Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Trzej kolejni mistrzowie Tsunami: Romuald Bejnar, Tomasz Fajkowski, Adam Tumowski


    

Trzej kolejni mistrzowie Tsunami:

Romuald Bejnar, Tomasz Fajkowski, Adam Tumowski

 

   W sobotę 19 listopada 2011 roku w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie przy ul. Patriotów 247 trzy kolejne osoby zdobyły w Karate Tsunami mistrzowski stopień 1 dan i zaszczytny tytuł sensei (jap. 'mistrz nauczyciel'):

 • Romuald Bejnar,
 • Tomasz Fajkowski,
 • Adam Tumowski.

Warszawa  Honbu Dojo Warszawa 

Na fotografii w środku Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) w Warszawie,

siedziba Federacji oraz miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.

    

Tsunami 

Pamiątkowa fotografia po egzaminach 19 listopada 2011 roku w Honbu Dojo w Warszawie. Od lewej: sensei Adam Tumowski 1 dan (Korsze), sensei Romuald Bejnar 1 dan (Korsze), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno), sensei Tomasz Fajkowski 1 dan (Kutno).

  
 Korsze

Dwóch z nowych mistrzów:

Romuald Bejnar i Adam Tumowski

 mieszka w mieście Korsze w Powiecie Kętrzyńskim na północ od Olsztyna (Województwo Warmińsko-Mazurskie), a trzeci: Tomasz Fajkowski

w Kutnie w środkowej Polsce (Województwo Łódzkie), mateczniku Karate Tsunami.

Kutno 

Mistrz Romuald Bejnar i jego ośrodek

logo 

   W mieście Korsze funkcjonuje prężny ośrodek stylu Wing Chun, który prowadzi mistrz Romuald Bejnar 4 duan.

  

   Ośrodek ten jest ogniwem Mazurskiego Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun Quen Tao, które jest zarejestrowanym stowarzyszeniem sztuk walki o zasięgu ogólnopolskim i wchodzi w skład Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jako jedna z ponad 30 organizacji różnych stylów.

   

   Mistrz Romuald Bejnar jest prezesem i głównym instruktorem tego Centrum.

   W organizacji tej uprawiany jest styl Wing Chun Kung-fu w wersji mistrza Yip Mana z Hong Kongu, według przekazu mistrza Lo Man Kama, który naucza na Tajwanie.

Bejnar 

   Mistrz Romuald Bejnar 4 duan ma 43 lata (ur. 1968), zdobył wykształcenie wyższe, z zawodu jest nauczycielem wf-u, i ma bardzo bogatą przeszłość w zakresie sztuk walki. Sztuki walki uprawia od 30 lat, w tym od 1983 roku styl Wing Chun Kung-fu. Jest jednym w weteranów tego stylu w Polsce.

  

   Warto przypomnieć, że styl ten uprawiał i rozsławił na świecie słynny aktor Bruce Lee.

 

   Mistrz Romuald Bejnar jest członkiem Rady Mistrzów Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

  

   W związku z tym jego sylwetka i osiągnięcia przedstawione są w dziale: Rada Mistrzów na stronie Federacji www.federacjasztukwalki.pl, do której odsyłamy zainteresowanych.

wing chun 

 Wyżej i niżej archiwalne fotografie, przedstawiające jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego wing chun, z udziałem głównych przedstawicieli tego stylu. Milan Prosenica,

Marek Stefaniak, Janusz Szymankiewicz, Artur Rychta, Romuald Bejnar i inni. 

     wing chun

 

Bejnar

Sifu Romuald Bejnar 4 duan z grupą swych najzdolniejszych uczniów.

    

   Celem mistrza Romualda Bejnara 4 duan jest powołanie w Korszach (w ramach Mazurskiego Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun Quen Tao) kolejnej sekcji – Karate Tsunami, dzięki czemu oferta tej organizacji będzie rozszerzona.

 

   Wybór mistrza Romualda Bejnara 4 duan padł na Karate Tsunami z uwagi na znaną mu wszechstronność i skuteczność rozwiązań tego stylu. 

 

Sensei Adam Tumowski 1 dan

   

   Adam Tumowski ma 35 lat, zdobył wykształcenie wyższe (politologia, Olsztyn 2003), i ma podobne bogate doświadczenia w zakresie sztuk walki.

  

   Uprawiał cały szereg różnych stylów (między innymi kung-fu wing chun, aikido, kick-boxing, muay-thai, mma, kyokushin), a także prowadził już treningi Wing Chun jako asystent mistrza Romualda Bejnara 4 duan i w stylu Wing Chun zdobył stopień 1 duan.

  

   Przez trzy lata przebywał na Islandii i w stolicy tego kraju Reykyaviku także uprawiał różne style. Jest żonaty i posiada syna, który ma 8 lat i ćwiczy wraz z nim.

 

Tumowski  Tumowski

Sceny z jiyu-kumite (swobodnej walki) na egzaminie technicznym Adama Tumowskiego na stopień 1 kyu Karate Tsunami 25 września 2011 roku w Honbu Dojo w Warszawie, z użyciem różnych przyrządów przez obu przeciwników. Od lewej: Adam Tumowski wykonuje kontratak po obronie przed atakiem z użyciem krótkiego kija - pałki (hanbo) sensei Łukasza Dudko 1 dan (Olsztyn). Od prawej: sensei Łukasz Dudko

1 dan broni się z użyciem tonfa przed atakiem sempai Adama Tumowskiego za pomocą krótkiego kija - pałki (hanbo). 

 

 Sensei Tomasz Fajkowski 1 dan

 

   Tomasz Fajkowski ma 41 lat i od wielu lat uprawia Karate Tsunami w słynnym ośrodku tego stylu w Kutnie. Jest bardzo zaangażowany w działalność tego ośrodka i pełni funkcję sekretarza Kutnowskiego Klubu Karate-do „Tsunami”.

 

   Zresztą cała rodzina sensei Tomasza Fajkowskiego zaangażowana jest w działalność ośrodka Tsunami w Kutnie. Jego matka, radca prawny, zajmuje się sprawami prawno-organizacyjnymi ośrodka, a ich dwaj synowie: Emilian i Marcel od lat zdobywają czołowe medalowe miejsca (w kategorii juniorów) na kolejnych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 

MP
Przykład konkurencji Yakusoku-kumite - fotografia z poprzednich VI Mistrzostw Polski Warszawa '2010. Widoczni: Fajkowski Emilian i Miksztal Łukasz – Kutno, którzy zdobyli I miejsce i złote medale .

    

   Egzamin dla trzech kolejnych mistrzów Karate Tsunami przeprowadził soke Ryszard Murat 10 dan, założyciel tego systemu, przy współudziale dwóch znanych mistrzów: Tadeusza Ryńca 7 dan (Kutno) i Jarosława Duczmalewskiego 8 dan (Warszawa).

 

   Shihan Tadeusz Ryniec 7 dan jest weteranem Karate Tsunami i pełni odpowiedzialną funkcję kierownika ośrodka tego stylu w Kutnie. W ośrodku tym pod jego kierownictwem ćwiczy między innymi siedmiu mistrzów:

 • kyoshi Jacek Łukawczyk 5 dan,
 • kyoshi dr n. med. Maciej Misztal 5 dan,
 • renshi Jan Najberg 4 dan,
 • renshi Andrzej Misztal 4 dan,
 • sensei Tadeusz Kuźmiński 1 dan,
 • sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan,
 • sensei Tomasz Fajkowski 1 dan.
full-contact  full-contact

 Walki w konkurencji Full-contact kumite na Mistrzostwach Polski Karate Tsunami są bardzo zacięte.

W konkurencji tej można trafiać  przeciwnika z pełną siłą, jak w boksie, a niektóre uderzenia są tak silne,

że przeciwnikowi czasem spada hełm z głowy (fotografia od prawej). Sceny z poprzednich Mistrzostw Polski. Jako sędzia główny widoczny shihan Tadeusz Ryniec 7 dan. 

   

   Mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan jest również weteranem sztuk walki w Polsce, ale innych stylów, niż Tsunami, głównie Wing Chun Kung-fu i Jeet Kune Do. Jest założycielem i liderem Systemu Czerwonego Feniksa z centralą w Warszawie. Pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Zamieszczone tu fotografie z egzaminu 19 listopada 2011 roku wykonała sensei Renata Murat 1 dan, która prowadzi zajęcia z różnymi grupami w Honbu Dojo.

 

Egzaminy 19 listopada 2011 roku

 

   Po zaliczeniu egzaminów teoretycznych kandydaci na mistrzów przystąpili do egzaminu technicznego (praktycznego).

 

   Najpierw zaprezentowali makiwara-kumite (umiejętność walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy). Makiwara-kumite jest jedną z podstawowych metod treningowych w Karate Tsunami. Uzupełnia inne metody nauki technik i nauki walki, polegające na ćwiczeniu technik mówiąc umownie 'w powietrzu' (między innymi: kihon – 'ćwiczenia technik' i renraku-waza – 'ćwiczenia kombinacji technik'). Makiwara-kumite jest również jedną z najbardziej popularnych konkurencji sportowych na turniejach Karate Tsunami.

 

   Później kandydaci na mistrzów zaprezentowali po trzy Tokui-kata z różnymi przyrządami. Tokui-kata jest także jedną z podstawowych metod treningowych w Karate Tsunami i równocześnie jedną z konkurencji sportowych na turniejach tego systemu.

 

   Tokui-kata ('forma własna, spontaniczna') jest to forma nauki walki z kilkoma napastnikami, jednak nie zaplanowana i ułożona  z góry (jak w przypadku kata Tsunami), lecz zupełnie spontaniczna. W systemie szkoleniowym Karate Tsunami uzupełnia ona kata Tsunami (przedstawiające wzorce zachowań w walce z kilkoma napastnikami) i umożliwia naukę przystosowania się przez ćwiczącego do różnych nieprzewidzianych sytuacji, jakie mogą przydarzyć się w razie napaści.

   

Fajkowski

Sensei Tomasz Fajkowski demonstruje w trakcie egzaminu tokui-kata z użyciem tonfa

 (wielofunkcyjnej pałki z bocznym uchwytem).

 

Tumowski

Sensei Adam Tumowski po zakończeniu w trakcie egzaminu tokui-kata z użyciem atrapy miecza (ken).

 

Bejnar

Sensei Romuald Bejnar w trakcie tokui-kata z użyciem nunchaku

(krótkiego cepa połączonego łańcuchem).

 

   Później kandydaci na mistrzów zaprezentowali umiejętność radzenia sobie z przeciwnikiem w metodzie Jiyu-kumite (jap. 'walce swobodnej'). Jest to również jedna z najważniejszych metod treningowych Karate Tsunami i równocześnie jedna z konkurencji sportowych na turniejach tego systemu.

 

   Na egzaminach na stopnie mistrzowskie (dan) w Karate Tsunami tradycyjnie prezentuje się 20 starć z napastnikiem, przy czym egzaminowany ma zadanie zaatakować w nich 10 razy i 10 razy obronić się przed atakiem przeciwnika. Połowa z tych starć odbywa się bez broni, a połowa z różnymi wybranymi przyrządami. W ten sposób egzaminowany udowadnia, że (zgodnie z wymogami Karate Tsunami) potrafi bronić się i atakować, oraz że potrafi czynić to we wszelkich możliwych warunkach, to jest zarówno wtedy, gdy nie posiada broni, jak w sytuacji, gdy ma możliwość skorzystać z różnych przyrządów i przedmiotów, które można użyć w walce.

   

Fajkowski

Scena  z jiyu-kumite na egzaminie z użyciem różnych przyrządów.

Przeciwnikiem sensei Tomasza Fajkowskiego był shihan Tadeusz Ryniec 7 dan.

  

Fajkowski 

Inna scena z jiyu-kumite na egzaminie. Shihan Tadeusz Ryniec 7 dan zaatakował mieczem (ken) - cięciem z góry (otoshi-kiri), a sensei Tomasz Fajkowski obronił się zejściem z linii ataku yoko-uke przechodząc do pozycji dai-kokutsu-dachi z asekuracyjnym blokiem uchi-uke, wykonanym

krótką pałką (hanbo), po której wyprowadził kontratak.

   

Bejnar-Tumowski

Scena z jiyu-kumite bez broni na egzaminie w wykonaniu sensei Adama Tumowskiego (od prawej)

 i sensei Romualda Bejnara (od lewej).

   

Bejnar-Tumowski

Inna scena z jiyu-kumite na egzaminie sensei Tomasza Tumowskiego i sensei Romualda Bejnara,

tym razem z użyciem różnych przyrządów.

   

Bejnar-Tumowski

Jeszcze inna scena z jiyu-kumite na egzaminie sensei Tomasza Tumowskiego

 i sensei Romualda Bejnara, z użyciem różnych przyrządów.

 

   Po pozytywnie ocenionych egzaminach odbyły się tradycyjne dla Karate Tsunami ceremonie. Składają się na nie:

 • ceremonialne 'pasowanie' (uderzenie pasem, oznaczającym zdobyty stopień, w plecy),
 • ceremonialne zawiązanie pasa,
 • uroczyste ogłoszenie zdobycia wyższego stopnia,
 • gratulacje.

   Na poniżej opublikowanych fotografiach przedstawione są trzy wymienione elementy – sceny z tych ceremonii.

 

 Bejnar Bejnar  Bejnar 

   

Ceremonie po zakończeniu egzaminu sensei Romualda Bejnara 1 dan.

 

 Tumowski  Tumowski Tumowski 

    

Ceremonie po zakończeniu egzaminu sensei Adama Tumowskiego1 dan.

 

 Fajkowski  Fajkowski Fajkowski 

     

Ceremonie po zakończeniu egzaminu sensei Tomasza Fajkowskiego1 dan.

 

Kurs zawodowy  instruktora sztuki walki Karate Tsunami

 

   W trakcie wielogodzinnego szkolenia w Honbu Dojo przybyli mistrzowie: sensei Romuald Bejnar 1 dan, sensei Adam Tumowski 1 dan i sensei Tomasz Fajkowski 1 dan złożyli także egzaminy kończące kurs zawodowy instruktora sztuki walki Karate Tsunami, uprawniający do prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi zgodnie z programem sztuki walki Karate Tsunami.

 

Kurs sędziowski Karate Tsunami

 

   Natomiast trzej z obecnych mistrzów: sensei Romuald Bejnar 1 dan, sensei Adam Tumowski 1 dan  i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan odbyli również przewidziany programem kurs sędziowski Karate Tsunami i złożyli egzaminy, w wyniku których uzyskali licencję sędziego Karate Tsunami na najbliższy rok.

 

Uroczyste wręczenie dokumentów

 

   W części oficjalnej najbliższej imprezy - VII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w sobotę 3 grudnia 2011 roku w Warszawie otrzymają oni uroczyście dokumenty potwierdzające zdobyte w trakcie dotychczasowego szkolenia:

 • certyfikaty potwierdzające stopień mistrzowski 1 dan,
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu instruktora sztuki walki Karate Tsunami,
 • licencje sędziów Karate Tsunami.

   Na tych Mistrzostwach Polski będą oni też występować jako sędziowie, zaś sensei Adam Tumowski 1 dan planuje wystartować w konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów.

 

   Aktywnie uczestniczący w wymienionych egzaminach (między innymi formułował pytania egzaminacyjne) shihan Tadeusz Ryniec 7 dan pełnić będzie na tych Mistrzostwach funkcję sędziego głównego, a w trakcie opisywanego szkolenia Honbu Dojo odwiedziło dwóch lekarzy, wśród nich kyoshi dr n. med Maciej Misztal 5 dan, który pełnić będzie funkcję lekarza wspomnianych Mistrzostw.

 

   Sensei Romuald Bejnar 1 dan zapowiedział wystartowanie po raz pierwszy w tych Mistrzostwach drużyny ośrodka w Korszach, której życzymy zdobycia jak największych sukcesów.

 

Bejnar 

Wręczenie mistrzowi Romualdowi Bejnarowi 4 duan medalu z poprzednich Otwartych Mistrzostw

 Polski Karate Tsunami Warszawa '2010 jako symbolicznej zapowiedzi przyszłych sukcesów

drużyny ośrodka w Korszach. Fotografia ze szkolenia w Honbu Dojo w Warszawie 25 czerwca 2011 roku. W centrum mistrz Truong Anh Tuan, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan - wietnamskiej gałęzi stylu Wing Chun, na której czele stoi wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi, posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie 10 dan.

  

   VII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbędą się w sobotę 3 grudnia 2011 roku w Warszawie, w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Poezji 5.

   

hala

Widok na wejście do hali od zewnątrz. W tej nowoczesnej hali 3 grudnia 2011 roku

                            rozegrane zostaną VII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami.  

 

   Ponadto sensei Romuald Bejnar 1 dan planuje zorganizowanie w kwietniu 2012 roku regionalnego turnieju pod nazwą: II Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur Karate Tsunami. Będzie to drugi taki turniej, ponieważ pierwszy zorganizował już kilka lat temu w miejscowości Kątno na Mazurach shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (z Bytomia).

 

   Wymienionych instruktorów serdecznie witamy w gronie mistrzów Karate Tsunami i w imieniu wszystkich tsunamistów życzymy im systematycznego zdobywania kolejnych stopni mistrzowskich.
 


 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037925
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com