Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Nowa Szkoła Wing Chun Kung-fu we Wrocławiu - Agnieszka i Ryszard Grzebyk licencjonowanymi instruktorami


 

Artykuł ten zamieszczony został również na internetowej stronie
Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
www.federacjasztukwalki.pl

 

Nowa Szkoła Wing Chun Kung-fu we Wrocławiu

Wrocław 

Nowa Szkoła Wing Chun Kung-fu we Wrocławiu -

Agnieszka i Ryszard Grzebyk licencjonowanymi instruktorami sztuki walki Wing Chun / Ving Tsun.
W stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu, rozpoczyna działalność kolejna Szkoła Wing Chun Kung-fu.

  

      Organizatorami tej Szkoły są licencjonowani instruktorzy:

  1. Ryszard Grzebyk, który jest Głównym Instruktorem Szkoły,
  2. Agnieszka Grzebyk, która także zdobyła pełne uprawnienia instruktorskie.
 Agnieszka i Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu

   Oboje mają znaczący staż w sztukach walki i duże umiejętności w stylu Wing Chun.

   

   Pochodzą z Rzeszowa, ale wiele lat spędzili we Francji (tu – w miejscowości Villepinte koło Paryża - urodziła się Agnieszka Grzebyk), a następnie w Kanadzie, po czym powrócili do Polski i obecnie mieszkają we Wrocławiu.


   Ryszard Grzebyk ma 48 lat, a z zawodu jest przedsiębiorcą - specjalistą budowlanym oraz lekarzem naturalnej medycyny. Jego córka Agnieszka Grzebyk jest natomiast studentem medycyny (II roku) na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

   

Na fotografii: Agnieszka i Ryszard Grzebyk prezentują typowe techniki dla stylu Wing Chun Kung-fu w trakcie egzaminu praktycznego (zobacz dalej) instruktora sztuki walki Wing Chun Kung-fu w siedzibie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki w Warszawie w niedzielę 3 lutego 2013 roku. Egzamin oceniają - w tle: prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan i skarbnik Zarządu Głównego

 Federacji hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan.

    

    Przez 3 lata uprawiali styl Wing Chun Kung-fu w Paryżu pod kierunkiem znanego mistrza Didier Beddar (linia Williama Cheunga), a potem – przez kolejne 5 lat – ten sam styl (i tę samą linię) w Calgary w Kanadzie, gdzie ich nauczycielem był inny znany mistrz Brian Lewadny (którego przodkowie wywodzą się z Polski, z Gdańska).

 Calgary Paris

   Jak zaznaczyliśmy, oboje mają też staż w innych stylach, ponieważ Ryszard Grzebyk przez lata uprawiał judo i karate kyokushin, a Agnieszka Grzebyk styl taekwon-do.

 

   Po powrocie do Polski zorientowali się w panującej tu sytuacji w dziedzinie sztuk walki i jak wielkie możliwości rozwoju zapewnia przedstawicielom różnych stylów Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.


   Zostali członkami indywidualnymi tej Federacji, a następnie zgłosili się na kurs instruktora sztuki walki Wing Chun / Ving Tsun.


   Z upoważnienia prezesa Zarządu Głównego Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa) ten kurs instruktorów przeprowadził z nimi hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa).

 

   W dniu 3 lutego 2013 roku Ryszard Grzebyk i Agnieszka Grzebyk ukończyli kurs instruktora o specjalności instruktor sztuki walki Wing Chun / Ving Tsun, który przeprowadził – jak już podkreśliliśmy – hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan.


   Ten kurs instruktorski zakończył się formalnymi egzaminami (pisemnym, ustnym i praktycznym) w siedzibie Federacji w Warszawie przy ul. Patriotów 247, którymi kierował prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan.


   Egzamin pisemny polega – jak w przypadku innych kursów instruktorskich, organizowanych przez Federację – na napisaniu pracy egzaminacyjnej w postaci konspektu wybranego treningu oraz kilkuletniego planu pracy danej sekcji.


   Egzamin ustny polega – także jak w przypadku innych kursów instruktorskich, organizowanych przez Federację – na właściwej odpowiedzi na trzy zadane pytania z zakresu metodyki prowadzenia zajęć szkoleniowych w charakterze instruktora danej sztuki walki.


   Egzamin praktyczny - również jak w przypadku innych kursów instruktorskich, organizowanych przez Federację – polega na prezentacji wskazanych elementów nauczanego materiału z zakresu danej sztuki walki.

 

 Agnieszka i Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu  Agnieszka i Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu

 Agnieszka i Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu  Agnieszka i Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu

Na fotografiach: Agnieszka i Ryszard Grzebyk prezentują typowe i nietypowe techniki dla stylu Wing Chun Kung-fu w trakcie egzaminu praktycznego (zobacz dalej) instruktora sztuki walki Wing Chun Kung-fu w siedzibie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki w Warszawie w niedzielę 3 lutego 2013 roku. Egzamin oceniają - w tle: prezes Zarządu Głównego Federacji

soke Ryszard Murat 10 dan i skarbnik Zarządu Głównego Federacji hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan.

   
   Oboje kandydaci: Ryszard Grzebyk i Agnieszka Grzebyk zaliczyli te egzaminy pozytywnie, z wysoką oceną średnią 5 ( w stosownej skali ocen szkolnych do 6).


   Po zaliczeniu tych egzaminów Ryszard Grzebyk i Agnieszka Grzebyk otrzymali uroczyście od prezesa Zarządu Głównego Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan dokument poświadczający ukończenie kursu instruktora danej sztuki walki.

  

 Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu  Agnieszka Grzebyk Wing Chun Kung-fu

Prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście wręcza dokument poświadczający ukończenie kursu instruktora sztuki walki Wing Chun / Ving Tsun: od lewej Ryszard Grzebyk, od prawej Agnieszka Grzebyk. Jako świadek

tego wydarzenia występuje hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan, który prowadził wymieniony kurs instruktora.


   Dokument ten uprawnia do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora danej sztuki walki (w tym przypadku Wing Chun / Ving Tsun) indywidualnych i zespołowych - w zakładach pracy, stowarzyszeniach i w ramach własnej działalności gospodarczej, czyli we wszystkich możliwych dziedzinach – w Polsce i wszystkich innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji.


   Jest to unikalny dokument, wydany na podstawie przepisów obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej.


   Ponadto Ryszard Grzebyk i Agnieszka Grzebyk otrzymali uroczyście od prezesa Zarządu Głównego Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikaty potwierdzające dożywotnią przynależność (indywidualną) do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie.
  

 Agnieszka Grzebyk Wing Chun Kung-fu

 

 

 

 

Prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście wręcza Agnieszcze Grzebyk certyfikat potwierdzający potwierdzające dożywotnią przynależność (indywidualną) do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jako świadek tego wydarzenia występują: instruktor Wing Chun Ryszard Grzebyk i hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan, skarbnik Zarządu Głownego Federacji.

   Ten zaszczytny certyfikat potwierdza, że Ryszard Grzebyk i Agnieszka Grzebyk są członkami i działaczami Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki na równi z wieloma innymi mistrzami różnych stylów, w posiadaczami wysokich stopni mistrzowskich (5-9 dan), a nawet najwyższych stopni mistrzowskich 10 dan.


   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest bowiem jedyną w Polsce, a nawet w Europie organizacją, która nie tylko zrzesza największą liczbę organizacji różnych stylów, ale także aż dziesięciu mistrzów, którzy posiadają najwyższy na świcie mistrzowski stopień 10 dan, co jest swoistym ewenementem w sztukach walki.


   Dzięki temu i niespotykanym w innych organizacjach (zwykle jednostylowych) możliwościom, jakie stwarza Federacja, Ryszard Grzebyk i Agnieszka Grzebyk mają wielkie szanse na stworzenie prężnej Szkoły Wing Chun Kung-fu, o ile oczywiście będą w stanie te unikalne możliwości docenić i spożytkować.

 

   Aktualnie – dzięki Federacji i jej działaczom - Ryszard Grzebyk i Agnieszka Grzebyk zdobyli wymagane i najważniejsze dokumenty do prowadzenia zajęć w sztuce walki Wing Chun Kung-fu, a także wiedzę, umożliwiającą organizację prężnej szkoły tej sztuki walki.
 

   W związku z tym obecnie zajmują się organizacją nowej Szkoły Wing Chun Kung-fu we Wrocławiu, do której zapraszają wszystkich zainteresowanych.


   Zainteresowani uprawianiem Wing Chun Kung-fu w tej Szkole mogą zgłaszać się do Głównego Instruktora Szkoły Ryszarda Grzebyka – e-mail:
kaar06@gmail.com

 

   W imieniu wszystkich członków Federacji serdecznie życzymy im jak największych sukcesów w tym zakresie.  

 

 Agnieszka i Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu  Agnieszka i Ryszard Grzebyk Wing Chun Kung-fu

Na fotografii: Agnieszka i Ryszard Grzebyk prezentują typowe jeden ze sposobów obrony przed atakiem kopnięciem w trakcie egzaminu praktycznego instruktora sztuki walki Wing Chun Kung-fu w siedzibie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

w Warszawie w niedzielę 3 lutego 2013 roku. Egzamin oceniają - w tle: prezes Zarządu Głównego Federacji

soke Ryszard Murat 10 dan i skarbnik Zarządu Głównego Federacji hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan.

 

 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 

   Dalej przedstawiamy kilka informacji uzupełniających do tego artykułu:

  • o Honbu Dojo Karate Tsunami - siedzibie Federacji w Warszawie, gdzie odbyły się opisywane egzaminy,
  • o Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walk,
  • o prezesie Zarządu Głównego Federacji soke Ryszardzie Murat 10 dan, który zorganizował opisany kurs i wręczenie dokumentów,
  • o skarbniku Zarządu Głównego Federacji hanshi Jarosławie Duczmalewskim 8 dan, który przeprowadził opisany kurs instruktora sztuki walki Wing Chun / Ving Tsun,
  • o kursach instruktorskich, organizowanych przez Federację.
 Honbu Dojo - siedziba władz Karate Tsunami i siedziba Federacji    

    

   Opisane egzaminy odbyły się w Honbu Dojo Karate Tsunami, gdzie mieści się również siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) działa w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.

 

   Jest to miejsce regularnych i okresowych szkoleń oraz egzaminów Karate Tsunami - dla osób z Warszawy,  z całej Polski i z innych krajów na różnych kontynentach. Tu mieści się główna siedziba władz Federacji Karate Tsunami Renmei (International Karate Tsunami Federation i jej polskiej gałęzi Polskiej Federacji Karate Tsunami).

 

Honbu Dojo

Widok na salę treningową Honbu Dojo w Warszawie, miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.    

 Renmei

   Styl Karate Tsunami odnotował ogromne sukcesy w skali polskiej i międzynarodowej.

 

   W Polsce uprawiany jest w wielu miejscowościach: od Szczecina, Kołobrzegu, Gdańska i Korsze na północy - po Bolesławiec, Górny Śląsk, Zakopane i Krosno na południu oraz od Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Łomnicy i Bolesławca na zachodzie - po Ełk, Hajnówkę, Białą Podlaską na wschodzie. Główne centrum Karate Tsunami od lat mieści się jednak w Warszawie (właśnie w Honbu Dojo).

   Styl Karate Tsunami uprawiany jest również w wielu krajach na wszystkich kontynentach – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii. Uprawiany jest nawet w tak egzotycznych krajach, jak Iran, Algieria, Indie czy Pakistan.

  

   W różnych artykułach na naszej stronie znaleźć można informacje o szkoleniach i egzaminach przedstawicieli Karate Tsunami z rozmaitych krajów, zwłaszcza w Honbu Dojo w Warszawie.  

 Warsaw

 

Taikai

 Na czele Karate Tsunami stoi

soke Ryszard Murat 10 dan,

który założył ten styl w 1979 roku,

a równocześnie od 1989 roku pełni

funkcję prezesa Zarządu Głównego

Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki.

Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 
Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.   

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Wśród tych 30 zrzeszonych organizacji znajduje się między innymi: Federacja Karate Tsunami Renmei oraz Polskie Stowarzyszenie Pak hok Kung-fu i System Czerwonego Feniksa, o których są wzmianki w tym artykule.

   Do Federacji należy wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż dziesięciu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Z tych względów właśnie w Honbu Dojo w Warszawie odbywają się zjazdy, zebrania, narady i uroczystości z udziałem liderów (w tym posiadaczy najwyższych stopni 10 dan) różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych, a także szkolenia, zgrupowania, kursy instruktorskie i egzaminy na stopnie.

   

   W Honbu Dojo odbywają się także (obok stałych i regularnych treningów różnych grup) podobne imprezy Karate Tsunami z udziałem mistrzów i reprezentantów tego stylu z Polski i wielu innych krajów świata.

 

   Wśród tych imprez na wyróżnienie zasługują liczne egzaminy na stopnie, zwłaszcza mistrzowskie, które soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadza przedstawicielom Karate Tsunami i wielu innych stylów. Informacje o tych egzaminach przedstawiamy w wielu artykułach na naszej stronie.

   

   Przykładem tych egzaminów w Honbu Dojo są opisane tu egzaminy.  

 

Hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan -

skarbnik Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 

 System Czerwonego Feniksa

   

   Jarosław Duczmalewski jest znanym mistrzem sztuk walki z kilkudziesięcioletnim stażem i znaczącymi osiągnięciami. W swej karierze przez wiele lat uprawiał między innymi styl Wing Chun, współpracując z najbardziej znanymi instruktorami tego stylu.

 

   Od szeregu lat zajmuje się on rozwojem swego autorskiego systemu sztuki walki pod nazwą System Czerwonego Feniksa. Zawarł w nim swe doświadczenia z szeregu innych stylów, zwłaszcza Wing Chun Kung-fu i Jeet Kune Do.


   Główna sala treningowa Systemu Czerwonego Feniksa, w której hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan prowadzi zajęcia, mieści się w słynnym Domu Studenckim Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Kickiego 6.

Hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan

w trakcie prezentacji technmik

Systemu Czerwonego Feniksa

ze swym asystentem

Tomaszem Nakoniecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan jest też zasłużonym działaczem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a odbiciem jego znaczenia i zasług jest pełniona funkcja skarbnika Zarządu Głównego Federacji.

 Jarosław Duczmalewski

   Jest jedną z trzech osób wchodzących w skład ścisłego kierownictwa wykonawczego Federacji – Prezydium Zarządu Głównego. W skład Prezydium- zgodnie ze Statutem Federacji - wchodzą bowiem:

  • prezes Zarządu Głównego – soke Ryszard Murat 10 dan (założyciel i lider stylu Karate Tsunami),
  • sekretarz generalny Zarządu Głównego – sifu Artur Dybcio 4 dan (lider stylu Pak Hok Kung-fu),
  • skarbnik Zarządu Głównego – hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (założyciel i lider Systemu Czerwonego Feniksa).

   Z tych funkcji mogłoby wynikać, że przewagę w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki mają przedstawiciele stylów o korzeniach chińskich (Pak Hok – stylu białego żurawia, wing chun, jeet kune do itp.). Nie jest to jednak prawdą, ponieważ Federacja zrzesza ponad 30 ogólnokrajowych organizacji różnych stylów pochodzenia czy o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich, filipiński oraz innych i wszystkie style traktowane są w niej jednakowo i według starań ich przedstawicieli.


   Niemniej jednak skupione w Federacji środowisko stylów o korzeniach chińskich jest bardzo silne, a w tym środowisku znaczącą rolę odgrywa środowisko stylu Wing Chun i organizacji „wingchun-owskich”.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015324
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com