Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Wykaz Licencji Kwalifikowanego Sportowca


WYKAZ LICENCJI

Kwalifikowanego Sportowca

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 

   
 Warszawa  Federacja

    

W tym dziale publikowany jest    

  WYKAZ LICENCJI 

         Kwalifikowanego Sportowca            

    Polskiej Federacji Dalekowschodnich  

      Sztuk i Sportów Walki     

 Warszawa

   Licencja ta jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (z późn. zmianami; tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 roku, poz. 1463) oraz Regulaminu Przyznawania Licencji Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a także z przepisami prawa Unii Europejskiej i wydawana na ich podstawie. 

   Licencję Kwalifikowanego Sportowca otrzymać może:
 1. działacz i instruktor każdej organizacji (sekcji, klubu lub zrzeszenia stylowego) zrzeszonej w naszej Federacji,
 2. każda osoba ćwicząca (bez względu na wiek, nawet najmłodsi) w wymienionych organizacjach, 
 3. każda osoba ćwicząca sztuki i sporty walki indywidualnie (nie zrzeszona w jednej z wymienionych organizacji).
   Dokument potwierdzający Licencję ma charakter legitymacji, ale o formacie dość dużym: 21x15 cm, w okładkach sztywnych w barwie niebieskiej ze złoconymi napisami LICENCJA KWALIFIKOWANEGO SPORTOWCA, a wygląd elegancki i prestiżowy, jak na sztuki i sporty walki przystało. 

   Licencja potwierdza najważniejsze kwestie natury formalnej:
 • przynależność posiadacza do Federacji;
 • przynależność do określonej organizacji (sekcji, klubu lub zrzeszenia stylowego);
 • posiadany stopień (dan lub kyu);
 • że jest to licencja kwalifikowanego sportowca;
 • że jej posiadacz uprawia sport kwalifikowany z dziedziny: sztuki i sporty walki, to znaczy nie rekreacyjnie i amatorsko, lecz z zamiarem zdobycia najwyższych możliwych kwalifikacji sportowych w tej dziedzinie w postaci umiejętności mistrzowskich;
 • że jest uprawniony do udziału we współzawodnictwie sportowym w tej dziedzinie, a zwłaszcza w najwyższych rangą zawodach krajowych w sztukach i sportach walki pod nazwą: Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami w charakterze zawodnika, kierownika drużyny, opiekuna zawodników lub sędziego; 
 • że z chwilą otrzymania niniejszej Licencji zawodnik startujący w najwyższych rangą zawodach krajowych w sztukach i sportach walki pod nazwą: Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami staje się członkiem Kadry Narodowej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w konkurencjach rozgrywanych na tych zawodach.

   Koszt Licencji jest standardowy i wzorowany na innych organizacjach sportowych. Wynosi 100 zł na rok. 


   Licencja (jak we wszystkich organizacjach) ważna jest przez okres jednego roku (od dnia jej wydania).

 

   Po roku Licencję trzeba odnawiać na rok następny – w ten sam sposób.

 

   W celu uzyskania tej Licencji należy: 

 1. być członkiem Federacji;
 2. złożyć wniosek o przyznanie Licencji (odrębny dla osoby pełnoletniej i niepełnoletniej);
 3. dokonać opłaty licencyjnej na konto Federacji zgodnie z obowiązującym cennikiem (100 zł na rok).

 

   Lista członków Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki znajduje się na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale: WYKAZ CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH.  

 

   Kolejne osoby, którym przyznawana będzie LICENCJA KWALIFIKOWANEGO SPORTOWCA Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, dopisywane będą do niniejszego wykazu na bieżąco. 

 

 

WYKAZ LICENCJI

  Kwalifikowanego Sportowca 

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

(w kolejności alfabetycznej nazwisk z datą przyznania licencji)  

 

 1. Bargiel Andrzej - Bestwina, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 23 marca 2021 roku
 2. Buczek Magdalena - Kaniów, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 7 kwietnia 2021 roku
 3. Chwiałkowski Łukasz 2 dan - Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki Solec Kujawski) data przyznania Licencji: 11 marca 2021 roku
 4. Filipek Krystian 2 dan - Ryki, woj. lubelskie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 5. Góra Nikodem - Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 28 maja 2021 roku
 6. Grochowski Marcin 1 kyu - Brenna, woj. śląskie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 1 marca 2021 roku
 7. Gruszka Dawid 3 dan - Kaniów, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 22 marca 2021 roku
 8. Jabłoński Daniel 3 dan - Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki Solec Kujawski) data przyznania Licencji: 11 marca 2021 roku
 9. Jaros Norbert - Warszawa, woj. mazowieckie (Stowarzyszenie Systema Self Defence) data przyznania Licencji: 23 kwietnia 2021 roku
 10. Jarczyński Krzysztof - Słupsk, woj. pomorskie (Koło Sportów Walki i Samoobrony Krzysztof Jarczyński) data przyznania Licencji: 16 marca 2021 roku
 11. Jurczakowska Agnieszka 3 dan - Piastów, woj. mazowieckie (Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan) data przyznania Licencji: 26 lutego 2021 roku
 12. Jurczakowski Adam 7 dan - Piastów, woj. mazowieckie (Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan) data przyznania Licencji: 26 lutego 2021 roku
 13. Kowalczyk Marcin - Bestwina, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 7 kwietnia 2021 roku
 14. Kozak Marzena - Kaniów, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 23 marca 2021 roku
 15. Królikowski Paweł - Zielonka, woj. mazowieckie (Stowarzyszenie Systema Self Defence) data przyznania Licencji: 23 kwietnia 2021 roku
 16. Kubiak Krzysztof 17 kyu - Krośniewice, woj. łódzkie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 21 marca 2021 roku
 17. Lubaś Bartłomiej 1 dan - Mielec, woj. podkarpackie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 18. Młynarek Piotr - Występ, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 28 maja 2021 roku
 19. Młynarek Szymon - Występ, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 28 maja 2021 roku
 20. Murat Ryszard 10 dan - Warszawa, woj. mazowieckie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 21. Nowak Waldemar 3 dan - Krośniewice, woj. łódzkie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 21 marca 2021 roku
 22. Organiak Ludwik 4 dan - Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki Solec Kujawski) data przyznania Licencji: 11 marca 2021 roku
 23. Orzeł Tomasz - Kaniów, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 22 marca 2021 roku
 24. Piątek Rafał - Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 7 kwietnia 2021 roku
 25. Puczyński Bogdan 10 dan - Skierniewice, woj. mazowieckie (Polska Unia Ju-jitsu i Szermierki) data przyznania Licencji: 20 lutego 2021 roku
 26. Rak Damian - Bielsko-Biała, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 7 kwietnia 2021 roku
 27. Rębecki Paweł 7 kyu - Warszawa, woj. mazowieckie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 10 marca 2021 roku
 28. Rybska Marta 12 kyu - Grodno, woj. łódzkie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 21 marca 2021 roku
 29. Seredyński Łukasz - Zabrzeg, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 23 marca 2021 roku
 30. Seredyński Rafał - Zabrzeg, woj. śląskie (Systema Self Defence Polska) data przyznania Licencji: 7 kwietnia 2021 roku
 31. Słomkowski Rafał 8 dan - Małe Rudy, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 32. Słupecki Marek 3 kyu - Lubostroń, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 1 marca 2021 roku
 33. Szczurowski Łukasz 1 dan - Warszawa, woj. mazowieckie (Stowarzyszenie Systema Self Defence) data przyznania Licencji: 23 kwietnia 2021 roku
 34. Szopiera Malwina 2 dan - Ślesin, woj. wielkopolskie (Szkoła Walki Raion) data przyznania Licencji: 15 lutego 2021 roku
 35. Szrajda Krzysztof - Słupsk, woj. pomorskie (Koło Sportów Walki i Samoobrony Krzysztof Jarczyński) data przyznania Licencji: 26 marca 2021 roku
 36. Tkacz Sławomir 2 dan - Warszawa, woj. mazowieckie (Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan) data przyznania Licencji: 10 marca 2021 roku
 37. Waszkiewicz Stanisław - Wymysłów, woj. łódzkie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 12 maja 2021 roku
 38. Wawrzeniec Bartłomiej - Kraków, woj. małopolskie (Krakowskie Centrum Cpmbat Self Defensen) data przyznania Licencji: 11 marca 2021 roku
 39. Więch Robert 6 dan - Piastów, woj. mazowieckie (Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan) data przyznania Licencji: 5 marca 2021 roku
 40. Wiśniewski Artur 2 dan - Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki Solec Kujawski) data przyznania Licencji: 11 marca 2021 roku
 41. Wojdak Piotr 6 kyu - Piastów, woj. mazowieckie (Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan) data przyznania Licencji: 5 marca 2021 roku
 42. Zaborowski Tomasz 2 dan - Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie (Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki Solec Kujawski) data przyznania Licencji: 11 marca 2021 roku
 43. Zając Dominik 10 kyu - Pilawa, woj. mazowieckie (Polska Federacja Karate Tsunami) data przyznania Licencji: 28 marca 2021 roku
 44. Zakrzewski Sylwester - Józefów, woj. mazowieckie (Stowarzyszenie Systema Self Defence) data przyznania Licencji: 23 kwietnia 2021 roku
 45. Zawadzki Paweł - Warszawa, woj. mazowieckie (Stowarzyszenie Systema Self Defence) data przyznania Licencji: 23 kwietnia 2021 roku

 

Serdecznie gratulujemy w imieniu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015224
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com