Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Bieżuń – Mazowsze: Kamil Jeżewski kandydatem na kolejnego instruktora Karate Tsunami


 

Bieżuń – Mazowsze:

Kamil Paweł Jeżewski

kandydatem na kolejnego instruktora

Karate Tsunami

 Kamil Jeżewski

Kandydatem na kolejnego instruktora Karate Tsunami

został Kamil Paweł Jeżewski z miejscowości Bieżuń

na północnym Mazowszu. Odbył już pierwsze

indywidualne szkolenie w Honbu Dojo w Warszawie.   

 

Bieżuń jest niewielkim miasteczkiem,

leżącym nad rzeką Wkrą, w Powiecie Żuromińskim,

w północnej części Mazowsza.

 

Od lewej: Kamil Paweł Jeżewski

ze swą ulubioną książką - podręcznikiem

pt. "Karate dla początkujacych i zaawansowanych"

i z jej autorem soke Ryszardem Murat 10 dan.

 Bieżuń

   Kamil Paweł Jeżewski ma 23 lata, jest z zawodu konserwatorem mebli zabytkowych i antyków oraz studentem II roku w Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. 


   W przeszłości uprawiał szereg dyscyplin sportowych, w tym kendo (japońską sztukę szermierki).


   Kilka miesięcy temu nabył poprzez Internet głośną książkę „Karate dla początkujących i zaawansowanych”, której autorem jest założyciel stylu Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Podobnie jak na wielu innych osobach, książka ta i jej treść zrobiła na Kamilu Jeżewskim ogromne wrażenie. Stała się jego ulubionym podręcznikiem. Zainspirowała go do podjęcia doskonalenia się w stylu Karate Tsunami i zdobycia z czasem uprawnień instruktora tego stylu.

 

Karate Karate   Advanced Advanced 

  Najgłośniejsza w historii polskiego karate książka – bestseller Ryszarda Murata pt. „Karate dla początkujących

 i zaawansowanych” (opublikowana dwukrotnie przez renomowane wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 - wydanie I,

2008 - wydanie II). Liczy  blisko 400 stron i zawiera tysiąc unikalnych ilustracji. Przedstawiają one niezwykle brutalne zastosowanie skutecznych technik w walce. Książka ta uzyskała wielkie uznanie i wysoką ocenę wśród mistrzów, posiadających najwyższe

stopnie mistrzowskie (świadczą o tym recenzje czterech posiadaczy stopnia 10 dan, zamieszczone na jej okładce). Została ona opublikowana jako jedyna w historii książka polskiego autora z zakresu sztuk walki w języku angielskim pt. "Karate for Beginners

and Advanced" (przez słynne wydawnictwo 'ATLANTIC PUBLISHERS & DISTRIBUTORS', New Delhi 2006)

i stała się głośnym bestsellerem w świecie, zwłaszcza na rynku krajów angielskojęzycznych.. 

   

   W związku z tym Kamil Paweł Jeżewski napisał e-mail do soke Ryszarda Murata 10 dan, zwracając się z prośbą o umożliwienie mu szkolenia indywidualnego, ukierunkowanego na zdobywanie kolejnych stopni i przygotowanie się do kursu instruktora Karate Tsunami.

 

   Po uzyskaniu zgody Kamil Paweł Jeżewski został oficjalnym członkiem Karate Tsunami (poprzez złożenie pisemnej deklaracji członka indywidualnego i wykupienie licencji na rok 2013). 

 soke Ryszard Murat 10 dan

 

 

    

   W sobotę 4 maja 2013 roku Kamil Paweł Jeżewski odbył pierwsze wielogodzinne indywidualne szkolenie pod kierunkiem założyciela stylu Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie przy ul. Patriotów 247.

 Warszawa
Honbu Dojo

 

 

   

 

Widok na salę treningową Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) - siedziby Federacji
w Warszawie przy
ul. Patriotów 247,
w której odbyło się
opisane szkolenie.

   W trakcie tego pierwszego blisko 6 godzinnego szkolenia Kamil Paweł Jeżewski poznał od soke Ryszarda Murata 10 dan najważniejsze zasady dotyczące technik Karate Tsunami, zasady ich wykonywania oraz metody ich ćwiczenia. 


   Poznał i udoskonalił sześć najważniejszych pozycji (tachi-waza), dziesięć wybranych technik ręcznych (tsuki-waza, uchi-waza, uke-waza) i nożnych (keri-waza) oraz jedno rozwiązanie taktyczne (go-no-sen).


   Doskonalił je w wykonaniu pojedynczym (kihon) i w kombinacjach (renraku-waza), a także w ramach walki treningowej (kihon-kumite).

 Karate Tsunami

    

   W sparringach (kumite) partnerem – przeciwnikiem Kamila Jeżewskiego był Hubert Szcześniak (Warszawa Radość), który regularnie ćwiczy w Honbu Dojo i już ukończył kurs instruktora Karate Tsunami, a także prowadzi zajęcia w Straży Pożarnej.

 

 

 

 

 

Fotografia z opisanego szkolenia.

Od lewej: Kamil Paweł Jeżewski,

soke Ryszard Murat 10 dan

i Hubert Szcześniak.

 

   W trakcie szkolenia Kamil Paweł Jeżewski poznał i doskonalił – ćwicząc z wymienionym partnerem - soto-nagashi-uke (zejście z linii ataku z obrotem na zewnątrz), z zastosowaniem w przypadku ataku ręką i nogą.

 

   Następnie Kamil Paweł Jeżewski poznał kolejną metodę treningową Karate Tsunami – tokui-kata (spontaniczną formę nauki walki z kilkoma napastnikami). Przećwiczył tokui-kata z użyciem różnych przyrządów, między innymi noża (tanto), dwóch noży (morote-tanto), pałki (hanbo), długiego kija (bo), miecza (ken), dwóch trójzębów (morote-sai).


   W ćwiczeniu tym bardzo pomocne okazało się demonstrowanie tych tokui-kata przez wspomnianego Huberta Szcześniaka.

 

   Na koniec Kamil Paweł Jeżewski dokładnie poznał wymagania na dwa pierwsze stopnie uczniowskie Karate Tsunami (20 kyu i 19 kyu) i kilkakrotnie przećwiczył materiał, który demonstrował będzie na egzaminach na te stopnie.

 

 Kamil Jeżewski  Kamil Jeżewski

Kamil Paweł Jeżewski otrzymał w swej ulubionej książce "Karate dla początkujących i zaawansowanych"

osobistą dedykację od jej autora soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   Poznany w trakcie opisanego szkolenia materiał  Kamil Paweł Jeżewski będzie doskonalił indywidualnie i ćwicząc z kolegą w Bieżuniu.


   Kolejne szkolenie w Honbu Dojo w Warszawie zaplanowano na piątek za dwa tygodnie. W trakcie tego szkolenia Kamil Paweł Jeżewski złoży egzaminy na dwa pierwsze stopnie uczniowskie Karate Tsunami, a następnie skupi się na poznaniu materiału na następne stopnie, tak aby znów doskonalić go indywidualnie i znów złożyć egzaminy na kolejnym szkoleniu.

 

   Opisany system szkolenia indywidualnego przynosi duże efekty w przypadku stosownego zaangażowania uczestnika. Został on już sprawdzony przez wiele osób z różnych rejonów Polski, a także z innych krajów, nieraz bardzo odległych, które przyjeżdżają do Warszawy na podobne szkolenia pod okiem soke Ryszarda Murata 10 dan.

 Karate Tsunami     Przykładami takich pozytywnych efektów szkoleniowych są między innymi:
  1. prawnik Sławomir Graff, który dojeżdżając do Warszawy z odległego Bolesławca (na Dolnym Śląsku) zdobył wysoki mistrzowski stopień 6 dan i zaszczytny tytuł shihan (jap. 'wielki mistrz'),
  2. Jacek Błasiński, który dojeżdża do Warszawy z Puław i zdobył już mistrzowski stopień 3 dan i zaszczytny tytuł meijin (jap. 'uzdolniony mistrz'),
  3. Krzysztof Jarząb, który dojeżdża do Warszawy z Koszalina i zdobył już mistrzowski stopień 1 dan i zaszczytny tytuł sensei (jap. 'mistrz – nauczyciel').

   Także Kamil Paweł Jeżewski ma wielkie szanse, aby – o ile wykaże odpowiednią wytrwałość i systematyczność – uzyskiwać szybko coraz wyższy poziom wyszkolenia, a z czasem także mistrzowski stopie 1 dan i uprawnienia instruktora Karate Tsunami.

 

   Według planów zamiar ten chce on zrealizować w ciągu czterech miesięcy i we wrześniu 2013 roku rozpocząć prowadzenie zajęć w charakterze instruktora Karate Tsunami w Żurominie i innych miejscowościach Powiatu Żuromińskiego.

 

   Może mu się to udać, gdyż – jak zauważył soke Ryszard Murat 10 dan – prezentuje on wysokie uzdolnienia i predyspozycje do sztuki walki, bardzo użyteczną umiejętność uczenia się z podręcznika (co nie jest łatwe), a także umiejętność eliminacji błędów i szybkiego przyswajania nowego materiału.

 

   W związku z tym w imieniu wszystkich tsunamistów życzymy Kamilowi Pawłowi Jeżewskiemu satysfakcji z doskonalenia się i udanej realizacji jego planów w Karate Tsunami.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015187
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com