Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

MURAT Richard, soke, 10 dan, Warsaw, Poland, Europe


 

THE GREAT MASTER - PATRIARCH

 

Soke MURAT Richard 10 dan

Surname and name:  Murat Richard
Place in which he lives, country and continent:  Warsaw, Poland, Europe
Occupation:  the lawyer, tsunami  

          instructor
Degree in tsunami: 10 dan (since 1999
)

 Warsaw
     Title in tsunami: sōke ('the founder, the head'), taishi ('the greatest master, the patriarch')

    Position in Federation:  The President of Karate Tsunami Renmei – International Tsunami Federation (since 1980) and The President of  Polish Martial Arts Federation (since 1989)

      

           Statement on the subject of tsunami:

   I have founded tsunami seeing the need of creation for a lot of people conditions to the proper improvement - with using the art of hand to hand fighting.
   The great number of tsunami centres and tsunamists is the best confirmation that
conception was correct. So my initiative brought expected effects.
   I wish all tsunamists as much as possible satisfaction of improvement.

 Murat

 

 

 

Richard Murat on one of the oldest photos in history of tsunami. The scene from training of kumite (fight), and exactly the step aside of line of attack soto-nagashi-uke, which conception worked out Richard Murat. After defense against the kick of opponent mae-geri-kekomi with the help of the step aside of line of the attack soto-nagashi-uke, Richard Murat performs counter-attack with the kick o-mawashi-geri. His training opponent is ne of the first tsunami instructors - Vladimir Stępniak.

 yoko-geri-kekomi

 

 

Richard Murat is well-known of his unusual brutality and simultaneously perfect execution of techniques, those conditions determine huge effectiveness in fight. On this photo there is taken the first stage of the hit with the kick yoko - geri - kekomi into the throat of his training opponent whom is shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan. That opponent (called "the Beast") also is famous of his brutality and his hit endurance, therefore preliminary result of the hit is visible in the form of deviation of his head and rising of the big toe of his leg.

 Zjazd

 Richard Murat specializes himself in running individual trainings or trainings in small groups, assuming that they bring the best results. He has organized however also - for training aims and propaganda ones: showing the power of tsunami - a number of great events in the form of taikai (tsunami congresses). On this photo soke Richard Murat runs meditation practices during the XII taikai tsunami in the most prestige place in Poland - the Palace of Culture and Science in Warsaw, 1994.

 Agisilaou  Ovsiannikov  Afrykańczycy

For schooling under the tutelage of soke Richard Murat have come persons from various continents, rising their level

and passing their exams. On the photos from the left : Agis Agisilaou 4 dan (Cyprus, Europe), Valeriy Ovsiannikov 7 dan (Komsomolsk by Amur, Siberia, Asia, during exams and Africans :Adelino Casimiro, Armando Congolo and Rui Carlos Ferreira after one of trainings.

 

 Shugyo  Zen  Historia  Taktyka  Taikai  Russian  Hebrew

Richard Murat has published a large number of publications (articles, brochures, films and books). That's him in year 1980 published the first book in Polish language on the subject of karate- Karate Tsunami 10 kyu, which gave wide publicity.

On the photos beside examples of his publications in Polish language and others: English, Russian and Hebrew.

 Karate  Karate

 

The loudest book in history of Polish karate was also

the book of soke Richard Murat- "Karate for Beginners and Advanced", published in 2003 year by famous publishing house 'Książka i Wiedza - Book and Knowledge'. The book contains about 400 pages and thousand unique illustrations. They present unusually brutal using effective techniques in fight, shocking for delicate representatives

of some styles.This book received wide recognition high opinion among masters, possessing the highest masterly degrees (here are reviews of four possessors

with degree 10 dan placed on the back of the book).

 

 

 

The book of soke Richard Murat

10 dan - "Karate for Beginners

and Advanced" was published

in English language by famous publishing house 'Atlantic'.

That book became loud bestseller

all over the world, specially

on market of English spoken language countries.

 Advanced

Advanced

 Certfikat

 

 

 

Position and merits of soke Richard Murat are generally known and valued

by masters of various styles. On the photo from the right there is the certificate

of special resolution, which the leaders of various styles: Japanese, Chinese,

Korean, Vietnamese and others - masters with the highest degrees awarded

soke Richard Murat the honorauble title President - Patriarch.

 

On the photo from the left most outstanding Polish master of judo Tadeusz Kochanowski 10 dan

(the founder and the first president

of Polish Judo Association, at present honourable president of Polish Judo Association) hands soke Richard Murat that certificate with special resolution awarded the honorouble title President - Patriarch.

 Zjazd
 Wojewoda

 Merits of soke Richard Murat are appreciated also

out of martial arts environment - by representatives

of regional powers and central ones. On the photo

from the left special thanks from the highest dignitary

of Mazovian (the central region in Poland) - The Voivode

of the Mazovian Voivodeship for soke Richard Murat

for his sport achievements, training and educational

and for propagation sports of fight on the terrain of that

region. On the photo from the right special thanks

for long standing effort put into creation, development

and the propagating of Karate Tsunami in Poland

and all over the world for soke Richard Murat from

the Speaker of Lodz Voivodeship (the main dignitary

in central region in Poland).

 Marszałek
  
 Legitymacja  Krzyż

 

 

n recognition of services of soke Richard Murat

even the head of state - the President of Polish

Republic Lech Kaczyński awarded him special state

decoration. From the left: membership card and photo

of that Cross of Merits.

 

 

As the only one in history representative of martial arts soke Richard Murat has received

the special thanks from the highest organ of power in Poland - the Seym of The Polish Republic (the Parliament) for his part in preparing the project of law about it physical culture (there were considered 18 his corrections in that project) - the highest top legal act in range of sport. On the photo copy of those thanks.

 Sejm
 Festiwal

 In year 1999, by decision of leaders of various styles supported by the highest state dignitaries and council ones: President of Polish Republic as well as President of Warsaw - together with three other Polish masters - he received the highest masterly degree 10 dan. This certificate for this degree with signatures of leaders of various Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese, Filipino and other styles handed him at IX Instructors' Festival of Far East Martial Arts in Palace of Culture and Science in Warsaw representatives of those leaders of martial and state dignitaries. On this photo soke Richard Murat speaks before awarding him the certificate of the highest masterly degree 10 dan during that Festival.

Murat

 

Soke Ryszard Murat 10 dan "za osiągnięcia szkoleniowe w zakresie Karate Tsunami oraz promowanie

Województwa Mazowieckiego" otrzymuje dyplom uznania z rąk członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

Marszałka Waldemara Roszkiewicza w trakcie Walnego Zjazdu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów

Walki 14 marca 2010 roku w Warszawie. Na drugim planie od tyłu: wielki mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan -

 nestor judo w Polsce, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo, emertytowany wykładowca

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i nauczyciel Ryszarda Murata w zakresie judo;

obok mistrz Jarosław Duczmalewski 7 dan (system czerwonego feniksa), skarbnik Federacji.
 

 

Zwięzła biografia przedstawianej osoby:


Sōke MURAT Ryszard 10 dan (Warszawa)

  

   Urodzony 13 sierpnia 1958 roku w Kazimierzu Dolnym.


   Ukończył kilka fakultetów. Prawnik: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademia Spraw Wewnętrznych MSW. Ponadto w latach 1979-1981 uczył się języka japońskiego w SGH w Warszawie pod kierunkiem znanego japonisty prof. Okazaki Tsuneo.


   Początkowo przez wiele lat uprawiał judo oraz shotokan, a także kilka innych stylów.


   W 1979 roku założył nowoczesny styl karate - tsunami (ukierunkowany na największą skuteczność w walce realnej oraz wyróżniający się naukową metodyką szkoleniową oraz dużym naciskiem na ćwiczenia medytacyjne i intelektualne). Styl ten odniósł już ogromne sukcesy - rozwijając się nie tylko w Polsce, lecz również w wielu innych krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki.


   Od 1980 roku jest prezesem powołanej wówczas Tsunami Renmei (Federacji Karate Tsunami). Nauczyciel wszystkich mistrzów i instruktorów tsunami. Inicjator powstania wielu ośrodków tsunami w Polsce i w innych krajach. Organizator ogromnej liczby krajowych i międzynarodowych zgrupowań tsunami. Z uwagi na jego zasługi i pozycję w karate tsunami Ryszard Murat nosi zaszczytny tytuł soke (jap. „założyciel, głowa”).


   Ponadto, od 1989 roku jest prezesem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (zrzeszającej kilkadziesiąt organizacji różnych stylów oraz mistrzów o wysokich i najwyższych stopniach mistrzowskich). Jako prezes tej federacji zorganizował i współorganizował dziesięć ogólnopolskich festiwali dalekowschodnich sztuk walki. Ponadto przeprowadził kilkadziesiąt kursów instruktorów różnych stylów, które ukończyło blisko tysiąc osób, prowadzących obecnie zajęcia jiu-jitsu, aikido, karate tsunami, kung-fu/wu-shu, taekwondo, vo-quyen, kali/escrima, krav maga, capoiera, karate shotokan, karate kyokushin, brazylijskiego jiu-jitsu itd. w Polsce i za granicą.


   Współautor projektów aktów prawnych: zarządzenia w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki 1983 oraz ustawy o kulturze fizycznej 1990. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Sportowego (zrzeszającego kilkudziesięciu prawników - wykładowców uczelnianych i autorów projektów aktów prawnych).


   Autor wielkiej liczby publikacji: artykułów, broszur, filmów i książek z zakresu dalekowschodniej kultury i sztuki walki wręcz. Oto wykaz tylko jego publikacji książkowych:

 1. pierwsza w Polsce książki na temat karate - "Karate Tsunami 10 kyu" (1980),
 2. "Karate Tsunami 10 kyu" (rozwinięcie poprzedniej; 1981),
 3. "Karate Tsunami 9 kyu" (1981),
 4. "Kyukyu - pierwsza pomoc w karate-do tsunami" (1984),
 5. "Shugyo - praktyka karate-do" (1990),
 6. "Język japoński  - podręcznik do nauki języka i kultury" - współautor prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz - japonista (1990),
 7. "Zen - medytacja" (1991),
 8. "Bruce Lee" - współautor sifu Janusz Szymankiewicz – lider kung fu (1992),
 9. "Daleki Wschód" – konsultanci: prof. dr hab. Mieczysław Jerzy Künstler – sinolog, dr Halina Ogarek-Czoj – koreanistka, prof. dr hab. Jolanta Tubielewicz – japonistka, prof. dr hab. Stanisław Kałużyński – mongolista (1992),
 10. 10. "Seks w malarstwie chińskim" - współautorzy: prof. dr hab. Mieczysław Jerzy Künstler - sinolog, prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz – seksuolog (1993),
 11. "Historia karate-do" (1994),
 12. "Dankai - wymagania na stopnie 20-1 kyu i 1-10 dan" (kilkanaście wydań),
 13. "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (‘Książka i Wiedza’, 2003 – wydanie I, 2008 – wydanie II),
 14. "Karate for Beginners and Advanced" ('Atlantic® Publishers & Distributors', New Delhi 2006).

   Ostatnia z wymienionych książek pt. "Karate for Beginners and Advanced" w 2006 roku opublikowana została w języku angielskim przez renomowane wydawnictwo ‘Atlantic’. Jest to pierwsza i jedyna książka polskiego autora w dziedzinie nie tylko sztuki walki, ale całego sportu, wydana w innym języku, niż polski. Książka ta stała się głośnym bestsellerem na rynku krajów angielskojęzycznych.

 

   W latach 1989-1994 był redaktorem naczelnym i wydawcą głośnego czasopisma "Czarny Pas" (wydał 12 numerów). Jego życiorys zamieszczony został w "Leksykonie Polskiego Dziennikarstwa" (Elipsa, Warszawa 2000).


   W 1999 roku, decyzją liderów różnych stylów popartą przez najwyższych dostojników państwowych i samorządowych: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - wraz z trzema innymi polskimi mistrzami - otrzymał najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Certyfikat na ten stopień z podpisami liderów różnych stylów chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych wręczyli mu na IX festiwalu Instruktorów Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przedstawiciele tych liderów sztuki walki oraz dostojników państwowych (fotografia z Festiwalu wyżej).


   Na zjeździe Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w 2006 roku specjalną uchwałą liderów różnych stylów - mistrzów o najwyższych stopniach w Polsce otrzymał zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy za wybitne zasługi dla rozwoju sztuk i sportów walki (certyfikat wyżej).


   W styczniu 2006 roku „za wybitne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe i wychowawcze oraz za zasługi w upowszechnianiu sportów walki i promowaniu rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa Mazowieckiego” otrzymał specjalne podziękowanie od najwyższego dostojnika na Mazowszu - Wojewody Mazowieckiego (dyplom wyżej).

  

   W listopadzie 2006 roku otrzymał specjalne „podziękowanie za wieloletni trud włożony w utworzenie, rozwój i propagowanie Karate Tsunami w Polsce i na świecie” od Marszałka Województwa Łódzkiego (głównego dostojnika w środkowym regionie w Polsce – dyplom wyżej).

  

   Z kolei w marcu 2010 roku otrzymał specjalny dyplom uznania "za osiągnięcia szkoleniowe w zakresie Karate Tsunami oraz promowanie Województwa Mazowieckiego" od Marszałka Województwa Mazowieckiego (fotografia wyżej).

   

   W uznaniu jego zasług w dniu 12 października 2006 roku również głowa państwa - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyznał mu Brązowy Krzyż Zasługi (legitymacja nr 149-2006-154; kopia wyżej).


   Za zasługi w rozwoju sztuk walki wręcz oraz za udział w przygotowaniu projektu ustawy o kulturze fizycznej - jako jedyny przedstawiciel sztuk walki - otrzymał w 1990 roku specjalne podziękowanie od najwyższego organu władzy w Polsce: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (kopia wyżej) .


   Ryszard Murat prowadzi zajęcia z grupami zaawansowanymi i początkującymi w Honbu Dojo Tsunami (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości, przy ul. Patriotów 247 (tel. 0-22 615-71-46).


   Do jego stałych uczniów należą osoby o różnym wieku, wykształceniu, zawodach i z różnych środowisk, zarówno osoby najmłodsze (6-letnie), jak i zaawansowane wiekiem i bardzo doświadczone (np. prof. dr hab. Jerzy Lechowski).


   Na organizowane przez niego szkolenia w Centralnej Szkole Tsunami w Warszawie przyjeżdżają mistrzowie z różnych krajów, podnosząc na nich swój poziom oraz składając egzaminy na wyższe stopnie mistrzowskie.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037872
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com