził intensywne szkolenie w zakresie przygotowywania do egzaminów na kolejne stopnie Karate Tsunami, a ponadto szkolenie w ramach czterech kursów instruktorskich.

 

 

   Uzdolnienia i predyspozycje, wcześniejsze przygotowanie oraz bardzo intensywne szkolenie pod kierunkiem prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan przyniosły oczekiwane rezultaty.

 

   Wskutek tego w dniu 19 sierpnia 2012 roku sensei Jacek Błasiński formalnie ukończył cztery kursy instruktorskie i zdał przewidziane przepisami kursowe egzaminy końcowe. Niezależnie od prac egzaminacyjnych zaliczył końcowe egzaminy ustne z każdego kursu. Pytania na tych egzaminach zadawali mu obecni mistrzowie i zarazem instruktorzy Karate Tsunami, którzy zasiedli w Komisji Egzaminacyjnej: soke Ryszard Murat 10 dan, kyoshi Arkadiusz Wiewiórowski 5 dan i sensei Maciej Rogosz 2 dan.

 

 

   W ten sposób sensei Jacek Błasiński zdobył uprawnienia instrukora o następujących cztetrech specjalnościach:

 1. instruktora o specjalności sztuka walki Karate Tsunami,
 2. instruktora o specjalności Samoobrona,
 3. instruktora o specjalności Walka K1 FULL-CONTACT,
 4. instruktora o specjalności Taktyka i techniki interwencji.

 

 Jacek Błasiński 1 dan  Jacek Błasiński 1 dan
 Jacek Błasiński 1 dan  Jacek Błasiński 1 dan

 

Na fotografiach wręczenie sensei Jackowi Błasińskiemu dokumentów potwierdzających ukończenie

wymienionych kursów instruktorskich czterech uzupełniających się specjalności.

 

   W związku z powyższym sensei Jacek Błasiński 2 dan jest obecnie najlepiej umocowanym pod względem uprawnień instruktorem w Puławach.

Sylwetka sensei Jacka Błasińskiego 2 dan (Puławy)

  

   Jacek Błasiński ma 19 lat i mieszka w Puławach. Dotychczas uprawiał style taekwon-do ITF i tang soo do. W 2011 roku zdobył w taekwon-do ITF stopień 2 cup i zaczął przygotowywać się do egzaminu na mistrzowski stopień 1 dan.

 

   Na podstawie informacji z Internetu Jacek Błasiński zgłosił się do lidera Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan z wnioskiem o przyjęcie do tego stylu. Po uzyskaniu jego zgody rozpoczął bardzo intensywne ćwiczenia w Karate Tsunami, przyjeżdżając na szkolenia do Honbu Dojo w Warszawie i poznając zasady i techniki Karate Tsunami bezpośrednio od soke Ryszarda Murata 10 dan oraz od shihan Arkadiusza Wiewiórowskiego 6 dan.

 Jacek Błasiński 1 dan

 

 

 

 

 

   

Shihan Arkadiusz Wiewiórowski 6 dan

uczy Jacka Błasińskiego wykonywania zejścia  z linii ataku uchi-nagashi-uke,

w widocznym na fotografii ujęciu z wykorzystaniem asekuracyjnego bloku gedan-ude-barai przed atakiem nogą.

   Szczególny nacisk na tych szkoleniach położono na przyswojenie przez Jacka Błasińskiego podstawowych zasad prowadzenia walki realnej – wykonywanie skutecznego ataku różnymi częściami ciała oraz skutecznej obrony i kontrataku.

 

   Wielkie wrażenie zrobiły na nim zwłaszcza:

 • dwa zejścia z linii ataku, charakterystyczne dla Karate Tsunami, a niespotykane w stylach, które dotychczas uprawiał: soto-nagashi-uke i uchi-nagashi-uke;
 • wielkie bogactwo technik Karate Tsunami, wykonywanych wszystkimi częściami ciała, a nie głównie nogami, jak w stylach, które dotychczas uprawiał;
 • ćwiczenie na treningach Karate Tsunami wszelkimi przedmiotami, które mogą być użyte w walce, co jest zaniedbane w stylach, które dotychczas uprawiał.

   W pierwszym okresie Jacek Błasiński skupił się na :

 • nauce właściwego, precyzyjnego i silnego wykonywania różnych technik,
 • nauce walki z jednym napastnikiem z wykorzystaniem metody makiwara-kumite,
 • nauce walki z kilkoma napastnikami z użyciem różnych przyrządów i wykorzystaniem metody tokui-kata,
 • nauce walki bez broni i z użyciem różnych przedmiotów z wykorzystaniem metody jiyu-kumite.

   Ćwiczenia te Jacek Błasiński kontynuował w Puławach, intensywnie doskonaląc techniki i rozwiązania poznawane na szkoleniach w Warszawie. Wiele pomogło mu również korzystanie z materiałów szkoleniowych, szczególnie z podręcznika Ryszarda Murata pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych”. 

 
Karate Karate   Advanced Advanced 

                              Głośna książka – bestseller Ryszarda Murata pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych”

(Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II). Została wydana jako

jedyna książka polskiego autora z zakresu sztuk walki w języku angielskim pt. "Karate for Beginners

and Advanced" (wydawnictwo 'ATLANTIC PUBLISHERS & DISTRIBUTORS', New Delhi 2006). 

 

   Po zdobyciu pierwszego mistrzowskiego stopnia 1 dan i po ukończeniu wspomnianych czterech kursów instruktorskich, we wrześniu 2012 roku sensei Jacek Błasiński zorganizował – pod nadzorem soke Ryszarda Murata 10 dan – ośrodek Karate Tsunami w Puławach.


   W ramach tego ośrodka rozpoczął już zajęcia w dwóch sekcjach: Karate Tsunami oraz Walki K1 FULL-CONTACT. W drugiej z tych sekcji przygotowuje ćwiczących do występu w konkurencji Walki K1 FULL-CONTACT na VIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, które odbędą się w Warszawie 16 marca 2013 roku.

  

   Informacje na temat tych Mistrzostw Polski znaleźć można na naszej stronie w dziale: VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami Warszawa 16 marca 2013 roku: ZAPROSZENIE.

 

   Opisany przykład Jacka Błasińskiego jest kolejnym potwierdzeniem, jak wielkie możliwości rozwoju w Karate Tsunami mogą mieć osoby z różnych regionów kraju, także uprawiające inne style: zdobywania coraz wyższych stopni i uprawnień instruktorskich. W tym celu wykazać się należy inicjatywą i chęcią do systematycznych ćwiczeń.

 

   Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, także z Puław i innych miejscowości, do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami Karate Tsunami, zwłaszcza z soke Ryszardem Muratem 10 dan – email: ryszard.murat@gmail.com

 

 Honbu Dojo - siedziba władz Karate Tsunami i siedziba Federacji    

    

   Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) działa w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 

   Jest to miejsce regularnych i okresowych szkoleń oraz egzaminów Karate Tsunami - dla osób z Warszawy,  z całej Polski i z innych krajów na różnych kontynentach. Tu mieści się główna siedziba władz Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation i jej polskiej gałęzi Polskiej Federacji Karate Tsunami).

 
Warszawa  Honbu Dojo Honbu Dojo 

                                       Na fotografii w środku Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) w Warszawie,

miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami. 

 Renmei

   Styl Karate Tsunami odnotował ogromne sukcesy w skali polskiej i międzynarodowej.

 

   W Polsce uprawiany jest w wielu miejscowościach: od Szczecina, Kołobrzegu, Gdańska i Korsze na północy - po Bolesławiec, Górny Śląsk, Zakopane i Krosno na południu oraz od Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Łomnicy i Bolesławca na zachodzie - po Ełk, Hajnówkę, Białą Podlaską na wschodzie. Główne centrum Karate Tsunami od lat mieści się jednak w Warszawie (właśnie w Honbu Dojo).

   Styl Karate Tsunami uprawiany jest również w wielu krajach na wszystkich kontynentach – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii. Uprawiany jest nawet w tak egzotycznych krajach, jak Iran, Algieria, Indie czy Pakistan.

  

   W różnych artykułach na naszej stronie znaleźć można informacje o szkoleniach i egzaminach przedstawicieli Karate Tsunami z rozmaitych krajów, zwłaszcza w Honbu Dojo w Warszawie.  

 Warsaw
Puławy

   Jeden z ośrodków Karate Tsunami funkcjonuje również w mieście Puławy na Lubelszczyźnie.

  

   Ośrodek ten został założony przez soke Ryszarda Murata 10 dan już w 1992 roku. W ośrodku tym wyszkoliło się kilku mistrzów Karate Tsunami, wymienionych niżej.

  

   Obecnie, od września 2012 roku ośrodek Karate Tsunami w Puławach prowadzi sensei Jacek Błasiński 2 dan.      

   W Polsce mieszka wielka rzesza mistrzów Karate Tsunami o różnych stopniach, od 1 dan do 10 dan. Wykaz tych mistrzów znaleźć można w dziale: Mistrzowskie Stopnie Karate Tsunami. 

   

   Na przykład z samego wspomnianego ośrodka w mieście Puławy wywodzi się aż 9 mistrzów Karate Tsunami:

 1. sensei Paweł Ciucias 1 dan
 2. sensei Wojciech Gut 1 dan
 3. sensei Waldemar Kisiel 1 dan (obecnie Alamo, Texas, USA)
 4. sensei Sławomir Krysa 1 dan (obecnie w Anglii)
 5. sensei Dominik Respond 1 dan
 6. sensei Marian Rodzik 1 dan (Skowieszynek/Kazimierz Dolny)
 7. sensei Paweł Skoczylas 2 dan (obecnie Lublin)
 8. sensei Mariusz Szymanek 1 dan (obecnie Zakopane)
 9. sensei Robert Wasil 1 dan (Olesin)
Taikai

 

   

Na czele Karate Tsunami stoi

soke Ryszard Murat 10 dan,

który założył ten styl w 1979 roku,

a równocześnie od 1989 roku pełni

funkcję prezesa Zarządu Głównego

Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki.

 

 Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

  

  W Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) przy ul. Patriotów 247 w Warszawie znajduje się również siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

 

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych 30 zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi: Federacja Karate Tsunami.

 

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów właśnie w Honbu Dojo w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

   

   W Honbu Dojo odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

 

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.

 

   Przykładami tych egzaminów w Honbu Dojo są opisane tu egzaminy (teoretyczny i techniczny) na mistrzowski stopień 2 dan, egzaminy kończące kursy instruktorskie o czterech specjalnościach, a także egzamin na licencję kancho (egzaminatora Karate Tsunami), do których przystąpił sensei Jacek Błasiński (Puławy).

 

   W związku z powyższym serdecznie gratulujemy sensei Jackowi Błasińskiemu 2 dan tak wielkich sukcesów i w imieniu wszystkich tsunamistów życzymy mu szybkiego zdobycia kolejnego stopnia mistrzowskiego 3 dan.

 

   W Karate Tsunami - jak twierdzi soke Ryszard Murat 10 dan - każdy może bowiem zdobyć dowolny stopień, włącznie z najwyższym 10 dan, a uzależnione jest to tylko od jego uzdolnień i pracy.     
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015184
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com