Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Prezentacja wietnamskiego systemu zdrowotno-oddechowego CK 10 (Can Kwon Thap Linh)


   

Prezentacja wietnamskiego systemu

zdrowotno-oddechowego CK 10

(Can Kwon Thap Linh)

 

 Warszawa  

   W niedzielę 4 września 2011 roku o godz. 19:00 odbyła się pierwsza

w Polsce prezentacja wietnamskiego systemu zdrowotno-oddechowego

 CK 10 (Can Kwon Thap Linh).

 

   Impreza odbyła się w sali bankietowej restauracji „Pacific” przy

 al. Krakowskiej 66 w Raszynie koło Warszawy, tuż obok lotniska „Okęcie”.

Właścicielem tej restauracji jest działacz naszej Federacji,

mistrz Nguyen Xuan Phuong

– zastępca kierownika polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun),

wiceprezes i sekretarz generalny Związku Piłki Nożnej Wietnamczyków w Polsce.

 ZPNW
   Inicjatorem prezentacji był inny działacz naszej Federacji, mistrz Truong Anh Tuan – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun), przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

 

Wietnam 

Prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan z liderami stylu Vinh Xuan w Polsce.

Od lewej: mistrz Truong Anh Tuan – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun). Od prawej: mistrz Nguyen Xuan Phuong – zastępca kierownika polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun), wiceprezes i sekretarz generalny Związku Piłki Nożnej Wietnamczyków w Polsce.

 

   Prezentacji dokonali przybyli drogą lotniczą z Francji przedstawiciele tamtejszej diaspory wietnamskiej:

  • w zakresie teoretycznym -  mistrz Nguyen Quang Trong (z zawodu chemik),
  • w zakresie praktycznym -  mistrzyni Nguyen Thi Phan Tuyen (z zawodu pisarka).

   Oboje wyemigrowali z Sajgonu (obecna nazwa: Ho Chi Minh) w południowym Wietnamie w 1968 roku. Obecnie mieszkają we Francji, w mieście Le Havre, leżącym u ujścia Sekwany do kanału La Manche.

 

CK 10

Pamiątkowa fotografia z przedstawianej prezentacji. Siedzą od lewej: mistrz  Nguyen Quang Trong,  mistrzyni Nguyen Thi Phan Tuyen, prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan i znany mistrz

 kung-fu sifu Janusz Szymankiewicz. Pierwszy od lewej stoi Ta Quoc Huong – sekretarz ds. kultury

 Ambasady Wietnamu w RP, zaś pierwszy od prawej – mistrz Truong Anh Tuan.

 

   Na prezentacji zgromadzili się przedstawiciele środowiska wietnamskiego i chińskiego w Polsce, głównie biznesmeni. Uprawiają oni styl Vinh Xuan (wietnamską gałąź stylu wing chun) w ramach polskiego oddziału organizacji Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen.

 

   Przywódcą wietnamskiej gałęzi stylu vinh xuan (wing chun) jest wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, który posiada najwyższy w Wietnamie mistrzowski stopień 10 dan.

   

    Prowadzi centralną szkołę tego stylu w Hanoi (stolicy Wietnamu). W naszej Federacji pełni zaszczytną funkcję jednego z wiceprezesów Zarządu Głównego. 
vinh xuan

    

   Organizacja kierowana przez mistrza Nguyen Ngoc Noi  - Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen (ang. Viet Nam Internal Style Family Wingchun School) działa w ramach Hoi Vo Thuat Ha Noi (ang. Hanoi Martial Art Association) i jest jedną z największych w Wietnamie.

   Od 2007 roku organizacja ta należy do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jest ona potężną, wietnamską gałęzią naszej Federacji.

Nguyen 

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (w centrum) z instruktorami i głównymi uczniami

w centralnej szkole stylu vinh xuan w stolicy Wietnamu Hanoi.

 

Nguyen

   Organizacja stylu vinh xuan wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan posiada preżną filię w Polsce: Klub Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia. Klub ten ma siedzibę w Warszawie, a na jego czele stoi Truong Anh Tuan – główny instruktor vinh xuan i przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce i prezes Zarządu firmy Dong Nam sp. z o.o.    

 

 Truong Anh Tuan doskonali techniki

stylu vinh xuan bezpośrednio z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan (od prawej). Warszawa,

22 listopada 2009 roku. Fot. Ryszard Murat.

   Zajęcia tego klubu odbywają się regularnie w Warszawie, zaś wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wraz z asystentami corocznie odwiedza ten klub w celu systematycznego podnoszenia wyszkolenia jego członków.

 

vinh xuan

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (w centrum) z członkami 

Klubu Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia na treningu w Warszawie.

Prawie wszyscy z nich stawili się na prezentację systemu CK 10.


   Na prezentację do restauracji „Pacific” przybył także Ta Quoc Huong – sekretarz ds. kultury Ambasady Wietnamu w RP.

 

   Na prezentację zaproszeni zostali dwaj reprezentanci polskiego środowiska sztuk walki:

  • sifu Janusz Szymankiewicz
  • soke Ryszard Murat 10 dan.

   Obaj od ponad 30 lat zajmują się rozwojem sztuk walki w Polsce, przy czym pierwszy z nich zasłynął głównie z popularyzowania chińskiego kung-fu (zwłaszcza stylu Ving Tsun – według przekazu mistrza Wong Shun Leunga), a drugi głównie z popularyzowania założonego przez siebie Karate Tsunami. Każdy z nich opublikował cały szereg książek z zakresu sztuk walki i kultury Dalekiego Wschodu.

 Bruce Lee  Bruce Lee

    Są przyjaciółmi i od dawna współpracują ze sobą. W ramach współpracy w 1992 roku wspólnie opublikowali książkę pt. „Bruce Lee”, przedstawiającej życie, działalność i osiągnięcia słynnego aktora i mistrza sztuk walki, a zwłaszcza różne kwestie, będące już przedmiotem mitów i legend.

 

 

 

Okładka i strona tytułowa

wspomnianej książki „Bruce Lee”.

 
   Jedną z płaszczyzn tej współpracy była Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która obecnie zrzesza ponad 30 ogólnopolskich organizacji różnych stylów. Soke Ryszard Murat 10 dan od 1989 roku przez kolejne kadencje pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego tej Federacji, zaś sifu Janusz Szymankiewicz dwukrotnie pełnił funkcję jej wiceprezesa.

   

Szymankiewicz

Soke Ryszard Murat 10 dan i sifu Janusz Szymankiewicz w trakcie prezentacji.

 

   Na początku odbyła się profesjonalna teoretyczna prezentacja systemu CK 10. Przedstawił ją mistrz Nguyen Quang Trong.

 

   System Can Kwon Thap Linh (w skrócie CK 10) jest zbiorem ćwiczeń zdrowotno-oddechowych. Jego nazwa w języku wietnamskim oznacza dosłownie: Can = 'niebo', Kwon = 'ziemia', Thap = '10', Linh = 'ćwiczeń'.

 

   Mistrz Nguyen Quang Trong poinformował, że system ten opracował w 2004 roku buddyjski mnich pochodzenia wietnamskiego, przebywający w USA. Połączył w nim elementy czterech innych systemów: yoga, medytacji buddyjskiej, tai chi chuan i chi kung.

 

   Mistrz Nguyen Quang Trong podkreślił, że system CK 10 nie jest systemem walki i nie służy do nauki walki. Jest to system ukierunkowany wyłącznie na podnoszenie stanu zdrowia ćwiczącego.

 

   Jak wskazuje jego nazwa, system ten zawiera 10 rodzajów ćwiczeń fizycznych o charakterze rozgrzewającym, rozciągającym i oddechowym. Mistrz Nguyen Quang Trong wskazał, że  przeciwieństwie do tai chi chuan (w którym ćwiczenia wykonuje się wolno) i w przeciwieństwie do yoga (w której ćwiczenia wykonuje się statycznie), ćwiczenia CK 10 wykonywane są zarówno wolno, jak szybko, zgodnie z dalekowschodnią zasadą uzupełniania się przeciwieństw yin – yang.

 

CK 10

Teoretyczna prezentacja systemu zdrowotno-oddechowego CK 10 (Can Kwon Thap Linh) przez mistrza Nguyen Quang Trong (przy ekranie po prawej stronie). Jego wystąpienie w języku wietnamskim tłumaczył na język polski Truong Anh Tuan (po lewej stronie ekranu).

 

   Później mistrzyni Nguyen Thi Phan Tuyen przedstawiła szereg wybranych ćwiczeń CK 10, a komentował je mistrz Nguyen Quang Trong. Bardzo chętnie ćwiczenia te podjęła większość obecnych, wykonując je z wielkim zaangażowaniem.

 

   Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan zauważył, że przedstawiane ćwiczenia są bardzo podobne do stosowanych w Karate Tsunami ćwiczeń w trakcie rozgrzewki. Ćwiczenia systemu CK 10 stosowane są nawet z zachowaniem tej samej zasady, która w Karate Tsunami obowiązuje od 1979 roku, a mianowicie ich kolejności od stóp w kierunku głowy.

 

   Podstawowa różnica polega na tym, że ćwiczenia te w systemie CK 10 stosowane są same w sobie – dla poprawy zdrowia, natomiast w Karate Tsunami jako rozgrzewka - wprowadzenie do treningu sztuki walki, a w trakcie głównej części treningu jako uzupełniające ćwiczenia rozciągające, oddechowe i rozluźniające.

 

   Nie ulega wątpliwości, że przedstawione ćwiczenia systemu CK 10 są bardzo przydatne dla poprawienia i zachowania zdrowia, a stosować je mogą osoby w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności.

 

CK 10

Ćwiczenie oddechowe w pozycji, przypominającej stosowaną w Karate Tsunami podstawową pozycję zenkutsu-dachi. Ćwiczenie to prowadzi mistrzyni Nguyen Thi Phan Tuyen (na pierwszym planie).

  

CK 10   

Inne ćwiczenie systemu zdrowotno-oddechowego CK 10 (Can Kwon Thap Linh).

   

kolacja

Uroczysta kolacja po zakończeniu prezentacji. Na pierwszym planie od lewej: Ta Quoc Huong –

 sekretarz ds. kultury Ambasady Wietnamu w RP, mistrzyni Nguyen Thi Phan Tuyen,

mistrz  Nguyen Quang Trong; na pierwszym planie od prawej: mistrz Truong Anh Tuan,

sifu Janusz Szymankiewicz i soke Ryszard Murat 10 dan.

   

toast

Toast w gronie przyjaciół – za zdrowie obecnych i pomyślność systemu CK 10 (Can Kwon Thap Linh).

Na pierwszym planie od lewej: Ta Quoc Huong – sekretarz ds. kultury Ambasady Wietnamu w RP,

od prawej - Truong Anh Tuan.

 

   W trakcie kolacji sekretarz ds. kultury Ambasady Wietnamu w RP Ta Quoc Huong nawiązał do uroczystości patriotyczno-żałobnych Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942. Są one zaplanowane na 18 września 2011 roku, a udział w nich zapowiedzieli przedstawiciele Ambasady Wietnamu.

 

   Tak się składa, że dwa narody: polski w Europie i wietnamski w Azji posiadają podobne, bogate tradycje partyzanckie. Z tego względu przedstawiciele narodu wietnamskiego bardzo interesują się wydarzeniami w Kolonii Zbędowice: spektakularnym zwycięstwem partyzantów nad wojskami okupacyjnymi i odwetową masakrą ludności cywilnej przez te wojska.

 

   Sekretarz ds. kultury Ambasady Wietnamu w RP Ta Quoc Huong zapytał prezesa Federacji Ryszarda Murata, kiedy mógłby zobaczyć zgromadzone przez niego pamiątki z tych wydarzeń, zwłaszcza autentyczne hełmy zabitych niemieckich żołnierzy.

 

   Wyjaśnienie: W Górach Zbędowickich, leżących między Puławami i Kazimierzem Dolnym zorganizowany został pierwszy w czasie okupacji polski oddział partyzancki. Na jego czele stał por. Jan Płatek ps. „Kmicic” (absolwent Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, przekształconego później w Akademię Sztabu Generalnego, a następnie Akademię Obrony Narodowej; pierwowzór postaci Hansa Klossa z serialu „Stawka większa niż życie”).


   Współorganizatorem tego oddziału był dziadek soke Ryszarda Murata – Jan Murat (bohater POW, odzyskania niepodległości w 1918 roku i wojny 1920 roku, który za zasługi otrzymał wszelkie ówczesne odznaczenia wojenne i dodatkowo w nagrodę od J.Piłsudskiego ziemię w miejscowości Kolonia Zbędowice).


   Ten oddział partyzancki przeprowadził wiele spektakularnych akcji zbrojnych i wiązał w Powiecie Puławskim 30 tysięcy żołnierzy niemieckich różnych formacji (według pamiętników generalnego gubernatora Hansa Franka).

Bitwa

    

   21 listopada 1942 roku hitlerowcy rzucili do zniszczenia tego oddziału aż 6 tysięcy żołnierzy i sromotnie przegrali bitwę. Świadczą o tym liczby: poległo w niej 3 partyzantów i ponad 100 hitlerowców.


   Następnego dnia te same niemieckie siły otoczyły Kolonię Zbędowice i – z zemsty za przegraną bitwę - bestialsko wymordowały 84 mieszkańców, w tym całą rodzinę soke Ryszarda Murata. Z zagłady ocalał jego ojciec Józef Murat i jego młodsza siostra Marianna Murat (wówczas 8 lat), ponieważ w chwili rozstrzelania  przykryła ją swoim ciałem jej matka, a babka Ryszarda Murata.

   W rocznicę tych tragicznych wydarzeń na cmentarzu poległych i wymordowanych partyzantów odbywają się uroczystości patriotyczno-żałobne pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Woj. Lubelskiego, Prezydenta Miasta Puławy i Burmistrza Kazimierza Dolnego.

 

cmentarz

Uroczystość patriotyczno-żałobna na cmentarzu w Kolonii Zbędowice 21 listopada 2010 roku.

Patronat nad tą uroczystością objęli: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Puławy i Burmistrz Kazimierza Dolnego. Mszę św. polową odprawia generał

brygady CSLI O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan z Kielc. Wokół ołtarza polowego partyzanccy weterani i poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. W tym miejscu w niedzielę 22 listopada 1942 roku hitlerowcy wymordowali 84 mieszkańców Kolonii Zbędowice za udział w ruchu oporu i w odwecie

za przegraną bitwę z partyzantami. Symboliczne znaczenie ma fakt, że dokładnie tego samego dnia nastąpił przełom w II wojnie światowej: Armia Czerwona zamknęła pierścień okrążenia wokół

niemieckich wojsk pod Stalingradem, zaś wojska brytyjskie ostatecznie przełamały

niemiecki front w bitwie pancernej pod El-Alamejn.

 

   W trakcie wspomnianej uroczystości patriotyczno-żałobnej na cmentarzu wymordowanych i poległych partyzantów 21 listopada 2010 roku gwiazdą stał się Anh Tuan Truong.

  

   Wystąpił jako przedstawiciel Ambasadora Wietnamu i wzruszył do łez obecnych kombatantów, gdy zaśpiewał ich ulubioną pieśń partyzancką "Rozszumiały się wierzby płaczące". Z uroczystości tych TVK Puławy przygotowała specjalny program telewizyjny, a wystąpienie Anh Tuan Truonga stało się jednym z głównych wątków tego programu.

      

Truong

Wystąpienie Anh Tuan Truonga na wspomnianej uroczystości partyzanckiej.

Kadr z programu telewizyjnego.


   Wydarzeniami tymi bardzo interesuje się Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang, z uwagi na podobne do polskich tradycje partyzanckie narodu wietnamskiego.

 

Wietnam

Spotkanie z okazji Dnia Narodowego Wietnamu, wydane 2 września 2011 roku w hotelu Hyatt

w Warszawie. Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan i Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang uzgadniają szczegóły uroczystości patriotyczno-żałobnej wydarzeń wojennych:

Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942.

 
   W bieżącym 2011 roku wspomniana partyzancka uroczystość patriotyczno-żałobna odbędzie się w niedzielę 18 września. Tradycyjnie uczestniczy w niej wielu przedstawicieli naszej Federacji, obok licznych kombatantów, rodzin poległych i wymordowanych oraz przedstawicieli władz.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037996
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com