Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

WARSZAWA: Spotkanie przedstawicieli Instytutu Studiów Europejskich z Hanoi i Uczelni Vistula


WARSZAWA:
Spotkanie przedstawicieli

Instytutu Studiów Europejskich z Hanoi i Uczelni Vistula

  
Warszawa 

 W poniedziałek 27 sierpnia 2012 roku

w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli

Instytutu Studiów Europejskich z Hanoi

i warszawskiej Uczelni Vistula

(d. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej).

mapa 
IES
 

 

    

   Instytut Studiów Europejskich (Institute for European Studies) jest znaną wietnamską placówką naukową, funkcjonującą od 1993 roku w stolicy Wietnamu Hanoi.

 

   Wchodzi w skład Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych (Vietnamese Academy of Social Sciences).

 

   Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Nguyen An Ha.

 IES
 
University Vistula

    Uczelnia Vistula (University Vistula) jest znaną uczelnią, funkcjonującą od 1996 roku w stolicy Polski Warszawie, poprzednio pod nazwą: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna.

    

   Jej Rektorem jest prof. UV, dr hab. Krzysztof Rybiński.  

 University Vistula

   Aktualnie Uczelnia Vistula kształci ponad 3 tysiące studentów, w tym bardzo wielu obcokrajowców (aż z 20 krajów świata), co stawia ją pod tym względem na pierwszym miejscu w Polsce.

  

   Znana jest również z tego, że wśród jej wykładowców znajdują się wybitni praktycy, między innymi dr Andrzej Olechowski (były Minister Finansów i Minister Spraw Zagranicznych) i dr Włodzimierz Cimoszewicz (były Prezes Rady Ministrów). 

 

 

 

 

 

   

Rektorem Uczelni Vistula jest prof. Krzysztof Rybiński.

  

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Pełnił ważne funkcje w kraju i za granicą. Był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego (w latach 2004-2008), członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, członkiem unijnego Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i wicegubernatorem Banku Światowego.

Publikował między innymi w Financial Times,

The Economist i Wall Street Journal.

 prof. Krzysztof Rybiński

University Vistula

Przybyłych na spotkanie pod pięknym napisem WITAMY W UCZELNI VISTULA przed gmachem uczelni powitał

Wicerektor prof. UV, dr hab. Jan Fazlagić. Od lewej: Ryszard Murat, Nguyen Trong Hau, Jan Fazlagić,

Nguyen An Ha, Nguyen Duc Minh i Truong Anh Tuan. Foto Arkadiusz Wiewiórowski.  

 University Vistula

 

 

 

 

 

   

W hallu głównym Wicerektor

prof. UV, dr hab. Jan Fazlagić przedstawia Uczelnię

przybyłym gościom.

Foto Ryszard Murat.

University Vistula 

Spotkanie w gabinecie Rektora Uczelni Vistula. Od lewej: Nguyen Trong Hau, Truong Anh Tuan, Nguyen Duc Minh,

Ryszard Fijałkowski, Nguyen An Ha, Arkadiusz Wiewiórowski, Zdzisław Rapacki, Jan Fazlagić. Foto Ryszard Murat. 

 

   W spotkaniu uczestniczyli:

  • prof. UV, dr hab. Jan Fazlagić - pełnomocnik Rektora Uczelni Vistula ds. Rozwoju,
  • dr Zdzisław Rapacki - dyrektor Instytutu Ekonomii Uczelni Vistula,
  • Ryszard Fijałkowski - przewodniczący Klubu Ambasadora przy Uczelni Vistula,
  • prof. dr hab. Nguyen An Ha - dyrektor Instytutu Studiów Europejskich (Institute for European Studies) w Hanoi,
  • prof. dr hab. Nguyen Duc Minh - wicedyrektor Instytutu Studiów Europejskich (Institute for European Studies) w Hanoi,
  • dr Nguyen Trong Hau - wicedyrektor Business & Economic Institute w Hanoi.  

   

   Profesor UV, dr hab. Jan Fazlagić jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ekspertem i jednym z prekursorów zarządzania wiedzą (knowledge management) w Polsce. Członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

  

   Jest Wicerektorem (Pełnomocnikiem Rektora ds. Rozwoju) Uczelni Vistula.

 prof. Jan Fazlagić

   Dr Zdzisław Rapacki był wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (między innymi dyrektorem Gabinetu Ministra) i Kancelarii Prezydenta RP (dyrektorem Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP), a także Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Jest Doradcą Prezydenta Pracodawców Polskich oraz dyrektorem Instytutu Ekonomii Uczelni Vistula.

 

   Ryszard Fijałkowski był wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między innymi kierując Departamentem Azji i Australii. W latach 1991-1993 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego MSZ. Był szefem polskich delegacji do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Indochinach, w Laosie i Sajgonie, a ponadto ambasadorem w Indiach akredytowanym w Sri Lance, Bangladeszu i Nepalu oraz ambasadorem we Francji. Jest przewodniczącym Klubu Ambasadora przy Uczelni Vistula.

 

University Vistula

Prof. dr hab. Nguyen An Ha - dyrektor Instytutu Studiów Europejskich (Institute for European Studies) w Hanoi

przedstawił wielkie możliwości współpracy między obu stronami. Foto Ryszard Murat. 

 

   Spotkanie miało roboczy i rzeczowy charakter. Poświęcone było omówieniu współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Studiów Europejskich w Hanoi i Uczelnią Vistula w Warszawie, przyjęciu studentów z Wietnamu na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie oraz wyjazdów polskich wykładowców na wykłady do Wietnamu. 

  

University Vistula

W trakcie spotkania przedstawiono stanowiska oraz dokonano uzgodnień interesujących obie strony. Foto Ryszard Murat.

 

 University Vistula  University Vistula

Od lewej: Ryszard Fijałkowski, Nguyen Trong Hau, Truong Anh Tuan, Arkadiusz Wiewiórowski, Zdzisław Rapacki,

Jan Fazlagić, Ryszard Murat. Foto Nguyen Duc Minh.

 

   Do spotkania tego doprowadzili i koordynowali je przedstawiciele Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, z uwagi na osobistą znajomość jego głównych uczestników:

  • soke Ryszard Murat 10 dan - prezes Zarządu Głównego Federacji i założyciel stylu Karate Tsunami,
  • kyoshi Arkadiusz Wiewiórowski 5 dan - weteran i wybitny mistrz Karate Tsunami,
  • mistrz Truong Anh Tuan - członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce i właściciel sieci restauracji Dong Nam.

   Wszyscy trzej, podobnie jak Rektor Uczelni Vistula prof. Krzysztof Rybiński (absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW), są absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiednio: Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Fizyki.

 

   W tym miejscu warto podkreślić, że prof. Krzysztof Rybiński jest jednym z weteranów Karate Tsunami, uprawiając ten styl od 1988 roku pod kierunkiem kyoshi Arkadiusza Wiewiórowskiego 5 dan (w klubie "Praga" w Warszawie) i soke Ryszarda Murata 10 dan (na zgrupowaniach). Wcześniej uprawiał zapasy oraz karate shotokan. Pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Klubu Karate Tsunami "Praga", w którym intensywnie ćwiczył. Osiągnął wysoki poziom w Karate Tsunami, w zakresie nienagannego wykonywania technik oraz dużej skuteczności w walce. Jest instruktorem i mistrzem Karate Tsunami.

   W uznaniu wysokiego poziomu Krzysztofa Rybińskiego w 2003 roku soke Ryszard Murat 10 dan przyznał mu mistrzowski stopień 1 dan i zaszczytny tytuł sensei ('mistrz nauczyciel').   

   Informacja ta opublikowana została w Wykazie osób ze stopniami mistrzowskimi w Karate Tsunami, podanym w rozdziale " Najważniejsi instruktorzy w Polsce" w głośnej książce Ryszarda Murata pt. "Karate dla początkujących i zaawansowanych" w 2003 i 2008 roku. Książka ta stała się bestsellerem w dziedzinie sztuk walki, a wydało ją Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II. Jako jedyna książka polskiego autora z zakresu sztuk walki opublikowana została również w języku angielskim pt. "Karate for Beginners and Advanced" (wydawnictwo 'ATLANTIC PUBLISHERS & DISTRIBUTORS', New Delhi 2006).

 Karate  Advanced
Czarny Pas 

 

    

   Przed ponad 20. laty, w jednym z numerów (Nr 2/91) głośnego czasopisma o sztukach walki "Czarny Pas", który wydawał Ryszard Murat, opublikowaliśmy artykuł - reportaż Krzysztofa Rybińskiego pt. "Na treningu w tokijskim dojo shorinji kempo"

 

   Krzysztof Rybiński napisał go w 1990 roku, kiedy przebywał na rocznym stażu naukowym w Tokyo.

 

 

 

 

 

 

Na fotografii obok

skan fragmentu

wspomnianego artykułu.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015317
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com