Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Pogrzeb wielkiego mistrza Tadeusza Kochanowskiego 10 dan


 

Pogrzeb Wielkiego Mistrza

Tadeusza Kochanowskiego 10 dan
Warszawa, 2 marca 2015 roku

Kochanowski 

   

 

 

W poniedziałek 2 marca 2015 roku o godz. 14:00

na warszawskim cmentarzu Wólka Węglowa, w sali A,

odbędzie się uroczystość pogrzebowa

Wielkiego Mistrza Tadeusza Kochanowskiego 10 dan.

 

Warszawa
 

   Wielki Mistrz Tadeusz Kochanowski zmarł 22 lutego 2015 roku w wieku 89 lat.


   Urodził się 26 października 1926 roku w rodzinie nauczycieli w miejscowości Dobrów nad Wartą. W latach 1948-51 (w pierwszym "roczniku" studenckim po wojnie)  studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zajmując się atletyką, samoobroną i jiu-jitsu.

  
   Po ukończeniu studiów został pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWF Warszawa, uzyskując kolejno stopnie asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy.


   Oddał nieocenione zasługi dla rozwoju judo w Polsce, będąc autorem programów specjalizacji instruktorskich i trenerskich judo, autorem przepisów walki sportowej judo, organizatorem pierwszych zawodów judo i wreszcie kierując organizacją i rozwojem struktur judo.


   Zapoczątkował judo w Polsce, będąc nauczycielem ponad 300 instruktorów i trenerów judo, którzy następnie szkolili kolejne pokolenia instruktorów, trenerów i zawodników.


   Był protoplastą i nestorem sztuk walki w Polsce, ponieważ jak wiadomo niemal wszyscy instruktorzy pozostałych stylów rozpoczynali od judo.


   Był założycielem i pierwszym prezesem dwóch organizacji sportowych: Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Pełnił funkcję sędziego klasy międzynarodowej judo i podnoszenia ciężarów w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i na Igrzyskach Olimpijskich. Później, do końca życia, pełnił funkcję honorowego prezesa Polskiego Związku Judo.

 

   Był również aktywnym działaczem naszej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. W uznaniu zasług z inicjatywy swego ucznia i przyjaciela Ryszarda Murata 10 dan (prezesa Federacji) otrzymał nominację na najwyższy stopień mistrzowski w sztukach walki 10 dan oraz zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy Federacji.


   Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień.


   Wielki Mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan trwale zapisał się w historii sztuk i sportów walki w Polsce.


   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 
Kochanowski

 

 

 

Od lewej: Tadeusz Kochanowski

w trakcie Pierwszej Komunii

w wieku 8 lat, Kłodawa 1933/34.

 

 

 

 


Od prawej: legitymacja adiunkta AWF

Tadeusza Kochanowskigo z 1964 roku.

 
Kochanowski
 Kochanowski

 

 

 

   

   

Zorganizowany

przez Tadeusza Kochanowskiego (stoi trzeci od prawej) kurs judo

z udziałem japońskiego mistrza Watanabe Masao (stoi w centrum), Cetniewo 1962.

 prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan

 

Wielki Mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan otrzymuje certyfikat na najwyższy stopień mistrzowski 10 dan na VIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, Warszawa 2013.

Obok wręczający: wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi

10 dan (Hanoi) –  posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, lider stylu Vinh Xuan, wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i soke Ryszard Murat 10 dan - prezes Federacji. Na drugim planie: hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa) - prezes Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa i skarbnik Zarządu Głownego Federacji, sensei dr inż. Mariusz Wójcik

2 dan (Kraków) – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, weteran Karate Kyokushin, Mistrz Koordynator Wojewódzki Karate Tsunami na Województwo Małopolskie

i Jego Ekscelencja Nguyen Hoang - Ambasador Wietnamu w Polsce. 

 prof. Tadeusz Kochanowski 10 dan

Wielki Mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan otrzymuje najbardziej prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI na VIII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, Warszawa 2013. Odznaczenie wręcza komandor Henryk Leopold Kalinowski - prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego. Obok niego

z certyfikatem odznaczenia ppłk Zygmunt Dzięgiel (Puławy). Na drugim planie: Jego Ekscelencja

Nguyen Hoang - Ambasador Wietnamu w Polsce,

soke Ryszard Murat 10 dan - prezes Federacji

i sensei Renata Murat 2 dan.

 Virtuti Militari
 Koachanowski

 

 

 

 

 

   

Jedna z ostatnich fotografii

Wielkiego Mistrza Tadeusza Kochanowskiego (w środku). Od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan - prezes Federacji Karate Tsunami i Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki; od prawej: soke Paweł Nerć

10 dan - prezes Unii Jiu-jitsu w Polsce i wiceprezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki.

   Cześć Jego pamięci.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015161
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com