Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

ROSJA: Kolejne cztery egzaminy na wyższe mistrzowskie stopnie Karate Tsunami w Sankt-Petersburgu


  

ROSJA:

Kolejne egzaminy na mistrzowskie stopnie

Tsunami w Petersburgu

     

W ostatnich dniach

czterech kolejnych instruktorów

Karate Tsunami z Sankt-Petersburga w Rosji pomyślnie zdało egzaminy i zdobyło

wyższe stopnie mistrzowskie. 

 Sankt-Petersburg

   Wyższe stopnie mistrzowskie zdobyli:

  • 4 dan i tytuł renshi - płk Siergiej  Wiktorowcz ILICZOW
  • 2 dan i tytuł sensei - Aleksiej  Wiktorowicz JENOTOW
  • 2 dan i tytuł sensei - Konstantin Siergiejewicz  ŁOSKUTOW
  • 2 dan i tytuł sensei - Maxim Nikołajewicz MOROZOW (Stukacz)

Petersburg
Czołowi rosyjscy instruktorzy Karate Tsunami w Petersburgu po egzaminach na stopnie mistrzowskie

    2 grudnia 2012 roku. Od lewej: renshi płk Siergiej  ILICZOW 4 dan, shihan Anatolij RYCZAGOW 7 dan

       (prezydent Sankt-Petersburskiej Federacji Karate Tsunami, przeprowadzający egzaminy), sensei 

     Konstantin ŁOSKUTOW 2 dan, sensei Aleksiej JENOTOW 2 dan, sensei Maxim MOROZOW 2 dan.
 Ryczagow

   

   Egzaminy wymienionym mistrzom przeprowadził - z upoważnienia założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan - przedstawiciel Karate Tsunami w Europejskiej cześci Rosji, prezydent Sankt-Petersburskiej Federacji Karate Tsunami i członek Honbu Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami Renmei shihan Anatolij Ryczagow 7 dan.

  

   Od blisko 25 lat uprawia on Karate Tsunami bezpośrednio pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan, wielokrotnie przyjeżdżając na szkolenia do Polski.

 

 

 Shihan Anatolij RYCZAGOW 7 dan

po egzaminach na stopnie mistrzowskie

w Sankt-Petersburgu.

Ryczagow 

Shihan Anatolij RYCZAGOW 7 dan jest znany z dużej skuteczności w walce. Na fotografii

uchwycona jest scena, gdy po jego ataku długim kijem (bo) przeciwnik obronił się zejściem z linii

ataku soto-nagashi-uke z asekuracyjnymi blokami z użyciem tonfa, a wówczas shihan Anatolij RYCZAGOW eliminuje go z dalszej walki za pomocą skutecznego kopnięcia w kolano. 

     

 Karate Karate   Advanced Advanced 

   Wiele fotografii z udziałem mistrza Anatolija Ryczagowa (także z treningów z soke Ryszardem Murat) i jego uczniów zamieszczonych zostało w głośnej książce - bestsellerze Ryszarda Murata pt. "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II), wydanej jako jedyna książka polskiego autora z zakresu sztuk walki w języku angielskim pt. "Karate for Beginners and Advanced" (wydawnictwo 'ATLANTIC PUBLISHERS & DISTRIBUTORS', New Delhi 2006).  

 Iliczow

   

Egzamin na 4 dan pomyślnie złożył renshi płk Siergiej Wiktorowicz ILICZOW.
Ma on 52 lata (ur. 1961),

jest dyrektorem w jednej

z największych firm i pełni

 funkcję wiceprezydenta

Sankt-Petersburskiej

Federacji Karate Tsunami.

 

Na fotografii scena z egzaminu. Renshi płk Siergiej ILICZOW

 broni się z użyciem tonfa (pałek wielofunkcyjnych z bocznym uchwytem), blokując za pomocą gedan-barai atak wbiciem

w brzuch za pomocą sai (żelaznego trójzęba) przeciwnika, którego rolę pełni sensei Maxim Morozow 2 dan. 

 Morozow

 

 

 

 

 

 

   

Sensei Maxim Nikołajewicz

Morozow 2 dan.

 

Ma 36 lat (ur. 1976), jest

oficerem i naczelnikiem oddziału

w Rosyjskiej Armii oraz

instruktorem Karate Tsunami,

prowadząc zajęcia w Klubie

Karate Tsunami "Ken".

 Jenotow

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sensei Aleksiej Wiktorowicz

Jenotow 2 dan.

 

Ma 32 lata (ur. 1980),

jest zawodowym kierowcą

 oraz instruktorem Karate Tsunami,

 prowadząc zajęcia w Klubie Karate Tsunami "Olimpik".

 Łoskutow 

 

 

 

 

 

   

Sensei Konstantin Siergiejewicz Łoskutow 2 dan.

 

Ma 39 lat (ur. 1973),

jest nauczycielem oraz

instruktorem Karate Tsunami,

 prowadząc zajęcia w Klubie

Karate Tsunami "Satori".

 Miechdijew

   

 

 

 

 

 

 

 Zasłużonym instruktorem

Sankt-Petersburskiej Federacji

Karate Tsunami jest również

meijin Szamil Miechdijew 3 dan,

pochodzący z Kaukazu.

Na fotografiach niżej przedstawiamy wybrane sceny

z egzaminów na stopnie mistrzowskie w Sankt-Petersburgu.

 

 Petersburg Petersburg  Petersburg 

 Petersburg  Petersburg

 Morozow  Morozow  Morozow

Na fotografiach wyżej sceny z charakterystycznych dla Karate Tsunami ceremonii po zakończeniu egzaminu: rozwiązanie pasa oznaczającego poprzedni stopień, zawiązanie pasa oznaczającego

zdobyty stopień i uroczyste ogłoszenie zdobycia tego stopnia. Shihan Anatolij Ryczagow 7 dan

 i sensei Maxim Morozow 2 dan. 

  

   Wymienionym rosyjskim mistrzom Karate Tsunami z Sankt-Petersburga serdecznie gratulujemy i życzymy zdobycia następnych stopni mistrzowskich.

 

 herb

Przy okazji informujemy, że od lat

Sankt-Petersburg jest wielkim ośrodkiem Karate Tsunami,

promieniującym na całe ogromne terytorium Rosji.

 

 

Od lewej herb Sankt-Petersburga.

 

   Sankt-Petersburg jest wielkim i równocześnie przepięknym miastem. Położony jest na wielu wyspach u ujścia rzeki Newy do Morza Bałtyckiego. Zamieszkuje go blisko 5 milionów mieszkańców, a w latach 1712-1918 mieściła się tu stolica Imperium Rosyjskiego.

 

   Jest największym po Moskwie ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym Rosji. Znajduje się tu aż 41 szkół wyższych. Jest też jednym z głównych centrów muzealnych świata, a także jednym z centrów sportowych Rosji.

 

   Corocznie odwiedza go ogromna, wielomilionowa rzesza turystów z całego świata. Przez UNESCO ogłoszony został 8-mym najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem świata.

 

   Poniżej zamieszczamy kilka fotografii przedstawiających wielkość i wspaniałość Sankt-Petersburga.

 

 Sankt-Petersburg  Sankt-Petersburg  Sankt-Petersburg
 Sankt-Petersburg  Sankt-Petersburg  Sankt-Petersburg
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037916
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com