Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan


 

NOWA ORGANIZACJA

w Federacji:
Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan

 
logo

 

   

Piastów

 

   

6 grudnia 2014 roku

 powstała i wstąpiła

do Federacji nowa

 organizacja sztuk walki:


Polskie Zrzeszenie

Ju-jitsu i Karate Shotokan

PZJKS

Od lewej: logo Zrzeszenia i siedziba - miasto Piastów, od prawej: mistrzowie z kierownictwa Zrzeszenia

prezentują certyfikaty po egzaminach na stopnie mistrzowskie w siedzibie Federacji 11 stycznia 2015 roku.

 

   Pełna nazwa organizacji: Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan.

 

   Nazwa skrócona: Zrzeszenie.

 

   Siedziba i główny ośrodek szkoleniowy Zrzeszenia: miasto Piastów (woj. mazowieckie).    
 
Piastów

   

 

          Ośrodki szkoleniowe - sekcje Zrzeszenia:

  • Piastów - mistrz Adam Jurczakowski 2 dan i mistrz Robert Więch 2 dan,
  • Ustka - mistrz Janusz Rżysko 2 dan. 
 
Ustka

   Uprawiane sztuki walki i style: Ju-jitsu i Karate Shotokan.

 

   Program nauczania w Zrzeszeniu obejmuje wybrane elementy Ju-jitsu i Karate Shotokan, uzupełniające się wzajemnie.

 

   Kierownictwo Zrzeszenia:

  • przewodniczący - mistrz Adam Jurczakowski 2 dan
  • z-ca przewodniczącego - mistrz Robert Więch 2 dan
  • z-ca przewodniczącego - mistrz Janusz Rżysko 2 dan.
 PZJKS

 

 

 

 

Kierownictwo Zrzeszenia - od lewej:

mistrz Robert Więch 2 dan,

mistrz Adam Jurczakowski 2 dan,

mistrz Janusz Rżysko 2 dan

(na fotografii z certyfikatem na

stopień 1 dan Karate Shotokan).

 PZJKS

 

 

 

  

 

 

Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan

działa w składzie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

 

Na fotografii przewodniczący Zrzeszenia

mistrz Adam Jurczakowski otrzymuje

w dniu 22 grudnia 2014 roku w siedzibie Federacji

w Warszawie certfikat przynależności Zrzeszenia do Federacji od prezesa Zarządu Głównego Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan.

 Jurczakowski

 

 

 

   

Mistrz Adam Jurczakowski ma lat 48, mieszka w Piastowie,

zdobył wykształcenie wyższe - mgr polityki społecznej

(Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

w Warszawie), a pracuje w Straży Miejskiej w Warszawie.

 

 

Sztuki walki (Karate Shotokan, Ju-jitsu i Kick-boxing) uprawia od ponad 30 lat.

 Jurczakowski

 

 

 

 

 

 

   

Adam Jurczakowski ukończył kilka kursów

organizowanych przez Federację i tym samym

zdobył wysokie kwalifikacje. Na fotografii:

otrzymuje dokumenty ukończenia Kursu Instruktora Samoobrony 28 czerwca 2014 roku w siedzibie Federacji

od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan.

 Jurczakowski  Jurczakowski

Od lewej: Adam Jurczakowski otrzymuje dokumenty ukończenia Kursu specjalisty z zakresu Taktyka i Techniki Interwencji

27 lipca 2014 roku; od prawej - otrzymuje dokumenty ukończenia Kursu Instruktora Taktyki i Technik Interwencji

22 sierpnia 2014 roku w siedzibie Federacji od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan.

 Jurczakowski

 

 

 

 

 

 

   

Mistrz Adam Jurczakowski po egzaminach

na stopnie mistrzowskie w siedzibie Federacji

11 stycznia 2015 roku otrzymuje od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan

certyfikat potwierdzający zdobycie

mistrzowskiego stopnia 2 dan.

 Więch

 

 

 

 

   

Mistrz Robert Więch ma lat 49, mieszka w Piastowie,
zdobył wykształcenie wyższe - lekarz medycyny
(lekarz neurolog).

  

Sztuki walki (Karate Shotokan i Ju-jitsu) uprawia od 34 lat.

 Więch

 

 

 

 

 

 

   

Mistrz Robert Więch po egzaminach
na stopnie mistrzowskie w siedzibie Federacji
11 stycznia 2015 roku otrzymuje od prezesa

 Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan
certyfikat potwierdzający zdobycie
mistrzowskiego stopnia 2 dan.

 Rżysko

 

 

 

 

   

Mistrz Janusz Rżysko ma lat 49, mieszka w Lasominie,
zdobył wykształcenie średnie (ogólne),

a pracuje jako specjalista ds. ochrony. 
  

Sztuki walki (Karate Shotokan i Ju-jitsu) uprawia od 33 lat.

Prowadzi Uczniowski Klub Sportowy "Gepard" w Ustce.

.

 Rżysko  Rżysko

Mistrz Janusz Rżysko w 2006 roku (przed zmianą przepisów w tym zakresie) ukończył Kurs Instruktora Sportu Ju jitsu,

a 11 stycznia 2015 roku Kurs Instruktora Taktyki i Technik Interwencji, organizowany przez Federację.

Na ilustracjach wyżej: od lewej - otrzymuje dokumenty ukończenia tego kursu od prezesa Federacji

soke Ryszarda Murata 10 dan, od prawej - fotokopia legitymacji.

 Rżysko

 

 

 

 

 

   

Mistrz Janusz Rżysko po egzaminach
na stopnie mistrzowskie w siedzibie Federacji
11 stycznia 2015 roku otrzymuje od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan
certyfikat potwierdzający zdobycie
mistrzowskiego stopnia 1 dan Karate Shotokan.

   Jako uzupełnienie zamieszczamy kilka podstawowych informacji o Federacji.

 

                                      Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

 

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych 30 zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi przedstawione tu: Polskie Zrzeszenie Jiu-jitsu i Karate Shotokan.

 

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów w siedzibie Federacji w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

Renmei

     

   Siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki mieści się przy ul. Patriotów 247 w Warszawie, w obiekcie Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami - jednej z z ponad 30-tu organizacji wchodzących w skład Federacji: Federacji Karate Tsunami Renmei).

 

   W związku z tym w siedzibie Federacji odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup Karate Tsunami - jednego ze stylów zrzeszonych w Federacji) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.  

   

Honbu Dojo

Widok na salę treningową Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie, miejsce szkoleń i egzaminów oraz siedzibę Federacji.   

 Oferta dla Ciebie: 

 

   Ty również możesz wstąpić do Federacji i wraz z innymi użytecznie działać w jej strukturach: użytecznie dla siebie i środowiska sztuk walki.


   Do Federacji wstąpić możesz indywidualnie - i ewentualnie wraz ze swą organizacją - jeśli jesteś instruktorem dowolnego stylu i sztuki walki (z sekcją, klubem i zrzeszeniem sekcji).


   W Federacji każdy ma największe możliwości i szanse na zostanie instruktorem i mistrzem, a także na zdobywanie coraz wyższych stopni mistrzowskich, nawet najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan. Jak wiadomo, nie jest to możliwe w organizacjach, w których nikt w Polsce nie posiada stopnia 10 dan. Tymczasem w naszej Federacji już dziesięciu mistrzów różnych stylów zdobyło ten najwyższy mistrzowski stopień, co jest najbardziej przekonywującym dowodem najlepszych możliwości.

 

   W naszej Federacji masz też możliwość ukończyć kursy instruktorów różnych stylów i to w najkorzystniejszej cenie (tylko 500 zł, co stanowi 1/3 ceny podobnych kursów organizowanych przez inne podmioty).


   Federacja zapewnia nie tylko najlepsze możliwości rozwoju indywidualnego oraz organizacji, ale także stwarza najkorzystniejsze warunki pod względem składek: składka członkowska w Federacji (zarówno dla członka indywidualnego, jak też dla organizacji) wynosi bowiem tylko 100 zł płatne raz na całe życie, co jest prawdziwym ewenementem w sztukach walki.

 

   W celu wstąpienia do Federacji skontaktuj się z osobą, która już jest członkiem Federacji lub jego władz naczelnych albo bezpośrednio z prezesem Zarządu Głównego soke Ryszardem Murat 10 dan: tel. 795-143-378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com  

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015312
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com