Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

shihan mgr O.BADZIĄG Grzegorz 6 dan (Krosno)


 

MISTRZ

  

Renshi O. BADZIĄG Grzegorz OFMCap. 4 dan (Krosno)

   

Nazwisko i imię: BADZIĄG Grzegorz
Data urodzenia: 16 grudnia 1965 roku
Miejscowość, w której mieszka: Krosno
Wykonywany zawód: zakonnik (OFMCap.),

                  ksiądz rzymskokatolicki, nauczyciel religii 
Od kiedy uprawia Tsunami: od 1999 roku
Posiadany aktualny stopień: 4 dan (od 2008 roku)

Tytuł w Tsunami: renshi ('wielokrotny mistrz')

Funkcja: prezes Krośnieńskiego Klubu Karate -

                  „Tsunami”, członek Honbu - Zarządu

                  Polskiej Federacji Tsunami

 Krosno

 

Krótka wypowiedź:

 

                                                                                                        msza

 

 

Poświęcenie Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami w Warszawie) 23 marca 2003 roku przez znanego

mistrza Tsunami i księdza rzymskokatolickiego O.Grzegorza Badziąga OFMCap. 4 dan (Krosno). Na uroczystości tej

na zaproszenie soke Ryszarda Murata 10 dan (założyciela Honbu Dojo, prawnika, trzeci od lewej) zgromadzili się  inni instruktorzy Tsunami – przedstawiciele różnych wyznań i światopoglądów: od lewej pierwszy – lekarz kyoshi Andrzej Juśkiewicz 5 dan (Olsztyn, agnostyk), drugi – manager shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka - Modena, reprezentant prawosławia), czwarty – przedsiębiorca sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk, zwolennik świadków Jehowy), piąty – działacz społeczny sensei Robert Czajkowski 2 dan (Nowy Jork, reprezentant judaizmu, delegat na

 Światowy Kongres Żydów). Wydarzenie to jest najlepszym dowodem na to, że w Tsunami możliwe jest wspólne doskonalenie się oraz harmonijna współpraca osób z różnych kręgów religijnych i kulturowych.

 

 Badziąg

   

W trakcie specjalnego zgrupowania w Honbu Dojo dla członków Tsunami

z Ośrodka w Krośnie

w niedzielę 5 lutego 2006 roku ksiądz renshi

O. Grzegorz Badziąg

 OFMCap. 4 dan odprawił mszę św. w głównej polskiej świątyni - Archikatedrze

św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obok niego widoczni są: proboszcz Archikatedry ks. infułat

dr Jerzy Zalewski i dwaj

 inni księża przybyli

z Italii.

 kazanie  hymn

 IV Mistrzostwa Polski Karate Tsunami (uznane za I Mistrzostwa Europy) - Radzionków '2008. Kapelan turnieju ksiądz renshi O.Grzegorz Badziąg 4 dan (Krosno) wygłasza do obecnych okolicznościowe kazanie. Na fotografii od lewej obok niego stoją: sędzia specjalny shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan (Warszawa), sędzia główny kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin), prezes Śląskiego Centrum Karate Tsunami shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom) - bezpośredni organizator MP i prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Na fotografii od prawej - od prawej widoczni: Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta Radzionków Eugeniusz Marek, Przewodniczący Rady Miasta Radzionków Bernard Skibiński, Burmistrz Miasta Radzionków Gabriel Tobor, prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa),  kapelan ksiądz

renshi O.Grzegorz Badziąg 4 dan (Krosno), a od tyłu: sensei Daniel Boruch 1 dan (Bytom) współorganizator MP.

   

   

otwarcie

Scena z otwarcia V Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Łowiczu 15 listopada 2009 roku. Wspaniałe kazanie

do zgromadzonych wygłosił wówczas kapelan MP ksiądz renshi O.Grzegorz Badziąg OFMCap. 4 dan (Krosno).

Obok niego stoją – od lewej: Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, Rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej prof. dr hab. Wiesław Balcerak, kierownik Łowickiego Ośrodka Tsunami kyoshi Daniel

 Bogusz 5 dan oraz założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Od prawej strony widoczni

 mistrzowie Tsunami: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka - Modena),  shihan Waldemar Badziąg 7 dan

(Piła), shihan Paweł Przybyszewski 6 dan (Płock) i shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom).

 
msza  msza

   

Ksiądz O.Grzegorz Badziąg OFMCap. odprawia mszę św. w kościele oo.pijarów w Łowiczu 15 listopada 2009 roku.

Na fotografii od lewej w głębi – proboszcz wymienionego kościoła. Na tej mszy św. zgromadziły się

tłumy mieszkańców Łowicza oraz uczestnicy V Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

 

 kumite  4 dan

     Sceny z egzaminu na mistrzowski stopień 4 dan w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie)

20 kwietnia 2008 roku. Od lewej scena z jiyu-kumite (wolnej walki): renshi O. Grzegorz Badziąg broni się za pomocą

 zejścia z linii ataku soto-nagashi-uke przed atakiem przeciwnika - partnera egzaminacyjnego sensei Janusza Popiołka 1 dan (Warszawa) kopnięciem wbijającym mae-geri-kekomi. Od prawej widoczny egzaminator: soke Ryszard Murat 10 dan. Fotografia od prawej: tradycyjna w Tsunami ceremonia ogłoszenia przez soke Ryszarda Murata 10 dan wyniku egzaminu renshi O.Grzegorza Badziąga na mistrzowski stopień 4 dan.

 

 Badziąg

  

 

 

 

 

 

Biografia

renshi O. Grzegorza Badziąga 4 dan

została zamieszczona na stronie 345

w rozdziale "Najważniejsi instruktorzy

w Polsce" w głośnej książce

soke Ryszarda Murata 10 dan

"Karate dla początkujących 

i zaawansowanych"

('Książka i Wiedza', Warszawa

2003 - wydanie I, 2008 - wydanie II).

 

 

Zwięzła biografia przedstawianej osoby: 

 

 

Renshi O. BADZIĄG Grzegorz OFMCap. 4 dan (Krosno)

 

   Instruktor Tsunami, prowadzi zajęcia w Krośnie.

 

   Jest także zakonnikiem (OFMCap.) i księdzem rzymskokatolickim oraz nauczycielem religii.

 

   Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (absolwent papieskich uczelni). Prefekt i nauczyciel dyplomowany szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ekspert MEN. Prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.

 

   W 1999 roku założył Koło Tsunami w Nowej Soli (na Dolnym Śląsku), a następnie w Mirocinie Dolnym, w kórych skupił kilkudziesięciu członków.

 

   W 2004 roku założył Krośnieński Klub Karate – "Tsunami" i pełni w nim funkcję prezesa i instruktora.

 

   Uczestniczył w wielu zgrupowaniach regionalnych i centralnych Tsunami, także w Honbu Dojo w Warszawie. Był również organizatorem i współorganizatorem szeregu zgrupowań regionalnych w różnych miejscowościach, w tym corocznych Letnich Obozów Tsunami w Bukowcu nad jeziorem Solińskim (Bieszczady), a ponadto wielu pokazów i turniejów.

 

   Pełnił funkcję kapelana kolejnych Mistrzostw Polski Karate Tsunami: I MP – Bytom '2005, II MP – Żychlin '2006, III MP – Stanisławów '2007, IV MP (I ME) – Radzionków '2008, V MP – Łowicz '2009.

 

   W trakcie tych turniejów każdorazowo odprawiał msze św. w miejscowych kościołach. Warto też wspomnieć, że w trakcie specjalnego zgrupowania w Honbu Dojo dla członków Tsunami z Ośrodka w Krośnie w niedzielę 5 lutego 2006 roku odprawił mszę św. w głównej polskiej świątyni - Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

 

   Wydał skróconą wersję podręcznika Tsunami – "Dankai" (I wydanie – 2000, II – 2003, III – 2005, IV – 2008).

 

   Jest członkiem Honbu – Zarządu Polskiej Federacji Tsunami.

 

   Za zasługi w różnych dziedzinach działalnosci zawodowej i społecznej otrzymał wiele podziękowań oraz odznaczeń, między innymi:

 • Brązowy Krzyż Zasługi RP (17.08.2001)
 • Brązowy Medal za zasługi dla Pożarnictwa (6.04.2004)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (25.06.2007)
 • Order Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy (01.07.2007)
 • Srebny Medal za zasługi dla Pożarnictwa (14.09.2007)
 • Odznaka za wysługę lat – X – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (06.05.2008)
 • Commemorative Medal of the Grand Magisterial Meeting held in Malta in November 2005 (18.05.2008)
 • Złota Odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (6.06.2008)
 • Brązowy Medal Honorowy za zasługi dla OSP Krosno Polanka (6.06.2008)
 • Srebny Medal Honorowy za zasługi dla OSP Krosno Polanka (4.05.2009)

   W 2008 roku – po zaliczeniu wymaganych egzaminów – soke Ryszard Murat 10 dan przyznał mu w Tsunami instruktorski stopień 4 dan i tytuł renshi.

 

   Jest bratem bliźniakiem i współpracownikiem innego mistrza Tsunami shihan Waldemara Badziąga 7 dan (Piła).

 

 

    Inne dane biograficzne na temat renshi O. Grzegorza Badziąga oraz jego fotografie znajdziesz :

 • w wielu rozdziałach - na niniejszej stronie,
 • na stronie
 • na wielu stronach internetowych – ośrodków i instruktorów tsunami,Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4062244
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com