Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Wielki mistrz feng shui Duong Manh Hung z wizytą w Honbu Dojo w Warszawie


   

Wielki mistrz feng shui Duong Manh Hung

z wizytą w Honbu Dojo w Warszawie

 

 feng shui

   Feng shui (chiń. 'wiatr i woda') jest słynną chińską sztuką aranżacji i harmonizowania przestrzeni. Opiera się na wiedzy, zbieranej przez całe pokolenia, a usystematyzowanej ponad 3 tysiące lat temu.


   Zasady feng shui są stosowane między innymi przy lokalizacji i wznoszeniu budynków i budowli, a także do wyglądu i usytuowania mebli oraz wyposażenia wewnątrz pomieszczeń.


   Stosowanie zasad feng shui ukierunkowane jest – w dużym uproszczeniu – na zwiększenie bezpieczeństwa, polepszenie samopoczucia i zapewnienie pomyślności.


   Zasady tej sztuki są stosowane od wieków na Dalekim Wschodzie i w Azji Wschodniej: w Chinach, Korei, Japonii, Wietnamie, Singapurze, a obecnie na całym świecie, także w Ameryce, Europie Zachodniej i Australii.

 

Ideogramy feng shui
'wiatr i woda'

   Celem tego artykułu nie jest przedstawienie zasad feng shui. W księgarniach kupić można wiele podręczników na ten temat, do których odsyłamy zainteresowanych.  

   

Artykuł ten przedstawia tylko wizytę

słynnego eksperta feng shui z Dalekiego Wschodu,

wielkiego mistrza Duong Manh Hung z Hanoi,

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami)

w Warszawie.

 mapa
 Federacja

   

   Honbu Dojo jest głównym ośrodkiem szkoleniowym stylu Karate Tsunami.

  

   Tu mieści się również siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która zrzesza ponad 30 ogólnokrajowych organizacji różnych stylów: chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych.

 

Warszawa  Honbu Dojo Warszawa 

Na fotografii w środku siedziba Federacji w Warszawie, miejsce zjazdów, zebrań i spotkań liderów

 różnych stylów. Mieści się ona w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami), w której odbywają się też szkolenia i egzaminy, również na stopnie mistrzowskie Karate Tsunami oraz wielu innych stylów.  

   

   Jest więc sprawą oczywistą, że wiele osób interesuje się, czy i jak w ośrodku tym znajdują zastosowanie zasady sztuki feng shui, która przecież ma także dalekowschodnie korzenie.

 

   Od dawna prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan i inni działacze Federacji dbają o to, aby ich siedziba łączyła estetykę w zachodnim, europejskim stylu z zasadami wschodniej sztuki aranżacji przestrzeni feng shui. Z tego względu siedziba Federacji została wyposażona w szereg elementów łączących akcenty Zachodu i Wschodu.   
 vinh xuan

    

   Na przykład niedawno znany działacz Federacji, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce i właściciel sieci restauracji Dong Nam, mistrz Truong Anh Tuan podarował soke Ryszardowi Murat dwa wspaniałe parawany.

   Ustawione zostały w Honbu Dojo i oddzielają część treningową ośrodka od części biurowej. Odwiedzający Honbu Dojo mistrzowie Karate Tsunami oraz liderzy różnych stylów zachwycają się ich pięknem.

 

   Są to prawdziwe zabytki, wyrzeźbione ręcznie w tak zwanym drewnie żelaznym (wietn. Go Lim). Jest ono rzadkim i najbardziej twardym drewnem, używanym przez wieki na obszarze Indochin do budowy kolumn w świątyniach, zamkach i pałacach. Parawany te wykonane zostały przed laty w kontynuującej wielowiekowe rodzinne tradycje pracowni mistrza Tran Van Thinh w okolicy miasta Sajgon (obecna nazwa: Ho Chi Minh). Każdy z parawanów składa się z trzech części, pokrytych  ornamentami i malowidłami z masy perłowej, przedstawiającymi dalekowschodnie zwierzęta i sylwetki ludzi.

 

   Wizytę w Honbu Dojo wielkiego mistrza Duong Manh Hung zorganizowali: wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan – lider stylu Vinh Xuan (wietnamskiej gałęzi stylu Wing Chun) i posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, a także wspomniany mistrz Truong Anh Tuan.

 
Nguyen

   Organizacja stylu Vinh Xuan wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan prowadzi w Polsce Klub Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia. Klub ma siedzibę w Warszawie, a na jego czele stoi wspomniany Truong Anh Tuan.    

 

 Truong Anh Tuan

doskonali techniki stylu vinh xuan bezpośrednio

z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan (od prawej).

Warszawa, 22 listopada 2009 roku.

Fot. Ryszard Murat.

   Duong Manh Hung cieszy się w Wietnamie ogromną sławą jako wielki mistrz feng shui. Pochodzi z rodziny o wielkich tradycjach lekarskich. Jego pradziadek był osobistym lekarzem rodziny ostatniego króla Wietnamu w Hue (dawna stolica kraju). Duong Manh Hung ukończył studia architektury przemysłowej oraz słynną szkołę medycyny Tue Tinh, mającą tradycje od XIII wieku.

 

   Wielki mistrz Duong Manh Hung przyjechał na kilka dni do Polski i był dosłownie 'rozrywany' przez miejscową liczną społeczność wietnamską, proszącą go o badanie swych domów, biur i restauracji.

 

 Duong  Duong

Wielki mistrz Duong Manh Hung wśród społeczności wietnamskiej

w Warszawie w trakcie poprzedniej wizyty w 2009 roku.

 

   Do Honbu Dojo przy ul. Patriotów 247 w Warszawie Radości wielki mistrz Duong Manh Hung przybył 16 czerwca 2012 roku około godz. 17:00. Towarzyszył mu wspomniany mistrz Truong Anh Tuan oraz inny członek polskiego oddziału stylu Vinh Xuan, Do Manh Dong, właściciel restauracji „Viet Tu” mieszczącej się w Centrum Land przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie (obok stacji Metra Służew).

 

Honbu Dojo

Przywitanie mistrza Duong Manh Hung na parkingu przed Honbu Dojo. Od lewej:

Truong Anh Tuan, od prawej: Do Manh Dong. Wyczuwając ludzi o dobrym charakterze,

ze spotkania cieszyły się nawet trzy psy, przygarnięte do Honbu Dojo.

 

   Spotkanie miało kameralny charakter, a uczestniczyło w nim 8 osób:

  • wielki mistrz Duong Manh Hung, przybyły z Wietnamu ekspert feng shui,
  • mistrz Truong Anh Tuan, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan,
  • Do Manh Dong, właściciel restauracji „Viet Tu” w Warszawie,
  • soke Ryszard Murat 10 dan, założyciel stylu Karate Tsunami i prezes Federacji,
  • sensei Renata Murat 1 dan, jego małżonka i instruktor Karate Tsunami,
  • hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, wiceprezydent Federacji Karate Tsunami i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PFDSiSW,
  • hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan, lider Systemu Czerwonego Feniksa i skarbnik Zarządu Głównego PFDSiSW,
  • kyoshi Daniel Bogusz 5 dan, kierownik ośrodka Karate Tsunami w Łowiczu i członek Honbu Zarządu Federacji Karate Tsunami.

 

   Ze spotkania sporządzono bogatą dokumentację, ponieważ 5 osób wykonywało fotografie i filmy. Zamieszczone tu fotografie wykonał hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

 

 Duong  Duong Duong 

   Idąc do sali treningowej mistrz Duong uważnie oglądał ogród i otoczenie Honbu Dojo.

 

   W ogrodzie wielki mistrz Duong Manh Hung zaprezentował swoje wysokie umiejętności walki wręcz.

 

 Duong  Duong Duong 

Umiejętności walki wręcz mistrza Duong Manh Hung przedstawiają zamieszczone fotografie. Widać

 na nich techniki wykonywane w typowych dla Karate Tsunami pozycjach: zenkutsu-dachi

i kiba-dachi. Jego unikalna prezentacja walki wywarła na obecnych wielkie wrażenie.

 

Duong

   

   Po wejściu do Honbu Dojo wielki mistrz Duong obejrzał salę treningową i oświadczył, że czuje siłę i potęgę szkoły Karate Tsunami, której siedziba tu się znajduje. Stwierdził, że szkoła jest bardzo uporządkowana i stale się rozwija, a jej dotychczasowe sukcesy zostaną zwielokrotnione w ciągu najbliższych 10-20 lat.

 

   Pochwalił to, że w szkole Karate Tsunami jest trafna równowaga akcentów Zachodu i Wschodu, widoczna nawet w wystroju Honbu Dojo. Podkreślił, że jest to dobre rozwiązanie, zapewniające pomyślność i rozwój szkoły w środowiskach osób o różnych kulturach. Stwierdził, że nienaturalna byłaby skrajność, jaką spotyka się w niektórych szkołach sztuk walki w Europie i Ameryce, których przedstawiciele udają mieszkańców Dalekiego Wschodu, naśladując ich we wszystkim.

 Honbu Dojo

 

 

 

 

   

  Szczególnie spodobał mu się symboliczny wyraz tego trafnego połączenia Zachodu ze Wschodem w postaci wyeksponowanych w Honbu Dojo skrzyżowanych egzemplarzy broni białej:

  • żelaznego topora, wykonanego przez kowala, używanego w walkach w średniowiecznej Europie,
  • tradycyjnego miecza japońskiego, wykutego - nie odlanego w fabryce, jak w przypadku popularnych atrap ze sklepów.
 Honbu Dojo

   

 

 

 

Wielki mistrz

Duong Manh Hung

w towarzystwie soke Ryszarda Murata 10 dan

 i mistrza Truong Anh Tuan ogląda skrzyżowane przykłady broni europejskiej

i dalekowschodniej.

   

W tle widoczne wspomniane zabytkowe parawany dalekowschodnie.

Duong 

    

   Później mistrz Duong Manh Hung podawał obecnym informacje o przebytych urazach lub dolegliwościach, a także sugerował środki zaradcze. Jako lekarz specjalizuje się między innymi w leczeniu kontuzji sportowych za pomocą lekarstw i wyciągów z ziół.

 

Duong

   

   Na prośbę soke Ryszarda Murata 10 dan wielki mistrz Duong Manh Hung jeszcze raz zbadał salę treningową w Honbu Dojo. Stwierdził, że z punktu widzenia feng shui jest w porządku i nie potrzeba w niej niczego zmieniać. Jest kameralna, elegancka i łączy profesjonalne uprawianie sztuki walki z domową atmosferą. Czuje się tu pozytywny i przyjazny nastrój.

 

 Honbu Dojo  Honbu Dojo

W Honbu Dojo dobrze czują się nie tylko ludzie, ale także zwierzęta.

 

   Wielki mistrz Duong Manh Hung pochwalił zawieszone w Honbu Dojo emblematy: bawełniany zwój - kakemono oraz miedziany szyld Karate Tsunami, przywieziony z Dalekiego Wschodu. Stwierdził, że są umieszczone we właściwych miejscach. Symbolizują witalność i siłę szkoły.  

 kakemono

   

 

 

Objaśnienia:
 

Zawieszony w Honbu Dojo

prosty bawełniany zwój – kakemono

przedstawia ideogramy Tsunami,

które dla Ryszarda Murata

wykaligrafował w 1979 roku w SGH

(Szkole Głównej-Handlowej)

jego nauczyciel języka japońskiego

 prof. Okazaki Tsuneo, japonista

 z Uniwersytetu Warszawskiego.

   Wiszący w centralnym miejscu w Honbu Dojo szyld Karate Tsunami spełnia zasady sztuki feng shui. Przywiózł go z Dalekiego Wschodu w 2011 roku w prezencie dla soke Ryszarda Murata jego przyjaciel, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi, posiadacz najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan w Wietnamie. Szyld wykonany został ręcznie przez wietnamskich artystów z jednego kawałka miedzi.

 

Nguyen

Pamiątkowa fotografia przed ścianą w Honbu Dojo z miedzianym szyldem KARATE TSUNAMI

 i jedwabnymi sztandarami – wykonanymi zgodnie z kanonami dalekowschodniej sztuki

aranżacji przestrzeni feng shui. Od lewej: mistrz  Nguyen Ngoc Tien 7 dan, wielki mistrz

Nguyen Ngoc Noi 10 dan, soke Ryszard Murat 10 dan i mistrz Nguyen Van Oanh. 

 

   Wielki mistrz Duong Manh Hung pochwalił też zawieszoną w eksponowanym miejscu tablicę, upamiętniającą poświęcenie w obrządku katolickim Honbu Dojo przez księdza, O. Grzegorza Badziąga, a także umieszczony nad tą tablicą charakterystyczny krzyż franciszkański, przywieziony przez O. Grzegorza z Asyżu we Włoszech. Stwierdził, że poświęcenie i zawieszenie tej tablicy i krzyża w Honbu Dojo jest bardzo trafne.

 

   Takie słowa są pięknym przykładem tolerancji, ponieważ na pytanie soke Ryszarda Murata, czy jest katolikiem, odparł, że jest buddystą.  

   Honbu Dojo

Wspomniana tablica, upamiętaniająca poświęcenie Honbu Dojo.

   

   Następnie wielki mistrz Duong Manh Hung dokładnie obejrzał logo Karate Tsunami. Stwierdził, że kształt logo jest bardzo trafny. Jego zdaniem i według zasad feng shui czerwone koło symbolizuje glob ziemski i zapewnia pomyślność rozwoju szkoły Karate Tsunami na świecie.

  

   W oplatającym to koło czarnym pasie dostrzegł nie tylko symbol sztuki walki, ale także dwa splecione ze sobą czarne smoki, które jakby stabilizują to koło. Dodał, że na Dalekim Wschodzie dwa czarne smoki są symbolem ochrony i pomyślności, a koło symbolizuje kształt doskonały.

 Renmei

   Poinformował, że ofiaruje dla Honbu Dojo specjalny prezent w postaci wyobrażeń dwóch czarnych smoków, które najlepiej umieścić przy wejściu do sali treningowej.

 

   Na koniec spotkania wielki mistrz Duong Manh Hung jeszcze raz zademonstrował obecnym swoje umiejętności z zakresu sztuki walki. Okazało się, że uprawiał styl hou quan, a prezentowane przez niego techniki są bardzo silne i skuteczne.

 

Duong

Wielki mistrz Duong Manh Hung prezentuje w Honbu Dojo swoje umiejętności z zakresu sztuki walki.

Na pierwszym planie hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan i  Do Manh Dong.

 

Duong

Później soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście wręczył mistrzowi Duong swoją książkę – bestseller

pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych” z osobistą dedykacją. Z prezentu tego wielki mistrz Duong Manh Hung był bardzo zadowolony. Od lewej: kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz), hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa), wielki mistrz feng shui Duong Manh Hung (Hanoi), sensei Renata Murat 1 dan (Warszawa), mistrz Truong Anh Tuan (Warszawa), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka/Zurich/Modena).

 
Karate Karate   Advanced Advanced 

   Głośna książka – bestseller Ryszarda Murata pt. „Karate dla początkujących i zaawansowanych” (Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II), wydana jako jedyna książka polskiego autora z zakresu sztuk walki w języku angielskim pt. "Karate for Beginners and Advanced" (wydawnictwo 'ATLANTIC PUBLISHERS & DISTRIBUTORS', New Delhi 2006). 

 

   Wizyta najsłynniejszego wietnamskiego eksperta feng shui, wielkiego mistrza Duong Manh Hung w Honbu Dojo potwierdziła trafność wyważonego łączenia w Karate Tsunami akcentów Zachodu i Wschodu.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015179
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com