Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

XIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami Warszawa 14 kwietnia 2018 roku: RELACJA i WYNIKI


 

 

     XIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami

Warszawa 14 kwietnia 2018 roku:

RELACJA i WYNIKI 

 

Federacja

 Renmei  

   

XIII Otwarte Mistrzostwa Polski

Karate Tsunami

odbyły się w sobotę 14 kwietnia 2018 roku

w godz. 11-18 w hali sportowej

w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5.

 Warszawa
hala 

  

    

 

 

 

          

Widok na wejście

do hali sportowej

w Warszawie Falenicy,

w której rozegrane zostały Mistrzostwa Polski.

 Warszawa

   

   Falenica (etymologicznie: 'miejsce podmywane przez fale Wisły') to osiedle w Warszawie, na prawym brzegu Wisły, w dzielnicy Warszawa Wawer, leżące pomiędzy osiedlem Warszawa Radość (w którym mieści się Honbu Dojo – Centralna Szkoła Karate Tsunami i zarazem siedziba Federacji), a Józefowem i Otwockiem.  

 

   Łatwy dojazd z Centrum stolicy: każdym pociągiem w kierunku na Otwock i Dęblin, SKM (Szybką Koleją Miejską) w kierunku Otwocka i autobusem nr 521 (końcowy przystanek niemal pod halą sportową).

 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Widok na centrum Warszawy

z Mostu Siekierkowskiego -

od strony osiedli: Falenica

(gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski) i Radość (gdzie

znajduje się Honbu Dojo

i siedziba Federacji). 

Organizatorzy:

           

          Organizatorami Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami były:

 1. Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z siedzibą w Warszawie,
 2. Federacja Karate Tsunami Renmei z siedzibą w Warszawie,
 3. Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie.    

   Za poszczególne sprawy odpowiedzialne były konkretne osoby funkcyjne, wymienione dalej.
 
   Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski był prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Do jego zadań należało kierowanie imprezą, ogólny nadzór nad jej przebiegiem i wskazywanie rozgrywek  w poszczególnych konkurencjach i kategoriach na różnych planszach.

 

   Sekretarzem Mistrzostw Polski był renshi Janusz Popiołek 4 dan (Warszawa). Do jego zadań należało przede wszystkim wykonanie
dyplomów dla wszystkich zawodników.


   Funkcję Sędziego Głównego Mistrzostw Polski pełnił hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan (Kutno), który kierował 24-osobowym zespołem sędziów.

  

   Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami przeznaczone były – co jest oczywiste i wynika z nazwy – dla najlepszych przedstawicieli różnych ośrodków stylu Karate Tsunami z całej Polski.
   
   Określenie 'Otwarte' w nazwie Mistrzostw Polski oznacza jednak, że uczestniczyli w nich nie tylko tsunamiści (osoby ćwiczące Karate Tsunami), ale również przedstawiciele innych stylów, o korzeniach japońskich, chińskich i wietnamskich. 

 

Relacja Telewizyjna

 

   Pełna relacja z Mistrzostw Polski prezentowana była na bieżąco (w dniu odbywania się imprezy - 14 kwietnia 2018 roku od godz. 11 do godz. 18) w Telewizji Internetowej, obecnie najwygodniejszej i najbardziej popularnej telewizji na świecie.

 

   W związku z tym Mistrzostwa Polski mogli ogladać na żywo wszyscy zainteresowani na całym świecie, na każdym komputerze, laptopie czy nawet w zwykłym telefonie, w domu, pociągu, aucie i na ulicy.

 

   Obecnie także można obejrzeć tę relację. W tym celu należy skopiować i wstawić do komputera następujący link: https://www.youtube.com/watch?v=1fiGaeXHOAA 

  

   Najważniejsza część imprezy - Gala Mistrzostw Polski odbyła się o godz. 17:00. Aby obejrzeć ją od razu, należy ustawić czas relacji na godz. 6:07:35. 

     

Harmonogram Mistrzostw

   

    Mistrzostwa Polski odbyły się w sobotę 14 kwietnia 2018 roku. 

     

   O godz. 11:00 odbyło się uroczyste Otwarcie Mistrzostw Polski, którego dokonał prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan.

   

   Po hymnach Polski, Wietnamu (z uwagi na udział drużyn wietnamskich, skupiających Wietnamczyków zamieszkujących w Polsce i będących polskimi obywatelami) oraz Wielkiej Brytanii (ze względu na udział zawodników z dwóch drużyn polonijnych z Anglii), soke Ryszard Murat 10 dan powitał przybyłych na Mistrzostwa zawodników z kraju i Polonii, ich krewnych, przyjaciół i znajomych, sędziów, instruktorów, kibiców, a także gości honorowych. 

 

   Następnie przedstawieni zostali organizatorzy imprezy oraz 24-ch sędziów, którzy oceniali zawodników na Mistrzostwach. Ich wykaz podany jest dalej.

 

    Potem przedstawione zostały drużyny 28 ośrodków, których przedstawiciele startowali w Mistrzostwach. 

   

   Piętnaście spośród tych drużyn uroczyście otrzymało swoje chorągwie. Sztuki walki wywołują skojarzenia militarne, wiążące się z posiadaniem przez oddziały chorągwi bojowych, które służyły i służą do identyfikacji oddziału i rozpoznawania się członków oddziału w walkach. Z tego powodu każdy szanujący się ośrodek sztuk walki posiada własną chorągiew, używaną do tych samych celów, a także do oznaczania miejsca, w którym znajduje się szef tego ośrodka. W związku z tym chorągiew dzierży upoważniony do tego chorąży, stojący w trakcie uroczystości po prawej stronie osoby kierującej ośrodkiem sztuk walki.

   

   Następnie podano informacje o harmonogramie - planowanym przebiegu Mistrzostw i kolejności występów zawodników na 5-ciu planszach.

 

   Do Mistrzostw zakwalifikowanych zostało aż 255 zawodników z 28-miu ośrodków. Zawodnicy ci zmagali się w 19 konkurencjach, podzieleni na 7 kategorii wiekowych. Wykaz tych konkurencji i kategorii podany jest dalej.

 

   Rozgrywki na Mistrzostwach Polski toczono równocześnie na 5-ciu planszach, wśród nich na dwóch matach. Poważnym kłopotem, który powodował nieuniknione przestoje na poszczególnych planszach, była konieczność podziału zawodników na podkategorie - ze względu na to, że w niektórych konkurencjach startowało po kilkudziesięciu zawodników.

  

   Pomimo tego kłopotu (przestojów związanych z podziałem zawodników na podkategorie), bardzo dużej liczby zawodników oraz konkurencji - wskutek sprawnej pracy sędziów i organizatorów - wszystkie zmagania zakończono we właściwym czasie, to znaczy do godz. 16:45.

  

   Nagrody: medale, dyplomy i pamiątkowe statuetki wręczane były zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach, kategoriach i podkategoriach na bieżąco - zaraz po zakończeniu zmagań w danej podkategorii, ustaleniu wyników i wydrukowaniu dyplomów. Nagrody te wręczali:

 • dr Antonina Danuta Komorowska, z rodziny Prezydenta RP w latach 2010-15 Bronisława Komorowskiego
 • gen. bryg. pil. BL Jan Morek z Warszawy
 • gen. bryg. BL Antoni Robert Miśta z Warszawy
 • rtm. Mirosław Szczubełek z Ostrołęki
 • kmdr BL Ryszard Woliński z Gdyni.  

   Na koniec imprezy, to znaczy jako zmagania pokazowe po Gali o godz. 17:00, pozostawiono walki finałowe w kilku wybranych konkurencjach:

 • Full-contact w kategorii mistrzów
 • Pokaz Specjalny Zespołowy w kategorii juniorów
 • Kata Karate Tsunami w kategorii mistrzów
 • Kata Karate Tsunami z Bronią w kategorii mistrzów.

   Wyniki wszystkich zmagań - we wszystkich konkurencjach i kategoriach podane są dalej. 

   

     

GALA MISTRZOSTW POLSKI     

  

    O godz. 17:00 odbyła się Gala - uroczysta część oficjalna Mistrzostw:

 • hymny narodowe
 • uroczyste otwarcie,
 • przedstawienie drużyn, skupiających startujących zawodników
 • przedstawienie sędziów i osób funkcyjnych 
 • przedstawienie organizatorów, sędziego głównego i sędziów
 • przedstawienie gości honorowych
 • wręczenie certyfikatów na stopnie mistrzowskie i innych wyróżnień
 • pokazowe zmagania finałowe – w wybranych konkurencjach  
 • pożegnanie uczestników.

    GALA - oficjalna część Mistrzostw Polski rozpoczęła się hymnami narodowymi Polski, Wielkiej Brytanii i Wietnamu.

 

    Następnie prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan otworzył Mistrzostwa i powitał uczestników: zawodników, instruktorów, sędziów, osoby funkcyjne, gości honorowych oraz krewnych, przyjaciół, znajomych zawodników i innych kibiców.

 

   Później przedstawione zostały drużyny 28-miu ośrodków, których przedstawiciele uczestniczyli w Mistrzostwach. Reprezentanci poszczególnych drużyn przywitali się z dr Antoniną Danutą Komorowską, pełniącą na Mistrzostwach rolę ceremonialnego gospodarza, reprezentującego zarówno organizatorów, jak wszystkich uczestników.

 

    Oto wykaz drużyn tych ośrodków:

 1. Drużyna gospodarzy z Warszawy - Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami
 2. Drużyna ośrodka Brzyskorzystew w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 3. Drużyna z miasta Bytom na Górnym Śląsku, reprezentująca Śląskie Centrum Karate Tsunami
 4. Drużyna Karate Tsunami z miasta Colchester w Wielkiej Brytanii, reprezentująca Polonię angielską, a także obywateli Wielkiej Brytanii innych narodowości
 5. Drużyna ośrodka Dąbrowa w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 6. Drużyna Aikido z miasta Hertlepool w Wielkiej Brytanii, reprezentująca Akademię Aikido Hartlepool 
 7. Drużyna Karate Tsunami z miasta Kazimierz Biskupi w woj. wielkopolskim
 8. Drużyna ośrodka Kowalewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 9. Drużyna Karate Tsunami z miasta Krośniewice w woj. łódzkim
 10. Drużyna ośrodka Królikowo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 11. Drużyna Karate Tsunami z miasta Kutno w środkowej Polsce
 12. Drużyna ośrodka Lubostroń w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 13. Drużyna ośrodka Mrocza w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 14. Drużyna ośrodka Nowa Wieś Wielka w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 15. Drużyna z miasta Piastów w woj. mazowieckim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan 
 16. Drużyna ośrodka Rynarzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION 
 17. Drużyna z woj. lubelskiego, reprezentująca Rycki Klub Karate Tsunami  
 18. Drużyna Karate Tsunami ze Starego Miasta w woj. wielkopolkim
 19. Drużyna Karate Tsunami z miejscowości Staroźreby w woj. mazowieckim
 20. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan 
 21. Drużyna Karate Tsunami z miasta Wałcz w woj. zachodnipomorskim
 22. Drużyna Pak Hok Kung-fu z Warszawy, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Pak Hok Kung-fu 
 23. Drużyna jiu-jitsu, reprezentująca Szkołę Walki Puczyński z siedzibą w Warszawie
 24. Drużyna Van Truong Vo Quan z Warszawy, reprezentująca Wietnamską Szkołę Walki Van Truong Vo Quan Kung Fu
 25. Drużyna Vinh Xuan - Wing Chun z Warszawy, reprezentująca Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki Vinh Xuan Wing Chun Kung-fu
 26. Drużyna ośrodka Witosław w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION
 27. Drużyna z miasta Włocławek, reprezentująca Academy Martial Arts Włocławek     
 28. Drużyna ośrodka Występ w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION

   Potem dwie organizacje, które były współorganizatorami Mistrzostw, otrzymały swoje chorągwie:

 • w imieniu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki - chorągiew tej organizacji odebrali mistrzowie: 1. Jarosław Duczmalewski 10 dan (Warszawa), 2. Artur Dybcio 4 dan (Warszawa), 3. Tomasz Rumiński 2 dan (Bydgoszcz);
 • w imieniu Federacji Karate Tsunami Renmei - chorągiew tej organizacji odebrali mistrzowie: 1. Tadeusz Ryniec 9 dan (Kutno), 2. Arkadiusz Wiewiórowski 8 dan (Warszawa), 3. Andrzej Kaczmar 8 dan (Bytom).

   Następnie w kolejności alfabetycznej przedstawieni zostali sędziowie Mistrzostw Polski, którzy wymienieni są dalej. Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan wręczył im pamiątkowe statuetki jako symboliczne podziękowanie za ich pracę i powiedział: Ogromną pracę w dniu dzisiejszym wykonali sędziowie. Ich praca jest szczególnie trudna i odpowiedzialna, ponieważ łatwo przecież popełnić błąd i wydać niewłaściwą ocenę. W związku z tym w imieniu własnym, organizatorów, a przede wszystkim w imieniu ocenianych przez Was zawodników - dziękuję Wam za waszą pracę.

 

   Przy przedstawianiu sędziów prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan dodatkowo uhonorował pisemnym listem gratulacyjnym jednego z nich, mistrza Andrzeja Kaczmara 8 dan (Bytom) z tej okazji, że dokładnie w dniu Mistrzostw ukończył 50 lat życia

 

   Później przedstawione zostały osoby funkcyjne Mistrzostw Polski:

 • Symboliczny Reprezentant organizatorów i wszystkich zgromadzonych na Mistrzostwach: dr Antonina Danuta Komorowska
 • Sekretarz Mistrzostw: renshi Janusz Popiołek 4 dan, odpowiedzialny za nagłośnienie i wystawianie dyplomów 
 • Mistrz Ceremonii Mistrzostw: płk Tomasz Sulik, odpowiedzialny za wręczanie dyplomów, medali i wyróżnień
 • Mistrz Ceremonii Mistrzostw: gen. bryg. BL Antoni Robert Miśta, wręczający medale
 • Mistrz Ceremonii Mistrzostw: gen. bryg. pil. BL Jan Morek, wręczający medale
 • Przemysław Barbarski i Renata Karolina Murat, odpowiedzialni za transmisję w Telewizji Internetowej. 

   Potem przedstawieni zostali niektórzy z licznych gości honorowych:

 • Jego Ekscelencja Vu Dang Dung, Ambasador Wietnamu w Polsce
 • Jego Ekscelencja Trinh Quan, Sekretarz Ambasady Wietnamu w Polsce
 • Paulina Pisarek, Sekretarz Ośrodka Karate Tsunami w Colchester w Wielkiej Brytanii
 • Anna Romualda Rączkowska,  specjalistka ds. public relations i b. rzecznik prasowy ministrów
 • gen. bryg. BL Jacek Bogdan Chmielewski, właściciel Oficyny Drukarskiej w Warszawie, która wykonała dyplomy i plakaty Mistrzostw
 • mec. Mariusz Dziekański, działacz Ogólnopolskiej Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus z siedzibą przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
 • mec. Witold Godlewski, radca prawny z Lublina
 • Jerzy Gomulak, b. członek kierownictwa Huty Warszawa, obecnie działacz Ogólnopolskiej Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus z siedzibą przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
 • płk BL Zygmunt Wacław Kowalczyk z Warszawy
 • płk BL Tomasz Kurzydło z Warszawy, który dzierżył tatarski buńczuk Ryszarda Murata (u Tatarów buńczuk był i jest symbolem władzy)
 • ppłk pil. BL Andrzej Kwiatkowski z Radomia, fotograf główny Mistrzostw, który przygotował książkę - kolorowy fotoalbum, przedstawiający Mistrzostwa
 • płk BL Marek Roman Osiejewski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie
 • ppłk BL Andrzej Pachowski z Warszawy
 • Andrzej Podbielski z Mińska Mazowieckiego, b. sługa okręgu wyznania Świadków Jehowy (odpowiednik biskupa w innych wyznaniach)
 • płk Bogdan Pokrowski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Tradycji LWP, prowadzący ceremonie przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
 • Benedykt Szymański, b. dyrektor FSO-Daewoo Warszawa, król Bractwa Kurkowego
 • ppłk BL Dariusz Wichniewicz, b. wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie
 • kmdr BL Ryszard Woliński z Gdyni, Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • gen. bryg. BL Chu Van Truong (Warszawa), lider Wietnamskiej Szkoły Walki Van Truong Vo Quan Kung Fu
 • Jarosław Duczmalewski 10 dan (Warszawa), lider Systemu Czerwonego Feniksa, Skarbnik Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 • Artur Dybcio 4 dan (Warszawa) lider Polskiego Stowarzyszenia Pak Hok Kung-fu, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 • Bogdan Puczyński 10 dan, lider Szkoły Walki Jiu-jitsu Puczyński z siedzibą w Warszawie
 • Tomasz Rumiński 2 dan (Bydgoszcz), lider Szkoły Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Bydgoszczy, członek Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 • Truong Anh Tuan 6 dan (Warszawa), lider Wietnamskiej Szkoły Walki Ving Xuan Wing Chun Kung-fu w Polsce, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce, sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 • Krzysztof Wasiak 10 dan (Warszawa), przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Jiu-jitsu Goshin-ryu, członek Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
 • dr Robert Więch 5 dan (Piastów), zastępca przewodniczącego Polskiego Zrzeszenia Ju-jitsu i Karate Shotokan.

   Następnie słowo do zgromadzonych (kazanie) wygłosił Kapelan Mistrzostw ksiądz Grzegorz Badziąg 6 dan, który jest równocześnie posiadaczem wysokiego mistrzowskiego stopnia 6 dan i szefem Ośrodka Karate Tsunami w Wałczu. 

   

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

   Przedstawiciel współorganizatora Mistrzostw - Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate Tsunami w Warszawie, mistrz Arkadiusz Wiewiórowski 8 dan odczytał list, który skierował do uczestników Mistrzostw Polski najwyższy rangą dostojnik samorządowy na Mazowszu, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Oto treść jego pisma:

 

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

                                                                                                                                Warszawa, 14 kwietnia 2018 r. 

 

                                                                                                                 Pan

                                                                                                                 Ryszard Murat

                                                                                                                 Soke, 10 dan tsunami,

                                                                                                                 Prezes Polskiej Federacji

                                                                                                                 Dalekowschodnich Sztuk

                                                                                                                 i Sportów Walki 

 

             Szanowny Panie Prezesie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na Galę XIII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie.

 

             Trenowanie sztuk walki wymaga od adeptów wielkiego poświęcenia i wielu wyrzeczeń. Oprócz szybkości, siły i wytrwałości wyrabia w zawodnikach zwinność i koordynację ruchową. To właśnie te cechy, w połączeniu z odpowiednią taktyką, pozwalają pokonać przeciwnika. Mam nadzieję, że dzisiejsza impreza przyczyni sie do popularyzacji tej dziedziny sportu.

 

             System Karate Tsunami to jedyny styl sztuki walki wręcz, który powstał w Polsce i odniósł spektakularny międzynarodowy sukces. Karate Tsunami, harmonijnie łączące nowoczesne metody treningowe z tradycyjnymi technikami walki, znakomicie promuje Polskę na arenie międzynarodowej i znacząco wzbogaca nasze dziedzictwo kulturowe.

 

             Dzisiejsza impreza jest bardzo ważnym wydarzeniem dla reprezentantów środowiska sztuk walki. Serdecznie gratuluję organizatorom oraz wszystkim zawodnikom sportowej kondycji i znakomitych wyników. Swoim udziałem w zawodach udowadniacie, że sport to nie tylko sława, ale przede wszystkim szlachetna rywalizacja i ciężka praca. Wierzę, że Karate Tsunami będzie wciąż zyskiwać nowych zwolenników i przyczyniać się do rozwoju sportów walki w kraju i na świecie. Wszystkich uczestników Gali XIII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami serdecznie pozdrawiam. 

                                                                                                  z wyrazami szacuku

 

                                                                                                                           Adam Struzik 

 

  

Wręczenie certyfikatów na stopnie

   

   Nastepnie prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście wręczył certyfikaty na stopnie mistrzowskie dan, które przyznał w ostatnim okresie.  


   Certyfikaty otrzymali:

 • Krzysztof Wasiak z Warszawy - na stopień 10 dan Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa
 • Tadeusz Ryniec z Kutna - na stopień 9 dan Karate Tsunami
 • Paweł Przybyszewski z Płocka - na stopień 8 dan Karate Tsunami
 • dr Maciej Misztal z Kutna - na stopień 7 dan Karate Tsunami
 • Krzysztof Gasek z Ząbek - na stopień 6 dan Karate Tsunami
 • Artur Denisiuk z Warszawy - na stopień 5 dan Karate Tsunami
 • Rafał Słomkowski z woj. kujawsko-pomorskiego - na stopień 4 dan Szkoły Walki RAION 
 • Tomasz Bogucki z Ryk - na stopień 1 dan Karate Tsunami.

   Potem gen. bryg. Chu Van Truong, lider Wietnamskiej Szkoły Walki Van Truong Vo Quan Kung Fu, uroczyście wręczył okolicznościowy orientalny Wazon Spokoju i Szczęścia (z podwójnym dnem, przywieziony z Wietnamu do Polski) prezesowi Federacji  soke Ryszardowi Murat 10 dan, z okazji jego 60-tych urodzin, które obchodzi 13 sierpnia br.

  

   Na certyfikacie wręczenia wazonu darczyńca napisał: Orientalny wazon ceramiczny, wykonany tradycyjną metodą przez artystów wietnamskich, zdobiony typowymi motywami roślinnymi: liśćmi i kwiatami w najbardziej popularnym kolorze błękitnym (kobaltowym), namalowanymi ręcznie przed szkliwieniem wazonu. Wazony wschodnie (popularnie nazywane chińskimi) były od wieków przedmiotem westchnień ludzi Wschodu i Zachodu, zdobiąc siedziby arystokracji (zwłaszcza władców) na Wschodzie, a potem w Europie. Wysokość: 52 cm; średnica: 26 cm; średnica otworu: 22 cm; waga: 6,1 kg. Wazon w domu symbolizuje pokój, harmonię i szczęście, przejawiające się zwłaszcza w spokoju umysłu, zadowoleniu i szczęściu w uczuciach. Wazon wręczony został 14 kwietnia 2018 roku na XIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w Warszawie Wielkiemu Mistrzowi gen. Ryszardowi Murat w dowód przyjaźni i uznania z okazji Jego 60-tych urodzin przez gen. Chu Van Truong, Wielkiego Mistrza Szkoły Walki Van Truong Vo Quan Kung Fu.

 

   I dodatkowa informacja związana z nazwiskiem darczyńcy: Chu - to nazwa potężnego państwa istniejącego w starożytności, a potem w X wieku w południowych Chinach.

 

Album "Wojna Wietnamska"

 

   Akcent wietnamski zakończony został promocją książki o tematyce wietnamskiej, która już stała się bestsellerem międzynarodowym, zwłaszcza że jej treść przedstawiona została w trzech językach: polskim, angielskim i wietnamskim. 

 

   Jest to album autorstwa Ryszarda Murata pt. "Wojna Wietnamska; The Vietnam War; Chien tranh Viet Nam". Przedstawia za pomocą kilkuset fotografii z komentarzami na 224 stronach jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie w II połowie XX wieku - wojnę amerykańsko-wietnamską. Wojna ta jest ewenementem w historii światowej z tego powodu, że tysiąckroć słabsi militarnie Wietnamczycy pokonali w niej najsilniejszą armię świata, armię Stanów Zjednoczonych.

 

   Prezentując album Ryszard Murat stwierdził, że Wojna Wietnamska udowodniła w sensie militarnym to samo, co jest istotą sztuk walki: Nie przewaga liczebna i w uzbrojeniu, lecz duch walki i umiejętność walki są głównymi czynnikami zwycięstwa. Tak samo w sztuce walki najważniejsze znaczenia ma duch walki i umiejętności, a nie większa siła, wzrost, masa czy ciężar przeciwnika. Nawet jeśli jeden z przeciwników jest większy, cięższy i silniejszy, to w walce nie odniesie sukcesu, jeżeli nie będzie miał odpowiedniego ducha walki i umiejętności.

  

   W albumie duża uwaga zwrócona została także na uderzające podobieństwa partyzantki wietnamskiej do działań polskiej partyzantki w czasie ostatniej wojny światowej. Dwa narody: wietnamski w Azji i polski w Europie łączą więc podobne tradycje walki partyzanckiej

 

    Ryszard Murat uroczyście wręczył ten album kilku obecnym osobom. Otrzmali go:

 1. Jego Ekscelencja Vu Dan Dung, Ambasador Wietnamu w Polsce
 2. Jego Ekscelencja Trinh Quan, Sekretarz Ambasady Wietnamu w Polsce
 3. dr Hoang Xuan Binh, przewodniczący Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce i współwłaściciel wielkiego Centrum Handlowego ASG w Wólce Kosowskiej koło Warszawy
 4. mistrz Trung Anh Tuan 6 dan, który uczestniczył w tłumaczeniu albumu na język wietnamski
 5. gen. bryg. Chu Van Truong
 6. Jerzy Barbarski, radny Miasta Zielonka, właściciel Szkoły Języka Angielskiego, który sprawdzał tłumaczenie albumu na język angielski
 7. gen. bryg. BL Jacek Chmielewski, właściciel Oficyny Drukarskiej w Warszawie, która wydrukowała album.

   Dla wyróżnionych osób, a także dla bohaterskiego narodu wietnamskiego, który za cenę wielkich wyrzeczeń pokonał wielokrotnie silniejszego wroga, a także dla bohaterskich polskich partyzantów z lat II wojny światowej i lat powojennych, jak również dla wszystkich zgromadzonych na Mistrzostwach - odtworzono pełna siły wietnamską pieśń wojenną, zagrzewającą Wietnamczyków do walki w czasie wojny amerykańsko-wietnamskiej. Zachęcamy także do samodzielnego odtworzenia tej pieśni, aby zrozumieć przyczyny zwycięstwa Wietnamczyków i podnieść także u siebie ducha walki - https://www.youtube.com/watch?v=x8URha_CkTc

 

Finały w kilku wybranych konkurencjach

 

   Następnie odbyły się pokazowe zmagania  finałowe - w kilku wybranych konkurencjach:

 • Full-contact w kategorii mistrzów
 • Pokaz Specjalny Zespołowy w kategorii juniorów
 • Kata Karate Tsunami w kategorii mistrzów
 • Kata Karate Tsunami z Bronią w kategorii mistrzów.
    W finałowych walkach w konkurencji Full-contact w kategorii mistrzów zmierzyli się - walcząc o I, II i III  miejsce oraz złoty, srebrny i brązowy medal - trzej mistrzowie:
 1. mistrz Artur Denisiuk 5 dan, instruktor Karate Tsunami z Warszawy
 2. mistrz Mariusz Kowalski 5 dan, instruktor Karate Tsunami z Colchester w Wielkiej Brytanii
 3. mistrz Jacek Swoboda 1 dan, instruktor Akademii Aikido z Hartlepool w Wielkiej Brytanii. 

   Po niezwykle zaciętej walce zwyciężył Mariusz Kowalski, zdobywając medal złoty, natomiast Artur Denisiuk i Jacek Swoboda zajęli ex aequo miejsce II i zdobyli srebrne medale.

 

   Wyjaśnienie: Full-contact to walka w pełnym kontakcie, prowadzona w specjalnych zbrojach, hełmach i rękawicach bokserskich, w której dozwolone jest stosowanie wszelkich technik, we wszystkie części ciała przeciwnika i z pełną siłą (ang. Full). Konkurencja Karate Tsunami - Full-contact to jedyna taka formuła na świecie, w której nie ma żadnych sztucznych ograniczeń.

    

   W finale w konkurencji Pokaz Specjalny Zespołowy w kategorii juniorów zmierzyły się - walcząc o I i II miejsce oraz złote i srebrne medale - dwa zespoły:

 1. Zespół Wietnamskiej Szkoły Walki Van Truong Vo Quan Kung Fu z Warszawy w składzie: 1. Chu Ngoc Diep Klaudia, 2. Galera Zofia, 3. Le Hong Ngoc Victowia, 4. Korzeniowska Pola
 2. Zespół Szkoły Walki RAION z ośrodka Królikowo w woj. kujawsko-pomorskim w składzie: 1. Piątek Martyna, 2. Pietrykowska Kinga, 3. Wojtkiewicz Amelia.

   Te finałowe zmagania zakończyły się zajęciem przez obie drużyny I miejsca ex aequo.

 

   Wyjaśnienie: Pokaz Specjalny to na turniejach Karate Tsunami dowolny pokaz umiejętności, przeznaczony tylko dla przedstawicieli innych stylów, spoza Karate Tsunami.

   

   W finałowych zmaganiach w dwóch konkurencjach: Kata Karate Tsunami oraz Kata Karate Tsunami z Bronią w kategorii mistrzów zmierzyli się - walcząc o I i II miejsca oraz złote i srebrne medale - dwaj reprezentanci Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate Tsunami w Warszawie:

 1. mistrz Artur Denisiuk 5 dan
 2. mistrz Krzysztof Gasek 6 dan. 

   W tych "bratobójczych" zmaganiach dwóch przyjaciół z jednego ośrodka w obu konkurencjach zwyciężył Krzysztof Gasek.

 

   Wyjaśnienie: Kata Karate Tsunami to forma - pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami bez użycia przedmiotów, które mogą być bronią. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika trzech wybranych form (jap. kata).

 

   Kata Karate Tsunami z Bronią polega na prezentacji tych samych form - pokazu wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami, ale z użyciem wybranego przez zawodnika przedmiotu, używanego przez niego w charakterze broni. 

  

   Mistrzostwa zakończono o godz. 18:00. Wtedy prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan serdecznie podziękował:

 • wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Mistrzostw i wszystkim, którzy w nich uczestniczyli
 • zawodnikom, którzy stanowili rdzeń Mistrzostw
 • sędziom za ich niewdzięczną pracę, ale równocześnie nieodzowną w zmaganiach sportowych
 • instruktorom zawodników, ponieważ bez ich pracy zawodnicy nie osiągnęliby takich sukcesów, jakie stały się ich udziałem
 • gościom honorowym, rodzicom i krewnym zawodników, kibicom i wszystkim, którzy oglądali Mistrzostwa w relacji Telewizji Internetowej w całej Polsce i na całym świecie. 
 

KATEGORIE:

Zmagania na Mistrzostwach prowadzono w siedmiu kategoriach:

 1. kadet – uczeń klas I-III szkoły podstawowej i osoba młodsza
 2. junior – uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. gimnazjalista – uczeń gimnazjum
 4. licealista – uczeń liceum lub odpowiednika tej szkoły
 5. dorosły – osoba pełnoletnia
 6. senior – osoba powyżej 49 roku życia
 7. mistrz – posiadacz stopnia mistrzowskiego (dan)

          Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy

 

   Uwaga: Na następnych Mistrzostwach Polski (ze względu na likwidację Gimnazjów) ulegnie zmianie podział na pierwsze trzy kategorie. Będą one kształtować się następująco:

 1. młodzik - uczeń klas I-II szkoły podstawowej i osoba młodsza
 2. kadet - uczeń klas III-V szkoły podstawowej
 3. junior - uczeń klas VI-VII szkoły podstawowej

 

KONKURENCJE:

 Zmagania na Mistrzostwach toczono w 19-stu konkurencjach: 

 1. Semi-contact = walka przerywana – kontrolowana (tylko dla kadetów i juniorów)
 2. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla gimnazjalistów i licealistów)
 3. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych i mistrzów)  
 4. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla kadetów, juniorów i gimnazjalistów)
 5. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych)
 6. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych)
 7. Yakusoku-kumite = pokaz przez parę zawodników 6 wyreżyserowanych starć: trzech bez  broni i trzech z dowolnymi przyrządami
 8. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 9. Renraku-waza = pokaz 6 kombinacji: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami (tylko dla kadetów i juniorów)
 10. Tokui-kata = spontaniczny pokaz wyobrażanej walki z kilkoma przeciwnikami z użyciem dowolnych przyrządów
 11. Kata Karate Tsunami indywidualnie = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami bez użycia przedmiotów, które mogą być bronią. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika trzech wybranych form (jap. kata). 
 12. Kata Karate Tsunami zespołowo = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół (trzy lub cztery osoby - w zależności od formy)
 13. Kata Karate Tsunami indywidualnie z Bronią = pokaz wyobrażanej walki z kilkoma napastnikami, ale z użyciem wybranego przez zawodnika przedmiotu, używanego przez niego w charakterze broni. Jako konkurencja na turniejach Karate Tsunami polega na prezentacji przez zawodnika jednej wybranej formy z użyciem dowolnego przyrządu.
 14. Kata Karate Tsunami zespołowo z Bronią = jak wyżej, pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami, ale przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnego przyrządu
 15. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = z odległości 10 metrów, tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał
 16. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = z odległości 15 metrów, ustawienie dowolne, 7 strzał
 17. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie z odległości 10 metrów 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w zbrojach (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych
 18. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – spoza Karate Tsunami) 
 19. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji poprzedniej.

ŁUCZNICTWO BOJOWE TSUNAMI

Trzy nowe konkurencje na Mistrzostwach Polski

 

   Prezes Federacji i założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan wprowadził trzy nowe konkurencje na Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami pod ogólną nazwą: Łucznictwo Bojowe Tsunami (inaczej: Łucznictwo Tatarskie, ponieważ nazwa ta nawiązuje do pochodzenia Ryszarda Murata oraz zasad łucznictwa tatarskiego, wykorzystanych w tych konkurencjach). 

   

   Konkurencje te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno dorosłych, jak też młodzieży. W związku z tym w wielu ośrodkach (klubach i sekcjach) instruktorzy (którzy wcześniej sami odbyli takie kursy pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan w Honbu Dojo - siedzibie Federacji w Warszawie) prowadzą regularnie ćwiczenia z zakresu tych konkurencji łuczniczych ze swymi uczniami - zawodnikami, zwłaszcza pod kątem przygotowania ich do występu w Mistrzostwach Polski.   

 

   Ćwiczenie strzelania z łuku - to jest doskonalenie się właśnie w tych trzech konkurencjach łuczniczych - znakomicie uzupełnia inne ćwiczenia sztuki walki na prowadzonych treningach i podnosi atrakcyjność treningów w oczach ćwiczących oraz obserwatorów.

 

   Pamiętać też należy o tym, że strzelanie z łuku od najdawniejszych czasów stanowi jedną z dziedzin sztuki walki, a w niemal każdym stylu nie bez przyczyny przecież występuje pozycja jazdy konnej, nawiązująca właśnie do strzelania z łuku.

 

Rodzaje konkurencji łuczniczych Karate Tsunami 

      

    Nazwy konkurencji łuczniczych Karate Tsunami na Mistrzostwach Polski:

 1. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski
 2. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny  
 3. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy   

   Łuk i strzały - znormalizowane i jednakowe dla wszystkich zawodników - na Mistrzostwach Polski zapewnia organizator.

     
   Używany łuk: typu tatarskiego ze specyficznym wygięciem, niedużych rozmiarów, dostosowany do jazdy konnej, łatwego przenoszenia i sprawnego użycia.


   Strzały - dwa rodzaje różniące się zakończeniem:

 1. zakończone żelaznymi grotami (zapewniającymi łatwe wbicie strzały w cel i tym samym wielką skuteczność)    
 2. zakończone pacynami (pacyna jest miękkim zakończeniem strzały, zapewniającym bezpieczeństwo w razie trafienia; używana jest przy ćwiczeniach dzieci i osób początkujących).

   Dwie pierwsze konkurencje:

     1. Strzelanie z łuku do nieuchomego celu - Styl Tatarski,

     2. Strzelanie z łuku do nieruchomego celu - Styl Dowolny

         polegają na strzelaniu z łuku 7-ma strzałami do nieruchomego celu w kształcie prostokąta, imitującego człowieka.

   

   Zasady rozgrywania tych konkurencji na Mistrzostwach Polski:

 1. konkurencja pierwsza: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = odległość strzelającego od celu - 10 metrów; ustawienie do celu - tyłem w kiba-dachi (pozycji jazdy konnej);
 2. konkurencja druga: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = odległość strzelającego od celu - 15 metrów, ustawienie do celu - dowolne (może być przodem, bokiem lub tyłem – w dowolnej pozycji).

   Różnice w rozgrywaniu tych konkurencji:

 • kategorie KADECI, JUNIORZY, GIMNAZJALIŚCI: zawodnicy używają strzał z pacynami,
 • pozostałe kategorie (LICEALIŚCI, DOROŚLI, SENIORZY, MISTRZOWIE): zawodnicy używają strzał z grotami żelaznymi.    

   W przypadku kategorii, w których używane będą strzały z grotami, zaliczane są tylko trafienia, w których strzała wbije się w cel (nie brane są pod uwagę trafienia, w których strzała w jakikolwiek sposób odbije się od celu).

   

   Zawodnik zobowiązany jest zakładać na cięciwę strzałę skierowaną grotem do góry (według zasad tatarskich) i w trakcie kierowania jej na cel nie ustawiać ją grotem w jakąkolwiek inną stronę (na przykład w bok lub w dół), co jest warunkiem niezbędnego bezpieczeństwa (zabezpiecza przed przypadkowym trafieniem kogoś innego, zwłaszcza towarzysza walki lub siebie samego - w stopę).


   Ograniczenia czasowe: między jednym a drugim strzałem nie może upłynąć więcej, niż 10 sekund, a zawodnik nie może celować w cel dłużej niż 5 sekund. Dba o to Sędzia Planszowy, który udziela napomnienia zawodnikowi, jeśli ten zwleka ze strzelaniem.
Maksymalny czas na występ jednego zawodnika: jedna minuta.

   

   Liczba sędziów obsługujących konkurencję: jeden - Sędzia Planszowy i dodatkowo Pomocnik do spraw bezpieczeństwa (dba o to, aby w zasięg strzałów nie weszła żadna osoba postronna). 

 
   Sędzia Planszowy stoi przy zawodniku za linią oznaczającą odległość od celu, podaje zawodnikowi łuk i strzały oraz dba o właściwe ustawienie się i zachowanie zawodnika
, notuje liczbę trafień w cel, a następnie przekazuje wyniki rozegrania konkurencji Sekretarzowi Mistrzostw w celu wystawienia dyplomów.

 
   Pomocnik do spraw bezpieczeństwa to osoba dorosła i przeszkolona, której zadaniem jest stać w odległości 10 metrów od celu z boku i nie dopuszczać nikogo niepowołanego, aby zbliżył się do celu (zwłaszcza w trakcie strzelania strzałami z żelaznymi grotami).

   

   Ceremonie: zawodnik wykonuje ukłon do Sędziego Planszowego przed i po występie (podobnie jak w innych konkurencjach, na przykład Makiwara-kumite).

  
   Dyskwalifikacja (skutkująca a
utomatycznie zajęciem ostatniego miejsca w danej konkurencji i kategorii):

 1. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa: jeśli zawodnik skieruje założoną na cięciwę strzałę grotem lub pacyną w stronę jednego z sędziów, innego zawodnika lub widowni (zawodnik może skierować strzałę założoną na cięciwę wyłącznie w górę, a następnie w cel – według zasad tatarskich);
 2. lekceważące podejście do strzelania z łuku i przygotowania się do tego: jeśli zawodnik choć jednym strzałem nie trafi nawet w siatkę okalającą cel (cel umieszczony jest na środku siatki powieszonej na sportowej bramce, używanej do halowej piłki nożnej).   

Łucznictwo Bojowe Tsunami: Pojedynek Tatarski

   

    Trzecia konkurencja: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy to typowa konkurencja walki. Polega na równoczesnym strzelaniu do siebie przez dwóch zawodników, ale strzałami zakończonymi pacynami.

 

   Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodnicy ubrani są w Zbroję Tsunami (pancerz na tułów, suspensorium, nagolenniki, ochraniacze na łokcie i kolana), tak samo, jak do konkurencji FULL-CONTACT, jednak z hełmem szermierczym posiadającym zasłonę na twarz w postaci metalowej siatki. Hełm ten - używany przez szermierzy walczących szpadami - spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i zapobiega jego przebiciu przez strzałę, zwłaszcza że dodatkowo zakończona jest ona pacyną, a nie metalowym grotem.

 

   Zawodnik wyposażony jest w 7 strzał i strzela nimi do przeciwnika (poruszającego się  i dodatkowo oddającego strzały do niego) zza linii z odległości 10 metrów. Zwycięża zawodnik, który trafi przeciwnika większą liczbą strzał w dowolną część ciała (także w kończyny).

 

   Zawodnik użyć może siedmiu strzał, w które jest wyposażony, a także strzały wystrzelone przez przeciwnika, które jest w stanie podnieść bez przekraczania stopami linii oznaczającej odległość 10 metrów od przeciwnika.

 

   Czas trwania pojedynku: jedna minuta.   

 

   W trakcie rozgrywania tych trzech konkurencji Łucznictwa Tatarskiego z dwóch stron celu, do którego strzelali zawodnicy, widoczne były dwie chorągwie Tatarów Krymskich (niebieskim i czerwonym), z charakterystycznym znakiem (tatars. Tamga), który widnieje też w tatarskim herbie rodu Ryszarda Murata. Ryszard Murat wyjaśnił, że u Tatarów kolor niebieski oznacza pokój, a niebieski kolor chorągwi sygnalizuje, że Orda jest w stanie pokoju, natomiast kolor czerwony oznacza wojnę, a chorągiew o tej barwie sygnalizuje, że Orda jest w stanie wojny lub przygotowuje się do wojny.

 

   Ponadto wyjaśnił, że eksponowanie tatarskich chorągwi w dwóch kolorach jest w pełni uzasadnione, gdyż Mistrzostwa Polski nie są w sensie formalnym wojną, lecz pokojowymi rozgrywkami  sportowymi (stąd chorągiew w kolorze niebieskim), ale strzelanie z łuku jest bez wątpienia przygotowywaniem się do wojny (stąd chorągiew w kolorze czerwonym). 

 

 

Sędziowie

 

   Zmagania na Mistrzostwach Polski oceniali licencjonowani sędziowie, wpisani na Aktualną Listę Sędziów Karate Tsunami, podaną do publicznej wiadomości na internetowej stronie Karate Tsunami www.karatetsunami.eu

 

   Każdy z sędziów musi uprzednio odbyć specjalistyczny Kurs Sędziowski w Honbu Dojo - siedzibie Federacji w Warszawie i zdać egzamin na sędziego, co jest niezbędnym warunkiem elementarnego przygotowania sędziego do wykonywania przez niego bardzo trudnego, odpowiedzialnego i niewdzięcznego (z uwagi na ciągłe narażanie się na krytykę ze strony negatywnie ocenionych zawodników i osób związanych z tymi zawodnikami) na Mistrzostwach Polski.

    

   Wykaz sędziów na XIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami - w kolejności alfabetycznej:

 1. ks. Badziąg Grzegorz 6 dan - Wałcz
 2. Bogusz Daniel 5 dan - Łowicz
 3. Ciesielska Agnieszka 1 dan - Ustka
 4. Denisiuk Artur 5 dan - Warszawa
 5. Dybcio Artur 4 dan - Warszawa
 6. Dybcio Bartłomiej 1 dan - Warszawa
 7. Gradowski Grzegorz 3 dan - Żychlin
 8. Jurczakowski Adam 5 dan - Piastów
 9. Kaczmar Andrzej 8 dan - Bytom
 10. Kanderski Dominik 4 dan - Biała Podlaska
 11. Kowalski Mariusz 5 dan - Colchester
 12. Łukawczyk Jacek 8 dan - Kutno
 13. Mikołajczyk Stanisław - Rzgów
 14. dr Misztal Andrzej 7 dan - Kutno
 15. Murat Renata 4 dan - Warszawa
 16. Murat Ryszard 10 dan - Warszawa
 17. Nowak Waldemar 2 dan - Krośniewice
 18. Przybyszewski Paweł 8 dan - Płock
 19. Ryniec Tadeusz 9 dan - Kutno
 20. Sidor Paweł 3 dan - Włocławek
 21. Słomkowski Rafał 4 dan - woj. kujawsko-pomorskie
 22. Wadelski Jarosław 8 dan - Konin
 23. Wiewiórowski Arkadiusz 8 dan - Warszawa
 24. Wółkiewicz Robert 3 dan - Legionowo 

   Pracą sędziów na Mistrzostwach Polski kierował sędzia główny hanshi Tadeusz Ryniec 9 dan (Kutno). Przydzielał sędziów do zespołów sędziowskich, obsługujących poszczególne plansze. Rozpatrywał wszelkie odwołania i uwagi ze strony zawodników i ich instruktorów, a także rozstrzygał ewentualne spory lub wątpliwości w zakresie ocen.

   

   Występ zawodnika oceniało trzech sędziów, co umożliwiało najbardziej obiektywną ocenę. Ponadto na każdej planszy występami zawodników kierował sędzia planszowy,  co zapewniało sprawny przebieg Mistrzostw. 


   Zmagania na Mistrzostwach Polski na każdej planszy ocenia 4-osobowy zespół sędziów:

 1. sędzia planszowy, który kieruje występem na planszy (wydając komendy: Start! i Stop!), mierzy czas, dba o bezpieczeństwo zawodników oraz sprawność występów, a także formalnie wskazuje zwycięzcę;
 2. 3-osobowa Komisja Sędziowska, która siedzi na krzesełkach poza planszą i na komendę przewodniczącego: Werdykt! - wskazuje zwycięzcę w przypadku nierozstrzygnięcia walki przed czasem (w konkurencjach walk, np. LIGHT-CONTACT, SEMI-CONTACT, SZERMIERKA NA MIECZE) i ocenia występ zawodnika (każdy z sędziów pokazuje swą ocenę w skali 0-6).

   Sędziowie stosują trzy komendy w jęz. angielskim (zrozumiałe dla zawodników z różnych krajów i narodów): Start!, Stop!, Werdykt!   

  

    Przy ocenie występów zawodników sędziowie stosują powszechnie zrozumiałą, szkolną skalę 0-6. Ocena 6 jest wyrazem najwyższego uznania, zaś ocena 0 najniższego.

 

Nagrody:

 

   Na Mistrzostwach Polski wręczano medale za zdobycie pierwszych trzech miejsc w danej konkurencji i kategorii:

 1. medal złoty – za zdobycie I miejsca,
 2. medal srebrny – za zdobycie II miejsca,
 3. medal brązowy – za zdobycie III miejsca.

   Ponadto za zdobycie I miejsca w wybranych konkurencjach i kategoriach wręczano pamiątkowe statuetki.

 

  Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali dyplomy z podaniem zajętego miejsca w danej konkurencji.

 

  Uczestnicy Mistrzostw (zawodnicy, sędziowie i goście honorowi) otrzymali także pamiątki w postaci okolicznościowego plakatu (na którym zbierali podpisy innych uczestników). 

   
  Uwaga: Zdobywcy I miejsca w danej konkurencji i kategorii przysługuje zaszczytny tytuł Mistrza Polski, zaś zdobywcom miejsca II i III – tytuł Wicemistrza Polski.

 

   Zdarza się, że dane miejsce zajmie dwóch lub więcej zawodników, którzy uzyskają taką samą notę. Zgodnie z obowiązującymi regułami sportowymi tak zajęte miejsca określa się nazwą ex-aequo (wym. eks-ekfo; łac. 'wspólnie, na równi').   

   

   Wyniki Mistrzostw Polski podane są do wiadomości publicznej na dwóch stronach internetowych:

 • www.karatetsunami.eu – internetowej stronie Karate Tsunami,
 • www.federacjasztukwalki.pl – internetowej stronie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
 • a ponadto na stronach internetowych ośrodków, których zawodnicy startowali w imprezie.

    Na dwóch pierwszych stronach podane są wyniki we wszystkich konkurencjach i kategoriach oraz wyniki klasyfikacji drużynowej.

  

     

WYNIKI:

 

   Oto wyniki uzyskane w XIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami Warszawa '2018 – w poszczególnych konkurencjach i kategoriach oraz klasyfikacja drużynowa ośrodków. 

 

 

           SEMI-CONTACT - kadeci kobiety podkategoria I:

 1. Włodarczyk Natalia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Majchrzak Maja - Kutno (punktów 2)
 3. Grybska Konstancja - Bytom (punktów 1)

  

            SEMI-CONTACT - kadeci kobiety podkategoria II:

 1. Proracka Kinga - Bytom (punktów 3)
 2. Jasiak Martyna - Stare Miasto (punktów 2) 

  

           SEMI-CONTACT - kadeci mężczyźni podkategoria I:

 1. Berger Dawid - Bytom (punktów 3)
 2. Rybski Jakub - Kutno (punktów 2)
 3. Zajączkowski Norbert - Stare Miasto (punktów 1)
 4. Gawroński Błażej - Staroźreby

   

           SEMI-CONTACT - kadeci mężczyźni podkategoria II:

 1. Mikołajczyk Mateusz - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Szczepański Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Szlenk Jakub - Bytom (punktów 1)
 4. Szymczak Józef - Kazimierz Biskupi

  

           SEMI-CONTACT - kadeci mężczyźni podkategoria III:

 1. Zenderowski Kuba - Bytom (punktów 3)
 2. Buchta Piotr - Bytom (punktów 2)
 3. Wieczorek Alan - Bytom (punktów 1)
 4. Suchański Mateusz - Bytom

    

            SEMI-CONTACT - kadeci mężczyźni podkategoria IV:

 1. Twardokęs Filip - Bytom (punktów 3)
 2. Malewski Szymon - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Szlenk Wojciech - Bytom (punktów 1)

           

            SEMI-CONTACT - juniorzy kobiety podkategoria I:

 1. Horzewska Sylwia - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Szatkowska Patrycja - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Ćwiek Natalia - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                               Ryńska Martyna - Bytom (ex aequo - punktów 1) 

         

           SEMI-CONTACT - juniorzy kobiety podkategoria II:

 1. Knapczyk Klaudia - Bytom (punktów 3)
 2. Jakrzewska Maria - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Janasiewicz Oliwia - Kazimierz Biskupi (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                Sztamblewska Aleksandra - Kazimierz Biskupi (ex aequo - punktów 1)

 

           SEMI-CONTACT - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. Babik Karol - Ryki (punktów 3)
 2. Zbonikowski Kacper - Krośniewice (punktów 2)
 3. Kopaczewski Mikołaj - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                     Dopieralski Krystian (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                                        Wieczorek Mikołaj - Bytom (ex aequo - punktów 1)

           

           SEMI-CONTACT - juniorzy mężczyźni podkategoria II:

 1. Budziak Maksymilian - Colchester (ex aequo - punktów 3)                                                                                                                        Kopeć Hubert - Mrocza RAION (ex aequo - punktów 3)
 2. Pruski Łukasz - Stare Miasto (ex aequo - punktów 2)
  Sekita Michał - Ryki (ex aequo - punktów 2)
 3. Komasiński Artur - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                 Kozber Antoni - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1)

 

           SEMI-CONTACT - juniorzy mężczyźni podkategoria III:

 1. Podorski Kacper - Kutno (punktów 3)
 2. Pakulski Łukasz - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Kostrzewa Dawid - Kazimierz Biskupi (punktów 1)
 4. Kopeć Antoni - Mrocza RAION 

 

           LIGHT-CONTACT - gimnazjaliści kobiety podkategoria I:

 1. Szwałek Zofia - Warszawa Honbu Dojo (ex aequo - punktów 3)                                                                                                            Kujawska Dominika - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 3) 
 2. Grzegorzewicz Daria - Krośniewice (punktów 2)   

      

           LIGHT-CONTACT - gimnazjaliści kobiety podkategoria II:

 1. Wiśniewska Oliwia - Królikowo RAION (punktów 3)
 2. Balcerak Klaudia - Włocławek AMA (punktów 2)
 3. Rybska Marta - Kutno (punktów 1)      

 

            LIGHT-CONTACT - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria I:

 1. Wiewiórowski Aleksander - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. Tabaczyński Wiktor - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Obara Julian - Wałcz (punktów 1)
 4. Wróblewski Jakub - Krośniewice    

 

           LIGHT-CONTACT - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria II:

 1. Anzalone Vito - Colchester (punktów 3)
 2. Pham Vu Xuan Minh - Warszawa Van Truong (punktów 2)
 3. Walter Jerzy - Rynarzewo RAION (punktów 1)
 4. Jakubowski Kamil - Królikowo RAION 

 

            LIGHT-CONTACT - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria III:  

 1. Robak Kamil - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Hoang Vo Nghe - Warszawa Van Truong (punktów 2)
 3. Mikołajczyk Maciej - Stare Miasto (punktów 1)   
 4. Skuza Jakub - Rynarzewo RAION 

 

            LIGHT-CONTACT - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria IV:  

 1. Anzalone Luca - Colchester (punktów 3)
 2. Tran Tien Dat - Warszawa Van Truong (punktów 2)
 3. Sęga Oliwier - Królikowo RAION (punktów 1)  
 4. Komasiński Bartosz - Rynarzewo RAION    

 

           LIGHT-CONTACT - licealiści kobiety:

 1. Żagan Dominika - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. Rydzyńska Kaja - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Becińska Weronika - Włocławek AMA (punktów 1)

 

           LIGHT-CONTACT - licealiści mężczyźni podkategoria I:

 1. Dymowski Jakub  - Warszawa Pak Hok Kung-fu (punktów 3)
 2. Patryn Hubert - Warszawa Pak Hok Kung-fu (punktów 2)
 3. Kozakowski Adam - Wałcz (punktów 1)
 4. Młody Jakub - Kazimierz Biskupi

  

           LIGHT-CONTACT - licealiści mężczyźni podkategoria II:

 1. Balcerak Arkadiusz - Włocławek AMA (punktów 3)
 2. Wiewiórowski Korneliusz - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. Grochulski Piotr - Włocławek AMA (punktów 1)

           

           LIGHT-CONTACT - licealiści mężczyźni podkategoria III:

 1. Walaszek Alan - Włocławek AMA (punktów 3)
 2. Błaszak Aleksander - Włocławek AMA (punktów 2)              

   

           FULL-CONTACT - dorośli męźczyźni:

 1. Maziński Adrian - Pak Hok Kung-fu (punktów 3)
 2. Kaźmierczak Ryszard - Dąbrowa RAION (punktów 2)         

 

           FULL-CONTACT - dorośli/mistrzowie kobiety:

 1. Pszenna Zuzanna - Kutno (punktów 3)
 2. Ciesielska Agnieszka - Ustka (punktów 2)

 

           FULL-CONTACT - dorośli mistrzowie:

 1. Kowalski Mariusz - Colchester (punktów 3)
 2. Denisiuk Artur - Warszawa (ex aequo - punktów 2)                                                                                                                       Swoboda Jacek - Hartlepool Aikido (ex aequo - punktów 2)  

   

            SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria I:

 1. Włodarczyk Natalia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Zawadzka Julia - Lubostroń RAION (punktów 2)
 3. Grybska Konstancja - Bytom (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                           Radziejewska Helena - Witosław RAION (ex aequo - punktów 1) 

 

           SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria II:

 1. Majchrzak Maja - Kutno (punktów 3)
 2. Łuniewska Julia - Staroźreby (punktów 2)
 3. Górna Nadia - Włocławek AMA (punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria III:

 1. Kajzer Julia - Ryki (punktów 3)
 2. Wielocha Karolina - Włocławek AMA (punktów 2)
 3. Guzikowska Weronika - Kutno (punktów 1)

   

           SUMO-GRAPPLING - kadeci kobiety podkategoria IV:

 1. Proracka Kinga - Bytom (punktów 3)
 2. Badnarek Maja - Bytom (punktów 2)
 3. Skowrońska Urszula - Włocławek AMA (punktów 1)  

 

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria I:

 1. Berger Dawid - Bytom (punktów 3)
 2. Zajączkowski Norbert - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Dymiński Filip - Mrocza RAION (punktów 1)  

         

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria II:

 1. Wiśniewski Adam - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. Kozłowski Vito - Włocławek AMA (punktów 2)
 3. Rybski Jakub - Kutno (punktów 1)

   

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria III:

 1. Szczepański Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Moraczewski Bartosz - Królikowo RAION (punktów 2)
 3. Kowalski Filip - Warszawa Honbu Dojo (punktów 1) 

   

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria IV:

 1. Mikołajczyk Mateusz - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Zenderowski Kuba - Bytom (punktów 2)
 3. Szlenk Jakub - Bytom (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria V:  

 1. Truchan Wiktor - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. Buchta Piotr - Bytom (punktów 2)
 3. Suchański Mateusz - Bytom (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria VI: 

 1. Szymczak Józef - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Fitkowski Aleksander - Bytom (punktów 2)
 3. Dopieralski Adrian - Krośniewice (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria VII: 

 1. Zawistowski Kacper - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Malewski Szymon - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Janczewski Cyryl - Staroźreby (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - kadeci mężczyźni podkategoria VIII:

 1. Ćwiek Damian - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Buzała Krzysztof - Brzyskorzystew RAION (ex aequo - punktów 2)                                                                                             Twardokęs Filip - Bytom (ex aequo - punktów 2)
 3. Szlenk Wojciech - Bytom (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria I:

 1. Horzewska Sylwia - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Rucińska Oliwia - Lubostroń RAION (punktów 2)
 3. Piątek Martyna - Kowalewo RAION (punktów 1)
 4. Kaźmierczak Martyna - Dąbrowa RAION

           

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria II:

 1. Pietrykowska Kinga - Kowalewo RAION (punktów 3)
 2. Wolak Maria - Brzyskorzystew RAION (punktów 2)
 3. Rosińska Inga - Dąbrowa RAION (punktów 1)
 4. Ryńska Martyna - Bytom

           

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria III:

 1. Ćwiek Natalia - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Janasiewicz Oliwia - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Szatkowska Patrycja - Rynarzewo RAION (punktów 1)
 4. Biel Dominika - Rynarzewo RAION

            

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria IV:

 1. Karbowska Julia - Kutno (punktów 3)
 2. Babik Paulina - Ryki (punktów 2)
 3. Pawlak Julia - Stare Miasto (punktów 1)
 4. Berend Oliwia - Rynarzewo RAION

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria V:

 1. Lewandowska Anastazja - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Nakiewicz Natasza - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Paradowska Zofia - Rynarzewo RAION (punktów 1)
 4. Gąsior Wiktoria - Nowa Wieś Wielka RAION (ex aequo)                                                                                                             Walczak Oliwia - Kutno (ex aequo)

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy kobiety podkategoria VI:

 1. Trela Martyna - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Sztamblewska Aleksandra - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Knapczyk Klaudia - Bytom (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                Madzińska Marcelina - Mrocza RAION (ex aequo - punktów 1)

  

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. Babik Karol - Ryki (punktów 3)
 2. Zbonikowski Kacper - Krośniewice (punktów 2)
 3. Wieczorek Mikołaj - Bytom (punktów 1)

           

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria II:

 1. Kaczmarek Gracjan - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Moraczewski Filip - Królikowo RAION (punktów 2)
 3. Tręmbiński Adam - Staroźreby (punktów 1)

           

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria III:

 1. Kopaczewski Mikołaj - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Rydzyński Emil - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Witkowicz Mateusz - Mrocza RAION (punktów 1)

           

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria IV:

 1. Tafelski Piotr - Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. Kozber Antoni - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Grzeszczak Oskar - Rynarzewo RAION (punktów 1)

            

          SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria V:

 1. Szwargoliński Bartłomiej - Ryki (punktów 3)
 2. Zawistowski Patryk - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Sekita Michał - Ryki (punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria VI:

 1. Sęga Kamil - Królikowo RAION (punktów 3)
 2. Pruski Łukasz - Stare Miasto (ex aequo - punktów 2)                                                                                                                 Żaliński Mikołaj - Królikowo RAION (ex aequo - punktów 2)  

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria VII:

 1. Pakulski Łukasz - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Kopeć Antoni - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. Konat Kacper - Bytom (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria VIII:

 1. Podorski Kacper - Kutno (punktów 3)
 2. Kopeć Hubert - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. Gackowski Grzegorz - Rynarzewo RAION (punktów 1)

            

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria IX:

 1. Jasiak Adam - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Gąsior Jakub - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Kopaczewski Nikodem - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1)                                                                                                  Madziński Mikołaj - Mrocza RAION (ex aequo - punktów 1)

            

           SUMO-GRAPPLING - juniorzy mężczyźni podkategoria X:

 1. Stokowski Olaf - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Kostrzewa Dawid - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Zawistowski Miłosz - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści kobiety podkategoria I:

 1. Wiśniewska Oliwia - Królikowo RAION (punktów 3)
 2. Szwałek Zofia - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. Płonka Weronika - Stare Miasto (punktów 1)

 

          SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści kobiety podkategoria II:

 1. Grzegorzewicz Daria - Krośniewice (punktów 3)
 2. Balcerak Klaudia - Włocławek AMA(punktów 2)
 3. Majewska Weronika - Stare Miasto (punktów 1)

 

           SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści kobiety podkategoria III:

 1. Lau Laura - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 3)                                                                                                                       Kałka Wiktoria - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 3)      
 2. Jakrzewska Michalina - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Leper Kinga - Witosław RAION (ex aequo - punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria I:

 1. Jóźwiak Bartosz - Wałcz (punktów 3)
 2. Tafelski Krzysztof - Lubostroń RAION (punktów 2)
 3. Pietrzak Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria II:

 1. Wróblewski Jakub - Krośniewice (punktów 3)
 2. Tomczyk Wiktor - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Nowak Tobiasz - Krośniewice (punktów 1)

           

           SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria III:

 1. Janczewski Makary - Staroźreby (punktów 3)
 2. Bartczak Szymon - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Dopieralski Krystian - Krośniewice(punktów 1)

          

           SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria IV:

 1. Tabaczyński Wiktor - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Robak Kamil - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Jakubowski Kamil - Królikowo RAION (punktów 1)

           

          SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria V:

 1. Mikołajczyk Maciej - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Skuza Jakub - Rynarzewo RAION (punktów 2)

           

           SUMO-GRAPPLING - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria VI:

 1. Derda Kamil - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Derda jJkub - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Komasiński Bartosz - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria I:

 1. Majtczak Zuzanna - Kutno (punktów 3)
 2. Wieloszyńska Kamila - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Cichońska Maria - Królikowo RAION (punktów 1)

 

         SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria II:

 1. Leper Agata - Witosław RAION (punktów 3)
 2. Maciejewska Olga - Królikowo RAION (punktów 2)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria III:

 1. Proracka Kinga - Bytom (punktów 3)
 2. Guzikowska Weronika - Kutno (punktów 2)
 3. Pilarczyk Jagoda - Ustka (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria IV:

 1. Łuniewska Julia - Staroźreby (punktów 3)
 2. Majtczak Hanna - Kutno (punktów 2)
 3. Grybska Konstancja - Bytom (punktów 1)

      

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci kobiety podkategoria V:  

 1. Włodarczyk Natalia - Kazimierz Biskupi (ex-aequo - punktów 3)                                                                                                               Kajzer Julia - Ryki (ex aequo - punktów 3)
 2. Bańkowska Laura - Kutno (punktów 2)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria I:

 1. Kopeć Miłosz - Dąbrowa RAION (punktów 3)
 2. Ćwiek Damian - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Kusiak Franciszek - Kutno (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria II:

 1. Czerniak Błażej - Dąbrowa RAION (punktów 3)
 2. Berger Dawid - Bytom (punktów 2)
 3. Zajączkowski Norbert - Stare Miasto (punktów 1)

           

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria III:

 1. Moraczewski Bartosz - Królikowo RAION (punktów 3)
 2. Kowalski Filip - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. Lis Tomasz - Rynarzewo RAION (punktów 1)

         

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria IV:

 1. Szczepański Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Dopieralski Adrian - Krośniewice (punktów 2)
 3. Szymczak Józef - Kazimierz Biskupi (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria V:

 1. Zawistowski Kacper - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Buchta Piotr - Bytom (punktów 2)
 3. Wieczorek Alan - Bytom (punktów 1)

 

          SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria VI:

 1. Truchan Wiktor - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. Szlenk Jakub - Bytom (punktów 2)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - kadeci mężczyźni podkategoria VII:

 1. Nowak Nikodem - Staroźreby (punktów 3)
 2. Wisniewski Adam - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. Mikołajczyk Mateusz - Stare Miasto (punktów 1)         

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria I:

 1. Czyżewska Zuzanna - Staroźreby (punktów 3)
 2. Piątek Martyna - Kowalewo RAION (punktów 2)
 3. Wolak Maria - Brzyskorzystew (punktów 1)

  

           SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria II:

 1. Biel Dominika - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Ćwiek Natalia - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Sroczyńska Gabriela - Ustka (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria III:

 1. Berend Oliwia - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Janasiewicz Oliwia - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Nakiewicz Natasza - Nowa Wieś Wielka (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria IV:

 1. Trela Martyna - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Paradowska Zofia - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Lewandowska Anastazja - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy kobiety podkategoria V:

 1. Pawlak Julia - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Wojtkiewicz Amelia - Kowalewo RAION (punktów 2)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. Trojanowski Jan - Kutno (punktów 3)
 2. Wieczorek Mikołaj - Bytom (punktów 2)
 3. Śledź Franciszek - Ustka (punktów 1)

 

            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria II:

 1. Gackowski Grzegorz - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 3)                                                                                                Kozber Antoni - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 3)
 2. Grzeszczak Oskar - Rynarzewo RAION (punktów 2)


            SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria III:

 1. Kłosowski Aleksander - Dąbrowa RAION (punktów 3)
 2. Zawistowski Miłosz - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Kozłowski Hubert - Dąbrowa RAION (ex aequo - punktów 1)                                                                                             Zawistowski Patryk - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1)

   

           SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria IV:

 1. Szczepanik Sebastian - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. Rydzyński Emil - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Gawlik Stanisław - Występ RAION (ex aequo - punktów 1)                                                                                                         Lisiewicz Marcin - Nowa Wieś Wielka RAION (ex aequo - punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria V:

 1. Wiśniewski Mateusz - Królikowo RAION (punktów 3)
 2. Rusinek Dawid - Witosław RAION (punktów 2)
 3. Buzała Dominik - Królikowo RAION (ex aequo - punktów 1)                                                                                                        Rusinek Jakub - Witosław RAION (ex aequo - punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria VI:

 1. Kopaczewski Mikołaj - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Szwargoliński Bartłomiej - Ryki (punktów 2)
 3. Kurek Oskar - Ryki (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                                           Pruski Łukasz - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1)       

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - juniorzy mężczyźni podkategoria VII:

 1. Kaczmarek Gracjan - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Kostrzewa Dawid - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Kopaczewski Nikodem - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1)                                                                                                    Stokowski Olaf - Stare Miasto (ex aequo - punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - gimnazjaliści kobiety podkategoria I:

 1. Grzegorzewicz Daria - Krośniewice (punktów 3)
 2. Majewska Weronika - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Kujawska Dominika - Rynarzewo RAION (punktów 1)                                                                                                   
 4. Kałka Wiktoria - Rynarzewo RAION 

 

          SZERMIERKA NA MIECZE - gimnazjaliści kobiety podkategoria II:

 1. Lis Julia - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Maciejewska Julia - Królikowo RAION (punktów 2)
 3. Płonka Weronika - Stare Miasto (punktów 1)
 4. Szwałek Zofia - Warszawa Honbu Dojo                              

 

          SZERMIERKA NA MIECZE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria I:

 1. Wróblewski Jakub - Krośniewice (punktów 3)
 2. Fatyga Michał - Królikowo RAION (punktów 2)
 3. Pietrzak Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria II:

 1. Dopieralski Krystian - Krośniewice (punktów 3)
 2. Nowak Tobiasz - Krośniewice (punktów 2)
 3. Derda Kamil - Stare Miasto (punktów 1)

 

           SZERMIERKA NA MIECZE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria III:

 1. Tomczyk Wiktor - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Walter Jerzy - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Derda Jakub - Stare Miasto (punktów 1)

  

          SZERMIERKA NA MIECZE - licealiści kobiety:

 1. Żagan Dominika - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)

      

           SZERMIERKA NA MIECZE - licealiści mężczyźni:

 1. Młody Jakub - Kazimierz Biskupi (punktów 3)

 

           WALKA NA NOŻE - kadeci kobiety:

 1. Wieloszyńska Kamila - Nowa wieś Wielka RAION (punktów 3)

 

           WALKA NA NOŻE - kadeci mężczyźni:

 1. Kopeć Miłosz - Dąbrowa RAION (punktów 3)
 2. Gawron Michał - Królikowo RAION (punktów 2)

 

           WALKA NA NOŻE - juniorzy kobiety podkategoria I:

 1. Wojtkiewicz Amelia - Kowalewo RAION (punktów 3)
 2. Jabłońska Luiza - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Jarolewska Wiola - Lubostroń RAION

 

           WALKA NA NOŻE - juniorzy kobiety podkategoria II:

 1. Nakiewicz Natasza - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. Liczbik Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)

         

           WALKA NA NOŻE - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. Lisiewicz Marcin - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)
 2. Budziak Maksymilian - Colchester (punktów 2)
 3. Kłosowski Aleksander - Dąbrowa RAION (punktów 1)
 4. Rydzyński Emil - Nowa Wieś Wielka RAION

 

           WALKA NA NOŻE - juniorzy mężczyźni podkategoria II:

 1. Sęga Kamil - Królikowo RAION (punktów 3)
 2. Grzeszczak Oskar - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Gawlik Stanisław - Występ RAION (punktów 1)
 4. Zawistowski Patryk - Rynarzewo RAION

 

            WALKA NA NOŻE - juniorzy mężczyźni podkategoria III:

 1. Tafelski Piotr - Lubostroń RAION (punktów 3)
 2. Szczepanik Sebastian - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)
 3. Kozłowski Hubert - Dąbrowa RAION (punktów 1)

 

            WALKA NA NOŻE - gimnazjaliści kobiety:

 1. Kałka Wiktoria - Rynarzewo RAION (punktów 3)

 

           WALKA NA NOŻE - gimnazjaliści mężczyźni:

 1. Anzalone Vito - Colchester (punktów 3)
 2. Anzalone Luca - Colchester (punktów 2)
 3. Świerczek Szymon - Występ RAION (punktów 1)

 

           WALKA NA NOŻE - licealiści:

 1. Nurkiewicz Damian - Kazimierz Biskupi (punktów 3)

 

            WALKA NA NOŻE - mistrzowie:

 1. Jurczakowski Adam - Piastów (punktów 3)

 

           YAKUSOKU-KUMITE - juniorzy:

 1. Zespół Stare Miasto: Horzewska Sylwia i Tabaczyński Wiktor (punktów 2x3)
 2. Zespół Witosław RAION: Rusinek Dawid i Rusinek Jakub (punktów 2x2)

 

           YAKUSOKU-KUMITE - gimnazjaliści:

 1. Zespół Lubostroń RAION: Tafelski Krzysztof i Wysocki Łukasz (punktów 2x3)
 2. Zespół Rynarzewo RAION: Lau Laura i Sobek Julia (punktów 2x2)
 3. Zespół Lubostroń/Dąbrowa: Derezińska Weronika - Lubostroń i Rosińska Oliwia - Dąbrowa (punktów 2x1)


           YAKUSOKU-KUMITE - licealiści: 

 1. Zespół Kazimierz Biskupi: Młody Jakub i Nurkiewicz Damian (punktów 2x3)

 

           MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria I:

 1. Cieślak Hanna - Warszawa Pak Hok (ex aequo - punktów 3)                                                                                                            Proracka Kinga - Bytom (ex aequo - punktów 3)
 2. Leper Agata - Witosław RAION (punktów 2)
 3. Bańkowska Laura - Kutno (punktów 1)

     

            MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria II:

 1. Kajzer Julia - Ryki (punktów 3)                                                                                                    
 2. Badnarek Maja - Bytom (punktów 2)
 3. Stemplewska Nadia - Kutno (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria III:

 1. Jasiak Martyna - Stare Miasto (punktów 3)                                                                                                            
 2. Maciejewska Marcelina - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Majtczak Zuzanna - Kutno (punktów 1)

   

         MAKIWARA-KUMITE - kadeci kobiety podkategoria IV:

 1. Włodarczyk Natalia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)                                       
 2. Mazur Weronika - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. Majtczak Hanna - Kutno (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria I:

 1. Moraczewski Bartosz - Królikowo RAION (ex aequo - punktów 3)                                                                                                          Zenderowski Kuba - Bytom (ex aequo - punktów 3)
 2. Kowalski Filip - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. Suchański Mateusz - Bytom (punktów 1)

         

           MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria II:

 1. Buchta Piotr - Bytom (punktów 3)                                       
 2. Ćwiek Damian - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Kusiak Franciszek - Kutno (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria III:

 1. Mikołajczyk Mateusz - Stare Miasto (punktów 3)                                       
 2. Szlenk Wojciech - Bytom (punktów 2)
 3. Lis Tomasz - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

            MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria IV:

 1. Szczepański Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 3)                                       
 2. Twardokęs Filip - Bytom (punktów 2)
 3. Zawistowski Kacper - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

            MAKIWARA-KUMITE - kadeci mężczyźni podkategoria V:

 1. Wiśniewski Adam - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)                                       
 2. Fitkowski Aleksander - Bytom (punktów 2)
 3. Gawron Michał - Królikowo RAION (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategoria I:

 1. Babik Paulina - Ryki (punktów 3)
 2. Stachowska Zuzanna - Warszawa Pak Hok (punktów 2)
 3. Lewandowska Anastazja - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 1)                                                                                                 Ryńska Martyna - Bytom (ex aequo - punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategoria II:

 1. Szatkowska Patrycja - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Knapczyk Klaudia - Bytom (punktów 2)
 3. Karbowska Julia - Kutno (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                            Mięśniak Kornelia - Ryki (ex aequo - punktów 1)

  

            MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategroria III:

 1. Jakrzewska Maria - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Pietrykowska Kinga - Kowalewo RAION (punktów 2)
 3. Walczak Oliwia - Kutno (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy kobiety podkategroria IV:

 1. Janasiewicz Oliwia - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Berend Oliwia - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Gawlik Wiktoria - Mrocza RAION (punktów 1)

           

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria I:

 1. Komasiński Artur - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Grabowski Oliwier - Staroźreby (punktów 2)
 3. Wileński Bartłomiej - Ryki (ex aequo-  punktów 1)                                                                                                                   Zbonikowski Kacper - Krośniewice (ex aequo - punktów 1)

  

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria II: 

 1. Kurek Oskar - Ryki (punktów 3)
 2. Wieczorek Mikołaj - Bytom (punktów 2)
 3. Tręmbiński Adam - Staroźreby (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria III: 

 1. Jasiak Adam - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Konat Kacper - Bytom (punktów 2)
 3. Buzała Dominik - Królikowo RAION (punktów 1)             

 

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria IV:

 1. Budziak Maksymilian - Colchester (punktów 3)
 2. Kopeć Antoni - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. Stokowski Olaf - Stare Miasto (punktów 1)    

 

           MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria V: 

 1. Pakulski Łukasz - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Kopeć Hubert - Mrocza RAION (punktów 2)
 3. Trojanowski Jan - Kutno (punktów 1)    

 

            MAKIWARA-KUMITE - juniorzy mężczyźni podkategoria VI: 

 1. Rusinek Dawid - Witosław RAION (ex aequo - punktów 3)                                                                                                           Rusinek Jakub - Witosław RAION (ex aequo - punktów 3)
 2. Tomczak Kacper - Staroźreby (punktów 2)
 3. Gawlik Stanisław - Występ RAION (punktów 1)    

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści kobiety podkategoria I:

 1. Lau Laura - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Mizera Paulina - Bytom (punktów 2)
 3. Łuczyk Julia - Witosław RAION (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści kobiety podkategoria II:

 1. Grzegorzewicz Daria - Krośniewice (punktów 3)
 2. Jakrzewska Michalina - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Lis Julia - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści kobiety podkategoria III:

 1. Rybska Marta - Kutno (punktów 3)
 2. Kasprzak Natalia - Królikowo RAION (punktów 2)

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści kobiety podkategoria IV:

 1. Łukawczyk Wiktoria - Kutno (punktów 3)
 2. Wiśniewska Oliwia - Królikowo RAION (punktów 2)
 3. Cieślak Zofia - Warszawa Pak Hok (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria I:

 1. Mikołajczyk Maciej - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Kubat Tomasz - Bytom (punktów 2)
 3. Skuza Jakub - Rynarzewo RAION (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria II:

 1. Anzalone Vito - Colchester (punktów 3)
 2. Derda Jakub - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Świerczek Szymon - Występ RAION (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria III:

 1. Anzalone Luca - Colchester (punktów 3)
 2. Pietrzak Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
 3. Fatyga Michał - Królikowo RAION (punktów 1)

 

           MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria IV:

 1. Ględała Hubert - Warszawa Pak Hok (punktów 3)
 2. Wróblewski Jakub - Krośniewice (punktów 2)
 3. Chomski Oliwier - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)

 

          MAKIWARA-KUMITE - gimnazjaliści mężczyźni podkategoria V:

 1. Nowak Tobiasz - Krośniewice (punktów 3)
 2. Derda Kamil - Stare Miasto (punktów 2)

 

          MAKIWARA-KUMITE - licealiści kobiety:

 1. Żagan Dominika - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. Rydzyńska Kaja - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 2)

   

          MAKIWARA-KUMITE - licealiści mężczyźni:

 1. Nurkiewicz Damian - Kazimierz Biskupi (punktów 3)

 

           MAKIWARA-KUMITE - dorośli:

 1. Mikołajczyk Stanisław - Stare Miasto (punktów 3)
 2. Buzała Marek - Rynarzewo RAION (punktów 2)
 3. Olejarz Wojciech - Warszawa Pak Hok

 

          MAKIWARA-KUMITE - mistrzowie:  

 1. Szopiera Malwina - Rynarzewo RAION (punktów 3)

   

          RENRAKU-WAZA - kadeci kobiety:

 1. Mazur Weronika - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. Włodarczyk Natalia - Kazimierz Biskupi (punktów 2)
 3. Majtczak Hanna - Kutno (punktów 1)

 

          RENRAKU-WAZA - kadeci mężczyźni:

 1. Szczepański Fryderyk - Kazimierz Biskupi (punktów 3)
 2. Mikołajczyk Mateusz - Stare Miasto (punktów 2)

   

          RENRAKU-WAZA - juniorzy kobiety podkategoria I:

 1. Gawlik Wiktoria - Mrocza RAION (punktów 3)
 2. Walczak Oliwia - Kutno (punktów 2)
 3. Liczbik Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 1)


           RENRAKU-WAZA - juniorzy kobiety podkategoria II:

 1. Nowak Zuzanna - Staroźreby (punktów 3)
 2. Zaborowska Aleksandra - Staroźreby (punktów 2)
 3. Horzewska Sylwia - Stare Miasto (punktów 1)
 4. Janasiewicz Oliwia - Kazimierz Biskupi

      

           RENRAKU-WAZA - juniorzy mężczyźni:

 1. Kowalewski Adam - Staroźreby (punktów 3)
 2. Trojanowski Jan - Kutno (punktów 2)

 

          TOKUI-KATA - juniorzy:

 1. Moraczewski Filip - Królikowo RAION (punktów 3)
 2. Gackowski Grzegorz - Rynarzewo RAION (punktów 2)

   

          TOKUI-KATA - gimnazjaliści podkategoria I:

 1. Fronczak Filip - Staroźreby (punktów 3)
 2. Grzelczyk Dominik - Stare Miasto (punktów 2)
 3. Sęga Oliwier - Królikowo RAION (punktów 1)

   

           TOKUI-KATA - gimnazjaliści podkategoria II:

 1. Kasprzak Natalia - Królikowo RAION (ex aequo - punktów 3)                                                                                                 Kujawska Dominika - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 3)

 

          TOKUI-KATA - dorośli:

 1. Pepławski Michał - Staroźreby (punktów 3)
 2. Buzała Marek - Rynarzewo RAION (punktów 2)

   

          TOKUI-KATA - mistrzowie:

 1. Szopiera Malwina - Rynarzewo RAION (punktów 3)
 2. Denisiuk Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)

 

           KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - gimnazjaliści:

 1. Kubat Tomasz - Bytom (punktów 3)
 2. Mizera Paulina - Bytom (punktów 2)

 

          KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - licealiści:

 1. Kozakowski Adam - Wałcz (punktów 3)

 

          KATA TSUNAMI INDYWIDUALNIE - mistrzowie:

 1. Gasek Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. Denisiuk Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)

 

          KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO - gimnazjaliści:

 1. Zespół Wałcz: Jóźwiak Bartosz, Kozakowski Adam, Obara Julian (punktów 3x3)
 2. Zespół Stare Miasto: Grzelczyk Dominika, Horzewska Sylwia, Mikołajczyk Maciej (punktów 3x2)

 

          KATA TSUNAMI ZESPOŁOWO - licealiści:

 1. Zespół Warszawa Honbu Dojo: Denisiuk Artur, Szwałek Zofia, Żagan Dominika (punktów 3x3)

 

          KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - gimnazjaliści kobiety: 

 1. Mizera Paulina - Bytom (punktów 3)
 2. Łukawczyk Wiktoria - Kutno (punktów 2)

   

          KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - gimnazjaliści mężczyźni:

 1. Kubat Tomasz - Bytom (punktów 3)
 2. Bobowiec Konrad - Bytom (punktów 2)

 

           KATA TSUNAMI Z BRONIĄ INDYWIDUALNIE - mistrzowie:

 1. Gasek Krzysztof - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
 2. Denisiuk Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)   

   

          POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE - gimnazjaliści:

 1. Łuczyk Julia - Witosław RAION (punktów 3)

 

          POKAZ SPECJALNY INDYWIDUALNIE - mistrzowie:

 1. Tkacz Sławomir - Piastów (punktów 3)

       

          POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - juniorzy:

 1. Zespół Kowalewo RAION: Piątek Martyna, Pietrykowska Kinga, Wojtkiewicz Amelia (punktów 3x3)
 2. Zespół Warszawa Van Truong Vo Quan: Chu Ngoc Diep Klaudia, Galera Zofia, Le Hong Ngoc Victoria, Korzeniowska Pola (punktów 542)

   

           POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - juniorzy/gimnazjaliści:

 1. Zespół Rynarzewo/Królikowo RAION: Lau Laura - Rynarzewo, Sobek Julia - Rynarzewo, Wiśniewska Oliwia - Królikowo, Wiśniewski Mateusz - Królikowo (punktów 4x3)

 

           POKAZ SPECJALNY ZESPOŁOWY - mistrzowie:

 1. Zespół Bytom/Hartlepool: Kaczmar Andrzej - Bytom, Swoboda Jacek - Hartlepool Aikido (ex aequo - punktów 2x3)                      Zespół Szkoła Walki Puczyński Warszawa: Puczyński Bogdan, Brzozowski Przemysław, Kuśmierak Konrad, Pruszyński Daniel  (ex aequo - punktów 2x3)
 2. Zespół Piastów: Jurczakowski Adam i Więch Robert (punktów 2x2)

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - kadeci:

 1. Jeszke Marcelina - Mrocza RAION (punktów 3)

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - juniorzy kobiety:

 1. Liczbik Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (ex aequo - punktów 3)                                                                                                       Piątek Martyna - Kowalewo RAION (ex aequo - punktów 3)
 2. Ćwiek Natalia - Stare Miasto (ex aequo - punktów 2)                                                                                                                          Rosińska Inga - Dąbrowa RAION (ex aequo - punktów 2)

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - juniorzy mężczyźni:

 1. Komasiński Artur - Rynarzewo RAION (ex aequo - punktów 3)                                                                                                               Wiśniewski Mateusz - Królikowo RAION (ex aequo- punktów 3)
 2. Sekita Michał - Ryki (punktów 2)
 3. Moraczewski Filip - Królikowo RAION (ex aequo - punktów 1)                                                                                                        Obałkowski Karol - Staroźreby (ex aequo - punktów 1)

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - gimnazjaliści kobiety:

 1. Rosińska Oliwia - Dąbrowa RAION (punktów 3)                                                                                                      
 2. Sobek Julia - Rynarzewo RAION (punktów 2)                                                                                                                         

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - gimnazjaliści mężczyźni:

 1. Tafelski Krzysztof - Lubostroń RAION (punktów 3)                                                                                                                             
 2. Anzalone Vito - Colchester (punktów 2)
 3. Anzalone Luca - Colchester (punktów 1)        
 4. Bartczak Szymon - Rynarzewo RAION                                                                                               

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - licealiści:

 1. Nurkiewicz Damian - Kazimierz Biskupi (punktów 3)      

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - dorośli:

 1. Mikołajczyk Stanisław - Stare Miasto (punktów 3)                                                                                                      
 2. Zawadzki Remigiusz - Lubostroń RAION (punktów 2)          

 

        ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Tatarski - mistrzowie

 1. Denisiuk Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)                                                                                                      
 2. Swoboda Jacek - Hartlepool Aikido (punktów 2)  
 3. Nowak Waldemar - Krośniewice (punktów 1)
 4. Kowalski Mariusz - Colchester        

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - kadeci:

 1. Nowak Nikodem - Staroźreby (punktów 3)

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - juniorzy:

 1. Nowak Zuzanna - Stroźreby (punktów 3)                                                                                                      
 2. Fronczak Filip - Staroźreby (punktów 2) 
 3. Mięśniak Kornelia - Ryki (punktów 1)                                                                                                                        

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - gimnazjaliści:

 1. Grzelczyk Dominik - Stare Miasto (punktów 3)                                                                                                                             

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - licealiści:

 1. Nurkiewicz Damian - Kazimierz Biskupi (punktów 3)                                                                                                      

                                                                                                                  

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - dorośli:

 1. Mikołajczyk Stanisław - Stare Miasto (punktów 3)                                                                                                                             

                                                                                         

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Strzelanie do celu Styl Dowolny - mistrzowie:

 1. Denisiuk Artur - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)     
 2. Kowalski Mariusz - Colchester (punktów 2)
 3. Nowak Waldemar - Krośniewice (ex aequo - punktów 1)                                                                                                                         Swoboda Jacek - Hartlepool Aikido (ex aequo - punktów 1)

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Tatarski Pojedynek Łuczniczy - juniorzy:

 1. Liczbik Oliwia - Nowa Wieś Wielka RAION (punktów 3)       
 2. Tomczak Kacper - Staroźreby (punktów 2)     

 

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Tatarski Pojedynek Łuczniczy - gimnazjaliści:

 1. Anzalone Vito - Colchester (ex aequo - punktów 3)                                                                                                                            Anzalone Luca - Colchester (ex aequo - punktów 3)                                                                                                                         Tafelski Krzysztof - Lubostroń RAION (ex aequo - punktów 3)

   

           ŁUCZNICTWO TATARSKIE: Tatarski Pojedynek Łuczniczy - dorośli/mistrzowie:

 1. Kowalski Mariusz - Colchester (punktów 3)       
 2. Zawadzki Remigiusz - Lubostroń RAION (punktów 2)     

 

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 

   Klasyfikacja drużynowa ustalana jest poprzez zsumowanie punktów za zajęte przez reprezentantów danego ośrodka miejsca medalowe:

 1. za złoty medal – 3 punkty,
 2. za srebrny – 2 punkty,
 3. za brązowy – 1 punkt.

      Oto klasyfikacja drużynowa:

 1. Drużyna Karate Tsunami ze Starego Miasta w woj. wielkopolkim - punktów 154
 2. Drużyna ośrodka Rynarzewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION  - punktów 123
 3. Drużyna z miasta Bytom na Górnym Śląsku, reprezentująca Śląskie Centrum Karate Tsunami - punktów 104
 4. Drużyna Karate Tsunami z miasta Kazimierz Biskupi w woj. wielkopolskim - punktów 81
 5. Drużyna gospodarzy z Warszawy - Honbu Dojo Centralna Szkoła Karate Tsunami - punktów 65
 6. Drużyna ośrodka Królikowo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 63
 7. Drużyna Karate Tsunami z miasta Kutno w środkowej Polsce - punktów 56
 8. Drużyna ośrodka Nowa Wieś Wielka w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 48
 9. Drużyna Karate Tsunami z miejscowości Staroźreby w woj. mazowieckim - punktów 43
 10. Drużyna Karate Tsunami z miasta Colchester w Wielkiej Brytanii, reprezentująca Polonię angielską, a także obywateli Wielkiej Brytanii innych narodowości - punktów 42
 11. Drużyna ośrodka Mrocza w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 42
 12. Drużyna Karate Tsunami z miasta Krośniewice w woj. łódzkim - punktów 40
 13. Drużyna z woj. lubelskiego, reprezentująca Rycki Klub Karate Tsunami - punktów 37
 14. Drużyna ośrodka Lubostroń w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 30
 15. Drużyna ośrodka Kowalewo w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 25
 16. Drużyna ośrodka Dąbrowa w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 24
 17. Drużyna ośrodka Witosław w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 24
 18. Drużyna z miasta Włocławek, reprezentująca Academy Martial Arts Włocławek - punktów 20
 19. Drużyna Pak Hok Kung-fu z Warszawy, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Pak Hok Kung-fu - punktów 18
 20. Drużyna Karate Tsunami z miasta Wałcz w woj. zachodnipomorskim - punktów 17
 21. Drużyna Van Truong Vo Quan z Warszawy, reprezentująca Wietnamską Szkołę Walki Van Truong Vo Quan Kung Fu Warszawa - punktów 16
 22. Drużyna z miasta Piastów w woj. mazowieckim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan - punktów 10
 23. Drużyna Aikido z miasta Hertlepool w Wielkiej Brytanii, reprezentująca Akademię Aikido Hartlepool - punktów 8
 24. Drużyna jiu-jitsu, reprezentująca Szkołę Walki Puczyński z siedzibą w Warszawie - punktów 6
 25. Drużyna ośrodka Brzyskorzystew w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 5  
 26. Drużyna z miasta Ustka w woj. pomorskim, reprezentująca Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan - punktów 5
 27. Drużyna ośrodka Występ w woj. kujawsko-pomorskim, reprezentująca Szkołę Walki RAION - punktów 5
 28. Drużyna Vinh Xuan - Wing Chun z Warszawy, reprezentująca Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki Vinh Xuan Wing Chun Kung-fu Warszawa - punktów 0

   W związku z tym kierownicy pięciu pierwszych drużyn, które w klasyfikacji drużynowej zdobyły I, II, III, IV i V miejsce, otrzymają pamiątkowe statuetki. Zostaną wręczone na KURSIE INSTRUKTORÓW w Honbu Dojo w Warszawie 13 maja 2018 roku.

 

   Serdecznie gratulujemy zwycięskim zawodnikom i zwycięskim drużynom.

 

   Kolejne, jubileuszowe XIV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku w Warszawie.


   Na imprezie tej wszyscy zawodnicy będą mieć możliwość sprawdzenia swych umiejętności:

 • medaliści walcząc o utrzymanie zdobytych miejsc,
 • pozostali - walcząc o zdobycie lepszych wyników.

   Już teraz warto zacząć przygotowania do tych Mistrzostw Polski, mając na świeżo w pamięci obserwacje i doświadczenia z Mistrzostw odbytych w bieżącym roku.

 

Federacja

 Renmei  

   

XIV Otwarte Mistrzostwa Polski

Karate Tsunami

odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku

w godz. 11-18 w hali sportowej

w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5.

Zapraszamy. 

 WarszawaUżyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015188
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com