Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Szkolenie olsztyńskich instruktorów Tsunami w Honbu Dojo 2 sierpnia 2008 roku


     

Szkolenie olsztyńskich instruktorów

w Honbu Dojo 2 sierpnia 2008 roku

 

   W sobotę 2 sierpnia 2008 roku w Honbu Dojo w Warszawie odbyło się specjalne indywidualne szkolenie, w którym uczestniczyło dwóch instruktorów Tsunami z Olsztyna:

   Było to szkolenie nadprogramowe, ponieważ ostatnie planowane zgrupowanie dla instruktorów odbyło się w Honbu Dojo w dniach 18-20 lipca 2008 roku. W zgrupowaniu tym instruktorzy olsztyńscy nie mogli uczestniczyć z powodu obowiązków zawodowych.


   Omawiane specjalne szkolenie w dniu 2 sierpnia br. było dla olsztyńskich instruktorów którymś z kolei, jako że wielokrotnie uczestniczyli w takich imprezach, zwykle w towarzystwie swojego nauczyciela sensei Waldemara Lademana 2 dan (Gdańsk). W tym szkoleniu nie mógł on jednak wziąć udziału z uwagi na wypoczynkowy wyjazd do ciepłych krajów.


   W trakcie szkolenia w dniu 2 sierpnia br. pod okiem  soke Ryszarda Murata 10 dan olsztyńscy instruktorzy - intensywnie ćwicząc przez wiele godzin - znacznie udoskonalili materiał z zakresu już zdobytych stopni  - eliminując występujące w swoim wykonaniu błędy. W trakcie tego szkolenia szczególną uwagę poświęcono na dokładną analizę materiału z zakresu dwóch stopni: 7 i  5 kyu.

 

   W trakcie tego specjalnego szkolenia olsztyńscy instruktorzy poznali też od soke Ryszarda Murata 10 dan szereg zasad Tsunami, w tym kilka niuansów technicznych z zakresu tajemnej wiedzy Tsunami. Są one rozszerzeniem zwykłego zastosowania technik i poprzez inny sposób ich wykonania umożliwiają uzyskanie niezwykłej skuteczności w walce z napastnikiem, zwłaszcza gdy tych napastników jest więcej. Tematyka ta przedstawiona została w artykule: Tajemna wiedza techniczna Tsunami dla głęboko wtajemniczonych.


   Olsztyńscy instruktorzy Tsunami zapowiadają kontynuowanie specjalnego toku szkolenia oraz udział w następnych szkoleniach i zgrupowaniach w Warszawie. Zapowiedzieli udział w zgrupowaniu 15-17 sierpnia  br., a także w Taikai – zjeździe Tsunami i I Mistrzostwach Europy w Radzionkowie 15-16 listopada 2008 roku.

 

INDYWIDUALNE SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TSUNAMI
w Honbu Dojo


   Indywidualne szkolenia instruktorów Tsunami w Honbu Dojo odbywają się bardzo często. W systemie Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan od dawna z dużym powodzeniem stosuje ten system nauki indywidualnej, zwłaszcza w odniesieniu do instruktorów.


   Polega on na tym, że instruktorzy uczestniczą w wybranych szkoleniach w Honbu Dojo w Warszawie, na których poznają nowe treści: techniczne i teoretyczne oraz materiał wymagany na kolejne stopnie, doskonalą je na odbywających się wówczas treningach, a następnie szlifują indywidualnie na samodzielnych zajęciach.


   System ten przynosi bardzo dobre efekty, jeżeli jego uczestnik potrafi wykazać właściwą wytrwałość i systematyczność. W ten sposób cały szereg instruktorów Tsunami z różnych regionów Polski (a także innych krajów) zdobyło wysokie umiejętności, a także kolejne stopnie mistrzowskie.


   Dobrą ilustracją systemu indywidualnej nauki instruktorów Tsunami jest także sensei mgr Sławomir Graff 1 dan, prokurator z Bolesławca (Dolny Śląsk). W podobnym szkoleniu w Honbu Dojo uczestniczył on dokładnie tydzień wcześniej, w dniach 26-27 lipca 2008 roku. Szkolenie to przedstawione jest w artykule: System nauki indywidualnej w Tsunami – na przykładzie prokuratora Sławomira Graffa.

 

   W związku z tym zachęcamy wszystkich chętnych instruktorów Tsunami do wykorzystywania tej dogodnej i efektywnej możliwości szkolenia.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037857
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com