Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Życzenia od zwierzchnika Kościoła Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy


   

Życzenia

od zwierzchnika Kościoła Prawosławnego

Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy

 

 Metropolita Sawa

   Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego - Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazał życzenia pokoju, radości i dobrego zdrowia dla założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan i jego żony sensei Renaty Murat 1 dan. Traktujemy je jako symboliczne życzenia dla wszystkich tsunamistów.

 

   W związku z tym w imieniu wszystkich osób, uprawiających Karate Tsunami, nie tylko wyznawców Prawosławia, w nadchodzącym Nowym Roku 2012 życzymy Metropolicie Sawie wszystkiego najlepszego, a zwłaszcza zdrowia i radości, jak również kolejnych sukcesów w kierowaniu Kościołem Prawosławnym w Polsce.  

 

                               Na fotografii

Głowa Prawosławia w Polsce –

Metropolita Warszawski i całej Polski,

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa.

   Metropolita Sawa przekazał także adresatom kilka świątecznych prezentów. Nie zabrakło wśród nich smakowitych słodyczy oraz rozgrzewającego w zimowe wieczory przepysznego napoju.

 

   Wśród tych prezentów znalazły się dwa wspaniałe kolorowe albumy, opublikowane przez Warszawską Metropolię Prawosławną.

 

 Ikony  Ikony

Pierwszy z nich, autorstwa Jarosława Charkiewicza, nosi tytuł „TOBĄ RADUJE SIĘ CAŁE

 STWORZENIE”, liczy 334 strony i przedstawia Ikony Bogarodzicy w Prawosławiu. Zawiera ilustracje, opisy i historię najbardziej znanych ikon Prawosławia, znajdujących się w świątyniach oraz muzeach

w Polsce i w innych krajach, zwłaszcza w Grecji (szczególnie w klasztorach na słynnej górze Athos),

Bułgarii, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, a nawet w USA, Kanadzie, na Cyprze i w Gruzji.

   

 Prawosławie  Prawosławie

Drugi album, wydany pod red. Jarosława Charkiewicza, nosi tytuł „KOLORY PRAWOSŁAWIA.

POLSKA”, liczy 160 stron i przedstawia wspaniałość i piękno Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

Fotografie, ukazujące liczne obiekty architektury, przyrodę, hierarchów i wiernych, nabożeństwa

 i inne przejawy życia religijnego, emanują niezwykłym spokojem i  radością.

   

 Prawosławie  Prawosławie

Przedstawiamy trzy fotografie z tego albumu, dające obraz radości Prawosławia w Polsce.

Powyżej dwie wyznawczynie Prawosławia, a na fotografii niżej prawosławni hierarchowie

w trakcie wypuszczania gołębi w święto Jordanu – od lewej: biskup Jerozolimy Ambroży,

arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz biskup miasta Veria w Grecji Pantelejmon.

 

Prawosławie 

     

   Pisemne życzenia na ekskluzywnej okolicznościowej karcie świątecznej Warszawskiej Metropolii Prawosławnej przywiózł adresatom do Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) sekretarz Metropolity ksiądz prawosławny O. Paweł Tokajuk.

 

Płyta z kolędami Christos rażdajetsja, Sławitje!

 

   W swoim imieniu O. Paweł Tokajuk także podarował im świąteczne prezenty. Wśród nich znalazła się płyta Christos rażdajetsja, Sławitje! (starocerkiewnosłowiański: Chrystus rodzi się, Chwalcie go!) z nagraniem 29 najpiękniejszych kolęd w wykonaniu Chóru kaplicy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego pw. Św. Kapł. Męczennika płk Bazylego (Martysza) w Warszawie. Dyrygujący tym Chórem w trakcie nagrań kolęd Andrzej Bieroza jest przyjacielem O. Pawła Tokajuka.

 Kolędy

 

 

   

Wstęp do tych kolęd napisał

 Jego Ekscelencja Ks. Biskup gen. bryg.

 Miron Chodakowski, Prawosławny

 Ordynariusz Wojska Polskiego, który

 tragicznie zginął wraz z Prezydentem RP

 L.Kaczyńskim w lotniczej katastrofie

 smoleńskiej (pośmiertnie awansowany

 na gen. dyw.). Kolędy te wykonywane

 są w kilku językach: polskim,

 starocerkiewnosłowiańskim,

a także białoruskim i ukraińskim.

Język starocerkiewnosłowiański

 

   W tym miejscu warto wyjaśnić kwestię języka starocerkiewnosłowiańskiego, używanego jako język liturgiczny w Kościele Prawosławnym w licznych krajach słowiańskich (w wielu innych krajach językiem liturgicznym jest najczęściej grecki).

 

   Szereg niezorientowanych osób w Polsce błędnie uważa, że język starocerkiewnosłowiański wywodzi się lub jest oparty na języku rosyjskim. Tymczasem jest to najstarszy język ogólnosłowiański, który w piśmie (w specjalnie stworzonym do tego celu alfabecie słowiańskim) i jako język liturgiczny (a zatem święty) utrwalili w IX wieku słynni Apostołowie Słowian - Św. Cyryl i Metody. W swej pracy oparli się na języku, używanym przez ich rodzime plemię słowiańskie, z którego się wywodzili, zamieszkujące wówczas, od ponad trzystu lat  rejon Sołunia (obecnie Saloniki w Grecji).

 

   Jako liturgiczny język Kościoła Prawosławnego język ten rozprzestrzenił się w krajach słowiańskich na Półwyspie Bałkańskim, w ówczesnym Księstwie Wielkomorawskim, a także na ogromnych obszarach Rusi.

 

   Z tego względu język starocerkiewnosłowiański wywarł wielki wpływ na inne języki słowiańskie, zwłaszcza na język rosyjski. W związku z tym w języku rosyjskim spotykana jest wielka liczba słów, przejętych wprost z języka starocerkiewnosłowiańskiego. Do dziś używany jest też w tym języku alfabet słowiański z IX wieku, nazywany cyrylicą, od imienia jego twórcy Apostoła Słowian Św. Cyryla.

 

   Wynika więc z tego, że to język starocerkiewnosłowiański miał wielki wpływ na język rosyjski, a nie odwrotnie, jak błędnie uważają niezorientowani.

 

O. Paweł Tokajuk

 

   O. Paweł Tokajuk jest sekretarzem Metropolity Sawy i uprawia Tsunami w Honbu Dojo w Warszawie. Uczestniczy w kilku treningach tygodniowo: zespołowych i indywidualnych pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan, a także w zgrupowaniach, odbywających się w Honbu Dojo i w Ustroniu Morskim (w okresie wakacji letnich).

 

   Ostatnio, 19 grudnia 2011 roku O. Paweł Tokajuk zdał egzaminy na kolejny stopień 11 kyu, oznaczany pasem koloru pomarańczowego. Z powodzeniem po raz pierwszy wystartował w VII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 3 grudnia 2011 roku w Warszawie i zdobył trzy medale.

   

Tsunami

VII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami 3 grudnia 2011 roku w Warszawie. Jedno ze starć

 w konkurencji Jiyu-kumite bez przyrządów. W kategorii seniorów zmierzyli się dwaj reprezentaci

Honbu Dojo Warszawa: od lewej - O. Paweł Tokajuk (ksiądz prawosławny i sekretarz Prawosławnego

 Metropolity Warszawskiego i całej Polski + Sawy) oraz od prawej - Marek Klasa (student Akademii

 Obrony Narodowej w Rembertowie, zwanej "kuźnią generałów"). Na fotografii widoczna jest sytuacja,

gdy po ataku O. Pawła Tokajuka kara-oi-zuki (wbiciem z obrotem) Marek Klasa obronił się zejściem

 z linii ataku w bok yoko-uke i kontratakuje mae-atama-uchi (uderzeniem głową w przód).

Jako sędzia planszowy wystąpił shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno).

 

Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

 

   Środowisko Karate Tsunami w Polsce i innych krajach ma charakter ekumeniczny, otwarty i skupia osoby, które są reprezentantami różnych religii i światopoglądów. Ćwiczą one zgodnie, bez uprzedzeń wobec siebie i z szacunkiem dyskutują o swoich poglądach.

 

   W środowisku Karate Tsunami działa niemało przedstawicieli Prawosławia. Oprócz O. Pawła Tokajuka, który jest duchownym prawosławnym, najwybitniejszym reprezentantem Prawosławia w Karate Tsunami jest hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

 

   Podobnie jak inni przedstawiciele Prawosławia, jest wszechstronnie wykształcony (ukończył kilka prestiżowych uczelni), zna szereg języków, a pracuje jako logistyk w jednej z międzynarodowych korporacji. Z tego względu swój czas dzieli między Polskę (przebywając najczęściej w Warszawie, Wrocławiu i rodzinnej Hajnówce) i inne kraje, przebywając zwykle w Szwajcarii (zwłaszcza w Zurichu) i w Italii (zwłaszcza w Mediolanie i Modenie).

 

   Jest jednym z weteranów Karate Tsunami (ma 44 lata) i od 24 lat uprawia ten styl pod kierunkiem jego założyciela soke Ryszarda Murata 10 dan. Pełni funkcję wiceprezydenta Federacji Karate Tsunami Renmei i zajmuje się koordynowaniem rozwoju Tsunami w skali międzynarodowej.

   

Pafos

Na fotografii hanshi Włodzimierz Parfieniuk demonstruje jedną z charakterystycznych technik

Tsunami mae-geri-kekomi (kopniecie wbijające przodem) na zgrupowaniu, które prowadził w 2003 roku

w miejscowości Pafos na Cyprze. Według mitologii greckiej dokładnie w tym miejscu miała narodzić się

z piany morskiej bogini piękności i miłości Afrodyta. Obecnie Cypr jest jednym z bastionów Prawosławia.

 

   Do jego uczniów należą mistrzowie z różnych krajów, posiadający już wysokie stopnie w Tsunami (4-7 dan) i reprezentujący rozmaite religie, między innymi w Italii (wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego), na Cyprze (wyznawcy Kościoła prawosławnego), w Algierii (wyznawcy islamu – sunnici), Iranie (wyznawcy islamu – szyici) czy w Indiach (wyznawcy hinduizmu). Wielokrotnie wraz z tymi uczniami przyjeżdża do Warszawy, na egzaminy w Honbu Dojo pod okiem soke Ryszarda Murata 10 dan.

   

Panchal

Jeden z uczniów hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan, wyznawca hinduizmu shihan Shiv Kumar

 Panchal 6 dan z Indii (New Delhi), przebywając na szkoleniu i egzaminach w Warszawie w 2011 roku,

 poprosił o pokazanie mu miejscowych świątyń chrześcijańskich. Na fotografii w towarzystwie

hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan ogląda wnętrze jednego z kościołów katolickich

przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

 

   Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan jest bez wątpienia najwybitniejszym przedstawicielem Prawosławia w dziedzinie sztuk walki na świecie i posiadaczem najwyższego stopnia w tym środowisku. Znany jest z dumy, z jaką podkreśla swą przynależność do Kościoła prawosławnego, zwłaszcza na imprezach sportowych i spotkaniach z biznesmenami i przedstawicielami władz w różnych krajach Zachodu.    

  

Sensei prof. dr hab. Andrzej Krupienicz 2 dan

 

   Wspomnieć też warto o innym mistrzu Karate Tsunami, który systematycznie ćwiczy (wraz z synem Filipem i córką Elżbietą) w Honbu Dojo pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan.

  

   Jest to znany kardiolog, specjalista w zakresie stymulacji serca (autor pierwszego podręcznika w tej dziedzinie pt. „Stymulacja serca”, PZWL, Warszawa 2006), profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Andrzej Krupienicz.

 Krupienicz
   Jest jednym z weteranów Karate Tsunami i zdobył w tym stylu mistrzowski stopień 2 dan. Pomimo swego wieku startuje w kolejnych Mistrzostwach Polski, zdobywając w nich czołowe lokaty w kategorii seniorów starszych (powyżej 50 roku życia) i dając swą postawą właściwy przykład innym osobom w podobnym wieku oraz młodzieży.

  

seniorzy starsi

Pomimo swojego wieku prof. Andrzej Krupienicz z powodzeniem startuje w kolejnych Mistrzostwach Polski i zdobywa w nich czołowe medalowe miejsca oraz tytuły Mistrza Polski w różnych konkurencjach. W V Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 14-15 listopada 2009 roku w Łowiczu zdobył trzy medale, w tym dwa złote. Na fotografii dekoracja medalistów w konkurencji Tokui-kata seniorów

 starszych (powyżej 50 lat). Złoty medal zdobył prof. Andrzej Krupienicz, srebrny menadżer Michał

 Szewielow (były dyrektor Państwowych Wydawnictw Naukowych w Warszawie), a brązowy Jan Dałek

 emeryt z Żychlina. Medale wręczali widoczni od lewej: lekarz Mistrzostw Polski kardiolog kyoshi

dr n. med. Maciej Misztal 5 dan (Kutno),  wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan

(Hanoi, Wietnam) i kapelan Karate Tsunami generał brygady CSLI O. Grzegorz Badziąg OFMCap.

5 dan (Kielce).

 

   Także w ostatnich VII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 3 grudnia 2011 roku w Warszawie prof. Andrzej Krupienicz zdobył dwa złote medale, zaś jego syn Filip Krupienicz (uczeń gimnazjum) dwa srebrne medale w kategorii juniorów.

 

   Prof. dr hab. Andrzej Krupienicz regularnie uczęszcza na nabożeństwa do Katedry Metropolitalnej – Soboru Św. Marii Magdaleny w Warszawie przy al. Solidarności. Podkreśla wspaniałość i piękno prawosławnych nabożeństw, zwłaszcza modlitw i pieśni w języku starocerkiewnosłowiańskim. Stwierdza, że największe wrażenie wywołują na nim nabożeństwa w katedrze z udziałem samego Metropolity Sawy i Jego sekretarza O. Pawła Tokajuka.  

Katedra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Główna świątynia

Kościoła Prawosławnego

w Polsce – Katedra

Metropolitalna w Warszawie.

Na fotografii hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan – wiceprezydent Federacji Karate Tsunami Renmei

 i O. Rościsław Gwizdak – prezes Prawosławnej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

   Zresztą sensei prof.  dr hab. Andrzej Krupienicz 2 dan jest przyjacielem O. Pawła Tokajuka i razem z nim regularnie ćwiczy (często w parze jako sparringpartner) na treningach w Honbu Dojo.

 

Spotkania z Metropolitą Sawą i Patriarchą Konstantynopola

 

   Odbiciem serdecznych stosunków środowiska Karate Tsunami i Kościoła Prawosławnego są spotkania ich przedstawicieli na „najwyższym szczeblu”.

 

   Kilkakrotnie już doszło do spotkania kierownictwa Karate Tsunami w osobach: soke Ryszarda Murata 10 dan (prezesa Federacji) i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan (wiceprezesa Federacji) z Głową Kościoła Prawosławnego Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski, we wspaniałej rezydencji Metropolity w Warszawie.

 

Metropolita Sawa

Spotkanie we wspaniałej rezydencji Głowy Kościoła Prawosławnego w Polsce, Metropolity Sawy

w Warszawie. Od lewej: O. Rościsław Gwizdak - prezes Prawosławnej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej, hanshi Włodzimierz Parfieniuk, Metropolita Warszawski i całej Polski,

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, soke Ryszard Murat i O. Paweł Tokajuk.

Soke Ryszard Murat trzyma swoją książkę bestseller „Karate dla początkujących 

i zaawansowanych”, który wręczył Metropolicie Sawie. Fot. Irena Honczar.  

   Na szczególną uwagę zasługuje także spotkanie soke Ryszarda Murata 10 dan i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan z samą Głową Prawosławia na świecie, Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola Bartolomeuszem I.

 

   Do spotkania tego doszło z inicjatywy Metropolity Sawy w trakcie wizyty Patriarchy Bartolomeusza I w Polsce, w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie w dniu 16 sierpnia 2010 roku.

 Konstantynopol
Patriarcha

Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego na świecie Jego Świątobliwość Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa oraz założyciel i lider stylu Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan. Fot. ks. Mirosław Lewczak. Foto z oficjalnej strony Kościoła Prawosławnego w Polsce http://www.orthodox.pl/glowna.htm

 

Patriarcha

W Katedrze Metropolitalnej w Warszawie 16 sierpnia 2010 roku. W centrum Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I i Metropolita Sawa. Pierwszy od prawej: soke Ryszard Murat.

 

   Podkreślić należy, że – podobnie jak hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, O. Paweł Tokajuk i sensei prof. dr hab., Andrzej Krupienicz 2 dan – wymienieni najwyżsi hierarchowie Prawosławia: Metropolita Sawa i Patriarcha Bartolomeusz I są osobami znakomicie wykształconymi, znającymi szereg języków, a przede wszystkim tryskają radością i humorem.

 

   To właśnie RADOŚĆ jest najbardziej rzucającą się w oczy cechą Prawosławia.

 

   W tym miejscu podkreślić warto, że Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) mieści się także w … Radości. Tak właśnie nazywa się osiedle w Warszawie, w Dzielnicy Warszawa Wawer, znane z przepięknego leśnego krajobrazu (w ramach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego), wielu słynnych mieszkańców (zwłaszcza artystów i piosenkarzy), ich pogodnego usposobienia, a nawet graficznego symbolu – promienistego słońca.

 

Renmei   Honbu Dojo  Warszawa

 Radość

    Z tego względu w Radości dobrze czują się zarówno rośliny, jak też zwierzęta i ludzie. Dowodem tego twierdzenia jest wspaniała roślinność Honbu Dojo oraz mieszkające tu liczne zwierzęta, uratowane od śmierci w różnych okolicznościach.  

 

Od lewej: graficzny symbol Radości – promieniste słońce z reklamowego prospektu Honbu Dojo.

 Honbu Dojo
 Honbu Dojo

Zimowy widok

z sali treningowej

 w Honbu Dojo

i ciepło żywego ognia w kominku, przy którym wygrzewają się zwierzęta.

  

 Honbu Dojo

Poniżej zimowe widoki ogrodu w Honbu Dojo.

 

Honbu Dojo  Honbu Dojo

 

Honbu

Nawet nad opracowywaniem tego artykułu – jak wskazuje na to załączona fotografia – uważnie czuwał

 jeden z czterech tutejszych kotów, pilnujący pisemnych życzeń od Metropolity Sawy, albumów i płyty

 z kolędami od O. Pawła Tokajuka, przy których zasiadł tak jakby były przeznaczone dla niego.

 

   Miejmy więc nadzieję, że Honbu Dojo w Radości odwiedzi i poświęci sam Metropolita Sawa, Głowa Prawosławia w Polsce, o co zabiegają prawosławni przedstawiciele Karate Tsunami.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037998
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com